Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-119

van Olga Zrihen (PS) d.d. 24 december 2007

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken

Baarmoederhalskanker – Vaccin – Terugbetaling – Leeftijd van begunstigden

kanker
ziekteverzekering
vaccin
vaccinatie
jongere

Chronologie

20/12/2007Dossier gesloten
24/12/2007Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008)

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-59
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-533

Vraag nr. 4-119 d.d. 24 december 2007 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds 1 december 2007 voorziet een federale maatregel in de terugbetaling van een vaccin tegen baarmoederhalskanker (Gardasil) voor jonge meisjes tussen 12 en 15 jaar. Dat is een uitstekende maatregel, gelet op de hoge prijs van het vaccin. Wij verheugen ons ook over de informatie- preventie- en sensibilisatiecampagne die de Franse gemeenschap hierover heeft uitgewerkt.

Ik vestig er echter de aandacht op dat dit vaccin moet worden toegediend vóór de eerste seksuele betrekkingen.

Een gesprek met een 17-jarig meisje doet verschillende vragen rijzen, die wij de minister voorleggen.

Waarom wordt het vaccin niet terugbetaald tot 18 jaar of ten minste tot de leeftijd van seksuele volwassenheid, namelijk 16 jaar?

Op basis van welke criteria werd het initiatief ingeperkt?

Bestaat de kans dat het ooit opnieuw zal worden uitgebreid?

Moeten wij ervan uitgaan dat alle meisjes ouder dan 15 jaar hun eerste seksuele ervaring al beleefd hebben?