Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Cindy Franssen

128 resultaten

5-15 Cindy Franssen (CD&V) 14/10/2010
  de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen sinds 1 januari 2010
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-16 Cindy Franssen (CD&V) 14/10/2010
  de nieuwe opleiding voor ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-53 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2010
  de hervorming en de automatische toekenning van het Omnio-statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-54 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2010
  de armoededoelstelling in de strategie Europa 2020
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-65 Cindy Franssen (CD&V) 10/11/2010
  de projectoproep "Acties ten gunste van personen met een handicap" van 22 oktober 2010
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-66 Cindy Franssen (CD&V) 10/11/2010
  een aantal punctuele problemen bij het opmaken van pensioenramingen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-79 Cindy Franssen (CD&V) 18/11/2010
  de resultaten en de eindverklaring van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010)
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-80 Cindy Franssen (CD&V) 18/11/2010
  de bijzondere veldwachters
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
5-291 Cindy Franssen (CD&V) 13/1/2011
  de aanduiding van de snelheidsbeperking in de bebouwde kom
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1330
5-338 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  de ondersteuning van lokale initiatieven rond doorgangswoningen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-339 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  het invoeren van een "armoedetoets" voor het federale beleid
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-340 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  het verwijzingsrepertorium voor patiŽntengegevens in eHealth
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-341 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  de federale middelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-447 Cindy Franssen (CD&V) 3/2/2011
  de korting op factuur bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1574
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1575
5-550 Cindy Franssen (CD&V) 17/2/2011
  de initiatieven omtrent Holocausteducatie
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2736
5-551 Cindy Franssen (CD&V) 17/2/2011
  het sociaal onderzoek in het kader van de verwarmingstoelage
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
5-642 Cindy Franssen (CD&V) 3/3/2011
  de aanvraag voor het invoeren van sociale tegemoetkomingen voor drinkwaterproductie en -levering bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1830
5-643 Cindy Franssen (CD&V) 3/3/2011
  de resultaten en de evaluatie van de beleidsinitiatieven ter bestrijding van de eerste digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1829
5-644 Cindy Franssen (CD&V) 3/3/2011
  de ondersteuning van OCMW's in hun beleid ter bestrijding van energiearmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-73
5-663 Cindy Franssen (CD&V) 17/3/2011
  het overdekken van fietsstallingen aan stations waarvan de grond behoort aan een derde
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-836 Cindy Franssen (CD&V) 27/4/2011
  de uitbouw van een kwaliteitssysteem voor kankerzorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-837 Cindy Franssen (CD&V) 27/4/2011
  de patiŽntenrechten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-947 Cindy Franssen (CD&V) 16/5/2011
  de impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-980 Cindy Franssen (CD&V) 23/5/2011
  de plaatsing van reclamevoertuigen op de openbare weg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-1015 Cindy Franssen (CD&V) 31/5/2011
  het verband tussen schulden voor mobiele telefonie en kredietschulden
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-1040 Cindy Franssen (CD&V) 8/6/2011
  over de werkzaamheden van de federale coŲrdinator en het overleg met de gewesten en gemeenschappen in verband met de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-1119 Cindy Franssen (CD&V) 23/6/2011
  de realisatie van een plan van aanpak voor asbestbranden
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2700
5-1123 Cindy Franssen (CD&V) 23/6/2011
  de evaluatie van het huidige Nationaal Kankerplan en de voorbereiding van een Nationaal Kankerplan 2011-2015
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1138 Cindy Franssen (CD&V) 23/6/2011
  het verlaagde treintarief voor reizigers met het Omnio-statuut
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2704
5-1139 Cindy Franssen (CD&V) 23/6/2011
  het gebruik van slaapmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1140 Cindy Franssen (CD&V) 23/6/2011
  de communicatie bij de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1167 Cindy Franssen (CD&V) 30/6/2011
  het gebruik van meerdere parkeerschijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1178 Cindy Franssen (CD&V) 5/7/2011
  de fiscale misbruiken met onderhoudsgelden
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3860
5-1197 Cindy Franssen (CD&V) 7/7/2011
  maatregelen om armoede bij kankerpatiŽnten en hun families te voorkomen en te bestrijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1354 Cindy Franssen (CD&V) 20/10/2011
  de personen tot 65 jaar met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1453 Cindy Franssen (CD&V) 10/11/2011
  de besparingen van Europa op de voedselhulp
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1482 Cindy Franssen (CD&V) 17/11/2011
  de stand van zaken in de uitvoering van het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-1907 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2012
  de fiscale misbruiken met onderhoudsgelden
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-127)
5-1908 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2012
  de werkzaamheden van de federale coŲrdinator en het overleg met de gewesten en gemeenschappen in verband met de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018
  eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8447
5-2050 Cindy Franssen (CD&V) 6/3/2012
  het hoge gebruik van antipsychotica bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2078 Cindy Franssen (CD&V) 8/3/2012
  vrouwen en klimaatverandering
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-147)
5-2132 Cindy Franssen (CD&V) 21/3/2012
  het seksueel geweld en het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-2144 Cindy Franssen (CD&V) 22/3/2012
  de evaluatie en herziening van het Belgisch Nationaal Actieplan 1325
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7482
5-2179 Cindy Franssen (CD&V) 29/3/2012
  het weggooien van gezond donorbloed
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2180 Cindy Franssen (CD&V) 29/3/2012
  het hoge gebruik van Rilatine bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2215 Cindy Franssen (CD&V) 18/4/2012
  anorexia bij mannen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2251 Cindy Franssen (CD&V) 24/4/2012
  de problematiek van de loonkloof en van de extralegale voordelen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2268 Cindy Franssen (CD&V) 24/4/2012
  de vrouwenrechten in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7483
5-2315 Cindy Franssen (CD&V) 8/5/2012
  de houding van de Marokkaanse premier ten opzichte van minister Turtelboom
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7484
5-2395 Cindy Franssen (CD&V) 12/6/2012
  de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 met het oog op de uitbreiding van het ouderschapsverlof van het onderwijspersoneel
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6758
5-2433 Cindy Franssen (CD&V) 26/6/2012
  het btw-tarief op automatische defibrillatoren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2666 Cindy Franssen (CD&V) 12/11/2012
  de brand van een Seveso-bedrijf in Lessen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2680 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het actieplan tegen gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8259
5-2681 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de interdepartementale coŲrdinatiegroep gendermainstreaming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8260
5-2682 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de oprichting van een observatorium voor partnergeweld en geweld tegen vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8261
5-2683 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7625
5-2684 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de overdracht van de naam aan het kind
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2685 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de prostitutie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2686 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het beleid tegen eer-gerelateerd geweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8262
5-2690 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2691
5-2691 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2690
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7626
5-2692 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8263
5-2693 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7627
5-2694 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de conventie 156 van de Internationale Arbeidsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8264
5-2695 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de steun aan de Europese strategie 2010-2015 inzake gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2696 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de uitvoering van de wet inzake gendermainstreaming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8265
5-2698 Cindy Franssen (CD&V) 19/11/2012
  het voortgezet samenwonen van echtparen in woonzorgcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2789 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2012
  de omzetting van de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7977
5-3022 Cindy Franssen (CD&V) 30/1/2013
  de begeleiding van kankerpatiŽnten bij hun terugkeer naar de werkvloer
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3023 Cindy Franssen (CD&V) 30/1/2013
  de geplande besparing op het participatiebudget voor mensen in armoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8938
5-3024 Cindy Franssen (CD&V) 30/1/2013
  het Fonds voor de medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8658
5-3027 Cindy Franssen (CD&V) 30/1/2013
  de Belgische prioriteiten bij de Wereldgezondheidsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8659
5-3082 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de ondersteuning door het OCMW van bewoners van rust- of verzorgingstehuizen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8939
5-3085 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de ratificatie van het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9117
5-3086 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de ratificatie van de zogenaamde Medicrime conventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9118
5-3087 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de ondertekening en de ratificatie van het Verdrag van Oviedo van 1997 inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9119
5-3187 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  het observatorium voor chronische ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8775
5-3198 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  de bevallingsrust na een levenloos geboren kind bij het politiepersoneel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8736
5-3199 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  de genderongelijkheid in de pensioenhervorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8737
5-3200 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  de pensioensplit
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8941
5-3244 Cindy Franssen (CD&V) 5/3/2013
  de verwerking van RSZ-kortingen bij werknemers
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8942
5-3261 Cindy Franssen (CD&V) 7/3/2013
  de uitreiking van rijbewijzen aan Belgen woonachtig in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9132
5-3262 Cindy Franssen (CD&V) 7/3/2013
  de uitreiking van rijbewijzen aan Belgen woonachtig in het buitenland
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9163
5-3284 Cindy Franssen (CD&V) 13/3/2013
  de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8783
5-3347 Cindy Franssen (CD&V) 21/3/2013
  de toepassing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de dienstencheques
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8943
5-3348 Cindy Franssen (CD&V) 21/3/2013
  de bestrijding van misbruiken en wantoestanden met betrekking tot dienstenchequebedrijven
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8944
5-3385 Cindy Franssen (CD&V) 28/3/2013
  de verschillende behandeling van niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen door de RSZ en de fiscus
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8926
5-3387 Cindy Franssen (CD&V) 28/3/2013
  de verschillende behandeling van niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen door de RSZ en de fiscus
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8946
5-3415 Cindy Franssen (CD&V) 16/4/2013
  het Belgisch plan voor zeldzame ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9222
5-3438 Cindy Franssen (CD&V) 18/4/2013
  de terugbetaling van niet geregistreerde geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9224
5-3442 Cindy Franssen (CD&V) 18/4/2013
  het aantrekkelijker maken van het beroep van verpleger
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9225
5-3462 Cindy Franssen (CD&V) 23/4/2013
  de BTW-regeling voor de voedselbanken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9169
5-3463 Cindy Franssen (CD&V) 23/4/2013
  het seksueel geweld tegen vrouwen in India
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9149
5-3468 Cindy Franssen (CD&V) 24/4/2013
  de wezenbijslag
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3510 Cindy Franssen (CD&V) 2/5/2013
  een statuut voor mantelzorgers
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3534 Cindy Franssen (CD&V) 7/5/2013
  de begeleiding van kankerpatiŽnten bij hun terugkeer naar de werkvloer
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3535 Cindy Franssen (CD&V) 7/5/2013
  de vrijwilligers bij de Civiele Bescherming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3598 Cindy Franssen (CD&V) 23/5/2013
  de productie van medische modellen met 3D-printing technologie door chirurgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3603 Cindy Franssen (CD&V) 23/5/2013
  de wettelijke toelaatbaarheid van de rechtstreekse verkoop van medische hulpmiddelen aan patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9243 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3604 Cindy Franssen (CD&V) 23/5/2013
  de terugbetaalbaarheid van invasieve medische hulpmiddelen op maat
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9244 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3662 Cindy Franssen (CD&V) 6/6/2013
  het halfmaandelijks beurtelings parkeren
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9428
5-3663 Cindy Franssen (CD&V) 6/6/2013
  het gebruik van een alcoholslot
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9429
5-3906 Cindy Franssen (CD&V) 17/7/2013
  het globaal medisch dossier en de samenwerking tussen huisarts en specialist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9737
5-3912 Cindy Franssen (CD&V) 29/7/2013
  de terugbetaling van de percutane aortaklep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3914 Cindy Franssen (CD&V) 6/8/2013
  de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10874
5-3927 Cindy Franssen (CD&V) 10/9/2013
  de impact van de dienstencheque-ondernemingen op de budgetten van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10598
5-3928 Cindy Franssen (CD&V) 10/9/2013
  de toegankelijkheid van het station van Merelbeke voor minder mobiele reizigers
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10341
5-3929 Cindy Franssen (CD&V) 10/9/2013
  een spoorwegbrug in Merelbeke
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10342
5-3960 Cindy Franssen (CD&V) 26/9/2013
  de alimentatie met betrekking tot pensioenrechten na scheiding
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10439
5-3978 Cindy Franssen (CD&V) 27/9/2013
  de werkhervatting na kanker
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3981 Cindy Franssen (CD&V) 27/9/2013
  het hoge gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij ouderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10083
5-3990 Cindy Franssen (CD&V) 27/9/2013
  de alimentatie met betrekking tot pensioenrechten na scheiding
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag ingetrokken
5-3992 Cindy Franssen (CD&V) 1/10/2013
  de zwarte doos voor jonge bestuurders
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
5-4006 Cindy Franssen (CD&V) 1/10/2013
  de specialistenhonoraria in de Belgische ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4013 Cindy Franssen (CD&V) 1/10/2013
  de werkhervatting na kanker
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10600
5-4042 Cindy Franssen (CD&V) 3/10/2013
  het project "Housing First"
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10875
5-4058 Cindy Franssen (CD&V) 8/10/2013
  de extended-spectrum bŤta-lactamase-vormende bacteriŽn in kippenvlees
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10961
5-4658 Cindy Franssen (CD&V) 15/1/2014
  de sluiting van het PostPunt in Eine
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10958
5-4686 Cindy Franssen (CD&V) 22/1/2014
  de aanvraagtijd voor de begeleiding van rolstoelgebruikers bij het nemen van de trein
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4715 Cindy Franssen (CD&V) 3/2/2014
  het zoutgehalte en de zoutreductie in levensmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4728 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2014
  de slechtnieuwsgesprekken bij kanker en de uitwerking van een mededelingsprotocol
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4729 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2014
  het betalend parkeren op stationsparkings
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11247
5-4730 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2014
  de hervorming van het overlevingspensioen en de toegang van de overlevende echtgenoten tot de arbeidsmarkt
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11279
5-4731 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2014
  de hervorming van het overlevingspensioen en de tewerkstellingsmaatregelen voor de overlevende echtgenoten
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11280
5-4849 Cindy Franssen (CD&V) 26/2/2014
  de veiligheid van het Belgische luchtruim
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4959 Cindy Franssen (CD&V) 24/3/2014
  de psychosociale steun aan de patiŽnten in het kader van oncologische zorgprogramma's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11363 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4960 Cindy Franssen (CD&V) 24/3/2014
  de betere terugbetaling van borstreconstructies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11364 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4961 Cindy Franssen (CD&V) 24/3/2014
  het multidisciplinair oncologisch consult
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11365 (Voorlopig antwoord (pdf))