Schriftelijke vragen van 5-601 tot 5-700

98 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-601 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 18/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-602 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-603 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-604 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 9/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-605 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
5-606 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  CommerciŽle kentekenplaten - Oneigenlijk gebruik en fraude - Controles - Aantallen
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 22/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-607
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-571
5-607 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  CommerciŽle kentekenplaten - Oneigenlijk gebruik en fraude - Controles - Aantallen
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-606
5-608 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Gebruik van buitenlandse kentekenplaten - Ontduiking van belasting - Onderzoek - Controles
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 22/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-609
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-572
5-609 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gebruik van buitenlandse kentekenplaten - Ontduiking van belasting - Onderzoek - Controles
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 22/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-608
5-610 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beliris - Werking - Versnippering van het investeringsbudget
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 23/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-574
5-611 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Opvangproblematiek - Gebruik van de Rijkswachtkazerne van Knokke-Heist
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 31/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-612
5-612 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Opvangproblematiek - Gebruik van de Rijkswachtkazerne van Knokke-Heist
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 1/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-611
5-613 Sevenhans Luc (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Het nut van de AIV (armoured infantry vehicles)- voertuigen uitgerust met 90 mm kanonnen
  Verzending vraag 17/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-210
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4234
5-614 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Pensioensparen - Economische crisis - Vermindering van de gespaarde bedragen
  Verzending vraag 18/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5094
5-615 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aanvullende pensioenen - Pensioensparen - Belastingverminderingen - Fiscale kostprijs
  Verzending vraag 18/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5095
5-616 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Wereldbeker voetbal 2018 - Kandidaatstelling - Kosten
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 6/7/2011
5-617 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Misdrijven onder invloed van drugs - Aantallen - Aard
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 31/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1585
5-618 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postbedeling - Laattijdige bestellingen - Klachtenbehandeling
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 23/5/2011
5-619 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen
  Verzending vraag 18/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4041
5-620 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zwakke weggebruikers - Fietsers - Ongevallen - Aantallen
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 14/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-621
5-621 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Zwakke weggebruikers - Fietsers - Ongevallen - Aantallen
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 28/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-620
5-622 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrachtwagenverkeer - Regelgeving - Overtredingen - Fraude
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 1/3/2011
5-623 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Invaliditeit - Arbeidsongeschiktheid
  Verzending vraag 18/12/2010
  Herkwalificatie 29/6/2011
  Antwoord 14/7/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1156
5-624 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Staat van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Beoordeling door de bevoegde medische instanties - Kwaliteit van de beslissingen
  Verzending vraag 18/12/2010
  Herkwalificatie 21/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1373
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3694
5-625 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  BelgiŽ - Internationale vertegenwoordiging - Samenwerkingsverbanden tussen vertegenwoordiging van de gewesten en de Belgische ambassades
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-626 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid (ICBB) - Vergaderingen
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 11/10/2011
5-628 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Identiteitsfraude in ziekenhuizen - Misbruik van de SIS-kaart - Controle - Sancties
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 18/5/2011
5-630 Maes Lieve (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Wetenschappelijke instellingen - Ontbreken van actuele taalkaders - Conflict met de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT)
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 2/5/2011
5-631 Stevens Helga (N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Noodoproepen - Kwaliteit - Statistieken
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 21/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-632
5-632 Stevens Helga (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodoproepen - Kwaliteit - Statistieken
  Verzending vraag 18/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-631
5-633 Stevens Helga (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Militair personeel - Tewerkstelling van personen met een handicap
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 2/3/2011
5-634 Claes Dirk (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Het gaslek in Rotselaar
  Verzending vraag 24/12/2010
  Antwoord 31/1/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-119
5-635 Claes Dirk (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  De elektronische maaltijdcheques
  Verzending vraag 24/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-636
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-120
5-636 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  De elektronische maaltijdcheques
  Verzending vraag 24/12/2010
  Antwoord 16/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-635
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-120
5-637 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Rechters - iPads - Pilootproject
  Verzending vraag 27/12/2010
  Rappel 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5039
5-638 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken
  Verzending vraag 27/12/2010
  Rappel 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5040
5-639 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Toezicht op het internet - Preventief screenen door de overheid - Deep packet inspection (DPI)
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-640
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5041
5-640 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Toezicht op het internet - Preventief screenen door de overheid - Deep packet inspection (DPI)
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-639
5-641 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Martelwerktuigen - Componenten - Productie of verhandeling in BelgiŽ
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 4/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-642
5-642 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Martelwerktuigen - Componenten - Productie of verhandeling in BelgiŽ
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 3/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-641
5-643 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale rulings - Aantal aanvragen - Beperkte "roll back" van rulings
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4965
5-644 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Leegstand - Gelegenheidsbewoners - Voorwaarden en kosten
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5071
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5072
5-645 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingplichtigen - Te laat indienen van de aangifte - Waarschuwingen - Aanslagen van ambtswege
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 1/3/2011
5-646 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/12/2010
  Rappel 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5042
5-647 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 23/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-648
5-648 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-647
5-649 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Lijst van verboden websites - Censuur - Methode
  Verzending vraag 27/12/2010
  Rappel 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-650
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5043
5-650 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Lijst van verboden websites - Censuur - Methode
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 14/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-649
5-651 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-652
5-652 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 29/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-651
5-653 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voedselbanken - Aantal aanvragen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 6/7/2011
5-654 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Partydrug - Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - Gebruik in BelgiŽ - Evolutie
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 18/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-655
5-655 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Partydrug - Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - Gebruik in BelgiŽ - Evolutie
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-654
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4984
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5150
5-656 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Japan - Walvisvangst - Arrestatie van activisten - Internationale Walviscommissie
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 5-41
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4979
5-657 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-659
5-658 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 25/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-659
5-659 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 21/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-658
5-660 Targnion Muriel (PS) minister van Justitie  
  Comitť voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties - Nationaal Actieplan inzake de Rechten van het Kind (2005Ė2012) - Onderzoek - Kritiek - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-661 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Neufch‚teau - Toestand - Behandeling van huiszwam - Verbouwing van het stationsgebouw en van de perrons
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-662 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 18/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-663
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-664
5-663 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 25/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-662
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-664
5-664 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 21/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-662
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-663
5-665 Khattabi Zakia (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Attesten van "geen huwelijksbeletsel" - Toekenning - Weigering - Marokko en TunesiŽ - Cijfers - Voorontwerp van wet van de vorige regering - Vooruitgang
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-666 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoedebestrijding - Leefloon van gezinnen - Aanpassing aan de concrete gezinssamenstelling
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-667
5-667 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoedebestrijding - Leefloon van gezinnen - Aanpassing aan de concrete gezinssamenstelling
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-666
5-668 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Overwegen - Ongevallen - Zelfdodingen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3955
5-669 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Bestrijding van pedofilie - Internationale samenwerking - Uitwisseling van juridische informatie
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 16/3/2011
5-670 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Ombudsdienst voor Energie - Klachten - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 30/3/2011
5-671 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Inschakelen van wagons - Reizigersaantallen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-672 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Brusselse probleemwijken - Sociaal-economische ontwikkelingen - Veiligheid en justitie - Beleid
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 9/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-673
5-673 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brusselse probleemwijken - Sociaal-economische ontwikkelingen - Veiligheid en justitie - Beleid
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 12/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-672
5-674 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Zelfdodingen - Aantallen - Vertragingen en financieel verlies
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-675 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kindermishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 9/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-676
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-677
5-676 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindermishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-675
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-677
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4013
5-677 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kindermishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-675
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-676
5-678 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Musea voor Kunst en Geschiedenis - Aanwervingen - Procedures - Klachten
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 23/3/2011
5-679 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ouderenmishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 3/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-680
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-681
5-680 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Ouderenmishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-679
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-681
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4014
5-681 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ouderenmishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-679
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-680
5-682 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Winterweer - Economische schade - Bedragen - Compensaties
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 18/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-683
5-683 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Winterweer - Economische schade - Bedragen - Compensaties
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-682
5-684 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Partnergeweld - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-686
5-685 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-686
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4015
5-686 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Partnergeweld - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 9/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-685
5-687 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Parketten en politiediensten - Werkdruk - Strafklachten - Nieuwe beheermethodes - Resultaten en andere beleidsmogelijkheden
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 29/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-688
5-688 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Parketten en politiediensten - Werkdruk - Strafklachten - Nieuwe beheermethodes - Resultaten en andere beleidsmogelijkheden
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-687
5-689 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Kernenergieproducenten - Winsten - Nucleaire heffing
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-690 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hulpverleners - Seksueel misbruik - Grensoverschrijdend gedrag
  Verzending vraag 27/12/2010
  Herkwalificatie 23/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-575
5-691 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bijzondere veldwachters - Geregistreerde overtredingen - Inbeslagnames - Aanhoudingen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1586
5-692 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  PatiŽntenrechten - Psychiatrie - Informatie - Afdwingbaarheid
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 18/2/2011
5-693 De Padt Guido (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  EnquÍte naar de arbeidskrachten - Verplichte deelname - Kosten - Beleidsinitiatieven
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-694 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsgebouwen - Actief patrimoniumbeleid - Leegstand - Bestemming
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4591
5-695 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Medische huizen - Structuur - Uitgaven
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 24/6/2011
5-696 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Prioritaire voertuigen - Sirenes - Eventuele paniekeffecten
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 21/3/2011
5-697 Stevens Helga (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinreizigers met een beperkte mobiliteit - Aantallen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4285
5-698 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ontvangst van buitenlandse gasten - Protocol - Leiders uit landen met een weinig democratisch profiel
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 22/2/2011
5-699 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Burgers uit Midden- en Oost Europa - Aanvragen van een verklaring van inschrijving - Aantallen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-700 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Wikileaks - Klokkenluider Bradley Manning - Behandeling in de isoleercel
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 24/2/2011