Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-697

van Helga Stevens (N-VA) d.d. 27 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Treinreizigers met een beperkte mobiliteit - Aantallen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
lichamelijk gehandicapte
officiŽle statistiek
geografische spreiding
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4285

Vraag nr. 5-697 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op een eerdere schriftelijke vraag (nr. 4-2437) over het aantal treinreizigers met een beperkte mobiliteit werden me de gegevens voor de jaren 2006-2007 meegedeeld. Pas vanaf 2006 immers hield het call center een beperkte databank bij.

Vanaf 1 november 2008 werd de registratiemethode gewijzigd: alle aanvragen, telefonisch of via het online formulier, werden vanaf toen geregistreerd, met inbegrip van alle details van de aanvragen. Bedoeling was dat de NMBS over een meetinstrument zou kunnen beschikken dat meer inzicht kan verschaffen in het reisgedrag van de klanten die op deze service een beroep doen.

Graag had ik volgende vragen voorgelegd:

1. Hoeveel personen met een beperkte mobiliteit deden een aanvraag voor assistentie in de jaren 2008 en2009?

2. Op hoeveel van die aanvragen kon niet ingegaan worden? Wat zijn de belangrijkste redenen voor deze weigeringen?

3. Graag had ik een uitsplitsing gekregen van de gegevens per jaar, per regio (provincies /gewesten) en per type assistentie waarom verzocht werd.