Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-615

van Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen

mobiele telefoon
overtreding van het verkeersreglement
verkeersveiligheid
mobiele communicatie

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
23/5/2008 Rappel
4/7/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-693

Vraag nr. 4-615 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer moet een bestuurder “steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben”.

Hoewel dit in principe ook van toepassing is op het gebruik van een GSM in de wagen, besliste de minister die Mobiliteit in zijn bevoegdheden had in 2000 toch om een apart punt onder artikel 8 in te voegen dat de bestuurder verbiedt “om gebruik te maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt”.

Nochtans is dit niet de enige handeling die de bestuurder kan beletten om alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig goed in de hand te hebben.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen:

1. Hoeveel overtredingen werden jaarlijks vastgesteld waarbij de bestuurder de GSM gebruikte in de wagen van 1995 tot 2000? Bij hoeveel verkeersongevallen werd het gebruik van de GSM als oorzaak beschouwd van 1995 tot 2000?

2. Hoeveel overtredingen werden jaarlijks vastgesteld waarbij de bestuurder de GSM gebruikte in de wagen van 2000 tot 2005? Bij hoeveel verkeersongevallen werd het gebruik van de GSM als oorzaak beschouwd van 2000 tot 2005?

3. Hoeveel overtredingen werden jaarlijks, van 2000 tot 2005, vastgesteld waarbij de bestuurder van een voertuig los schoeisel droeg, en dat dus onder de bepaling van artikel 8.3 valt? Bij hoeveel verkeersongevallen werd los schoeisel als oorzaak beschouwd van 2000 tot 2005?

4. Hoeveel overtredingen werden jaarlijks vastgesteld waarbij de bestuurder achter het stuur aan het lezen was van 2000 tot 2005? Bij hoeveel verkeersongevallen werd lezen achter het stuur beschouwd als oorzaak van 2000 tot 2005?

5. Als gevaarlijkere handelingen dan GSM-gebruik achter het stuur, vallen onder de algemene bepaling van artikel 8.3 van de Wegcode, acht de geachte minister het dan opportuun dat GSM-gebruik een specifieke bepaling krijgen?

Antwoord ontvangen op 4 juli 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

De beteugeling van het bellen achter het stuur ligt vervat in het artikel 8.4º van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en maakt het voorwerp uit van een inoreuk van de tweede graad. Aangezien de meeste politiezones de verkeersveiligheid als prioriteit hebben ingeschreven in hun zonaal veiligheidsplan, kunnen controle — gerichte acties op het GSM — gebruik achter het stuur het voorwerp uitmaken van actieplannen. In andere politiezones ligt dit type controle vervat in de dagelijkse werking.

De federale politie organiseert geen specifiek georiënteerde acties met betrekking tot het gebruik van de GSM aan het stuur. Toch wordt, in de dagelijkse werking van de wegpolitie, een bijzondere aandacht besteed aan dit fenomeen.

De algemene nationale gegevensbank bevat alle politioneel geregistreerde gegevens, uitgezonderd verkeer. Het is dan ook niet mogelijk om gegevens voor de geïntegreerde politie mee te delen.

Hierna volgen enkele cijfergegevens betreffende de vaststellingen van de federale politie in het kader van het toezicht op dit punt :

— in 2004 : 7 757 bekeuringen;

— in 2005 : 9 691 bekeuringen.

Vanaf 2006 heeft de federale politie een nieuw programma in gebruik om bekeuringen op te stellen waarvoor de statistische module nog niet ontwikkeld werd. Voor 2006 en 2007 zijn er dus voorlopig nog geen gegevens beschikbaar. Ik heb de federale politie aangepord om met voormelde statitische module voor de dag te komen.

Over het dragen van los schoeisel en het lezen achter het stuur bestaan er geen cijfergegevens.

Voor de rest verwijs ik u naar de staatssecretaris voor Mobiliteit.