S. 4-1420 Dossierfiche K. 52-2245

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling bij resolutie 596 van 30 januari 2009 van de Raad van Gouverneurs van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling met het oog op de hervorming van het stemgewicht en deelname van de ontwikkelings- en transitielanden in de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
overgangseconomie
ontwikkelingsland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1420/1 4-1420/1 (PDF) Wetsontwerp 15/9/2009
4-1420/2 4-1420/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/10/2009
K. 52-2245/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/11/2009
K. 52-2245/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/9/2009   Indiening Doc. 4-1420/1 4-1420/1 (PDF)
15/9/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/11/2009   Inschrijving op agenda
12/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
12/11/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/9/2009   Verzending naar commissie
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
28/10/2009   Bespreking
28/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/10/2009   Aanneming zonder amendering
28/10/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1420/2 4-1420/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/11/2009   Overzending Doc. K. 52-2245/1
17/11/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 72-73
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 126, p. 77
Doc. K. 52-2245/2
3/12/2009   Aanneming zonder amendering
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
2/2/2010   Bekendmaking (4687-4691)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/11/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/10/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/1/2010 2/2/2010, blz 4687-4691