Schriftelijke vragen van 5-401 tot 5-500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-401 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verenigde naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Asiel en migratie - Geweld - Weinig bijstand aan slachtoffers van mensenhandel
  Verzending vraag 24/11/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-402
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-415
5-402 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Asiel en migratie - Geweld - Weinig bijstand aan slachtoffers van mensenhandel
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-401
5-403 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verenigde Naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Belgische gevangenissen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-406
5-404 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fietsers - Opstelvakken bij verkeerslichten - Negeren door bestuurders - Gevaar en maatregelen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-405
5-405 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Fietsers - Opstelvakken bij verkeerslichten - Negeren door bestuurders - Gevaar en maatregelen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 10/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-404
5-406 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nachtvluchten Zaventem - Aantallen - Opstijgverbod tijdens het weekend - Stand van zaken
  Verzending vraag 24/11/2010
  Herkwalificatie 22/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-568
5-407 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Dubbele mistachterlichten - Verwarring met remlichten - Veiligheid
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 10/1/2011
5-408 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rusthuizen - Tekort aan verpleegkundigen - Verlaging van de minimale bezettingsnormen - Andere oplossingen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4508
5-409 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opdeling per gewest - Opdeling per verzekeraar
  Verzending vraag 24/11/2010
  Herkwalificatie 17/3/2011
  Antwoord 22/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-683
5-410 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Huisartsen - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Uitsplitsing per gewest
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 4/2/2011
5-411 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Generische geneesmiddelen - Voorschriften in 2009 en de eerste helft van 2010 - Aantallen - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-412 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nieraandoeningen - Dialyse - Cijfers voor 2009 en 2010 - Regionale opdeling
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 14/4/2011
5-413 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Globale Medische Dossiers (GMD) - Aantallen in 2009 en de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-414 Franssen Cindy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station te Eine - Overdekte fietsstalling - Veiligheidscamera
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 22/6/2011
5-415 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - Vragen van advies door de federale overheid - Aantallen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 1/8/2011
5-416 Franssen Cindy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers met het Omnio-statuut - Verlaagd treintarief - Communicatie met de doelgroep
  Verzending vraag 24/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-417 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoedebestrijding - Transversaal beleid - Federale aandachtsambtenaren
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 15/7/2011
5-418 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Colombia - Administratief Departement van veiligheid - Spionagepraktijken in BelgiŽ
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 16/3/2011
5-419 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Colombia - Administratief Veiligheidsdepartement - Spionagepraktijken in BelgiŽ - Gevolgen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-420 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4447
5-421 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gedetineerden - Aantallen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4448
5-422 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overbevolking van de gevangenissen - Nationaliteit van de gedetineerden
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4449
5-423 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4450
5-424 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bank van De Post - Gebruik van het kantorennetwerk van bpost - Concurrentievoordeel
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 6/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-425
5-425 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bank van De Post - Gebruik van het kantorennetwerk van bpost - Concurrentievoordeel
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 14/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-424
5-426 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Lagelonenland - Muntmanipulatie - Ondersteuning van de uitvoer - Maatregelen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 28/3/2011
5-427 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersboetes uit het buitenland - Gebruik van het Duits of het Frans - Afspraken in verband met het opstellen van standaardformulieren in het Nederlands
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 24/12/2010
5-428 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Pakistan - Tolvrije textielinvoer - Bijkomende concurrentiehandicap - Gevolgen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 1/2/2011
5-429 Laeremans Bart (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4474
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5152
5-430 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 8/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-431 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4476
5-432 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-433 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 12/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-434 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-435 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 7/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-436 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4451
5-437 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 23/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-438 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 2/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-439 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4473
5-440 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 27/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-441 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-442 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 1/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-443 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-444 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 28/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-445 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-446 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 7/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-447 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 7/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-448 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 28/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-449 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 9/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-450 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
5-451 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Criminaliteitscijfers - Verschil tussen politiestatistieken en cijfers van het parket
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 16/3/2011
5-452 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overbevolking in de gevangenissen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwen van een nieuwe gevangenis - Renoveren van de bestaande Brusselse gevangenissen
  Verzending vraag 29/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4452
5-453 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoedebestrijding - Nationale informatiecampagne over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Deelname - Budget
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 6/7/2011
5-454 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 7/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-28
5-455 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Het bouwen van nieuwe gevangenissen
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-456
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-67
5-456 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Het bouwen van nieuwe gevangenissen
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-455
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-67
5-457 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Prioritaire konvooien met politiebegeleiding - Criteria - Kosten
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 31/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-458
5-458 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Prioritaire konvooien met politiebegeleiding - Criteria - Kosten
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 18/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-457
5-459 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bankencrisis - Steun aan financiŽle instellingen - Terugbetaling en return - Stand van zaken
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 25/1/2011
5-460 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geldtransporten - Bewaking door de federale politie - Gedragscode ten opzichte van andere weggebruikers - Kosten
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 5/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-461
5-461 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Geldtransporten - Bewaking door de federale politie - Gedragscode ten opzichte van andere weggebruikers - Kosten
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 18/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-460
5-462 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Justitie - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Klachten - Behandeling door een andere instantie dan de Hoge Raad voor de Justitie
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 16/9/2011
5-463 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische luchthavens - Veiligheidsmaatregelen - Screening van pakjes
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 5/7/2011
5-464 Maes Lieve (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rollend materieel - Capaciteit en bezettingsgraad - Aantal abonnementen en tickets
  Verzending vraag 30/11/2010
  Herkwalificatie 9/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-712
5-465 Maes Lieve (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Project Watermaal-Schuman-Josaphat - Kostprijs en einddatum van de werken
  Verzending vraag 30/11/2010
  Herkwalificatie 24/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-713
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4221
5-466 Piryns Freya (Groen!) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielbeleid - Opvangcrisis - Vragen van de Europese Commissie - FinanciŽle steun van Europa
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 1/8/2011
5-467 Piryns Freya (Groen!) minister van Justitie  
  Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5155
5-468 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinesitherapeuten - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Gewestelijke opdeling
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4162
5-469 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Magistrale bereidingen - Uitgaven in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 23/3/2011
5-470 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Palliatieve zorgen - Uitgaven in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4163
5-471 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4164
5-472 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Antwerpen - Federale politie - Detachering van personeel
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 31/1/2011
5-473 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegale vreemdelingen - RepatriŽring vanuit de stad Antwerpen - Contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 8/2/2011
5-474 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en gewapende conflicten - Implementatie - Indicatoren
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 24/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-475
5-475 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en gewapende conflicten - Implementatie - Indicatoren
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 4/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-474
5-476 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Globaal medisch dossier (GMD) - PatiŽntendossier - Bewaring - Overlijden van de geneesheer
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4241
5-477 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zelfstandige zorgkundigen, verpleegkundigen en Zelfstandige zorgkundigen, verpleegkundigen en vroedvrouwen - Demografische evolutie - Leeftijdspiramide
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-478 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Seksuele meerderjarigheid - Eventuele verlaging van de leeftijd naar veertien jaar - Opinie - Aantal verkrachtingen van minderjarigen - Gevolgen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 7/2/2011
5-479 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielprocedure - Hervorming - Motivatie en criteria - Uitwerking - Kostprijs - Verklaringen van de liga voor de rechten van de mens
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-480 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Aantal gevangenen - Huur bijkomende cellen te Tilburg - Kostprijs - Nieuwe preventie en reclasseringmaatregelen - Elektronische armband - Uitbreiding
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-481 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 25/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-482
5-482 Defraigne Christine (MR) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-481
5-483 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ongelijkheid in gezondheid - Voortbestaan - Rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) - Maatregelen om de ongelijkheid aan te pakken - Doelstellingen - Samenwerking met andere regeringen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-484 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Vertegenwoordiging in de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5634
5-485 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Personen met een handicap - Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen - Evaluatie - Verslag - Deelneming van BelgiŽ
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 18/2/2011
5-486 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-Generaal Personen met een Handicap - Tevredenheidsonderzoek van 2007 en 2008 - Actieplan - Duur - Uitvoering van de maatregelen - Eventueel nieuw tevredenheidsonderzoek
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 6/6/2011
5-487 Niessen Claudia (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Grensregio's - Initiatieven van de Nederlandse overheid - Grensmakelaar voor de grensregio's - Contact met de Belgische regering - Reacties
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-488 Franssen Cindy (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Leerplichtcontrole - Domicilieadres in het Rijksregister - Overleg tussen de federale en de Vlaamse overheid
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 7/3/2011
5-489 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Daklozen - Referentieadres - Aantallen - Alternatieve mogelijkheden
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 6/7/2011
5-490 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Daklozen - Opvang - Winterperiode - CoŲrdinatie
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 6/7/2011
5-491 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Federale politie - Inzet van personeelsleden - Kosten - Verblijf in hotels
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 30/5/2011
5-492 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Personeelsleden van de federale politie - Buitenlandse dienstreizen - Redenen en kosten
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4424
5-493 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Negatieve loonindexering - Toepassing - Startpositie nieuwe loononderhandelingen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-494
5-494 Maes Lieve (N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Negatieve loonindexering - Toepassing - Startpositie nieuwe loononderhandelingen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-493
5-495 Maes Lieve (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rollend materieel - Projecten 3501, 3002 en 3997 - Kostprijs en einddata
  Verzending vraag 3/12/2010
  Herkwalificatie 24/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-714
5-496 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gesloten loketten - Sluiting van loketten en stations - Beleidsprioriteiten
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3952
5-497 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-498
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4011
5-498 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 4/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-497
5-499 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Zwakke weggebruikers - Aantal ongevallen - Veiligheidsmaatregelen - Fietserairbags en automatisch remsysteem
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 1/2/2011
5-500 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Station Geraardsbergen - Parkeerproblematiek
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3953