Vraag om uitleg nr. 4-704

4-704 Nahima Lanjri (CD&V) 29/1/2009
  de uitvoering van het regeerakkoord betreffende de sociale cohesie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2968
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2969