Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vankrunkelsven Patrik" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Abortuscentra - Terugbetaling van een ingreep - InterministeriŽle werkgroep - RIZIV-conventie (2-872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1286-1287 2-27 p. 1286-1287 (PDF)
Abortuscentrum - Terugbetaling ingreep - Werkgroep - Timing (2-797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 998-999 2-22 p. 998-999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1123-1124 2-24 p. 1123-1124 (PDF)
Administratie van het Kadaster - Informatiebrochure aan ambtenaren (2-63)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 84-86 2-2 p. 84-86 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (doc. K. 50-1496) (Verhoging van het aantal toegevoegde magistraten voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Gebruik der talen - Tweetaligheid)      
  Bespreking
2-194
p. 53-69 2-194 p. 53-69 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer Vankrunkelsven
2-196
p. 74 2-196 p. 74 (PDF)
  2-196
p. 83 2-196 p. 83 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek (Hervorming gerechtelijke kantons - Aanhechting gemeente Kortemark bij arrondissement Brugge - Vrederechters : aanpassingen aan naburige kantons - Gebruik der talen in gerechtszaken - Bevoegdheidsconflict) (Zie doc. Senaat 1-1366 en Kamer 50-371) (2-442)      
  Bespreking
2-47
p. 40-48 2-47 p. 40-48 (PDF)
  2-59
p. 39-43 2-59 p. 39-43 (PDF)
Benoeming van de leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat (1999-2000) (2-374)      
  Geheime stemming
2-39
p. 36-37 2-39 p. 36-37 (PDF)
  2-39
p. 44-45 2-39 p. 44-45 (PDF)
De "Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons" en de houding van de Verenigde Staten (Vertrouwenscrisis t.o.v. de heer Bustani, directeur-generaal van het OPCW) (2-954)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-199
p. 11-12 2-199 p. 11-12 (PDF)
De Amerikaanse wapentransporten via BelgiŽ (Amerikaans militair transport via de haven van Antwerpen - NAVO-verdragen) (2-1204)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 6-9 2-262 p. 6-9 (PDF)
De Belgische subsidie voor de voorbereiding van een toekomstig programma voor georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-957)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De P 90-machinepistolen (Diefstal van een honderdtal van deze geduchte wapens - Productieverbod) (2-740)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-157
p. 11-12 2-157 p. 11-12 (PDF)
De P90-machinepistolen (Verduisteringen o.a. bij uitvoer naar een land in het Midden-Oosten) (2-771)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 24-26 2-164 p. 24-26 (PDF)
De actie bombspotting op Kleine Brogel (Aanwezigheid van parlementsleden - Ordehandhaving - Belgische houding inzake kernwapens - Hypocriete geheimhouding) (2-569)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-107
p. 7-11 2-107 p. 7-11 (PDF)
De actie bombspotting op Kleine Brogel (Aanwezigheid van parlementsleden - Ordehandhaving - Belgische houding inzake kernwapens - Hypocriete geheimhouding) (2-570)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-107
p. 7-11 2-107 p. 7-11 (PDF)
De afbouw van het gebruik van kernenergie (Ontmanteling van de kerncentrales) (2-303)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-59
p. 23-25 2-59 p. 23-25 (PDF)
De begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil (Anticonceptie) (2-499)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De behandeling van de gemeentepolitie in het kader van de politiehervorming (2-150)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-30
p. 15-17 2-30 p. 15-17 (PDF)
De beperking van het aantal Europese ministerraden (Integratie van de Raad van ministers van Ontwikkelingssamenwerking in de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken - Standpunt van BelgiŽ) (2-1008)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 12-14 2-211 p. 12-14 (PDF)
De billijke vergoeding voor de openbare mededeling van fonogrammen (Evolutie van de reglementering voor verzorgingsinstellingen, jeugdhuizen, culturele centra, dancings en discotheken) (2-121)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 27-29 2-26 p. 27-29 (PDF)
De discriminatie tegenover de mannen voor de behandeling van botontkalking (Registratie en terugbetaling van geneesmiddel Alendronate (Fosamax)) (2-87)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-24
p. 9-10 2-24 p. 9-10 (PDF)
De dotatie voor het Studiecentrum voor kernenergie en het MYRRHA-project (Onderzoek rond isotopen en de medische toepassingen) (2-694)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-137
p. 8-9 2-137 p. 8-9 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Schending van de mensenrechten) (2-48)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-15
p. 5-6 2-15 p. 5-6 (PDF)
De financiering van het nucleair passief (Provisies voor de ontmanteling van de kerncentrales en de verwerking van splijtstoffen) (2-938)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-196
p. 19-21 2-196 p. 19-21 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De hoeveelheid aardgas die in BelgiŽ verloren gaat bij de distributie (en impact van de verliezen op het milieu) (2-1278)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-275
p. 27-28 2-275 p. 27-28 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-214)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-216)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-219)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De liberalisering van de energiemarkt (Vertraging m.b.t. de liberalisering van de markt - Aanstelling van een onafhankelijk beheer van het transmissienet - Sanering van Belgoproces, site 1 en site 2) (2-344)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-70
p. 19-21 2-70 p. 19-21 (PDF)
De maatregelen om de productie van gelatine te stoppen, welke niet werden genomen (BSE : verbod van beendermeel in de dierenvoeding - Beenderbestanddelen uit de menselijke voedselketen : productie van gelatine) (2-436)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-87
p. 21-23 2-87 p. 21-23 (PDF)
De maatregelen ten aanzien van de kinesitherapeuten (Overaanbod - Besparingsmaatregelen - Uitstapregeling - Remgeld) (2-865)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-180
p. 13-17 2-180 p. 13-17 (PDF)
De mate waarin de patiŽnt bijdraagt aan de kosten van de gezondheidszorg (Methodologie om de kosten te ramen - Dekking van de maximumfactuur) (2-953)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-266
p. 11-13 2-266 p. 11-13 (PDF)
De mogelijke vervalsing van de KB's nrs 78 en 79 van 10 november 1967 over de uitoefening van de geneeskunde en de Orde der geneesheren (Authentieke teksten versus teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad - Inzage in de archieven) (2-1130)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 22-24 2-243 p. 22-24 (PDF)
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De nieuwe militair-strategische houding van de NAVO (2-127)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-45
p. 32-35 2-45 p. 32-35 (PDF)
De nieuwe militair-strategische houding van de NAVO (Kernwapens) (2-221)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-40
p. 11-13 2-40 p. 11-13 (PDF)
De nieuwe politieke cultuur en de bereidheid vrouwen in belangrijke overleg- of beslissingsorganen een plaats te geven      
  2-83
p. 23 2-83 p. 23 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-502)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De noodplannen voor de nucleaire installaties (2-29)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-11
p. 14-16 2-11 p. 14-16 (PDF)
De onzekerheid omtrent het gevolgde beleid inzake het gebruik en het kweken van cannabis (2-614)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 18-20 2-114 p. 18-20 (PDF)
De oorlog in Irak en de Belgische directe en indirecte steun (Amerikaans militair transport via de haven van Antwerpen - NAVO-verdragen) (2-1205)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 6-9 2-262 p. 6-9 (PDF)
De opslag van hoogradioactief afval (2-182)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-34
p. 28-29 2-34 p. 28-29 (PDF)
De opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De organisatie en de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-968)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De pedofilie-onderzoeken (Politiehervorming - Taakverdeling tussen de federale en de lokale politie - Verhoor van jeugdige slachtoffers) (2-818)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-172
p. 23-25 2-172 p. 23-25 (PDF)
De raadpleging van het Rijksregister (Werkingskosten voor de betrokken politiezone - Grote willekeur inzake de financiŽle afwikkeling van de politiehervorming) (2-1297)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-279
p. 9-10 2-279 p. 9-10 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De screening voor borstkanker (2-734)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-155
p. 14-16 2-155 p. 14-16 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De structurele problemen in Kosovo (Psychologische en psychiatrische hulp - Justitie - Ordehandhaving) (2-272)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 18-19 2-47 p. 18-19 (PDF)
De tachografen en de snelheidsbegrenzers (2-326)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-63
p. 17-20 2-63 p. 17-20 (PDF)
De terugbetaling van homeopathische raadplegingen (2-400)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 13-14 2-81 p. 13-14 (PDF)
De toegankelijkheid van de ADSL-aansluitingen van Belgacom (Basistelecommunicatie - Technische moeilijkheden op bepaalde plaatsen van het grondgebied - Prijs van internetaansluitingen) (2-980)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-206
p. 21-24 2-206 p. 21-24 (PDF)
De verplichting tot opbaren van overledenen in een hermetische kist (o.a. in geval van aids, hepatitis, hondsdolheid, ...) (2-158)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-58
p. 10-12 2-58 p. 10-12 (PDF)
De verspreiding van de P90 en andere oorlogswapens (Wapenroof te Momignies - Wapenhandelaars : veiligheid van het opslaan van wapens - Vergunningen voor P90 - Rijkswacht) (2-199)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 13-14 2-38 p. 13-14 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Verdaging
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1999, begroting voor het dienstjaar 2000 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2001      
  Bespreking
   Budget van de Costa versus budget van de Senaat
2-87
p. 85 2-87 p. 85 (PDF)
   Kosten voor recepties
2-87
p. 85 2-87 p. 85 (PDF)
   Stijging van het budget van de Senaat, enerzijds, daling van het aantal senatoren, anderzijds
2-87
p. 85 2-87 p. 85 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Vankrunkelsven, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  Bespreking en stemming over de gewone motie
2-182
p. 49-55 2-182 p. 49-55 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Gelijke behandeling tussen de gewesten      
  Persoonlijk feit van de heer Vankrunkelsven
2-116
p. 60 2-116 p. 60 (PDF)
Goedkope HIV-medicatie (Aids-problematiek in de ontwikkelingslanden - Discussie over het intellectueel eigendomsrecht - Begrip noodsituatie) (2-533)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-100
p. 11-13 2-100 p. 11-13 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Algemene bespreking
2-103
p. 29-35 2-103 p. 29-35 (PDF)
  2-103
p. 36-59 2-103 p. 36-59 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 11 van de heer Vankrunkelsven
2-465/2
p. 6 2-465/2 p. 6 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet [vreemdelingenstemrecht] en provinciekieswet - Overdacht van financiŽle middelen en fiscale autonomie [o.a. kijk-en luistergeld] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand) (Omzendbrief-Peeters over gebruik der talen in faciliteitengemeenten - Noordzuidtransfers - Communautarisering sociale zekerheid - Plantentuin te Meise) (2-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet en provinciekieswet - Overdracht van financiŽle middelen [o.a. trekkingsrechten, tewerkstellingsprogramma's, winsten Nationale Loterij] en fiscale autonomie [o.a. verkeersbelasting] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand - Duitstaligen - Herfinanciering Franstalig onderwijs) (Communautarisering sociale zekerheid) (2-336)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het akkoord dat de grootste wapenproducerende landen van de Europese Unie in Farnborough ondertekenden (Beperking van de exportvergunningen - Uitbouw van een veiligheids- en defensiebeleid) (2-366)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-78
p. 5-7 2-78 p. 5-7 (PDF)
Het beleid op het vlak van de nucleaire wapens (2-278)      
  Behandeling van een mondelinge vraag als vraag om uitleg
2-79
p. 6-7 2-79 p. 6-7 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Weigering de vraag te stellen, gezien de weigering van de eerste minister de vraag te beantwoorden
2-81
p. 33-34 2-81 p. 33-34 (PDF)
Het beleid op het vlak van de nucleaire wapens (Verificatie, non-proliferatie, wapenbeheersing en ontwapening - Grotere transparantie i.v.m. kernwapenbeleid binnen de NAVO) (2-278)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-84
p. 6-10 2-84 p. 6-10 (PDF)
Het boetefonds en de politiehervorming (Verdeling van de middelen) (2-828)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-173
p. 13-15 2-173 p. 13-15 (PDF)
Het debat over de genetisch gemodificeerde organismen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Nieuwe technologieŽn in de landbouw - Europees moratorium - Gezamenlijke positie inzake de traceerbaarheid en etikettering) (2-651)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 30-31 2-125 p. 30-31 (PDF)
Het gebruik van ELIA voor de financiering van diverse noden (Uitgaven van de organisatie die instaat voor het transport van elektriciteit via de hoogspanningskabels - Compensatie van de verliezen van de gemeenten ingevolge de vrijmaking van de energiemarkt) (2-1115)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-239
p. 24-25 2-239 p. 24-25 (PDF)
Het medisch gebruik van cannabis (2-484)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 21-23 2-92 p. 21-23 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het proefveld met genetisch gemodificeerde koolzaadplanten (Intrekking van de toestemming - Niet respecteren van een bepaalde afstand - Gegrondheid van het criterium) (2-1024)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-212
p. 27-29 2-212 p. 27-29 (PDF)
Het terugkeerbeleid voor asielzoekers die geen beroep aantekenen na een negatieve beslissing (2-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 20-23 2-190 p. 20-23 (PDF)
Het toenemend gebruik van het geneesmiddel Rilatine (Behandeling van het hyperkinetisch syndroom bij kinderen - Negatieve gevolgen) (2-121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-45
p. 26-29 2-45 p. 26-29 (PDF)
Hyperactieve kinderen - Kalmeermiddel Rilatine - Gebruik (ADHD : Attention Deficit/Hypercactivitť Disorder) (2-579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 697-698 2-16 p. 697-698 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 761-762 2-17 p. 761-762 (PDF)
Investeringsaftrek - Uitgesloten investeringen (2-106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-3
p. 118-119 2-3 p. 118-119 (PDF)
Kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel (2-7)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 34-35 2-1 p. 34-35 (PDF)
Kleine Brogel - Actie van het Forum voor vredesactie en Voor Moeder Aarde - Hardhandig optreden van de soldaten (2-944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1299-1300 2-27 p. 1299-1300 (PDF)
Kleine Brogel - Milieuvervuiling - Lawaaihinder (2-1303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1808-1809 2-37 p. 1808-1809 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1892-1893 2-38 p. 1892-1893 (PDF)
Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis - Taalgebruik (2-593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 707 2-16 p. 707 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 938-939 2-20 p. 938-939 (PDF)
Leger - Aanvaarding ontslag - Criteria (Militaire artsen) (2-173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 202-203 2-6 p. 202-203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 471-472 2-11 p. 471-472 (PDF)
NMBS - Nieuwe treinstellen voor de Kempen - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers (2-152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 197 2-6 p. 197 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 247-248 2-7 p. 247-248 (PDF)
NMBS - Treinstellen voor de Kempen - Vervanging (Lijn Antwerpen-Neerpelt) (2-470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Question sans rťponse
Bul. 2-12
p. 500 2-12 p. 500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 712-713 2-16 p. 712-713 (PDF)
Niet-vertegenwoordiging van de kleine politieke fracties in het Bureau van de Senaat - Over het feit dat de vertegenwoordigers van de kleine fracties geen stemrecht hebben in de commissies van de Senaat - Kredieten voor de wetenschappelijk medewerkers van de kleine fracties      
  2-3
p. 9 2-3 p. 9 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Algemene bespreking
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-116
p. 46 2-116 p. 46 (PDF)
   FinanciŽle impact van de bevoegdheidsoverdracht - Fiscale autonomie
2-116
p. 44-45 2-116 p. 44-45 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-116
p. 43-44 2-116 p. 43-44 (PDF)
  2-116
p. 69-70 2-116 p. 69-70 (PDF)
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-116
p. 46 2-116 p. 46 (PDF)
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-116
p. 45 2-116 p. 45 (PDF)
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-116
p. 46 2-116 p. 46 (PDF)
   Schending art. 162 Grondwet niet voor herziening vatbaar - Advies Raad van State
2-116
p. 45 2-116 p. 45 (PDF)
   Waarborgen voor de Vlamingen in Brussel
2-116
p. 46-47 2-116 p. 46-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heren Vandenberghe, Mahoux, Thissen, Monfils, Van Hauthem en Vankrunkelsven en van mevrouw Nagy
2-118
p. 118-124 2-118 p. 118-124 (PDF)
  2-118
p. 242-243 2-118 p. 242-243 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Algemene bespreking
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-130
p. 20 2-130 p. 20 (PDF)
  2-130
p. 22 2-130 p. 22 (PDF)
   Fiscale bevoegdheden van de gemeenschappen : gemeenschapsbelastingen
2-130
p. 21 2-130 p. 21 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen
2-130
p. 21 2-130 p. 21 (PDF)
   Herfinanciering van het Brusselse Gewest
2-130
p. 21 2-130 p. 21 (PDF)
   Verruiming van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (Fiscale autonomie)
2-130
p. 18-19 2-130 p. 18-19 (PDF)
  2-130
p. 20-21 2-130 p. 20-21 (PDF)
   Wijziging van de verdeelsleutel voor de onderwijsdotaties - Herfinanciering van de Franse Gemeenschap - Sint-Elooisakkoord
2-130
p. 18 2-130 p. 18 (PDF)
  2-130
p. 19 2-130 p. 19 (PDF)
  2-130
p. 21 2-130 p. 21 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 98 van mevrouw Thijs en de heer Vankrunkelsven
   Directe en indirecte bilaterale samenwerking
2-600/2
p. 46 2-600/2 p. 46 (PDF)
  Amendement nr 109 van de heer Vankrunkelsven ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Directe en indirecte bilaterale samenwerking
2-600/9
p. 4 2-600/9 p. 4 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2-87
p. 79-81 2-87 p. 79-81 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Overdracht van het personeel - Impact op de gemeentefinanciŽn - Sociale zekerheid van het personeel
2-169
p. 15-24 2-169 p. 15-24 (PDF)
   Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-170
p. 25-26 2-170 p. 25-26 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-170
p. 25-26 2-170 p. 25-26 (PDF)
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming
2-170
p. 26-27 2-170 p. 26-27 (PDF)
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Ophalmologen en opticiens - Uitoefening van de geneeskunde (Onderscheid tussen artsen, paramedici en handelaars - Onderwijsprogramma) (2-602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 762-763 2-17 p. 762-763 (PDF)
Ostheopathie - Kinesitherapie - Onverenigbaarheid (2-1302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-37
p. 1834 2-37 p. 1834 (PDF)
Ostheopathie - Kinesitherapie - Onverenigbaarheid (2-1459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048-2049 2-41 p. 2048-2049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2203 2-43 p. 2203 (PDF)
Over het feit dat de commissies van de Senaat in beslotenheid vergaderen      
  2-3
p. 9 2-3 p. 9 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Financiering van het onderwijs - Herfinanciering van het Franstalig onderwijs
2-7
p. 28 2-7 p. 28 (PDF)
   Regionalisering
2-7
p. 27-28 2-7 p. 27-28 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 56-57 2-146 p. 56-57 (PDF)
   Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-146
p. 58 2-146 p. 58 (PDF)
   Splitsing van de sociale zekerheid : geldstromen van Noord naar Zuid
2-146
p. 58 2-146 p. 58 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 57-58 2-146 p. 57-58 (PDF)
Regionalisering ontwikkelingssamenwerking      
  2-90
p. 16 2-90 p. 16 (PDF)
Tuberculose - Groeiend aantal resistente gevallen - Werkgroep (2-796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1023-1024 2-22 p. 1023-1024 (PDF)
Vertegenwoordiging van kleine politieke fracties in het Bureau van de Senaat      
  2-105
p. 8-9 2-105 p. 8-9 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (2-1240)      
  Geheime stemming en uitslag van de stemming
2-223
p. 35-37 2-223 p. 35-37 (PDF)
  2-223
p. 37-38 2-223 p. 37-38 (PDF)
  2-223
p. 49-50 2-223 p. 49-50 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne
2-386/3
p. 1-5 2-386/3 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 4 tot 7 van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-386/8
p. 1 2-386/8 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-182
p. 36-47 2-182 p. 36-47 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (Leerkrachten - Gemeentes met een bijzonder taalstatuut - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-793]) (2-1228)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en Caluwť en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij BelgiŽ (2-27)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
2-27/1
p. 1-7 2-27/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Vankrunkelsven
2-27/2
p. 1-2 2-27/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Amendement nr 17 van mevrouw Lizin en de heer Vankrunkelsven, ingediend na terugzending naar de commissie
2-507/6
p. 3 2-507/6 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Vankrunkelsven c.s., ingediend na terugzending naar de commissie
2-507/6
p. 4 2-507/6 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Vankrunkelsven, ingediend na terugzending naar de commissie
2-507/6
p. 1-2 2-507/6 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de herziening van de internationale drugsverdragen (2-584)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Vankrunkelsven
2-584/1
p. 1-5 2-584/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de invoering van een "bijzondere taks gezondheidsschade" ten laste van de tabaksverwerkende en -verdelende ondernemingen in BelgiŽ (2-956)      
  Amendement nr 2 van de heer Vankrunkelsven
2-956/2
p. 3-4 2-956/2 p. 3-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker (2-1503)      
  Amendement nr 1 van de heer Vankrunkelsven c.s.
2-1503/2
p. 1 2-1503/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 41-44 2-279 p. 41-44 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Amendement nr 1 van de heren Van Quickenborne, Vankrunkelsven en Vandenbroeke, op de tekst aangenomen door de commissie
2-322/4
p. 1-2 2-322/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Stemming over het amendement en stemverklaringen van de heren Monfils, Colla, Mahoux, Geens, Ceder en Vankrunkelsven
2-26
p. 58-60 2-26 p. 58-60 (PDF)
  2-26
p. 68 2-26 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Ramoudt, Caluwť, Roelants du Vivier, Malcorps, Thissen en Vankrunkelsven en van de dames Nagy en Lizin
2-262
p. 33-37 2-262 p. 33-37 (PDF)
  2-262
p. 39 2-262 p. 39 (PDF)
  2-262
p. 50-51 2-262 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek TunesiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tunis op 8 januari 1997 (2-252)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Vankrunkelsven
2-32
p. 28 2-32 p. 28 (PDF)
  2-32
p. 52 2-32 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations, afgesloten te Brussel op 4 februari 2003 (Financieringsmechanisme - Fonds) (2-1473)      
  Amendement nr 2 van de heren Malcorps en Vankrunkelsven
2-1473/2
p. 2-3 2-1473/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief Comitť van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (2-1276)      
  Algemene bespreking
2-235
p. 30-42 2-235 p. 30-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-860)      
  Algemene bespreking
2-142
p. 6-26 2-142 p. 6-26 (PDF)
   Brugfunctie tussen de A1- en A2-verpleegkundigen
2-142
p. 16 2-142 p. 16 (PDF)
   Brugfunctie tussen de vroedkundige en algemene verpleegkundige
2-142
p. 21-23 2-142 p. 21-23 (PDF)
   Eerstelijnsgeneeskunde
2-142
p. 16-17 2-142 p. 16-17 (PDF)
   Probleem van het tekort aan verpleegkundigen
2-142
p. 16 2-142 p. 16 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-142
p. 17-18 2-142 p. 17-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Aansluiting bij een ander ziekenfonds
2-67
p. 66 2-67 p. 66 (PDF)
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 65 2-67 p. 65 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-67
p. 65-66 2-67 p. 65-66 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-67
p. 66 2-67 p. 66 (PDF)
   Ziekenfondsen - Herstel van de maatschappijen voor onderlinge bijstand
2-67
p. 66 2-67 p. 66 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Verreycken, Vankrunkelsven en Vandenbroucke en van mevrouw Willame-Boonen
2-68
p. 105-107 2-68 p. 105-107 (PDF)
  2-68
p. 153 2-68 p. 153 (PDF)
Wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (2-1163)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Vankrunkelsven
2-1163/2
p. 1-2 2-1163/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Overdracht, aan de Gemeenschappen, van BTW-ontvangsten voor de financiering van het onderwijs - Verdeelsleutel : leerlingenaantal) (2-262)      
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe en Vankrunkelsven en van de dames Nyssens en Staveaux-Van Steenberge
2-37
p. 105-107 2-37 p. 105-107 (PDF)
  2-37
p. 131 2-37 p. 131 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen en Leduc en van de heren Moureaux, Caluwť, Van Hauthem en Vankrunkelsven
2-37
p. 93-97 2-37 p. 93-97 (PDF)
  2-37
p. 115 2-37 p. 115 (PDF)
Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Gerechtelijk arrondissement Brussel : inhoud van het taalexamen van de houders van een doctoraat of een licentie in de rechten - Gerechtelijke achterstand) (2-1207)      
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Cumulatie van het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van gemeente- of OCMW-raadslid) (2-503)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 26-32 2-63 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Verhoging van het aantal toegevoegde rechters en toegevoegde substituut-procureurs des Konings voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Belangenconflict [zie doc. 2-1068]) (2-1208)      
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Retributies voor het verstrekken van diensten aan marktdeelnemers) (2-1060)      
  Algemene bespreking
2-203
p. 29-32 2-203 p. 29-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Aanpassing van de tuchtstraffen - Mogelijkheid voor de betrokkene om gehoord te worden - Creatie van een beroepsprocedure - Invoering van een stelsel voor de herziening van de straffen - Aanmaak van een gegevensbank voor tuchtrechtspraak - Meer bewegingsvrijheid voor de hogere tuchtoverheid) (2-729)      
  Over de regeling van werkzaamheden
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Eindstemming en stemverklaringen van de dames Nyssens en Nagy en de heren Mahoux, Vandenberghe, Verreycken, Lozie en Vankrunkelsven
2-29
p. 36-41 2-29 p. 36-41 (PDF)
  2-29
p. 81-82 2-29 p. 81-82 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne
2-244/2
p. 1-7 2-244/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 12 van de heer Vankrunkelsven
2-244/3
p. 1-4 2-244/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 97 van de heer Vankrunkelsven
2-244/6
p. 31 2-244/6 p. 31 (PDF)
  Amendement nr 104 van de heer Vankrunkelsven
2-244/7
p. 3 2-244/7 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 115 tot 117 van de heer Vankrunkelsven
2-244/8
p. 6-7 2-244/8 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 208 van de heren Galand en Vankrunkelsven
2-244/12
p. 21 2-244/12 p. 21 (PDF)
  Amendementen nrs 196 tot 198, 202 en 227 van de heer Vankrunkelsven
2-244/12
p. 17-18 2-244/12 p. 17-18 (PDF)
  2-244/12
p. 19-20 2-244/12 p. 19-20 (PDF)
  2-244/12
p. 29-30 2-244/12 p. 29-30 (PDF)
  Amendement nr 267 van de heer Vankrunkelsven
2-244/14
p. 1 2-244/14 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 482 van de heer Vankrunkelsven
2-244/17
p. 27-28 2-244/17 p. 27-28 (PDF)
  Amendementen nrs 653 tot 656 van de heer Vankrunkelsven
2-244/19
p. 20-21 2-244/19 p. 20-21 (PDF)
  Amendement nr 764 van de heer Vankrunkelsven c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 29 2-244/25 p. 29 (PDF)
  Amendementen nrs 761 tot 763, 765 en 766, 768 en 770 tot 779, van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 27-29 2-244/25 p. 27-29 (PDF)
  2-244/25
p. 29-30 2-244/25 p. 29-30 (PDF)
  2-244/25
p. 30-31 2-244/25 p. 30-31 (PDF)
  2-244/25
p. 31-34 2-244/25 p. 31-34 (PDF)
  Amendementen nrs 767 en 769 van de heer Vankrunkelsven, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 30 2-244/25 p. 30 (PDF)
  2-244/25
p. 31 2-244/25 p. 31 (PDF)
  Amendementen nrs 780 en 781 van de heren Galand en Vankrunkelsven, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 34-35 2-244/25 p. 34-35 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Algemene bespreking
2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Amendementen nrs 26 en 36 van de heer Vankrunkelsven
2-246/2
p. 18 2-246/2 p. 18 (PDF)
  2-246/2
p. 22 2-246/2 p. 22 (PDF)
  Amendementen nrs 33 en 37 van de heer Vankrunkelsven c.s.
2-246/2
p. 21 2-246/2 p. 21 (PDF)
  2-246/2
p. 22-23 2-246/2 p. 22-23 (PDF)
  Amendement nr 60 van de heer Vankrunkelsven
2-246/3
p. 13 2-246/3 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 61 van de heer Vankrunkelsven c.s.
2-246/3
p. 14 2-246/3 p. 14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
2-474/1
p. 1-28 2-474/1 p. 1-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Amendementen nrs 83 tot 95 en 97 van de heren Van Quickenborne en Vankrunkelsven
2-548/5
p. 61-68 2-548/5 p. 61-68 (PDF)
  2-548/5
p. 69 2-548/5 p. 69 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Van den Brande, Moureaux, Verreycken, Thissen, Vankrunkelsven, Mahoux en Monfils en van mevrouw Nagy en verwerping
2-196
p. 64-70 2-196 p. 64-70 (PDF)
  2-196
p. 77 2-196 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Amendement nr 29 van de heer Vankrunkelsven
2-695/2
p. 22-23 2-695/2 p. 22-23 (PDF)
  Amendement nr 43 van de heer Vankrunkelsven
2-695/3
p. 7 2-695/3 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heer Vankrunkelsven
2-695/4
p. 1-2 2-695/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 70 van de heren Vankrunkelsven en Remans
2-695/5
p. 11 2-695/5 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 72 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw van Kessel
2-695/6
p. 3 2-695/6 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 126 tot 128 van de heer Vankrunkelsven
2-695/7
p. 25-26 2-695/7 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 131 van de heer Vankrunkelsven
2-695/8
p. 1 2-695/8 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 135 en 136 van de heer Vankrunkelsven
2-695/9
p. 2 2-695/9 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 240 van de heren Remans en Vankrunkelsven, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 31 2-695/17 p. 31 (PDF)
  Amendement nr 241 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw De Roeck, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 32 2-695/17 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 265 van de heren Vankrunkelsven en Mahoux, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 43 2-695/17 p. 43 (PDF)
  Amendement nr 273 van de heer Vankrunkelsven c.s., ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 45 2-695/17 p. 45 (PDF)
  Amendementen nrs 342 en 343 van de heer Vankrunkelsven c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-695/23
p. 1-2 2-695/23 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 344 en 345 van de heer Vankrunkelsven, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-695/23
p. 2-3 2-695/23 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 347 tot 349 van de heren Galand en Vankrunkelsven, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-695/23
p. 3-4 2-695/23 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-245
p. 4-31 2-245 p. 4-31 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames van Kessel, Nyssens en De Roeck en de heren Mahoux, Monfils, Remans, Colla, Vandenberghe en Vankrunkelsven
2-249
p. 35-40 2-249 p. 35-40 (PDF)
  2-249
p. 68 2-249 p. 68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-184
p. 41-42 2-184 p. 41-42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Voorstel van de dames Leduc en Vanlerberghe en van de heren Moureaux, Monfils, Galand, Lozie en Vankrunkelsven
2-740/1
p. 1-11 2-740/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heren Vankrunkelsven en Cheron
2-740/2
p. 8 2-740/2 p. 8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een verkeershandhavingsfonds en tot wijziging van artikel 62 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1999 (Verhoging van de verkeersveiligheid door oprichting van een fonds ten gunste van de lokale politie) (2-1120)      
  Voorstel van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne
2-1120/1
p. 1-9 2-1120/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen (2-107)      
  Voorstel van de heren Vankrunkelsven en Vandenbroeke
2-107/1
p. 1-4 2-107/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Amendement nr 28 van de heer Vankrunkelsven
2-409/3
p. 6 2-409/3 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendementen nrs 43 tot 62 van de heer Vankrunkelsven
2-1158/3
p. 6-21 2-1158/3 p. 6-21 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 66 van mevrouw Leduc en de heer Vankrunkelsven
2-1158/4
p. 1-2 2-1158/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 108 en 109 van de heer Vankrunkelsven
2-1158/5
p. 16-18 2-1158/5 p. 16-18 (PDF)
  Amendement nr 116 van de heren Vankrunkelsven en Moens
2-1158/6
p. 4 2-1158/6 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 117 van mevrouw Leduc en de heer Vankrunkelsven
2-1158/6
p. 4 2-1158/6 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 122 en 123 van de heer Vankrunkelsven
2-1158/7
p. 4-6 2-1158/7 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 129 tot 132 van de heer Vankrunkelsven
2-1158/8
p. 4-9 2-1158/8 p. 4-9 (PDF)
  Amendementen nrs 141 tot 143 van de heer Vankrunkelsven
2-1158/10
p. 2 2-1158/10 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 148 tot 151 van de heer Vankrunkelsven
2-1158/11
p. 3-4 2-1158/11 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 202 van de heer Vankrunkelsven, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/18
p. 3 2-1158/18 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 27-35 2-288 p. 27-35 (PDF)
  Stemming over het geamendeerde artikel
2-288
p. 49-52 2-288 p. 49-52 (PDF)
  2-288
p. 90-91 2-288 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Leduc
2-716/1
p. 1-22 2-716/1 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne
2-105/2
p. 1-4 2-105/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (2-236)      
  Stemming over de inoverwegingneming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, Verreycken, Vandenberghe en Vankrunkelsven en de dames Leduc, Willame-Boonen en Nagy
2-24
p. 33-35 2-24 p. 33-35 (PDF)
  2-24
p. 55 2-24 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, de Clippele, Monfils, Vankrunkelsven, Vandenberghe en Mahoux en van mevrouw Nyssens
2-170
p. 41-43 2-170 p. 41-43 (PDF)
  2-170
p. 62 2-170 p. 62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Evenredige vertegenwoordiging) (2-210)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Vankrunkelsven
2-210/1
p. 1-2 2-210/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nagy en de heer Vankrunkelsven
2-258/2
p. 1-2 2-258/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Nagy en de heer Vankrunkelsven, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-258/6
p. 1 2-258/6 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-59
p. 28-34 2-59 p. 28-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc en de heren Mahassine en Vankrunkelsven
2-119/2
p. 1 2-119/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet, betreffende het verbod voor bloed- en aanverwanten om in dezelfde gemeenteraad zitting te nemen (2-168)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
2-168/1
p. 1-3 2-168/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-859)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Vankrunkelsven
2-164
p. 51-52 2-164 p. 51-52 (PDF)
  2-164
p. 92 2-164 p. 92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt gekozen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden) (Beperking van het aantal voorkeurstemmen tot drie) (2-882)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Vankrunkelsven
2-164
p. 52 2-164 p. 52 (PDF)
  2-164
p. 92 2-164 p. 92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van de wegcode met betrekking tot de toegelaten maximumsnelheid (Principe van 70 km/u op de secundaire wegen) (2-1358)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
2-1358/1
p. 1-7 2-1358/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Malcorps, Tobback, Dallemagne, Verreycken en Caluwť en mevrouw Nagy
2-243
p. 35-38 2-243 p. 35-38 (PDF)
  2-243
p. 51 2-243 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, teneinde de draagkracht van alleenstaanden en eenoudergezinnen te vergroten (DifferentiŽren van de belastingvrije som tussen "echte" alleenstaanden en samenwonenden - Optrekken van het belastingskrediet voor alleenstaanden - Optrekken van het belastingskrediet voor ťťnoudergezinnen met kinderen ten laste) (2-1302)      
  Voorstel van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne
2-1302/1
p. 1-15 2-1302/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Aan de hand van objectieve wetenschappelijke gegevens en het vooropstellen van duidelijke doelstellingen inzake het reguleren van het medische en het recreatieve gebruik van cannabis, tot een coherent beleid komen, los van elke ideologie) (2-585)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Vankrunkelsven
2-585/1
p. 1-31 2-585/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Hulp bij zelfdoding) (2-1622)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
2-1622/1
p. 1-5 2-1622/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie (Verbod op futuristische compacte wapens zoals de P90 - Verbod op het gebruik van internet voor wapenhandel) (2-311)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
2-311/1
p. 1-5 2-311/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op anti-persoonslaserwapens en anti-sensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen (2-108)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
2-108/1
p. 1-5 2-108/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Leerkrachten - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-792]) (2-1227)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Wijziging in de samenstelling van een fractie - Beslissing van de heer Moreels om niet langer deel uit te maken van de CVP-fractie maar voortaan als onafhankelijk lid te zetelen - Gevolgen inzake de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Bureau en in de commissies - Nieuwe verdeling van de mandaten      
  2-69
p. 8-14 2-69 p. 8-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999