Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1885

van Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) d.d. 29 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Medisch-farmaceutisch overleg - Opstarting - Stand van zaken

apotheker
dokter
ziekteverzekering

Chronologie

29/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-429
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2327

Vraag nr. 4-1885 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de vorige legislatuur werd door de voorganger van de geachte minister, de heer Demotte, verschillende keren aangekondigd dat het medisch-farmaceutisch overleg opgestart zou worden. De regering had daar toen zelfs een budget van 2,9 miljoen euro voor uitgetrokken. Het begeleidingscomité torpedeerde echter de opstart, maar de minister kondigde aan zelf met een voorstel te komen waarin rekening zal worden gehouden met de standpunten van alle partijen.

Graag had ik van de minister geweten wat de huidige stand in dit dossier is.