Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vankrunkelsven Patrik" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aardgas - Bevoorrading (Toename - Contracten) (3-645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 736 3-12 p. 736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 856-857 3-13 p. 856-857 (PDF)
Bedrijfswagens - Evolutie tussen 2000 en 2005 (3-5973)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-77
p. 8253-8254 3-77 p. 8253-8254 (PDF)
Bedrijfswagens - Evolutie tussen 2000 en 2005 (Voertuigen en personenwagens waarvoor bedrijven afschrijvingen of leasingcontracten hadden aangegeven in de jaarrekeningen - Bedrijfswagens die ook voor privédoeleinden worden gebruikt) (3-6105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8732-8733 3-80 p. 8732-8733 (PDF)
Bijscholing voor werknemers - Kredieturen - Terugbetaling van de werkgever door de overheid - Financiële gevolgen voor KMO's (3-2166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2689 3-36 p. 2689 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-52
p. 4566-4567 3-52 p. 4566-4567 (PDF)
Bloedafnames - Vaststelling van de bloedstollingsgraad - Alternatieven voor de huidige werkwijze - Terugbetaling (3-3588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4722 3-54 p. 4722 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6283-6284 3-65 p. 6283-6284 (PDF)
  Bul. 3-88
p. 9830-9831 3-88 p. 9830-9831 (PDF)
Bloedafnames - Vaststelling van de bloedstollingsgraad - Alternatieven voor de huidige werkwijze - Terugbetaling (3-5466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7068-7069 3-69 p. 7068-7069 (PDF)
Bosbeheer - Subsidies - Belastingaangifte (3-5628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7446-7447 3-71 p. 7446-7447 (PDF)
De behandeling van de oproepen voor brandweerinterventie (Verbetering van de procedure voor de doorschakeling van oproepen) (3-1133)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-165
p. 33-34 3-165 p. 33-34 (PDF)
De bescherming tegen onderzoeksmaatregelen naar informatiebronnen van journalisten (zoals lokalisering van telefoonoproepen of identificatie van telefoon- of gsm-nummers) (3-1372)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-200
p. 7-9 3-200 p. 7-9 (PDF)
De contingentering van kinesitherapeuten (Lot van de niet-geslaagden voor het examen voor de erkenning) (3-937)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-145
p. 27-29 3-145 p. 27-29 (PDF)
De controle van de douane op de tankbeurten van voertuigen (Misbruik van diesel voor verwarming - Controle van de tankstations) (3-306)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, minister van Financiën
3-56
p. 13-14 3-56 p. 13-14 (PDF)
De gevangenis van Merksplas (Functionering) (3-2116)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-204
p. 59-60 3-204 p. 59-60 (PDF)
De heer Vankrunkelsven protesteert tegen het niet-beantwoorden van een mondelinge vraag      
  3-102
p. 19 3-102 p. 19 (PDF)
De hormonale substitutie tijdens de menopauze (Fyto-oestrogenen) (3-235)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-46
p. 27-28 3-46 p. 27-28 (PDF)
De inschaling van de brevethoudende officieren van de gemeentelijke politie (Discriminatie tussen brevethouders gemeentepolitie en brevethouders gerechtelijke politie) (3-1180)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-172
p. 13-15 3-172 p. 13-15 (PDF)
De introductie van nieuwe geneesmiddelen (Risico van bijwerking van geneesmiddelen tegen rheuma - Terugtrekking van "Vioxx" - Probleem van "Celebrex" voor risicopatienten - Farmacovigilantie) (3-426)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-84
p. 50-52 3-84 p. 50-52 (PDF)
De juridische moeilijkheden om generische geneesmiddelen op de markt te brengen (Gebruik door bepaalde farmaceutische ondernemingen van de rechten verbonden aan hun patenten tot het uiterste om hun specialiteit tegen de concurrentie van generieke geneesmiddelen te beschermen - Voorbeeld van MSD) (3-1427)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-205
p. 17-19 3-205 p. 17-19 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder België, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Amendementen nrs 113, 115, 116 en 118 van de heer Vankrunkelsven
3-603/5
p. 8 3-603/5 p. 8 (PDF)
  3-603/5
p. 8-9 3-603/5 p. 8-9 (PDF)
  3-603/5
p. 9 3-603/5 p. 9 (PDF)
De modaliteiten voor de toekenning van subsidies uit het Boetefonds (3-368)      
  De heer Vankrunkelsven protesteert dat, buiten zijn medeweten, zijn vraag ook gericht wordt aan een andere minister - Uitstellen van de vraag
3-66
p. 12 3-66 p. 12 (PDF)
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-68
p. 13-16 3-68 p. 13-16 (PDF)
De palliatieve zorg (Sluiting van dagcentra)      
  Debat
3-86
p. 14-22 3-86 p. 14-22 (PDF)
De reclamecampagne inzake schimmelnagels (Terugbetaalbaar geneesmiddel Lamisil - Firma Novartis - Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en voorlichting van de consument) (3-620)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 18-19 3-102 p. 18-19 (PDF)
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-104
p. 30-32 3-104 p. 30-32 (PDF)
De rol van de verzekeringsinstellingen bij het erkennen van een staat van invaliditeit (3-2058)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 73-75 3-200 p. 73-75 (PDF)
De stopzetting van de terugbetaling van COX-2-inhibitoren (Cardiovasculaire risico's van de ontstekingsremmers zoals Vioxx, Celebrex, Bextra, Arcoxia) (3-588)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 31-33 3-98 p. 31-33 (PDF)
De strafinrichting van Merksplas (Mishandelingen - Machtsmisbruik van bepaalde bewakers - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Problemen op het vlak van de infrastructuur - Groot aantal gedetineerden met een vreemde nationaliteit - Probleem van de geïnterneerden) (3-1346)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-198
p. 12-16 3-198 p. 12-16 (PDF)
De subsidiëring van huisartsenwachtposten (KB ter financiering van de huisartsenwachtposten in de grote steden; eerstelijnszorg 's nachts - Financieringssysteem voor de kleine steden en op het platteland) (3-1055)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-154
p. 19-20 3-154 p. 19-20 (PDF)
De technieken om ringtones te verkopen (Bedrijf Jamba - Overtreding wetgeving op handelspraktijken - Abonnement dat begint te lopen bij het downloaden van een ringtone - Omzeiling gedragscode) (3-1461)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 24-26 3-210 p. 24-26 (PDF)
De toekenning van de graad van commissaris aan de politieofficieren (Politiezones) (3-521)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-92
p. 39-41 3-92 p. 39-41 (PDF)
De verwijdering van kernwapens (Debat binnen de NAVO) (3-684)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-121
p. 21-23 3-121 p. 21-23 (PDF)
Diarree als gevolg van de microbe "Clostridium difficile" - Verband met het gebruik van antibiotica - Mortaliteit (3-3917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5201 3-58 p. 5201 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6754-6755 3-67 p. 6754-6755 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Vankrunkelsven, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Externe epidurale neurostimulatoren - Plaatsing op proef - Opvolging - Terugbetaling (volgens de "specifieke technische verpleegkundige verstrekking") (3-3587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4721-4722 3-54 p. 4721-4722 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5272-5273 3-58 p. 5272-5273 (PDF)
Federale openbare gezondheidssector - Akkoord over een sociaal meerjarenplan (Openbare ziekenhuizen) (3-3612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4831 3-55 p. 4831 (PDF)
  Bul. 3-88
p. 9831 3-88 p. 9831 (PDF)
Flitspalen - Tweede snelheidscontrole - Opleiding van en overleg met de politiediensten (3-3610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4825 3-55 p. 4825 (PDF)
Flitspalen - Tweede snelheidscontrole - Overleg met de parketten - Juridische gevolgen (3-3607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4820 3-55 p. 4820 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9648-9649 3-87 p. 9648-9649 (PDF)
Flitspalen - Tweede snelheidscontrole - Overleg tussen politie, parketten en de overheid die de palen plaatst (3-3611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4894-4895 3-55 p. 4894-4895 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Subsidiëren van kinderopvang - Arrest nr. 104/2004 van het Arbitragehof (Opdracht van het Fonds - Interpretatie artikel 83, programmawet van 24 december 2002 - Beroep tot vernietiging van de Vlaamse regering) (3-1861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2436 3-34 p. 2436 (PDF)
  Bul. 3-88
p. 9829-9830 3-88 p. 9829-9830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10250-10251 3-89 p. 10250-10251 (PDF)
Geneesmiddel "Casodex" - Terugbetaling (Hulp na verwijdering van de prostaat) (3-5583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7632 3-72 p. 7632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8071-8072 3-75 p. 8071-8072 (PDF)
Geneesmiddel "Plavix" - Terugbetaling ("Aspirineresistentie") (3-6290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8936-8937 3-82 p. 8936-8937 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9737-9738 3-87 p. 9737-9738 (PDF)
Generische geneesmiddelen - Samenstelling - Beschikbare informatie (over de additieven) (3-4695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6293-6294 3-65 p. 6293-6294 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6557-6559 3-66 p. 6557-6559 (PDF)
Gevangenisstraffen - Gemiddelde duur - Vervroegde invrijheidsstelling (3-6624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9579 3-87 p. 9579 (PDF)
Griepvaccin - Tekorten in de Verenigde Staten - Invloed op de Belgische markt (3-1709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2047 3-30 p. 2047 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2177-2179 3-31 p. 2177-2179 (PDF)
Hemoclips - Terugbetaalbaarheid (Metalen instrumentjes om een bloedvat of een steel van een aneuvrysma af te klemmen : implantaten) (3-6115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8677 3-80 p. 8677 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9728 3-87 p. 9728 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Voorstel van de heren Cornil, Martens, Delpérée, Hugo Vandenberghe, Mahoux en Vankrunkelsven en de dames Talhaoui, Van de Casteele en de T'Serclaes
3-1778/1
p. 1-6 3-1778/1 p. 1-6 (PDF)
Het besteden van middelen van de Nationale Loterij aan jeugdspelers en topsporters (Bevoegdheid van de gemeenschappen) (3-85)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-22
p. 10-11 3-22 p. 10-11 (PDF)
Het feit dat we in België het veiligste donorbloed ter wereld hebben en de risico's terzake (Uitsluiting van mannen met homoseksuele contacten als bloedgevers - Risico van bloed besmet met ernstige virale aandoeningen - Beleid van het Rode Kruis) (3-191)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-43
p. 24-28 3-43 p. 24-28 (PDF)
Het optreden van de federale politie in Bergen naar aanleiding van de actie "Get in SHAPE" (georganiseerd door verenigingen die ijveren voor het verwijderen van kernwapens van ons grondgebied - Wijze waarop de politiediensten omgaan met betogingen) (3-42)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-20
p. 19-21 3-20 p. 19-21 (PDF)
Het terugstorten van een groot aandeel van de boetes aan de politiezones (aan de zones waar de boetes werden vastgesteld - Verdeelsleutel) (3-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-41
p. 26-28 3-41 p. 26-28 (PDF)
Het toekennen van een nomenclatuurnummer aan LEIF-artsen (Vergoeding van de artsen die een tweede mening formuleren rond euthanasie) (3-2251)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 73-74 3-212 p. 73-74 (PDF)
Het verstrekkingsregister (bij te houden door kinesitherapeuten en andere paramedische beroepen - Opheffing) (3-396)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-70
p. 38-40 3-70 p. 38-40 (PDF)
Het vervolgingsbeleid inzake drugs (Uit het strafrecht halen van cannabisgebruik - Gebrek aan duidelijkheid van de wet van 2003 en de rondzendbrief van de procureurs-generaal van 1 februari 2005)      
  Debat
3-151
p. 13-22 3-151 p. 13-22 (PDF)
Huisarbeiders - Arbeidsvoorwaarden - Koninklijk besluit van 28 novembre 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Interpretatie (Thuiswerkers die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst) (3-1787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2225-2227 3-32 p. 2225-2227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2602-2605 3-35 p. 2602-2605 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
  Moties ingediend tot besluit van het debat
3-101
p. 23-26 3-101 p. 23-26 (PDF)
Klein verlet - Rouwverlof (3-5501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7321-7322 3-70 p. 7321-7322 (PDF)
Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs - Medische criteria - Aanpassing (Rijbewijs C of D voor patiënten met een interne defibrillator) (3-2409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3085-3086 3-40 p. 3085-3086 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3577-3578 3-44 p. 3577-3578 (PDF)
Landbouwvoertuigen - Afmetingen (3-5619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7305-7307 3-70 p. 7305-7307 (PDF)
Luchthaven Brussel-Nationaal - Aanpassing van de windnorm - Gebruik van baan 25 (3-2410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 3043-3044 3-39 p. 3043-3044 (PDF)
Medische erkenningen - Cijfers (Invaliditeit) (3-987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1227 3-20 p. 1227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-21
p. 1286 3-21 p. 1286 (PDF)
Medische erkenningen - Sociaal telefoontarief - Cijfers (3-989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1189 3-19 p. 1189 (PDF)
Medische erkenningen - Vermindering van belastbaar inkomen en onroerende voorheffing -Taksen op autovoertuigen - Cijfers (3-988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1224 3-20 p. 1224 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
Bul. 3-26
p. 1597-1598 3-26 p. 1597-1598 (PDF)
Multidisciplinaire pijncentra (MPC) - Erkenning - Prestaties en erelonen van "pijnartsen" - Nomenclatuurnummer voor het hervullen van de morfinepomp (3-2160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2682-2683 3-36 p. 2682-2683 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2922-2923 3-38 p. 2922-2923 (PDF)
Natuurlijk uranium - Gebruik in Belgische kerncentrales (Herkomst van het uranium) (3-4524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6145-6146 3-64 p. 6145-6146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6375-6376 3-65 p. 6375-6376 (PDF)
Navelstrengbloedbanken (Financiering) (3-2112)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 61-62 3-203 p. 61-62 (PDF)
Neurostimulatoren - Terugbetaling (Plaatsing op proef - Thuisopvolging) (3-5528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7266-7267 3-70 p. 7266-7267 (PDF)
Nierkanker - Nexavar (3-4694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6292-6293 3-65 p. 6292-6293 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6556-6557 3-66 p. 6556-6557 (PDF)
Noord-Atlantische Verdragorganisatie (NAVO) - Schietoefeningen - Schietterrein van Houtalen-Helchteren - Gebruik van verarmd uranium (Projectielen afgevuurd met het A-10 gevechtsvliegtuig) (3-1510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1741-1742 3-27 p. 1741-1742 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 4-8 3-8 p. 4-8 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Algemene bespreking
   Adoptieverlof en moederschapsverlof
3-67
p. 20 3-67 p. 20 (PDF)
   Onderhoudsplicht en OCMW
3-67
p. 21 3-67 p. 21 (PDF)
   Procédé van programmawetten
3-67
p. 16-20 3-67 p. 16-20 (PDF)
   Reglementering van activiteiten die een gevaar vormen voor de gezondheid (tatoeages, piercing)
3-67
p. 18 3-67 p. 18 (PDF)
   Verlenging van het rouwverlof
3-67
p. 21 3-67 p. 21 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiëren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17-18 3-217 p. 17-18 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 26-27 3-217 p. 26-27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30-31 3-217 p. 30-31 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33-34 3-217 p. 33-34 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 34-35 3-217 p. 34-35 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 35-36 3-217 p. 35-36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 43-44 3-217 p. 43-44 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 45-46 3-217 p. 45-46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46-47 3-217 p. 46-47 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 49-50 3-217 p. 49-50 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
  3-217
p. 68-69 3-217 p. 68-69 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
  3-217
p. 73-74 3-217 p. 73-74 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
  3-217
p. 75-76 3-217 p. 75-76 (PDF)
  3-217
p. 76-77 3-217 p. 76-77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
  3-217
p. 78-79 3-217 p. 78-79 (PDF)
  3-217
p. 79 3-217 p. 79 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 80 3-217 p. 80 (PDF)
  3-217
p. 80-81 3-217 p. 80-81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 82 3-217 p. 82 (PDF)
  3-217
p. 82-83 3-217 p. 82-83 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
  3-217
p. 83-84 3-217 p. 83-84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84-85 3-217 p. 84-85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85-86 3-217 p. 85-86 (PDF)
  3-217
p. 86-87 3-217 p. 86-87 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89-90 3-217 p. 89-90 (PDF)
  3-217
p. 90-91 3-217 p. 90-91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91-92 3-217 p. 91-92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93-94 3-217 p. 93-94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Orde der geneesheren - Provinciale Raad van Brabant - "Vragenlijst medische activiteiten" - Overbodig initiatief (Bestaan van een medisch kadaster) (3-1004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1265-1266 3-21 p. 1265-1266 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-24
p. 1466 3-24 p. 1466 (PDF)
Orgaandonatie (Vergoeding van de donoren : onkosten en inkomstenderving - Levensverzekering - Bevordering van cross-over - Buitenlandse patiënten - Eurotransplant) (3-2111)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 57-61 3-203 p. 57-61 (PDF)
Osteoporose - Behandeling - Discriminatie tussen mannen en vrouwen (Maagletsels) (3-2698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3397-3398 3-43 p. 3397-3398 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3754-3756 3-45 p. 3754-3756 (PDF)
Politiehervorming - Brevethoudende officieren van de gemeentelijke politie ("Rode loper") (3-4514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6140-6141 3-64 p. 6140-6141 (PDF)
  Bul. 3-71
p. 7379-7380 3-71 p. 7379-7380 (PDF)
  Bul. 3-88
p. 9824-9825 3-88 p. 9824-9825 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Apotheken gerund door ziekenfondsen
3-6
p. 58 3-6 p. 58 (PDF)
   Communautair dossier
3-6
p. 59-60 3-6 p. 59-60 (PDF)
   Financiële groei voor de gezondheidszorg
3-6
p. 58-59 3-6 p. 58-59 (PDF)
   Frustraties van de zorgverstrekkers
3-6
p. 58 3-6 p. 58 (PDF)
   Maatregelen inzake energie
3-6
p. 59 3-6 p. 59 (PDF)
   Scheefgroei tussen kinesisten, fysiotherapeuten of revalidatieartsen
3-6
p. 59 3-6 p. 59 (PDF)
   Zelfstandige thuisverpleegkundigen
3-6
p. 59 3-6 p. 59 (PDF)
Rijbewijs - Lichamelijk geschiktheid (Personen met ingeplante defibrillator) (3-928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1086-1087 3-17 p. 1086-1087 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1207 3-19 p. 1207 (PDF)
Rijbewijs - Toekenningscriteria - Personen met een ingebouwde defibrillator (3-6120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8685 3-80 p. 8685 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9771-9772 3-87 p. 9771-9772 (PDF)
Rilatine - Concerta - Frequent gebruik (Geneesmiddelen toegediend bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit - Aantal diagnosen van ADHD) (3-644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 773-774 3-12 p. 773-774 (PDF)
SIS-kaarten - Uitreiking van een tweede exemplaar aan kinderen bij echtscheiding (3-2126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2541-2542 3-35 p. 2541-2542 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3442-3443 3-43 p. 3442-3443 (PDF)
Statuten van arbeiders en bedienden - Onderscheid - Gelijkschakeling (3-1742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2152 3-31 p. 2152 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2268-2269 3-32 p. 2268-2269 (PDF)
Statuten van arbeiders en bedienden - Onderscheid - Gelijkschakeling (3-1743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2185-2186 3-31 p. 2185-2186 (PDF)
Tandartsen - Belastingcontroles - Inzage in patiëntenfiches (3-3885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5179 3-58 p. 5179 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5785-5786 3-62 p. 5785-5786 (PDF)
Terugbetaling van het geneesmiddel Avastin (Darmkanker en nierkanker) (3-5468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7071-7072 3-69 p. 7071-7072 (PDF)
Vaderschapsverlof (3-5620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7584-7585 3-71 p. 7584-7585 (PDF)
Verarmd uranium - Transport - Industriële verwerking (3-2342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2969-2970 3-39 p. 2969-2970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3196-3197 3-41 p. 3196-3197 (PDF)
Verkeersboetes - Opbrengst (per gewest) (3-1259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1372 3-23 p. 1372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1509-1511 3-25 p. 1509-1511 (PDF)
Verkeersdoorstroming - Aanpassing van de oranje verkeerslichten (Overgang van rood naar groen) (3-4273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5759 3-62 p. 5759 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7298-7299 3-70 p. 7298-7299 (PDF)
Verkeersovertredingen - PV's (3-1260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1370 3-23 p. 1370 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-26
p. 1589 3-26 p. 1589 (PDF)
Verkeersovertredingen - Processen-verbaal (3-663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 747 3-12 p. 747 (PDF)
Verkeersovertredingen - Processen-verbaal (3-664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 730 3-12 p. 730 (PDF)
Verkeersovertredingen - Verkeersboetes - Opbrengst (per gewest) (3-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1377 3-23 p. 1377 (PDF)
Verkeersveiligheid - Verbalisatie van de stilstaande vrachtwagens tijdens het laden en lossen - Aanpassing van de wetgeving (3-2408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3085 3-40 p. 3085 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5929-5930 3-62 p. 5929-5930 (PDF)
Verpleegkundigen - Tekort - Maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken (3-1302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1497-1498 3-25 p. 1497-1498 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2348-2350 3-33 p. 2348-2350 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiën - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 13-14 3-217 p. 13-14 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19-20 3-217 p. 19-20 (PDF)
  3-217
p. 20-21 3-217 p. 20-21 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 27 3-217 p. 27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 44-45 3-217 p. 44-45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 47-48 3-217 p. 47-48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 50-51 3-217 p. 50-51 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 62 3-217 p. 62 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 63-64 3-217 p. 63-64 (PDF)
  3-217
p. 64-65 3-217 p. 64-65 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
  3-217
p. 67-68 3-217 p. 67-68 (PDF)
  3-217
p. 70-71 3-217 p. 70-71 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
  3-217
p. 74-75 3-217 p. 74-75 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 92-93 3-217 p. 92-93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 55 en 56 van het reglement van de Senaat (Programmawetten) (3-980)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
3-980/1
p. 1-3 3-980/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in Libië (3-1474)      
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-1474/3
p. 1-6 3-1474/3 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie (3-1057)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heren Vankrunkelsven en Lionel Vandenberghe
3-1057/2
p. 1-3 3-1057/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 26 tot 29 van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-1057/5
p. 1-3 3-1057/5 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker (3-792)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heren Vankrunkelsven en Germeaux
3-792/2
p. 1-2 3-792/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-792/4
p. 1-28 3-792/4 p. 1-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening (3-985)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-985/1
p. 1-7 3-985/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 16 tot 18 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Van de Casteele
3-985/2
p. 4 3-985/2 p. 4 (PDF)
  3-985/2
p. 4-5 3-985/2 p. 4-5 (PDF)
  Bespreking
3-108
p. 14-22 3-108 p. 14-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantieprogramma's in het buitenland voor jongeren (Werkvakanties in zoveel mogelijk landen - Werk maken van een digitaal informatiepunt voor jongeren) (3-1875)      
  Voorstel van mevrouw Hermans en de heer Vankrunkelsven
3-1875/1
p. 1-8 3-1875/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens (Gezelschapsdieren) (3-832)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Vankrunkelsven
3-832/2
p. 1 3-832/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren (3-2112)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39-40 3-217 p. 39-40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 40-13 3-217 p. 40-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adel) (3-1045)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40-41 3-217 p. 40-41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41-42 3-217 p. 41-42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41-42 3-217 p. 41-42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21-22 3-217 p. 21-22 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 69-70 3-217 p. 69-70 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 22-23 3-217 p. 22-23 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs (Keuze tussen onderricht in een der erkende godsdiensten of onderricht in de niet-confessionele zedenleer of een cursus filosofie) (3-1608)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23-24 3-217 p. 23-24 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 24-25 3-217 p. 24-25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25-26 3-217 p. 25-26 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14-15 3-217 p. 14-15 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciële sector e.d) (3-1560)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 75 3-217 p. 75 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 75 3-217 p. 75 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 75 3-217 p. 75 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27 3-217 p. 27 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 28-29 3-217 p. 28-29 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 15-16 3-217 p. 15-16 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Opheffen van de parlementaire immuniteit - Toepassing op de voorzitter van een assemblee - Belangenconflict) (3-1156)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 79 3-217 p. 79 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (3-858)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 62 3-217 p. 62 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 16-17 3-217 p. 16-17 (PDF)
  3-217
p. 62 3-217 p. 62 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (3-340)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 18-19 3-217 p. 18-19 (PDF)
  3-217
p. 65 3-217 p. 65 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (3-1416)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 32-33 3-217 p. 32-33 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 80 3-217 p. 80 (PDF)
  3-217
p. 82 3-217 p. 82 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België (3-342)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 95-96 3-217 p. 95-96 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (3-155)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 65 3-217 p. 65 (PDF)
Wapenhandel - "Arms Trade Treaty" (ATT) - Positie van België (Internationaal verdrag binnen het kader van de Verenigde Naties) (3-2935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3814 3-46 p. 3814 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7222-7224 3-70 p. 7222-7224 (PDF)
Wapens - Gebruik van verarmd uranium (Gezondheidsrisico's) (3-51)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 99-100 3-1 p. 99-100 (PDF)
Wapensmokkel - P90-machinegeweren (Controle op de productie - Veiligheidsmaatregelen - FN-Herstal) (3-3434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4597-4598 3-53 p. 4597-4598 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 5993-5994 3-63 p. 5993-5994 (PDF)
Wapensmokkel - P90-machinegeweren (Controle op de productie - Veiligheidsmaatregelen - FN-Herstal) (3-3435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4615 3-53 p. 4615 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6270-6271 3-65 p. 6270-6271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6700-6701 3-67 p. 6700-6701 (PDF)
Wapensmokkel - P90-machinegeweren (Controle op de productie - Veiligheidsmaatregelen - FN-Herstal) (3-3436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4618 3-53 p. 4618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4759-4760 3-54 p. 4759-4760 (PDF)
Wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987 - Afzetting geneesheer - Advies medische raad (3-7507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10383 3-90 p. 10383 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Oprichting van het Fonds voor de vergoeding van ongevallen bij gezondheidszorg - Objectieve aansprakelijkheid - Zie ook doc. 3-2398) (3-2397)      
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-2397/3
p. 1-28 3-2397/3 p. 1-28 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Generatiepact (3-1484)      
  Verslag van mevrouw Geerts en de heer Vankrunkelsven
3-1484/3
p. 1-61 3-1484/3 p. 1-61 (PDF)
   Aanpassing van de vermindering voor vervroegd pensioen
3-1484/3
p. 2 3-1484/3 p. 2 (PDF)
  3-1484/3
p. 2 3-1484/3 p. 2 (PDF)
   Activerend beleid bij herstructureringen
3-1484/3
p. 11-15 3-1484/3 p. 11-15 (PDF)
   Administratieve geldboetes bij niet-aanbieden van outplacement aan 45-plussers
3-1484/3
p. 16-17 3-1484/3 p. 16-17 (PDF)
   Alternatieve financiering van de gezondheidszorg
3-1484/3
p. 41 3-1484/3 p. 41 (PDF)
  3-1484/3
p. 42 3-1484/3 p. 42 (PDF)
  3-1484/3
p. 47 3-1484/3 p. 47 (PDF)
  3-1484/3
p. 50-52 3-1484/3 p. 50-52 (PDF)
  3-1484/3
p. 53 3-1484/3 p. 53 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
3-1484/3
p. 32-33 3-1484/3 p. 32-33 (PDF)
   Arbeidscheppende economische groei
3-1484/3
p. 41 3-1484/3 p. 41 (PDF)
  3-1484/3
p. 46 3-1484/3 p. 46 (PDF)
   Automatische individuele berekening van het pensioenbedrag
3-1484/3
p. 4 3-1484/3 p. 4 (PDF)
   Bijkomende verminderingen van de sociale bijdrage voor jonge en oudere werknemers
3-1484/3
p. 30-31 3-1484/3 p. 30-31 (PDF)
   Daling van de loonlasten voor doelgroepen
3-1484/3
p. 39 3-1484/3 p. 39 (PDF)
  3-1484/3
p. 43 3-1484/3 p. 43 (PDF)
  3-1484/3
p. 46-47 3-1484/3 p. 46-47 (PDF)
  3-1484/3
p. 48 3-1484/3 p. 48 (PDF)
  3-1484/3
p. 48 3-1484/3 p. 48 (PDF)
   Dienstencheques ter beschikking van zelfstandige vrouwen die bevallen zijn
3-1484/3
p. 38 3-1484/3 p. 38 (PDF)
   Discriminatie op basis van leeftijd
3-1484/3
p. 36 3-1484/3 p. 36 (PDF)
  3-1484/3
p. 38 3-1484/3 p. 38 (PDF)
  3-1484/3
p. 41 3-1484/3 p. 41 (PDF)
  3-1484/3
p. 42 3-1484/3 p. 42 (PDF)
  3-1484/3
p. 47 3-1484/3 p. 47 (PDF)
  3-1484/3
p. 48 3-1484/3 p. 48 (PDF)
   Dualiteit van de arbeidsmarkt
3-1484/3
p. 36 3-1484/3 p. 36 (PDF)
  3-1484/3
p. 41 3-1484/3 p. 41 (PDF)
  3-1484/3
p. 43 3-1484/3 p. 43 (PDF)
  3-1484/3
p. 47 3-1484/3 p. 47 (PDF)
   Experimenten tot invoering van specifieke loonbarema's
3-1484/3
p. 8-9 3-1484/3 p. 8-9 (PDF)
  3-1484/3
p. 36 3-1484/3 p. 36 (PDF)
   Fonds ter bevordering van de toegang tot de arbeid voor personen met een handicap
3-1484/3
p. 26-27 3-1484/3 p. 26-27 (PDF)
   Gedeeltelijke wegwerking van de bestraffing van zelfstandigen per jaar vervroegd pensioen
3-1484/3
p. 2 3-1484/3 p. 2 (PDF)
  3-1484/3
p. 3 3-1484/3 p. 3 (PDF)
  3-1484/3
p. 33-34 3-1484/3 p. 33-34 (PDF)
   Gedifferentieerde pensioenplafonds
3-1484/3
p. 5 3-1484/3 p. 5 (PDF)
   Het Generatiepact en de openbare sector - Contractuele werknemers
3-1484/3
p. 35 3-1484/3 p. 35 (PDF)
  3-1484/3
p. 37 3-1484/3 p. 37 (PDF)
  3-1484/3
p. 39 3-1484/3 p. 39 (PDF)
  3-1484/3
p. 40 3-1484/3 p. 40 (PDF)
  3-1484/3
p. 43 3-1484/3 p. 43 (PDF)
  3-1484/3
p. 45 3-1484/3 p. 45 (PDF)
  3-1484/3
p. 48 3-1484/3 p. 48 (PDF)
   Implementatie van een structureel mechanisme aangaande de welvaartvastheid in de sociale zekerheid der zelfstandigen
3-1484/3
p. 3-4 3-1484/3 p. 3-4 (PDF)
   Inhoudingen en bijdragen op pseudo-brugpensioenen
3-1484/3
p. 18-21 3-1484/3 p. 18-21 (PDF)
   Kostprijs van de maatregelen opgenomen in het Generatiepact
3-1484/3
p. 40 3-1484/3 p. 40 (PDF)
  3-1484/3
p. 44 3-1484/3 p. 44 (PDF)
  3-1484/3
p. 48 3-1484/3 p. 48 (PDF)
   Maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid van de laaggeschoolde jongeren in de non-profitsector
3-1484/3
p. 31-32 3-1484/3 p. 31-32 (PDF)
   Mogelijk bevoegdheidsconflict met de gewesten en de gemeenschappen
3-1484/3
p. 35 3-1484/3 p. 35 (PDF)
  3-1484/3
p. 38 3-1484/3 p. 38 (PDF)
  3-1484/3
p. 44 3-1484/3 p. 44 (PDF)
  3-1484/3
p. 46 3-1484/3 p. 46 (PDF)
   Outplacement na herstructurering
3-1484/3
p. 37 3-1484/3 p. 37 (PDF)
  3-1484/3
p. 38-39 3-1484/3 p. 38-39 (PDF)
   Participatiefonds
3-1484/3
p. 26 3-1484/3 p. 26 (PDF)
   Pensioenbonus
3-1484/3
p. 4 3-1484/3 p. 4 (PDF)
   Pensioenrechten van jongeren met een leerovereenkomst, stageovereenkomst of overeenkomst voor socioprofessionele inpassing
3-1484/3
p. 5 3-1484/3 p. 5 (PDF)
   Pensioenregeling voor vrouwen
3-1484/3
p. 34-35 3-1484/3 p. 34-35 (PDF)
  3-1484/3
p. 40 3-1484/3 p. 40 (PDF)
  3-1484/3
p. 45 3-1484/3 p. 45 (PDF)
   RVA - Start- en stagebonus
3-1484/3
p. 23-24 3-1484/3 p. 23-24 (PDF)
   Ruime delegatie van wetgevende bevoegdheid aan de Koning
3-1484/3
p. 37 3-1484/3 p. 37 (PDF)
  3-1484/3
p. 40-41 3-1484/3 p. 40-41 (PDF)
  3-1484/3
p. 42 3-1484/3 p. 42 (PDF)
  3-1484/3
p. 48 3-1484/3 p. 48 (PDF)
   Seniorvakantie
3-1484/3
p. 21 3-1484/3 p. 21 (PDF)
   Startbanenovereenkomst
3-1484/3
p. 24-25 3-1484/3 p. 24-25 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-1484/3
p. 35 3-1484/3 p. 35 (PDF)
  3-1484/3
p. 36 3-1484/3 p. 36 (PDF)
  3-1484/3
p. 50 3-1484/3 p. 50 (PDF)
   Tekort in de communicatie over het Pact
3-1484/3
p. 40 3-1484/3 p. 40 (PDF)
  3-1484/3
p. 42 3-1484/3 p. 42 (PDF)
  3-1484/3
p. 44 3-1484/3 p. 44 (PDF)
   Terbeschikkingstelling in het kader van een tewerkstellingstraject
3-1484/3
p. 27-29 3-1484/3 p. 27-29 (PDF)
   Toekenning van een bonus aan de zelfstandigen die nog na 62 jaar werkzaam blijven
3-1484/3
p. 2 3-1484/3 p. 2 (PDF)
  3-1484/3
p. 2-3 3-1484/3 p. 2-3 (PDF)
   Toename van het zwartwerk bij de bruggepensioneerden
3-1484/3
p. 41 3-1484/3 p. 41 (PDF)
  3-1484/3
p. 46 3-1484/3 p. 46 (PDF)
   Uitsluiting van het toepassingsgebied van titel IV van sommige openbare instellingen die diensten van algemeen nut verzekeren
3-1484/3
p. 29 3-1484/3 p. 29 (PDF)
   Uitzendarbeid in het kader van een tewerkstellingstraject
3-1484/3
p. 22 3-1484/3 p. 22 (PDF)
   Verbetering van de situatie van mensen met een atypische vaak deeltijdse loopbaan (Vrouwen)
3-1484/3
p. 5 3-1484/3 p. 5 (PDF)
   Vereenvoudiging van de sociale balans
3-1484/3
p. 9-10 3-1484/3 p. 9-10 (PDF)
  3-1484/3
p. 37 3-1484/3 p. 37 (PDF)
   Verhoging van de opleidingsinspanningen
3-1484/3
p. 10-11 3-1484/3 p. 10-11 (PDF)
   Welvaartsvastheid en sociale correcties van de diverse vervangingsinkomens
3-1484/3
p. 30 3-1484/3 p. 30 (PDF)
   Welvaartsvastheid van de inkomensvervangende uitkeringen
3-1484/3
p. 42 3-1484/3 p. 42 (PDF)
  3-1484/3
p. 50 3-1484/3 p. 50 (PDF)
  3-1484/3
p. 52-53 3-1484/3 p. 52-53 (PDF)
   Werkhervattingstoeslag
3-1484/3
p. 25-26 3-1484/3 p. 25-26 (PDF)
   Werkzaamheden van werkgroep "Vergrijzing van de bevolking" en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen
3-1484/3
p. 36 3-1484/3 p. 36 (PDF)
  3-1484/3
p. 39-40 3-1484/3 p. 39-40 (PDF)
  3-1484/3
p. 43 3-1484/3 p. 43 (PDF)
  3-1484/3
p. 49 3-1484/3 p. 49 (PDF)
   Wijziging artikel 13 van de wet van 5 september 2001
3-1484/3
p. 22 3-1484/3 p. 22 (PDF)
   Wijziging programmawet van 8 april 2003, artikel 52
3-1484/3
p. 7-8 3-1484/3 p. 7-8 (PDF)
   Wijziging wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen
3-1484/3
p. 15-16 3-1484/3 p. 15-16 (PDF)
  Algemene bespreking
   Werkzaamheden van de werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
3-141
p. 12 3-141 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (3-2121)      
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-2121/5
p. 1-7 3-2121/5 p. 1-7 (PDF)
   De sectoren mogen zelf van de leeftijdsvereiste inzake het leerlingstelsel afwijken zonder voorafgaandelijke toestemming van de NAR
3-2121/5
p. 2 3-2121/5 p. 2 (PDF)
   Enkel de farmaceutische bedrijven, die investeringen in onderzoek en ontwikkeling in België doen, genieten van een vermindering van de heffing op de omzet van de vergoedbare specialiteiten
3-2121/5
p. 4 3-2121/5 p. 4 (PDF)
   Hervorming van het vergoedingssysteem van apothekers in een voor het publiek opengestelde apotheek voor vergoedbare geneesmiddelen
3-2121/5
p. 4-7 3-2121/5 p. 4-7 (PDF)
   Specifiek boekhoudplan van het Fonds voor arbeidsongevallen - Behandeling van klachten en bemiddelingsverzoeken door het Fonds
3-2121/5
p. 3-4 3-2121/5 p. 3-4 (PDF)
   Vermelding van het volledige adres in de statuten van de fondsen voor bestaanszekerheid
3-2121/5
p. 2 3-2121/5 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving (Omzetting EG-richtlijnen : geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor dierengeneeskunde - Globale herziening van de Europese en nationale farmaceutische wetgeving - Grondige herziening van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen - Wijziging wet 21 juni 1983 betreffende de gemedicineerde diervoeders - Oprichting van een Gemengde Commissie die, voor de producten waarover twijfel kan bestaan omtrent de toepasbare wetgeving, advies aan de minister verstrekt - Internetverkoop van geneesmiddelen - Verstrekking van objectieve informatie aan het publiek inzake geneesmiddelen - Distributiesysteem inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - Gevallen waarin geneesmiddelen die niet vergund zijn in België, toch kunnen ter beschikking gesteld worden van patiënten of verantwoordelijken van de dieren - Wijziging wet 28 augustus 1991 betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde : adminstratieve boetes) (3-1615)      
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-1615/2
p. 1-12 3-1615/2 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te Genève op 21 mei 2003 (3-681)      
  Algemene bespreking
3-70
p. 40-42 3-70 p. 40-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (3-312)      
  Amendement nr 1 van de heren Vankrunkelsven en Destexhe
3-312/2
p. 1-2 3-312/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Oprichting van het Fonds voor de vergoeding van ongevallen bij gezondheidszorg - Objectieve aansprakelijkheid - Arbitrage - Bevoegdheid arbeidsrechtbank - Zie ook doc. 3-2397)      
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-2398/2
p. 1 3-2398/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de kwaliteit van de in de apotheken verkochte producten te waarborgen (Verlenen aan de Koning van de bevoegdheid regelgevend op te treden inzake de bestemming van de voor het publiek toegangkelijke ruimten in de aptoheken - Praktijken van firma's die erop gericht zijn apotheken aan te sporen deel te nemen aan de distributie van bedenkelijke of manifest daar niet thuishorende producten) (3-1614)      
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-1614/2
p. 1-5 3-1614/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38, § 3quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Collectief vervoer van werknemers d.m.v. voertuigen die eigendom zijn van de onderneming en die bestuurd worden door een werknemer van de onderneming) (3-1571)      
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de heer Vankrunkelsven
3-1571/3
p. 1-2 3-1571/3 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-1571/4
p. 1-7 3-1571/4 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-154
p. 38 3-154 p. 38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Administratieve vereenvoudigingen in het kader van de procedure voor het behandelen van aanvragen voor het bekomen van een vergunning voor de vestiging van een apotheek - Opvulling van de inhoud van het begrip "farmaceutische zorg" - Samenwerkingsvormen tussen apothekers-titularissen van verschillende apotheken - Versoepeling van de vereisten voor tijdelijke overbrenging en sluiting van een apotheek - Verlaging van de werklast van de vestigingscommissies door een voorafgaandelijk onderzoek van de ingediende dossiers - Verstrekking van geneesmiddelen in schrijnende gevallen door artsen en tandartsen - Bepaling dat geneesmiddelen die door de overheid aangekocht zijn met het oog op een profylaxecampagne tegen besmettelijke ziekten of geneesmiddelen die wegens hun kenmerken niet geschikt zijn om uitsluitend het normale farmaceutische distributiecircuit te volgen, niet enkel door de apotheker dienen afgeleverd te worden) (3-1613)      
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-1613/3
p. 1-10 3-1613/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Voorstel van de dames Defraigne, De Roeck en Durant en de heren Vankrunkelsven en Mahoux
3-1440/1
p. 1-46 3-1440/1 p. 1-46 (PDF)
  Amendement nr 15 van de dames Defraigne, De Roeck en Durant en van de heren Vankrunkelsven en Mahoux
3-1440/3
p. 11-36 3-1440/3 p. 11-36 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw De Roeck
3-1440/5
p. 12 3-1440/5 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-1440/5
p. 13 3-1440/5 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 90, 96, 102, 103, 106, 107 van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-1440/6
p. 2 3-1440/6 p. 2 (PDF)
  3-1440/6
p. 4-5 3-1440/6 p. 4-5 (PDF)
  3-1440/6
p. 7 3-1440/6 p. 7 (PDF)
  3-1440/6
p. 8-9 3-1440/6 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 91, 98 en 108 van de heer Vankrunkelsven
3-1440/6
p. 2 3-1440/6 p. 2 (PDF)
  3-1440/6
p. 5 3-1440/6 p. 5 (PDF)
  3-1440/6
p. 9 3-1440/6 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 125 van de heer Vankrunkelsven
3-1440/7
p. 6 3-1440/7 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 114, 115, 123 en 124 van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-1440/7
p. 2-3 3-1440/7 p. 2-3 (PDF)
  3-1440/7
p. 5-6 3-1440/7 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 126 tot 129 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Defraigne
3-1440/7
p. 6-8 3-1440/7 p. 6-8 (PDF)
  Amendement nr 132 van mevrouw Defraigne en de heer Vankrunkelsven
3-1440/8
p. 2 3-1440/8 p. 2 (PDF)
  Amendementen nr 145 en 157 tot 158 van de heer Vankrunkelsven
3-1440/8
p. 7 3-1440/8 p. 7 (PDF)
  3-1440/8
p. 11-12 3-1440/8 p. 11-12 (PDF)
  Amendementen nrs 133 en 134 van de heer Vankrunkelsven en van mevrouw Defraigne
3-1440/8
p. 2-3 3-1440/8 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 142, 150, 152 en 160 tot 161 van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-1440/8
p. 6 3-1440/8 p. 6 (PDF)
  3-1440/8
p. 9 3-1440/8 p. 9 (PDF)
  3-1440/8
p. 10 3-1440/8 p. 10 (PDF)
  3-1440/8
p. 12-13 3-1440/8 p. 12-13 (PDF)
  Amendement nr 169 van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-1440/11
p. 1-2 3-1440/11 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek (Vaststellen van duidelijke grenzen m.b.t. het gebruik van deze technieken) (3-416)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van artsen : overgangsbepaling - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : samenstelling van de kamers van de Raad van Beroep in geval van behandeling van hogere beroepen tegen beslissingen van de raden, voor apothekers buiten de officina - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : overgangsbepaling) (3-2031)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in België verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal (Defacto-opheffing van de volledige anonimiteit van gameten) (3-1011)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (Recht van het kind op kennis omtrent de afstamming versus privacy van de donor en van de moeder van het kind) (3-559)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (3-418)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Vankrunkelsven
3-1067/1
p. 1-23 3-1067/1 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (3-100)      
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-100/2
p. 1-3 3-100/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik (3-1606)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en De Roeck en de heren Martens en Vankrunkelsven
3-1606/1
p. 1-6 3-1606/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-176
p. 22-25 3-176 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen teneinde de eerste vervangingsdag bij voorrang vast te stellen op een communautaire feestdag (3-696)      
  Voorstel van mevrouw Van de Casteele en de heer Vankrunkelsven
3-696/1
p. 1-3 3-696/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de drugswet van 24 februari 1921 met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis (3-1181)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-1181/1
p. 1-10 3-1181/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in België toelaat van de troepen van de met België door het Noord-Atlantisch Verdrag verbonden landen (Internationale verplichtingen van België krachtens het VN-handvest en het internationaal humanitair recht) (3-677)      
  Voorstel van de heren Lionel Vandenberghe en Vankrunkelsven
3-677/1
p. 1-4 3-677/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren (3-126)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-73
p. 39-49 3-73 p. 39-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Nieuw opschrift: Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantièmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (3-872)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-872/1
p. 1-15 3-872/1 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2, 7 en 8 van de heer Vankrunkelsven
3-872/2
p. 1-2 3-872/2 p. 1-2 (PDF)
  3-872/2
p. 6 3-872/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-872/3
p. 1-3 3-872/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-87
p. 43-55 3-87 p. 43-55 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-87
p. 55-60 3-87 p. 55-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een sociale rulingcommissie bevoegd om voorafgaande beslissingen te nemen betreffende het statuut van werknemers en zelfstandigen (Aanvragen betreffende de toewijzing van het juiste sociaal statuut - Schijnzelfstandigen) (3-841)      
  Voorstel van mevrouw Van de Casteele en de heer Vankrunkelsven
3-841/1
p. 1-8 3-841/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 12bis in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Bedenktermijn van 30 dagen voor de koper na het kopen van een hond of kat) (3-1642)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
3-1642/1
p. 1-2 3-1642/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Massale aanbod in China van organen van ter dood veroordeelden - Orgaantransplantaties buiten de EU - Waarschuwing ten einde te vermijden dat men zich laat verleiden door die vorm van commercialisering welke alle ethische aspecten overboord gooit) (3-1995)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Leduc
3-1995/1
p. 1-4 3-1995/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (Cannabisgebruikers : definitie van "problematisch gebruik" en "openbare overlast") (3-1002)      
  Voorstel van de heren Vankrunkelsven en Germeaux
3-1002/1
p. 1-5 3-1002/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 1 juli 1994) (Afschaffing van het door zelfstandige paramedici bij te houden verstrekkingenregister) (3-984)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-984/1
p. 1-5 3-984/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Vankrunkelsven
3-984/2
p. 1-2 3-984/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-125
p. 37-38 3-125 p. 37-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (Hervorming van de Orde van geneesheren - Versterking van het belang van de patiënt en de gemeenschap - Tuchtrecht - Doorbreken van de corporatistische sfeer) (3-413)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (3-1519)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Van de Casteele c.s.
3-1519/1
p. 1-42 3-1519/1 p. 1-42 (PDF)
  Amendementen nrs 33 tot 38 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Van de Casteele
3-1519/4
p. 12-14 3-1519/4 p. 12-14 (PDF)
  Amendementen nrs 39 tot 62 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Van de Casteele
3-1519/5
p. 1-10 3-1519/5 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heren Vankrunkelsven en Beke
3-1519/8
p. 2 3-1519/8 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 77 tot 81 van de heer Vankrunkelsven
3-1519/8
p. 2-4 3-1519/8 p. 2-4 (PDF)
  Amendementen nrs 82 en 83 van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-1519/8
p. 4 3-1519/8 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 85 tot 89 van de heren Vankrunkelsven en Brotchi
3-1519/9
p. 1-3 3-1519/9 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 93 van de heren Brotchi en Vankrunkelsven
3-1519/10
p. 3 3-1519/10 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-201
p. 62-69 3-201 p. 62-69 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (3-675)      
  Amendementen nrs 2 tot 11 van mevrouw Van de Casteele en de heer Vankrunkelsven
3-675/4
p. 1-4 3-675/4 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 20 van mevrouw Van de Casteele en de heer Vankrunkelsven
3-675/8
p. 1-7 3-675/8 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (3-373)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-373/1
p. 1-32 3-373/1 p. 1-32 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Vankrunkelsven
3-373/2
p. 1-5 3-373/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 7 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Van de Casteele
3-373/4
p. 1-3 3-373/4 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Vankrunkelsven
3-373/6
p. 1-2 3-373/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Van de Casteele
3-373/8
p. 1-4 3-373/8 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (3-1777)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Wijziging wet tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen - Bevoegdheid van de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij na klacht, hetzij na mededeling door de procureur van een rechterlijke uitspraak, hetzij na melding door een bevoegde instantie, kennis te nemen van elke zaak en deze zonder gevolg te rangschikken of een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen - Samenstelling van de Raden - Bemiddeling - Onderzoekscolleges - Raad van eerste aanleg - Raad van beroep - Verjaring - Wijziging art. 614 Gerechtelijk Wetboek : Hof van Cassatie) (3-2030)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap (3-1230)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
3-1230/1
p. 1-18 3-1230/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, met betrekking tot de anonimiteit van orgaandonatie (Invoering van de keuzevrijheid wat betreft de mededeling van de identiteit) (3-1992)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Leduc
3-1992/1
p. 1-4 3-1992/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de termijn te verkorten die moet verlopen alvorens een achtergelaten hond kan worden geadopteerd (3-1145)      
  Amendement nr 1 van de heer Vankrunkelsven
3-1145/2
p. 1 3-1145/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 68ter tot 68quinquies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Lokaal verkeershandhavingsbeleid - Rol van de lokale politie - Responsabilisering van de politiezones - Boetes en gemeentelijke financiën) (3-855)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-855/1
p. 1-6 3-855/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie (Opheffing van de bestaande reglementaire bepalingen waarbij defibrillatie wordt voorbehouden aan geneesheren en verpleegkundigen) (3-1018)      
  Voorstel van mevrouw Van de Casteele en de heren Germeaux en Vankrunkelsven
3-1018/1
p. 1-8 3-1018/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof (Wijziging KB van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het loon van de werknemers voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen) (3-289)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-289/1
p. 1-4 3-289/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Vankrunkelsven
3-289/2
p. 1-2 3-289/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen (Co-ouderschap : verdeling van de uitbetaling van de kinderbijslag tussen beide ouders) (3-1842)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Hermans
3-1842/1
p. 1-4 3-1842/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Hulp bij zelfdoding) (3-220)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven
3-220/1
p. 1-5 3-220/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (3-1035)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Woon-werkverkeer - Motorkledij - Fiscale aftrekbaarheid (Beroepskosten) (3-1370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1573-1574 3-26 p. 1573-1574 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1875-1876 3-28 p. 1875-1876 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999