S. 4-1115 Dossierfiche K. 52-1803

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure
Philippe Mahoux   

echtscheiding
gerechtskosten
burgerlijke rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1115/1 4-1115/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/1/2009
4-1115/2 4-1115/2 (PDF) Amendementen 4/2/2009
4-1115/3 4-1115/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2009
4-1115/4 4-1115/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/2/2009
4-1115/5 4-1115/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 5/2/2009
K. 52-1803/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/2/2009
K. 52-1803/2 Amendement 4/3/2009
K. 52-1803/3 Amendementen 25/3/2009
K. 52-1803/4 Amendement 11/5/2009
K. 52-1803/5 Amendement 10/6/2009
K. 52-1803/6 Verslag namens de commissie 6/7/2009
K. 52-1803/7 Tekst aangenomen door de commissie 6/7/2009
K. 52-1803/8 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 16/7/2009
4-1115/6 4-1115/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 17/7/2009
4-1115/7 4-1115/7 (PDF) Verslag namens de commissie 7/10/2009
4-1115/8 4-1115/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 22/10/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/1/2009   Indiening Doc. 4-1115/1 4-1115/1 (PDF)
15/1/2009   Inoverwegingneming
15/1/2009   Verzending naar commissie: Justitie
5/2/2009   Inschrijving op agenda
5/2/2009   Algemene bespreking Hand. 4-62 Hand. 4-62 (PDF)
5/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 4-62 Hand. 4-62 (PDF)
Doc. 4-1115/5 4-1115/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/1/2009   Verzending naar commissie
21/1/2009   Inschrijving op agenda
21/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
21/1/2009   Bespreking
4/2/2009   Inschrijving op agenda
4/2/2009   Bespreking
4/2/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
4/2/2009   Aanneming na amendering
4/2/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1115/3 4-1115/3 (PDF)
4/2/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1115/4 4-1115/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/2/2009   Overzending Doc. K. 52-1803/1
6/7/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1803/6
15/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 109, p. 57-62
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o15)
Integraal verslag nr. 111, p. 48-49
Doc. K. 52-1803/8
16/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
  [S3] Behandeling door Senaat
17/7/2009   Overzending Doc. 4-1115/6 4-1115/6 (PDF)
17/7/2009   Verzending naar commissie: Justitie
15/10/2009   Inschrijving op agenda
22/10/2009   Algemene bespreking Hand. 4-92 Hand. 4-92 (PDF)
22/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0)
De Senaat heeft ingestemd met de tekst zoals die door de Kamer werd geamendeerd.
Hand. 4-92 Hand. 4-92 (PDF)
Doc. 4-1115/8 4-1115/8 (PDF)
17/7/2009   Verzending naar commissie
22/9/2009   Inschrijving op agenda
22/9/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
22/9/2009   Bespreking
22/9/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
22/9/2009   Aanneming zonder amendering
7/10/2009   Inschrijving op agenda
7/10/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-1115/7 4-1115/7 (PDF)
22/10/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/10/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/11/2009   Bekrachtiging en afkondiging
22/1/2010   Bekendmaking (2782-2783)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/2/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 21/1/2009, 4/2/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/10/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/9/2009, 7/10/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 6/2/2009 60 1/5/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 6/2/2009 132 13/7/2009
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 13/10/2009 15 27/10/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/11/2009 22/1/2010, blz 2782-2783