Schriftelijke vragen van 4-2901 tot 4-3000

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-2901 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2902
4-2902 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2901
4-2903 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Inwisseling tegen een binnenlands rijbewijs - Gegevens 2008 - Terug inwisselen tegen een buitenlands rijbewijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2904 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Inwisseling tegen binnenlandse rijbewijzen - Gegevens 2007 en 2008 per gemeente - Percentage valse rijbewijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 31/3/2009
4-2905 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Praktisch rijexamen - Beroepsmogelijkheden indien men niet geslaagd is - Gegevens van 2005 tot en met 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2906 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Dragen van een veiligheidsgordel - Vrijstelling voor bepaalde categorieŽn van personen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2907
4-2907 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dragen van een veiligheidsgordel - Vrijstelling voor bepaalde categorieŽn van personen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2906
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6199
4-2908 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Voorschriften met stofnaam - Verkoop van goedkope geneesmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 8/5/2009
4-2909 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Iran - Nobelprijswinnares Shirin Ebadi - Dreigingen - Steun van de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-2910 Van Nieuwkerke Andrť (sp.a) minister van Justitie  
  Vredegerechten - Conflicten - Beheer van mede-eigendom - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 19/2/2009
4-2911 Delacroix Michel (FN) minister van Justitie  
  Rechtbanken van eerste aanleg - Hoven van beroep - Vonnissen in beroep - Mededeling - Regels - Verschillen - Wil tot uniformering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5620
4-2912 Delvaux Anne (cdH) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Inschakeling in het arbeidscircuit - Activeringsmaatregelen - Openbare centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Rol - Studie duurzame activering binnen de Belgische OCMW's - Resultaten - Aantal geactiveerde personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2913 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen in opleiding - Ondersteuning - Invoering van een financieel fonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 10/2/2009
  Aanvullend antwoord 16/3/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-675
4-2914 Van Parys Tony (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Waterpijp - Gevolgen voor de gezondheid - Onderzoek - Sensibilisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 10/2/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-691
4-2915 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Tuchtreglement - Hervorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 13/3/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-689
4-2916 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Operationeel personeel - Eindejaarspremie - Koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-690
4-2917 Vanlerberghe Myriam (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie-inspecteur - Selectieprocedure - Medische proeven - Strenge voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-694
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5933
4-2918 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FinanciŽle markt - Ratingagentschappen - Controle - Evaluatie van de kwaliteit van de banken door een officiŽle instelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-2919 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Beleidsnota - Uitvoering - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5241
4-2920 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Niet-samenwonende erfgenamen - Aantal dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 20/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2921
4-2921 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Asbestfonds - Niet-samenwonende erfgenamen - Aantal dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Rappel 13/10/2009
  Antwoord 23/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2920
4-2922 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Kiwimodel - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5242
4-2923 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kunststof zuigflessen - Chemische stof bisphenol A - Gevaar voor de gezondheid - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2924
4-2924 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Kunststof zuigflessen - Chemische stof bisphenol A - Gevaar voor de gezondheid - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 27/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2923
4-2925 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  China - Vrijheid van meningsuiting - Uitzendingen van New Tang Dynasty Television (NTDTV) - Eutelsat - Hervatting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2926 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - IsraŽl - Versterking van de banden - Voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 20/3/2009
4-2927 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Oorlog in Gaza - IsraŽlisch leger - Oorlogsmisdaden - Verenigde Naties - Oprichting van een tribunaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-2928 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Magistratuur - Pogingen tot beÔnvloeding van rechters - Oprichting van een meldpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5621
4-2929 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische ontwikkelingssamenwerking - Klimaattest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 5/3/2009
4-2930 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Dubbele nationaliteit - Legerdienst in een ander land - Huursoldaten - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 17/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2931
4-2931 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dubbele nationaliteit - Legerdienst in een ander land - Huursoldaten - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2930
4-2932 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Police-on-web - Aantal aangiften - Aard van misdrijven - Evaluatie en evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5934
4-2933 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugstoerisme - Grensstreek - Controles - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5935
4-2934 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Genitale verminking - Studie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6200
4-2935 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Antibioticabeleid - Werkgroepen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 20/3/2009
4-2936 Piryns Freya (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Migratieambtenaren - Aantallen - Activiteitenzones - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-2937 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Criminaliteit - Bendes - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2938 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 24/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2939 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Aanvullend antwoord 8/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2940 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 19/3/2009
  Aanvullend antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2941 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 24/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2942 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2943 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2944 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 4/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2945 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 4/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2946 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 3/4/2009
  Aanvullend antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2947 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 9/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2948 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 27/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2949 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 5/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2950 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 26/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2951 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2952 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2953 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 15/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2954 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 3/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2955 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 20/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2956 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2957 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Herkwalificatie 17/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-973
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6201
4-2958 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 12/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2959
4-2959 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 4/2/2009
  Antwoord 25/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2958
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-973
4-2960 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Belgische strafinrichtingen - Staat - Restauratie - Verbetering levenskwaliteit van de gedetineerden - Opmerkingen van het Observatoire international des prisons (OIP) en van de Liga voor Mensenrechten (LM)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 10/3/2009
4-2961 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Belgische strafinrichtngen - Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden - Lijst van te renoveren gevangenissen - Criteria - Gevangenis van Hoei
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 9/3/2009
4-2962 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  IsraŽlisch-Palestijns conflict - IsraŽlische operatie in Gaza - Top van Sharm el Sheikh van 18 januari 2009 - Belgische aanwezigheid - Verslag van de Europese deelnemers aan de andere leden van de Europese Unie - Beslissing over Gaza
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 20/3/2009
4-2963 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Infrabel - Treinvertragingen - Bonus-malussysteem - Toepassing in de andere federale overheidsbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 10/4/2009
4-2964 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Storm van 24 en 25 januari 2009 - Hulp aan Frankrijk - Belgische hulp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 18/3/2009
4-2965 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Islam - Extremisten - MoskeeŽn die als ďgevaarlijkĒ bekendstaan - Lijst - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2966 Destexhe Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europese verkiezingen - Organisatie - Gemeenten van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot door sommige burgemeesters - Maatregelen - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
4-2967 Destexhe Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verdwijningen - Cijfers -BelgiŽ - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gekende redenen voor de verdwijningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2968 Lanjri Nahima (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Onderzoek "Etnische minderheden en de Vlaamse kiezers" - Regeerakkoord - Sociale cohesie - Uitvoering - Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Rappel 24/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2969
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-704
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5443
4-2969 Lanjri Nahima (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Onderzoek "Etnische minderheden en de Vlaamse kiezers" - Regeerakkoord - Sociale cohesie - Uitvoering - Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2968
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-704
4-2970 Collas Berni (MR) minister van Justitie  
  Eupen - Gerechtelijk arrondissement - Gevangenis - Afwezigheid - Evaluatie van de noodzaak (Oprichting van een tweetalige strafinrichting in Eupen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 10/3/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-697
4-2971 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Merksplas - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2972
4-2972 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Merksplas - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2971
4-2973 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2974
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5151
4-2974 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 2/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2973
4-2975 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Banken gesteund door de overheid - Invulling van bestuursmandaat door deze overheid - Concrete opdracht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 12/5/2009
4-2976 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese veiligheidsstrategie - Herziening - Zes menselijke veiligheidsbeginselen - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 20/3/2009
4-2977 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Treinverkeer - Stiptheid - Problemen met de verbindingen tussen Brussel en de Kempen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 6/7/2009
4-2979 Hermans Margriet (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) - Museum voor Oude Kunst - Schilderijen opgeslagen in het reservedepot - Beschadiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 11/3/2009
4-2980 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2981
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5622
4-2981 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2980
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5936
4-2982 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Elektrische auto's - Nuluitstoot - Oprichting van een nationaal netwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 9/3/2009
4-2983 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Paspoorten - Radio frequency identification-chip - Mogelijkheid tot illegaal kopiŽren van de gegevens - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 20/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2984
4-2984 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Paspoorten - Radio frequency identification-chip - Mogelijkheid tot illegaal kopiŽren van de gegevens - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2983
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5937
4-2985 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Vertragingen op de treinverbindingen van en naar de Kempen - Gebrek aan dieselmaterieel - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-2986 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Niet-bewaakte parkings - Kosten voor de gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 19/11/2009
4-2987 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2622
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5444
4-2988 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen - Taalklachten - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5623
4-2989 Durant Isabelle (Ecolo) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Luchtvaarttechnici - Licenties Ė Toekenning - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 18/5/2009
4-2990 Monfils Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-2991 Monfils Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 6/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-2992 Monfils Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 15/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-2993 Monfils Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 8/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-2994 Monfils Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-2995 Monfils Philippe (MR) minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 4/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-2996 Monfils Philippe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 16/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-2997 Monfils Philippe (MR) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-2998 Monfils Philippe (MR) minister van Landsverdediging  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-2999 Monfils Philippe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 9/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003
4-3000 Monfils Philippe (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 19/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3003