Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6394

van Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) d.d. 29 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Nucleair non-proliferatieverdrag - Toetsingsconferentie van mei 2010 - Houding van BelgiŽ

non-proliferatie van kernwapens
NAVO
topconferentie

Chronologie

29/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-977

Vraag nr. 4-6394 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorige week verrasten vier Nederlandse oud-Staatsmannen, Lubbers, van Mierlo, van der Stoel en Altes, de Nederlandse publieke opinie met hun vrije tribune in het NRC Handelsblad. In deze vrije tribune riepen zij de Nederlandse regering op om in mei 2010 tijdens de toetsingsconferentie bij het Non-Proliferatieverdrag, niet langer te zwijgen.

Zwijgen was namelijk, net zoals de houding van onze regeringen, steeds de gehanteerde strategie op toetsingsconferenties in het verleden. Zwijgen, vooral niet nodeloos op zere tenen te trappen.

Nu er echter duidelijke aanwijzingen zijn dat de Verenigde Staten (VS) ernst willen maken met nucleaire ontwapening en de oorspronkelijke afschrikkingsdoelstelling niet meer geldt, moet worden voorkomen dat de VS en de andere betrokken Noord-Atlantische Verdragorganisatie (NAVO)-landen op elkaar gaan zitten wachten.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen:

1. Welk standpunt zal ons land innemen op de Toetsingsconferentie van mei 2010, meer bepaald omtrent een striktere ontwapeningsagenda en een verwijdering van kernwapens van ons grondgebied, en welk standpunt zal ons land binnen de NAVO innemen omtrent de herziening van strategische doctrines omtrent kernwapens, meer bepaald omtrent het nut van de aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied naar de toekomst toe?

2. Zal dit standpunt daar ook uitvoerig verdedigd worden of zal BelgiŽ gewoon zwijgen op deze conferentie?