Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2971

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 6 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gevangenissen - Merksplas - Stand van zaken

strafgevangenis
Regie der Gebouwen

Chronologie

6/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
18/3/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2972

Vraag nr. 4-2971 d.d. 6 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering 2003-2007 besliste reeds om in Merksplas de capaciteit uit te breiden. Volgens het Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden (stand van zaken en bijkomende projecten tot 2016 de dato 28 januari 2009) zou deze nieuwe blok in snelbouw in april 2009 klaar zijn. Zestig bijkomende cellen worden daarmee extra gecreŽerd. Daarnaast wenst de geachte minister een nieuwe gevangenis te plaatsen in Merksplas ter vervanging van de oude paviljoenen. Vier honderd veertig nieuwe cellen zouden daarvan het resultaat moeten zijn in 2013. Nochtans antwoordde de minister van FinanciŽn eerder op de mondelinge vraag nr. 4-225 (Handelingen nr. 4-25 van 17 april 2008, blz. 27) : "Op het terrein is ook nog ruimte om een grotere nieuwbouw op te richten. De Regie der Gebouwen heeft deze technische optie voorgesteld. Justitie heeft de optie Merksplas voorlopig niet als prioritair aangemerkt. Door zijn geografische ligging beantwoordt Merksplas niet aan de actuele behoeften."

Vandaar mijn vragen :

1. Hoever staat het met de capaciteitsuitbreiding (60 cellen) in Merksplas ? Wanneer denkt de geachte minister dat de oplevering kan gebeuren ? Komen hier gedetineerden vast te zitten, die reeds in de oude paviljoenen opgesloten zitten, opdat hun leefomstandigheden zouden verbeteren ?

2. Vanwaar de reden om nu toch te kiezen om op de terreinen een nieuwbouw te plaatsen ?

3. Is de ligging van Merksplas volgens de geachte minister geografisch wel interessant genoeg, hoewel zijn voorganger daar anders over dacht ?

4. Wil dit zeggen dat de gevangenis in Merksplas in 2013 over 500 cellen (440 nieuwe cellen en de 60 cellen in de nieuwe blok in snelbouw) gaat beschikken in plaats van de huidige 694 ? Heeft dit gevolgen voor de tewerkstelling in deze gevangenis ? Streeft hij naar een personeelslid op een gevangene-relatie ?

5. Hoe ziet hij de overgang verlopen ?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2009 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken :

1. De voorlopige oplevering van het gebouw is reeds gebeurd. Momenteel worden nog een aantal infrastructuurwerken uitgevoerd en wordt de omheining van de wandelkoer geplaatst. In deze uitbreiding worden gedetineerden ondergebracht die psychiatrische hulp nodig hebben, vandaar dat deze uitbreiding werd opgericht in de omgeving van het kliniekgebouw.

2. Gezien verbouwingswerken in de bestaande gevangenisgebouwen zeer duur zijn, vooral naar de inbouw van cellen toe, en hierdoor ook de structuur van deze gebouwen architectonisch volledig dient te wijzigen, werd geopteerd om een nieuwbouw op te richten. De perifere functies kunnen ondergebracht worden in de oude gebouwen. Deze functies laten zich beter inplanten omdat ze de bestaande ruimtes respecteren. Hierdoor zullen de verbouwingen minder ingrijpend zijn op structureel vlak.

3. De optie om een nieuwbouw te voorzien op de terreinen van de gevangenis van Merksplas is genomen door de vorige minister van Justitie en wordt bevestigd door de huidige minister.

4. De huidige gevangeniscapaciteit zal in de toekomst behouden blijven. Voor eventuele repercussies op de tewerkstelling verwijs ik naar het antwoord van de minister van Justitie.

5. De overgang stelt geen enkel probleem, gezien de nieuwbouw zal opgericht worden zonder hinder voor het functioneren van de bestaande gevangenis.