S. 4-946 Dossierfiche K. 52-1673

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 23 mei 2007
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
belastingovereenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingvlucht
Democratische Republiek Congo

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-946/1 4-946/1 (PDF) Wetsontwerp 7/10/2008
4-946/2 4-946/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/12/2008
K. 52-1673/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/12/2008
K. 52-1673/2 Verslag namens de commissie 27/1/2009
K. 52-1673/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/1/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2008   Indiening Doc. 4-946/1 4-946/1 (PDF)
7/10/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/12/2008   Inschrijving op agenda
11/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-52 Hand. 4-52 (PDF)
11/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-52 Hand. 4-52 (PDF)
11/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-5/o3) Hand. 4-52 Hand. 4-52 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/10/2008   Verzending naar commissie
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
18/11/2008   Bespreking
2/12/2008   Inschrijving op agenda
2/12/2008   Bespreking
2/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
2/12/2008   Aanneming zonder amendering
2/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-946/2 4-946/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1673/1
27/1/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1673/2
29/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 64-65
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-24/o0)
Integraal verslag nr. 80, p. 81
Doc. K. 52-1673/3
29/1/2009   Aanneming zonder amendering
29/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
10/2/2012   Bekendmaking (10360-10377)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/11/2008, 2/12/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2009 10/2/2012, blz 10360-10377