S. 4-740 Dossierfiche K. 52-1013

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II)
Regering Y. Leterme I  

programmawet
vervangende straf
openbaar ministerie
geldboete
zelfstandig beroep
gerechtelijke expertise
vooronderzoek
nationale uitvoeringsmaatregel
rechtsmiddel
overheidsopdracht voor leveringen
dienstverleningscontract
overheidscontract
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
inschrijving op een aanbesteding
kapitaalvennootschap
commerciŽle rechtspraak
vennootschapsrecht
jurisdictiebevoegdheid
verzachtende omstandigheid
hogere rechtspraak
strafrechtspraak
griffies en parketten
judiciŽle rechtspraak
voltrekking van de straf
slachtofferhulp
dokter
alcoholisme
gerechtskosten
gedelegeerde wetgeving
politiecontrole
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1013/1 Wetsontwerp 20/3/2008
K. 52-1013/2 Amendement ingediend in de commissie 15/4/2008
K. 52-1013/3 Amendement ingediend in de commissie 16/4/2008
K. 52-1013/4 Verslag namens de commissie 22/4/2008
K. 52-1013/5 Verslag namens de commissie 24/4/2008
K. 52-1013/6 Tekst aangenomen door de commissies 28/4/2008
4-740/1 4-740/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/5/2008
K. 52-1013/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/5/2008
4-740/3 4-740/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/5/2008
4-740/2 4-740/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/5/2008
4-740/4 4-740/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
20/3/2008   Indiening Doc. K. 52-1013/1
10/4/2008   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 32, p. 83
28/4/2008   Aanneming door de commissies (verbeterd) Doc. K. 52-1013/6
6/5/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
8/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 36, p. 2-88
8/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-16/o30)
Integraal verslag nr. 36, p. 104
Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
Doc. K. 52-1013/7
  Commissie: Justitie
6/5/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Guy Swennen
6/5/2008   Bespreking
6/5/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
9/5/2008   Overzending Doc. 4-740/1 4-740/1 (PDF)
9/5/2008   Verzending naar commissie: Justitie
9/5/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/5/2008   Inschrijving op agenda
29/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-22/o0) Hand. 4-32 Hand. 4-32 (PDF)
Doc. 4-740/4 4-740/4 (PDF)
9/5/2008   Verzending naar commissie
13/5/2008   Inschrijving op agenda
13/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Guy Swennen
13/5/2008   Bespreking
13/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
13/5/2008   Aanneming zonder amendering
13/5/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-740/3 4-740/3 (PDF)
9/5/2008   Verzending naar commissie
13/5/2008   Inschrijving op agenda
13/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
13/5/2008   Bespreking
13/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
13/5/2008   Aanneming zonder amendering
13/5/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-740/2 4-740/2 (PDF)
29/5/2008   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
8/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2008   Bekendmaking (30562-30566)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/5/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 6/5/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/5/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 13/5/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2008 16/6/2008 , blz 30562-30566

Kruispuntbank van de wetgeving