Vraag om uitleg nr. 4-691

4-691 Tony Van Parys (CD&V) 22/1/2009
  de gevolgen voor de gezondheid van het roken van een waterpijp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2914