Vraag om uitleg nr. 5-1156

5-1156 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-623