Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2327

van Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Medisch-farmaceutisch overleg - Opstarting - Stand van zaken

apotheker
dokter
ziekteverzekering

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
26/3/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1885

Vraag nr. 4-2327 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de vorige legislatuur werd door de voorganger van de geachte minister, de heer Demotte, verschillende keren aangekondigd dat het medisch-farmaceutisch overleg opgestart zou worden. De regering had daar toen zelfs een budget van 2,9 miljoen euro voor uitgetrokken. Het begeleidingscomité torpedeerde echter de opstart, maar de minister kondigde aan zelf met een voorstel te komen waarin rekening zal worden gehouden met de standpunten van alle partijen.

Graag had ik van de minister geweten wat de huidige stand in dit dossier is.

Antwoord ontvangen op 26 maart 2009 :

De huidige stand van zaken in het dossier van het overleg tussen de geneesheren en de apothekers is als volgt :

Een eerste belangrijke stap werd in dit delicate dossier eind 2008 gezet : de wil om deel te nemen aan de lancering van het medisch-farmaceutisch overleg werd opgenomen in de nationale overeenkomst voor 2008 tussen de verzekeringsinstellingen en de artsen.

Als gevolg van dit akkoord hebben de apothekers, zowel het APB als OPHACO, aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een lijst bezorgd van onderwerpen die ze wensen te bespreken tijdens het medisch-farmaceutisch overleg.

Een gemeenschappelijke werkgroep van de Nationale commissie Geneesheren-Verzekeringsinstellingen en van de Overeenkomstencommissie Apothekers-Verzekeringsinstellingen moet samenkomen om de praktische organisatie van het medisch-farmaceutisch overleg uit te werken.

Gelet op de werklast van de Nationale commissie Geneesheren-verzekeringsinstellingen, was dit nog niet mogelijk.