Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vankrunkelsven Patrik" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aardgasnetwerk - Leidingen - Controle (4-756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-756
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Ballonkyphoplastie (Inbrengen van een ballonnetje tussen ingedeukte weefsels, waarna een substantie wordt ingespoten - Pijnbestrijding - ZIV-terugbetaling) (4-302)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 74-75 4-30 p. 74-75 (PDF)
Ballonkyphoplastie - Indeukingsfracturen - Restrictieve terugbetaling (4-2096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2096
Ballonkyphoplastie - Indeukingsfracturen - Restrictieve terugbetaling (4-2346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2346
Banken - Openen van een rekening - Kennisgeving tussen gehuwden (4-2103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2103
Banken - Openen van een rekening - Kennisgeving tussen gehuwden (4-2671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2671
Behandeling van vruchtbaarheidsproblemen - Geneesmiddelen voor de stimulatie van de eierstokken - Terugbetaling via de ziekenhuizen - Evaluatie (4-184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-184
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1) (4-547)      
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039/1) (4-548)      
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Verslag van de heren Francis Delpťrťe en Patrik Vankrunkelsven
4-643/1
p. 1-32 4-643/1 p. 1-32 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Francis Delpťrťe en Patrik Vankrunkelsven
   Voorstel van advies aangenomen door de commissie
4-643/2
p. 1-5 4-643/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-29
p. 34-43 4-29 p. 34-43 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 8) (4-1212)      
  Bespreking
4-74
p. 7-9 4-74 p. 7-9 (PDF)
Benzinewagens - CO-uitstoot - Controles - Cijfers (4-4568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4568
Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod (4-4858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4858
Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod (4-4859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4859
Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod (4-5317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5317
Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod (4-5519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5519
Collectieve arbeidsovereenkomst 32bis - Overdracht van een onderneming (4-6378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-6378
Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Instelling ("Sociale Rulingcommissie" - Verduidelijking i.v.m. schijnzelfstandigheid) (4-803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-803
De Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (Socialerulingcommissie die tot doel heeft duidelijkheid te scheppen in dossiers van schijnzelfstandigen - Inwerkingtreding programmawet 27 december 2006) (4-773)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-77
p. 7-8 4-77 p. 7-8 (PDF)
De PostPunten (Cijfers - Vergoeding voor uitbaters) (4-818)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 43-44 4-69 p. 43-44 (PDF)
De accomodatie van het personeel van het Hof van Cassatie en over de aanwerving van een informaticus (4-315)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 26-29 4-32 p. 26-29 (PDF)
De behandeling met aromatase-inhibitoren bij borstkankerpatiŽnten (Terugbetaling van botdensimetrie en van een preventieve behandeling met bisfosfonaten) (4-777)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 80-81 4-65 p. 80-81 (PDF)
De belastingvermindering voor een energie-audit (van een woning - Artikel 145.24, 61, 7į WIB 1992) (4-952)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 32-33 4-80 p. 32-33 (PDF)
De beschikbaarheid van geanonimiseerde gegevens van ziekenhuizen voor onderzoeksdoeleinden (Medische dossiers) (4-853)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-72
p. 43-45 4-72 p. 43-45 (PDF)
De bevoegde autoriteit in het kader van medicinale cannabis (Toestemming om verdovende middelen te bezitten voor medisch gebruik - Schengenakkoord) (4-906)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 52 4-77 p. 52 (PDF)
De blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 (Volmachtbesluiten betreffende de sociale zekerheid en het statuut van de geneesheren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 november 1967 - Verschillen tussen de versies goedgekeurd in de ministerraad en de gepubliceerde versies) (4-1230)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 34-36 4-98 p. 34-36 (PDF)
De dienstencheques (Verkoops- en tewerkstellingscijfers) (4-1048)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 47 4-89 p. 47 (PDF)
De ethische vragen omtrent het Lotto-abonnement (Omslachtige opzegging) (4-882)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 13-15 4-89 p. 13-15 (PDF)
De files op het einde van de A12 (Gevaarlijke situatie wegens slechte afstelling van de verkeerslichten op kruispunt Van Praet-Dikke Linde) (4-656)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 80 4-60 p. 80 (PDF)
De fiscale aftrek van kinderopvang (Nood om maximumgrens te verhogen) (4-729)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-72
p. 21-22 4-72 p. 21-22 (PDF)
De fiscale voordelen voor milieuvriendelijke wagens (Regeling voor lpg- en hybride wagens) (4-937)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 44-46 4-79 p. 44-46 (PDF)
De gratis infolijn in het kader van de rechten van de patiŽnt (4-1067)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 43-44 4-89 p. 43-44 (PDF)
De houding van de Belgische regering ten aanzien van het antiraketschild (Bilaterale akkoorden van de VS met TsjechiŽ i.v.m. radars en met Polen i.v.m. raketten - Houding van de NAVO en Rusland) (4-682)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 56-58 4-62 p. 56-58 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (4-1073)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 46-47 4-89 p. 46-47 (PDF)
De lonen van psychiaters (Nood om verloning te verbeteren en wachtvergoedingen toe te kennen - OPZ Geel) (4-803)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 49-51 4-68 p. 49-51 (PDF)
De mogelijke vervalsing van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 (genomen ter uitvoering van de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning en betreffende de Orde der geneesheren) (4-319)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 34-36 4-32 p. 34-36 (PDF)
De niet-invasieve rimpelbehandelingen (Beroepskwalificatie) (4-1051)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 42-43 4-89 p. 42-43 (PDF)
De nieuwe uitdagingen voor het bondgenootschap      
  Hoorzitting met de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO
4-8 COM
p. 3-19 4-8 COM p. 3-19 (PDF)
De non-proliferatie van nucleaire wapens (Debat in de NAVO over de eliminatie van kernwapens) (4-131)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-16
p. 12-13 4-16 p. 12-13 (PDF)
De opvolging van de strafuitvoering voor geÔnterneerden (GeÔnterneerden die niet op hun plaats zitten in de gevangenissen) (4-443)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-47
p. 31-32 4-47 p. 31-32 (PDF)
De procedure die Belgen die in het buitenland wonen moeten volgen om te kunnen stemmen (Inschrijving op kiezerslijst : informeren van landgenoten) (4-954)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 33-34 4-80 p. 33-34 (PDF)
De promotieactie van Pfizer (Actie "Pfizer voor professionals" waarbij Pfizer artsen en apothekers de kans biedt een draagbare PC te ontvangen op voorwaarde dat ze zich registreren - Eventuele inbreuk op artikel 10 wet 25 maart 1964 op de geneesmiddelen : ongeoorloofde reclame) (4-778)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 81-82 4-65 p. 81-82 (PDF)
De quota voor de preventieve implantatie van defibrillatoren en pacemakers (Nood aan betere regelgeving) (4-938)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 34-35 4-79 p. 34-35 (PDF)
De repressie van de Turkse autoriteiten ten aanzien van de Koerdische partij DTP (4-905)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 50-52 4-77 p. 50-52 (PDF)
De rol van GSM-operatoren in het kader van het bestelen van gebruikers (Debiteren van de rekeningen van de klanten voor diensten die niet geleverd zijn of waar die niet om hebben gevraagd) (4-355)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-34
p. 14-16 4-34 p. 14-16 (PDF)
De situatie omtrent apparaten om bloedstolling te meten (INR-apparaten) (4-1156)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 74-75 4-94 p. 74-75 (PDF)
De stijging van het aantal rokers (Accijnsverhoging - Vermelden van het nummer van de Tabak Stop Lijn op de pakjes - Rookverbod in cafťs) (4-635)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 36-38 4-57 p. 36-38 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra      
  zoals voorgesteld is in het kankerplan - Aanpassing van het KB van 8 december 2006 dat voorzag in een financiering tot eind 2008 via de gemeenschappen en gewesten
   Debat
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De terugbetaling van IVF (4-201)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 66-67 4-24 p. 66-67 (PDF)
De terugbetaling van gonadotrofines (Vruchtbaarheidsbehandeling - Urinaire product versus recombinant product) (4-200)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 65-66 4-24 p. 65-66 (PDF)
De terugbetaling van het geneesmiddel Firazyr (4-927)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-94
p. 12-13 4-94 p. 12-13 (PDF)
De terugbetaling van huisbezoeken voor patiŽnten met nierinsufficiŽntie (4-1068)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 44-45 4-89 p. 44-45 (PDF)
De uitbreiding van de derdebetalersregeling naar minderjarigen (teneinde raadplegingen mogelijk te maken zonder medeweten van de ouders - Wet op de rechten van de patiŽnt) (4-1157)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 76-77 4-94 p. 76-77 (PDF)
De uitlevering van Veselin Vukotic aan ServiŽ (ServiŽr verdacht van de moord op de Kosovaarse mensenrechtenactivist Enver Hadri in Sint-Gillis) (4-577)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-60
p. 19-21 4-60 p. 19-21 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten in het kader van de euthanasiewet (Beschikbaarheid van euthanatica in de apotheken) (4-59)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 69-70 4-15 p. 69-70 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (4-130)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 47-49 4-18 p. 47-49 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten (Uitblijven van reglementering voor vergoeding van verplaatsings- en ziekenhuiskosten en van loonverlies van donoren) (4-879)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 67-69 4-76 p. 67-69 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal (Oprichting ad-hoc werkgroep en overleg met de biotechnologische sector met oog op de totstandkoming van uitvoeringsbesluiten) (4-666)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-66
p. 22-24 4-66 p. 22-24 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten van de wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen (Stand van zaken) (4-1008)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 61-62 4-82 p. 61-62 (PDF)
De vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een parkeerkaart (voor personen met een handicap) (4-419)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-46
p. 30-32 4-46 p. 30-32 (PDF)
De verschillen in de samenstelling van geneesmiddelen verkocht onder dezelfde productnaam (Terbeschikkingstelling van een lijst met de verschillen) (4-817)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-81
p. 15-16 4-81 p. 15-16 (PDF)
De versoepeling van artsenquota (en het probleem van de kinesistenquota's)      
  Debat
4-27
p. 16-28 4-27 p. 16-28 (PDF)
De weergave van privťadressen van artsen op de websites van ziekenfondsen (Probleem van de wet die de ziekenfondsen verplicht de gegevens aan hun leden mee te delen) (4-695)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 54-56 4-62 p. 54-56 (PDF)
De weigering door een arts om een bloedproef af te nemen bij een dronken chauffeur (4-142)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-19
p. 80-81 4-19 p. 80-81 (PDF)
De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Toevoeging van punten aan de agenda van de algemene vergadering van vzw's) (4-367)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-35
p. 18-19 4-35 p. 18-19 (PDF)
Dermatologen - Farmaceutische producten (4-1656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1656
Dienstencheques - Werknemers - Aantal arbeidsovereenkomsten - Aantal afwezigheden door ziekte of invaliditeit (4-901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-901
Dienstencheques - Werknemers - Aantal arbeidsovereenkomsten - Aantal afwezigheden door ziekte of invaliditeit (4-902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-902
Dieselwagens - Uitstoot - Controles - Cijfers (4-4569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4569
Document van de dienst Wetsevaluatie van de Senaat met interpretatie over de toekenning van de zetels      
  4-1
p. 14-15 4-1 p. 14-15 (PDF)
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Draagmoeders (Misbruiken) (4-86)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 60-61 4-16 p. 60-61 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Patrik Vankrunkelsven, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Elektrische rolwagens - Vervanging van het onderstel om de vier jaar - Vervanging van de zitschelp om de vijf jaar - Oplossing (4-4727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4727
Elektrische rolwagens - Vervanging van het onderstel om de vier jaar - Vervanging van de zitschelp om de vijf jaar - Oplossing (4-5302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5302
Elektrische velden - Blootstellingsnormen - Controles - Strenger maken van de normen (4-4703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4703
GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen (4-2516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2516
GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen (4-400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-400
GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen (4-401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-401
GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen (4-615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-615
GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen (4-693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-693
Gebruik van menselijk lichaamsmateriaal - Nieuwe regelgeving - Uitsluiting van orgaandonatie (4-5081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5081
Het Omnio-statuut (Automatisch toekennen aan personen met laag inkomen - Administratieve vereenvoudiging) (4-832)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 42-43 4-69 p. 42-43 (PDF)
Het Studiecentrum voor Kernenergie (Beslissing van de regering omtrent de Myrrhaonderzoeksreactor) (4-542)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 11-12 4-54 p. 11-12 (PDF)
Het bewijzen van de verplaatsingsonkosten in het kader van de belastingaangifte (4-1082)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 39-40 4-89 p. 39-40 (PDF)
Het eenheidsstatuut (Opheffen van de verschillen tussen de arbeiders- en de bediendenstatuten) (4-363)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-35
p. 44-47 4-35 p. 44-47 (PDF)
Het gebruik van de SIS-kaart als identificatiemiddel (Toevoegen van foto om misbruiken te voorkomen) (4-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-72
p. 41-43 4-72 p. 41-43 (PDF)
Het gebruik van infiltratietechnieken door het leger (4-1314)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 48-49 4-103 p. 48-49 (PDF)
Het gerechtelijk inningskantoor voor verkeersboetes (Oprichting van een inningskantoor voor invordering van onmiddellijke inningen, minnelijke schikkingen en door de strafrechter opgelegde geldboetes - Stand van zaken) (4-765)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 82-83 4-65 p. 82-83 (PDF)
Het maatschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Justitiehuis in het kader van adoptie (Weigering van de Justitiehuizen om adoptieadviezen uit te brengen omdat ze daarvoor geen middelen zouden ontvangen hebben) (4-844)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-82
p. 32-33 4-82 p. 32-33 (PDF)
Het misbruik in het kader van sms-diensten (Plaag van ongewenste sms-diensten) (4-748)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-75
p. 26-28 4-75 p. 26-28 (PDF)
Het onderzoek naar de oorzaken van overlijdens (Belang van correcte overlijdensvaststelling - Inschakelen van schouwarts - Houding van minister tegenover wetsvoorstel) (4-696)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-68
p. 32-34 4-68 p. 32-34 (PDF)
Het statuut van de veteranen (4-1269)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 66-68 4-101 p. 66-68 (PDF)
Het statuut van huisartsen in opleiding (Uitstel uitvoering KB) (4-223)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-25
p. 8-10 4-25 p. 8-10 (PDF)
Het toekennen van een btw-nummer aan ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn (Controles bij aanvang van de activiteit) (4-1318)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 47-48 4-103 p. 47-48 (PDF)
Het verhoogde risico op een hartaanval bij gebruik van ontstekingsremmers (Informatiecampagne t.b.v. artsen - Voorwaarden voor beschikbaarheid en terugbetaling van deze geneesmiddelen - Vioxx, Celebrex, Voltaren) (4-485)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-50
p. 15-16 4-50 p. 15-16 (PDF)
Het verrekenen van de afschrijving van de waarde van een voertuig als beroepsonkosten in de belastingaangifte (4-1083)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 40-41 4-89 p. 40-41 (PDF)
Het verrekenen van parkeertickets als beroepsonkosten in de belastingaangifte (4-1084)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 41-42 4-89 p. 41-42 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
Hof van assisen - Procedure - Gemiddelde duurtijd (4-1972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1972
Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidsberoepen - Oprichting - Andere denkpistes (4-1886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1886
Huisartsen in opleiding (Stand van zaken wat betreft het nieuwe statuut) (4-639)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 38-39 4-57 p. 38-39 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-95
p. 29 4-95 p. 29 (PDF)
  Hulde aan de heer Patrik Vankrunkelsven die de Senaat verlaat
4-103
p. 49 4-103 p. 49 (PDF)
  De heer Patrik Vankrunkelsven die de Senaat verlaat, bedankt zijn collega's en de Diensten van de Senaat
4-105
p. 9-10 4-105 p. 9-10 (PDF)
  Hulde aan de heer Patrik Vankrunkelsven die de Senaat verlaat
4-105
p. 10-11 4-105 p. 10-11 (PDF)
  4-105
p. 12 4-105 p. 12 (PDF)
  4-105
p. 14 4-105 p. 14 (PDF)
Human Immunodeficiency Virus (HIV)-patiŽnten - Lipodystrofie en lipoatrofie - Terugbetaling (4-2222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2222
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Kinderen van gescheiden ouders - Verblijfplaats - Vermelding van de tweede verblijfplaats op het paspoort (4-4327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4327
Koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van roken in openbare plaatsen - Gemene delen van appartementsgebouwen - Toepassing (4-1980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1980
Koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van roken in openbare plaatsen - Gemene delen van appartementsgebouwen - Toepassing (4-2338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2338
Levende donoren - Oproep - Resultaten (4-6383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6383
Luchtmacht - Kleine Brogel - Geluidshinder - Maatregelen (4-1549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1549
Medicinale cannabis - Schengen-verklaring - Gebruik van medicinale cannabis in ons land (4-2837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2837
Medicinale cannabis - Schengen-verklaring - Gebruik van medicinale cannabis in ons land (4-2838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2838
Medisch-farmaceutisch overleg - Opstarting - Stand van zaken (4-1885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1885
Medisch-farmaceutisch overleg - Opstarting - Stand van zaken (4-2327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2327
Mobiele telefonie - Roaming - Tarieven (4-3816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3816
Mobiele telefonie - Roaming - Tarieven (4-5857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5857
NMBS - Treinen tussen Herentals en Antwerpen - Onvoldoende zitplaatsen (4-2236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
SV 4-2236
Nosocomiale infecties - Vermijden van aangekondigde opstoten - Vrijgeven van statistische gegevens (4-4860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4860
Nosocomiale infecties - Vermijden van aangekondigde opstoten - Vrijgeven van statistische gegevens (4-5318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5318
Nucleair non-proliferatieverdrag - Toetsingsconferentie van mei 2010 - Houding van BelgiŽ (4-6394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6394
Ombudsfuncties in het kader van de rechten van de patiŽnt - Evaluatie - Neutraliteit (4-4328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4328
Ontslag van senatoren (2009-2010)      
  de heer Patrik Vankrunkelsven (vervangen door de heer Yoeri Vastersavendts)
4-107
p. 7 4-107 p. 7 (PDF)
Orgaantransplantantie bij niet-Belgen (Aantal - Soort - Cijfers per ziekenhuis) (4-620)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-63
p. 9-11 4-63 p. 9-11 (PDF)
Orgaantransplantantie bij niet-Belgen - Aantallen (4-1192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1192
Orgaantransplantatie voor Nederlanders (4-372)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-35
p. 8-10 4-35 p. 8-10 (PDF)
Over het recht om vragen te stellen      
  4-15
p. 70 4-15 p. 70 (PDF)
Overlevingspensioen - CategorieŽn - Evolutie (4-824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-824
Parlementaire onschendbaarheid - Opheffing - Aantal verzoeken (4-4866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4866
Parlementaire onschendbaarheid - Opheffing - Aantal verzoeken (4-5714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5714
Pensioenen - Pensioenbijslag - Onduidelijke communicatie naar de pensioengerechtigden (4-1633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1633
Pensioenen - Pensioenbijslag - Onduidelijke communicatie naar de pensioengerechtigden (4-2609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2609
Pensioenen - Tweede en derde pijler - Aantal rechthebbenden (4-2798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2798
Prijsaanduidingen en betalingsmethodes bij fitnesscentra (Inbreuk op de wet op de handelspraktijken) (4-207)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-24
p. 18-20 4-24 p. 18-20 (PDF)
RIZIV - Geneesmiddelen - Sartanen - Terugbetaling (Behandeling van hypertensie en ook decompensatie) (4-2796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2796
RIZIV - Sartanen - Terugbetaling - Regelgeving (Behandeling van hypertensie en ook decompensatie) (4-1783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1783
RIZIV - Technische prestaties - Cataractoperatie - Artroscopie (4-4587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4587
RIZIV - Technische prestaties - Cataractoperatie - Artroscopie (4-5292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5292
Radio-isotopen - Kosten - Vergelijking met de buurlanden (4-2279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2279
Radio-isotopen - Kosten - Vergelijking met de buurlanden (4-5213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5213
Radio-isotopen - Kosten - Vergelijking met de buurlanden (4-843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-843
Regeling van werkzaamheden      
  Een actualiteitendebat moet kunnen gebeuren in aanwezigheid van de minister
4-27
p. 26 4-27 p. 26 (PDF)
  4-27
p. 28 4-27 p. 28 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Staatshervorming
4-11
p. 62-63 4-11 p. 62-63 (PDF)
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Gonadotrofines - Recombinant - Budgettaire weerslag (4-2795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2795
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Gonadotrofines - Recombinant - Budgettaire weerslag (4-5239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5239
Rustpensioen - Geregulariseerde aanvragen - Studenten (4-823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-823
Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede (4-146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-146
Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede (4-2704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2704
Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede (4-579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-579
Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede (4-8)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-8
Toepassing van het reglement bij een tussenkomst in een vraag om uitleg      
  4-98
p. 35-36 4-98 p. 35-36 (PDF)
Valse buitenlandse rijbewijzen (Personen van vreemde afkomst die hun rijbewijs probleemloos inruilen voor een Belgisch exemplaar, wijl de oorspronkelijke documenten gewoon werden gekocht of vervalst - Centrale Dienst voor de Bestrijding van valsheden van de federale politie - Gerechtelijke vervolging en veroordelingen) (4-677)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 61-63 4-62 p. 61-63 (PDF)
Valse rijbewijzen (Personen van vreemde afkomst die hun rijbewijs probleemloos inruilen voor een Belgisch exemplaar, wijl de oorspronkelijke documenten gewoon werden gekocht of vervalst - Centrale Dienst voor de Bestrijding van valsheden van de federale politie - Gerechtelijke vervolging en veroordelingen) (4-676)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 61-63 4-62 p. 61-63 (PDF)
Verkeer - Ongevallen - Aanrijding van bomen (4-1028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1028
Verkeersbelastingen - Wagens op Liquified Petroleum Gas (LPG) - Bijkomende belasting - Milieu (4-3545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3545
Verkeersbelastingen - Wagens op Liquified Petroleum Gas (LPG) - Bijkomende belasting - Milieu (4-3546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-3546
Verkeersbelastingen - Wagens op Liquified Petroleum Gas (LPG) - Bijkomende belasting - Milieu (4-6086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6086
Verkeersdoorstroming - Aanpassing van de oranjeverkeerslichten - Aanpassing ten gevolge van de invoering van een "auto-start-stop-functie" (4-1995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1995
Verkeersovertreding door buitenlanders Ė Processen-verbaal (Verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens - Statistische gegevens) (4-147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-147
Verkeersovertreding door buitenlanders Ė Processen-verbaal (Verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens - Statistische gegevens) (4-58)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   dossier afgesloten
SV 4-58
Verkeersovertredingen - GSM - Los schoeisel - Lezen achter het stuur (4-145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-145
Verkeersovertredingen - GSM - Los schoeisel - Lezen achter het stuur (4-2)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   dossier afgesloten
SV 4-2
Verkeersovertredingen door buitenlanders - Inningen - Dagvaardingen (4-403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-403
Verpleegkundigen - Bachelor-diploma - Herwaardering (4-1887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1887
Verslaving aan videogames (4-114)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 42-44 4-17 p. 42-44 (PDF)
Vliegtuigen - Nalaten van sporen - Chemtrails (4-4704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4704
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee belast is de verantwoordelijkheden vast te stellen en duidelijkheid te scheppen omtrent de moord op volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Kommunistische Partij van BelgiŽ Julien Lahaut, door onbekenden gepleegd op 18 augustus 1950 te Seraing (Koningskwestie) (4-794)      
  Voorstel van de heren Josy Dubiť en Patrik Vankrunkelsven
4-794/1
p. 1-8 4-794/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken (Bijzonder overlegorgaan binnen de Commissie voor Verzekeringen - Levensverzekering - Conventieakkoord dat een brede toegang garandeert tot diverse verzekeringsproducten tegen een betaalbare premie - Wetenschappelijke sectie i.s.m. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg : gegevens inzake mortaliteit en morbiditeit - Gedragscode) (4-961)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-961/1
p. 1-19 4-961/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker (4-528)      
  Amendement nr 1 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-528/2
p. 1 4-528/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Paul Wille, Josy Dubiť, Patrik Vankrunkelsven en Philippe Mahoux
4-1111/1
p. 1-9 4-1111/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het effect van de pauselijke uitspraken van 17 maart 2009 op het hiv/aidsbeleid in Afrika (4-1358)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1358/1
p. 1-5 4-1358/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken (4-1259)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christine Defraigne, Olga Zrihen en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven en Josy Dubiť
4-1259/1
p. 1-4 4-1259/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantie programma's in het buitenland voor jongeren (Werkvakanties in zoveel mogelijk landen - Werk maken van een digitaal informatiepunt voor jongeren) (4-159)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-159/1
p. 1-8 4-159/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verband tussen bepaalde voedseladditieven en gedragsstoornissen bij kinderen (o.a. hyperactiviteit) (4-1474)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1474/1
p. 1-2 4-1474/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de terugbetaling van het hormonaal spiraal (Anticonceptiemethode "hormonaal intra-uterien systeem") (4-873)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Nahima Lanrjri, van de heer Patrik Vankrunkelsven en van mevrouw Isabelle Durant
4-873/1
p. 1-10 4-873/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra (4-1546)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen, Marleen Temmerman en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven, Louis Ide en Geert Lambert
4-1546/1
p. 1-3 4-1546/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman, de heren Hugo Vandenberghe en Patrik Vankrunkelsven, mevrouw Olga Zrihen en de heren Francis Delpťrťe en Jacques Brotchi
4-829/1
p. 1-10 4-829/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Amendement nr 27 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-74/2
p. 15 4-74/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 30 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-74/2
p. 15 4-74/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 32 van de heren Jacques Brotchi en Patrik Vankrunkelsven
4-74/2
p. 15 4-74/2 p. 15 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren (4-591)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-591/1
p. 1-10 4-591/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (4-1330)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen en van de heren FranÁois Roelants du Vivier, Philippe Mahoux en Patrik Vankrunkelsven
4-1330/1
p. 1-14 4-1330/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (4-607)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en de dames Christine Defraigne, Nahima Lanjri en Marleen Temmerman
4-607/1
p. 1-5 4-607/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-607/2
p. 2-3 4-607/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-31
p. 25-26 4-31 p. 25-26 (PDF)
Voortgangsverslag van de Europese Commissie over de strategie voor duurzame ontwikkeling 2007 (4-479)      
  Advies aan de Europese Commissie
   Verslag van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Isabelle Durant
4-479/1
p. 1-71 4-479/1 p. 1-71 (PDF)
Vrachtwagens - Uitstoot - Controles - Cijfers (4-4567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4567
Vrachtwagens en autocars - Controle - Aantal - Cijfers - Mobiele keuringsstations - Gebruikte toestellen - Gebrek van de vereiste homologatie - Aanvechtingen op boetes - Aantal (4-4566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4566
Wenselijkheid om een mondelinge vraag te gebruiken om het advies van een minister te kennen over een wetsvoorstel - Voorstel 4-562 tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek      
  4-68
p. 33 4-68 p. 33 (PDF)
Wet van 7†augustus†1987 op de ziekenhuizen - Vaststelling van bijkomende waarborgen voor de ziekenhuisgeneesheer (4-945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-945
Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen (Het doel van het ontwerp bestaat erin de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord aan te passen om toe te laten dat bedrijven, die soms moeilijkheden kennen, a.h.w. een "tweede leven" krijgen i.p.v. onmiddellijk te worden geconfronteerd met faillissement - Wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, van KB nr 4 van 29 december 1969 m.b.t. de teruggaaf inzake BTW en van het WIB 1992 - Opheffing van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord ) (4-995)      
  Amendement nr 4 van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-995/2
p. 3 4-995/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nį 40 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-995/2
p. 16 4-995/2 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Amendement nr 17 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1392/3
p. 3-4 4-1392/3 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terorrisme, gedaan te New York op 14 september 2005 (4-1293)      
  Verslag van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1293/2
p. 1-3 4-1293/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (II) (4-584)      
  Verslag van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-584/8
p. 1-4 4-584/8 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-64
p. 39-40 4-64 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage (4-491)      
  Verslag van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-491/3
p. 1-7 4-491/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-10
p. 12-14 4-10 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft (Andere openbare plaatsen binnen de gemeente dan het gemeentehuis) (4-1255)      
  Amendement nr 2 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1255/2
p. 2 4-1255/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen) (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen) (4-1411)      
  Amendement nr 21 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1411/4
p. 12 4-1411/4 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 12, 25 en 26 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-1411/4
p. 6-7 4-1411/4 p. 6-7 (PDF)
  4-1411/4
p. 14-16 4-1411/4 p. 14-16 (PDF)
  Amendementen nrs 28 tot 31 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-1411/5
p. 1-3 4-1411/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Administratieve boetes) (4-1232)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-1232/1
p. 1-18 4-1232/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling (4-1138)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Guy Swennen en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Nahima Lanjri
4-1138/1
p. 1-8 4-1138/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Armand De Decker, Paul Wille, mevrouw Christiane Vienne, de heren Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven en Pol Van Den Driessche
4-1053/1
p. 1-99 4-1053/1 p. 1-99 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1053/4
p. 19-20 4-1053/4 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 44 tot 66 van de heren Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven
4-1053/4
p. 6-19 4-1053/4 p. 6-19 (PDF)
  Amendement nr 122 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-1053/6
p. 45-46 4-1053/6 p. 45-46 (PDF)
  Amendement nr 139 van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-1053/6
p. 54-56 4-1053/6 p. 54-56 (PDF)
  Amendementen nrs 141 en 147 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1053/6
p. 57 4-1053/6 p. 57 (PDF)
  4-1053/6
p. 59 4-1053/6 p. 59 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren (4-598)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 25-26 4-31 p. 25-26 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 53 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, teneinde het dubbelgebruik van geneesmiddelen te vermijden (Op elk geneesmiddelendoosje dient naast de merknaam op eenduidige manier de generische naam te worden vermeld) (4-697)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke en mevrouw Nele Lijnen
4-697/1
p. 1-3 4-697/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-697/2
p. 1-2 4-697/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Wouter Beke en de dames Christine Defraigne en Anne Delvaux c.s.
4-825/1
p. 1-55 4-825/1 p. 1-55 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3, 31en 33 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-825/2
p. 2-3 4-825/2 p. 2-3 (PDF)
  4-825/2
p. 14 4-825/2 p. 14 (PDF)
  4-825/2
p. 15 4-825/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 43 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-825/3
p. 2 4-825/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 47 en 48 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-825/4
p. 2 4-825/4 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (alsook de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en de wet van 20 juli 2006 betreffende oprichting en werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) (4-438)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-438/1
p. 1-43 4-438/1 p. 1-43 (PDF)
Wetsvoorstel op de rechtspersoonlijkheid van vakorganisaties (4-387)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-387/1
p. 1-7 4-387/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel ter beperking van het klankvolume van draagbare muziekspelers (4-971)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Margriet Hermans
4-971/1
p. 1-5 4-971/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij aan de afschaffing van de doodstraf (4-1231)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-1231/1
p. 1-3 4-1231/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen met het oog op de invoering van de algemene term "geestesziekte" ter vervanging van de begrippen "krankzinnigheid", "onnozelheid", "abnormalen" en "achterlijkheid" (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering en van zijn voorafgaande titel, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming en van het Strafwetboek) (4-974)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-974/1
p. 1-7 4-974/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het ritsen betreft (4-1107)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1107/1
p. 1-4 4-1107/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 26 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Tijdskrediet in het kader van mantelzorg of oppashulp) (4-983)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Margriet Hermans
4-983/1
p. 1-3 4-983/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen teneinde de eerste vervangingsdag bij voorrang vast te stellen op een communautaire feestdag (4-394)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-394/1
p. 1-3 4-394/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven, Francis Delpťrťe en Tony Van Parys, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pol Van Den Driessche
4-1091/1
p. 1-3 4-1091/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1091/2
p. 6 4-1091/2 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-58
p. 4-19 4-58 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt (Ombudsdienst in ziekenhuizen en in psychiatrische ziekenhuizen - Oprichting van een FOD "Rechten van de PatiŽnt") (4-395)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-395/1
p. 1-6 4-395/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis (4-51)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-51/1
p. 1-10 4-51/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (4-785)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-785/1
p. 1-3 4-785/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (4-1339)      
  Voorstel van de dames Miet Smet, Christine Defraigne, Christiane Vienne en Sabine de Bethune en van de heren Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1339/1
p. 1-12 4-1339/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiŽnten in ziekenhuizen (4-1110)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Christine Defraigne en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1110/1
p. 1-5 4-1110/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (4-1377)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1377/1
p. 1-5 4-1377/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (4-1376)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1376/1
p. 1-5 4-1376/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Amendement nr 38 van de heren Francis Delpťrťe en Patrik Vankrunkelsven
4-924/3
p. 80-81 4-924/3 p. 80-81 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-924/3
p. 88-89 4-924/3 p. 88-89 (PDF)
  Amendementen nrs 41, 42, 56, 57, 62, 68, 69 en 71 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-924/3
p. 82 4-924/3 p. 82 (PDF)
  4-924/3
p. 89 4-924/3 p. 89 (PDF)
  4-924/3
p. 91 4-924/3 p. 91 (PDF)
  4-924/3
p. 93 4-924/3 p. 93 (PDF)
  4-924/3
p. 93 4-924/3 p. 93 (PDF)
  Amendementen nrs 58 en 59 van de heren Philippe Mahoux en Patrik Vankrunkelsven
4-924/3
p. 89-90 4-924/3 p. 89-90 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht (Voorschotten welke de schuldeiser betaald heeft aan zijn medecontractant voor nog niet geleverde goederen, diensten of werk - Verhoogd risico op faillissement gezien de internationale economische en financiŽle crisis) (4-1319)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-1319/1
p. 1-3 4-1319/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 171/1 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de handhaving van een duurzaam en gematigd beloningsbeleid voor bedrijfsleiders van ondernemingen die overheidssteun hebben gekregen (Belastingvoet van 80 % voor de vergoedingen toegekend bovenop de contractuele vaste vergoeding) (4-1320)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1320/1
p. 1-6 4-1320/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Massale aanbod in China van organen van ter dood veroordeelden - Orgaantransplantaties buiten de EU - Waarschuwing ten einde te vermijden dat men zich laat verleiden door die vorm van commercialisering welke alle ethische aspecten overboord gooit) (4-50)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-50/1
p. 1-4 4-50/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (Cannabisgebruikers : definitie van "problematisch gebruik" en "openbare overlast") (4-49)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-49/1
p. 1-5 4-49/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van diverse bepalingen met het oog op de strijd tegen dopinggebruik (door sportlui - Wijziging drugswet 24 februari 1921 : stoffen met hormonale of anabole werking mogen slechts in therapeutische dosis voorgeschreven worden ; motiveringsplicht voor artsen die deze dosis overschrijden ; straffen voor artsen die voorschrijven zonder therapeutische noodzaak ; strafvermindering voor spijtoptanten - Wijziging wet 25 maart 1964 op de geneesmiddelen : logo en barcode op de verpakking van mogelijke dopingproducten ; reclame voor geneesmiddelen die mogelijke dopingproducten zijn en voor bepaalde diergeneesmiddelen en voedingssupplementen - Wijziging wet 11 maart 2003 betreffende juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij : gebruik van elektronische post voor reclame - Wijziging KB 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen i.v.m. stoffen met hormonale of anabole werking - Wijziging KB 9 juli 1984 en KB 7 april 1995 betreffende voorlichting en reclame inzake geneesmiddelen) (4-185)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-185/1
p. 1-23 4-185/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een mobiliteitsvergoeding (Vergoeding waarbij de werkgever bijdraagt in de kosten die de werknemer maakt om te voorzien in zijn mobiliteit en die niet als loon beschouwd wordt indien de werkgever geen voertuig, dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden is bestemd, ter beschikking stelt van de werknemer - Wijziging wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers : inhouding op de mobiliteitsvergoeding - Wijziging WIB 1992 : beperking tot 85 p.c. van de aftrekbaarheid van de mobiliteitsvergoeding in hoofde van de werkgever) (4-195)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-195/1
p. 1-5 4-195/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een rookverbod in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan 16 jaar aanwezig zijn, in het kader van de strijd tegen passief roken (4-1348)      
  Voorstel van de heren Richard Fournaux, Patrik Vankrunkelsven, Jacques Brotchi en Alain Courtois
4-1348/1
p. 1-5 4-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (4-551)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-551/1
p. 1-39 4-551/1 p. 1-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (4-550)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-550/1
p. 1-34 4-550/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen (Oprichting van een meldpunt voor bijtincidenten - Gegevensbank - Federale deskundigencomitťs inzake gevaarlijke honden - Bevoegdheden van burgemeester en gouverneur - Aansprakelijkheidsverzekering - Gedragscode - Africhten - Sancties) (4-761)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-761/1
p. 1-17 4-761/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap (4-193)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-193/1
p. 1-18 4-193/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek (Medicolegaal onderzoek - Schouwarts - Instituten voor Forensische Geneeskunde - Wijziging artikelen 77, 79, 80 en 83 tot 85 Burgerlijk Wetboek : schrapping van de bepaling die erin voorziet dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich naar de plaats van overlijden moet begeven ; overlijdensakte dient plaats, datum en tijdstip van vaststelling van overlijden te vermelden ; gewelddadige of verdacht dood ; doodvonnis - Wijziging artikel 44 Wetboek van Strafvordering : gewelddadige of verdachte dood - Wijziging wet 28 mei 2002 betreffende euthanasie - Wijziging wet 26 maart 2003 houdende regeling van autopsie na onverwacht en onverklaard overlijden van een kind minder dan 18 maanden - Sancties) (4-562)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke
4-562/1
p. 1-20 4-562/1 p. 1-20 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Jacques Brotchi, Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke
4-562/2
p. 1-11 4-562/2 p. 1-11 (PDF)
  Wenselijkheid om een mondelinge vraag te gebruiken om het advies van een minister te kennen over een wetsvoorstel
4-68
p. 33 4-68 p. 33 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post mortem onderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (4-184)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-184/1
p. 1-20 4-184/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (4-1288)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Patrik Vankrunkelsven, Wouter Beke en Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne, Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-1288/1
p. 1-3 4-1288/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Verlenging van de duur van de afwezigheid bij overlijden van de partner of van een inwonend kind) (4-991)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en van de dames Nahima Lanjri, Olga Zrihen en Anne Delvaux
4-991/1
p. 1-5 4-991/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Aangifte van mandaten door de kabinetsleden) (4-1615)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Patrik Vankrunkelsven en John Crombez en mevrouw Helga Stevens
4-1615/1
p. 1-2 4-1615/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis (4-434)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-434/1
p. 1-6 4-434/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen (4-920)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-920/1
p. 1-5 4-920/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende meel, met het oog op de verrijking ervan met foliumzuur (Baby's geboren met een defect aan de neurale buis, veroorzaakt door een tekort aan foliumzuur bij de moeder - Spina bifida en anencefalie) (4-970)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en de dames Marleen Temmerman en Christine Defraigne
4-970/1
p. 1-4 4-970/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35bis, ß 5, van het Veldwetboek (Uitbouw van het bosareaal - Administratieve vereenvoudiging - Bebossingsmachtingen) (4-1273)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Patrik Vankrunkelsven
4-1273/1
p. 1-3 4-1273/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek (Problemen met bomen dicht bij de scheiding tussen percelen) (4-435)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en Martine Taelman
4-435/1
p. 1-3 4-435/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-435/2
p. 1 4-435/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nrs 2 en 4 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-435/2
p. 2 4-435/2 p. 2 (PDF)
  4-435/2
p. 2 4-435/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-435/6
p. 1-2 4-435/6 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
4-24
p. 48-49 4-24 p. 48-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking (Geldigheidsduur van een wilsverklaring - Persoon die niet meer bij bewustzijn is) (4-922)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-922/1
p. 1-4 4-922/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Co-ouderschap : verdeling van de uitbetaling van de kinderbijslag tussen beide ouders) (4-52)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-52/1
p. 1-3 4-52/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de Pachtwet (Gevallen waarin de verpachter een einde kan maken aan de pachtovereenkomst : bebossing) (4-1276)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Patrik Vankrunkelsven
4-1276/1
p. 1-4 4-1276/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met betrekking tot de informatieplicht door aanbieders van sms-diensten (Informatie van de consument dat hij een abonnementsdienst genomen heeft en hoe hij het abonnement kan stopzetten en klacht kan indienen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie) (4-339)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jean-Jacques De Gucht
4-339/1
p. 1-6 4-339/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm (4-1541)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Philippe Monfils, Francis Delpťrťe en Patrik Vankrunkelsven en de dames Christiane Vienne en Martine Taelman
4-1541/1
p. 1-8 4-1541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts (4-921)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-921/1
p. 1-5 4-921/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 68ter tot 68quinquies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Lokaal verkeershandhavingsbeleid - Rol van de lokale politie - Responsabilisering van de politiezones - Boetes en gemeentelijke financiŽn) (4-48)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-48/1
p. 1-7 4-48/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof (Wijziging KB van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het loon van de werknemers voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen) (4-53)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-53/1
p. 1-5 4-53/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen (Co-ouderschap : verdeling van de uitbetaling van de kinderbijslag tussen beide ouders) (4-194)      
  Voorstel van de dames Magriet Hermans en Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-194/1
p. 1-4 4-194/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboeken tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Verslagen van de commissie) (4-993)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Christine Defraigne
4-993/1
p. 1-5 4-993/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Wegwerken van een aantal juridische onvolkomenheden m.b.t. de regels over de samenstelling van de verschillende benoemingscommissies voor het notariaat) (4-735)      
  Amendementen nrs 12 tot 16 van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-735/3
p. 2-5 4-735/3 p. 2-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen (4-412)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Berni Collas en mevrouw Margriet Hermans
4-412/1
p. 1-7 4-412/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie houdende invoering van het begrip "hulp bij zelfeuthanasie" (4-784)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-784/1
p. 1-6 4-784/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie (4-919)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-919/1
p. 1-6 4-919/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Verslag van de heren Marcel Cheron en Patrik Vankrunkelsven
4-1225/4
p. 1-6 4-1225/4 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Aanvullend verslag van de heer Patrik Vankrunkelsven na terugzending door de plenaire vergadering
4-764/6
p. 1-6 4-764/6 p. 1-6 (PDF)
  Verslag van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-764/11
p. 1-25 4-764/11 p. 1-25 (PDF)
  Algemene bespreking
4-33
p. 46-57 4-33 p. 46-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen (4-1026)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Martine Taelman
4-1026/1
p. 1-4 4-1026/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de termijnen voor hoger beroep en voorziening in cassatie (4-589)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en Patrik Vankrunkelsven
4-589/1
p. 1-3 4-589/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure) (4-1115)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Martine Taelman en van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1115/2
p. 1-2 4-1115/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen (4-639)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-639/1
p. 1-8 4-639/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland (4-590)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-590/1
p. 1-4 4-590/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de toegelaten maximumsnelheid op secundaire wegen (4-1228)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1228/1
p. 1-7 4-1228/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen (Alcoholische dranken) (4-530)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en de dames Christine Defraigne en Marleen Temmerman
4-530/1
p. 1-6 4-530/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-530/2
p. 1-2 4-530/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s.
4-530/3
p. 1-2 4-530/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-31
p. 25-26 4-31 p. 25-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat betreft het ambtshalve onderzoek van het recht op overlevings- of echtscheidingspensioen (4-1473)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1473/1
p. 1-3 4-1473/1 p. 1-3 (PDF)
Woningbouw - Bescherming - Verschil tussen erkende en niet-erkende aannemers (4-1428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1428
Woningbouw - Bescherming - Verschil tussen erkende en niet-erkende aannemers (4-1429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1429
Woningbouw - Bescherming - Verschil tussen erkende en niet-erkende aannemers (4-1430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1430
Zelfstandige bankagenten - Volmachten op rekeningen van hun familieleden - Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten - Interpretatienota (4-2836)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2836
Zelfstandigen - Faillissement - Toekenning van een werkloosheidsuitkering (4-1897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1897
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999