Schriftelijke vragen van 5-3901 tot 5-4000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-3901 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  De prikactie van de 101-centrales
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1248
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4869
5-3902 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  De quota boetes opgelegd aan politieagenten
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1487
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4870
5-3903 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  mogelijke efficiŽntiewinsten en herstructureringen bij de NMBS
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1291
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3969
5-3904 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Het besparingsplan van de NMBS
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1347
5-3905 Bellot FranÁois (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ontwikkeling van de lighttrain
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1336
5-3906 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Onderzoeksrechters - Fouten - Analyse - Gevolgen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/8/2012
5-3907 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vlaams Verkeershandhavingssysteem - Resultaten - Overtredingen - Beboeting - Buitenlandse voertuigen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
5-3908 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Cabotage - Cabotageregeling - Controle
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
5-3909 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Finexpo - Evaluatie - Beleidskader
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
5-3910 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgische wegennet - Buitenlandse vrachtwagens - Ongevallen - Statistieken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
5-3911 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Finexpo - Evaluatiemiddelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
5-3912 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vrachtwagens - Controle - Overtredingen - Buitenlandse vrachtwagens
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
5-3913 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Finexpo - Evaluatie - Impact - Interventies - Netwerk
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
5-3914 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerlui - Blustechnieken - Daken - Zonnepanelen - Civiele Veiligheid - Opleiding - Procedures
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
5-3915 Broers Huub (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bomaanslag - "Vuile" of radioactieve bom - Saneren - Decomtaminatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
5-3916 Broers Huub (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bomaanslag - "Vuile" of radioactieve bom - Hulpdiensten - Paraatheid - Uitrusting - Simulaties
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/2/2013
5-3917 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asiel en migratie - Cijfers en gegevens - Wachtregister - Terugkeer
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/3/2012
5-3918 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Thuiswerk - Federale ambtenaren - Beleid - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
5-3919 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Slaapmiddelen - Slaappillen - Toenemend gebruik - Campagne - Synergie gemeenschappen - Evaluatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
5-3920 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Dieren - Doping - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controles - Evaluatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
5-3921 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Justitie  
  Zelfdoding - Preventie - Penitentiaire beambten - Opleiding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 5/6/2012
5-3922 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Justitie  
  Zelfdoding - Poging tot zelfdoding - Gevangenissen - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 7/6/2012
5-3923 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Agenten - Inspecteurs - Opleiding - Politieschool - Cijfers - Hervorming
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
5-3924 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  BelgiŽ - Zelfdodingcijfers - Bronnen - Berekenwijze
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
5-3925 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielbezoekers - Vakantie - Reizen - Procedure - FinanciŽle tussenkomst
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/3/2012
5-3926 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
5-3927 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 3/8/2012
  Dossier gesloten 3/8/2012
5-3928 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
5-3929 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Zelfdodingen - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Cijfers - Gevolgen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
5-3930 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale zekerheid - Betalingsfaciliteiten - Verdoken overheidssteun - Arrest Hof van Justitie - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/4/2012
5-3931 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale zekerheid - Niet-geÔnde bijdragen - Verjaring rechtsvorderingen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 18/6/2012
5-3932 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale zekerheid - Burgerlijke sancties - Tijdige betaling - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/3/2012
5-3933 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Onmogelijkheid te betalen - Verloren schuldvorderingen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/3/2012
5-3934 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Inspectiecel - Bijstandsfraude - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/3/2012
5-3935 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Prenatale selectie volgens geslacht
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3676
5-3936 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De benoemingen van nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3796
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-7985
5-3937 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3900
5-3938 Fourny Dimitri (cdH) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 163 Libramont-Bastenaken - Heropening - Studie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1988
5-3939 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Loonkosten, pensioenleeftijd en extralegale voordelen - Vergelijking met andere landen in de Europese Unie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-161
5-3940 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Wilde stakingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-166
5-3941 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Personeel - Schorsing in de bediening
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-178
5-3942 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afgeschafte treinen - Verstrekken van correcte informatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1010
5-3943 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sluiting van stations en loketten - Aantal keer en redenen - Betaling van een treinrit met ecocheques
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1040
5-3944 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Maatregelen - Evaluatie van het personeel
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1639
5-3945 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Meenemen van een fiets op de trein - Aantallen - Plooifietsen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1826
5-3946 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgische vervoersmaatschappijen - Invoeren van een gemeenschappelijk vervoerbewijs - Recht op privacy
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2178
5-3947 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gebruik van nooddeurhendel - Aantal voorvallen - Installatie van een alarmsysteem
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2484
5-3948 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rendabiliteit van de stationsloketten - Eventuele sluitingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2487
5-3949 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Gebruik openbaar vervoer - niet-betaling reiskosten door leefloongerechtigden - boete
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-95
5-3950 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Gent-Geraardsbergen - Renovatie en verbeteringswerken - Inlassen van een bijkomende piekuurtrein
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-258
5-3951 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tariefverlaging voor mensen die in armoede leven - Aantallen - Automatische toekenning
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 10/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-260
5-3952 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gesloten loketten - Sluiting van loketten en stations - Beleidsprioriteiten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-496
5-3953 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Station Geraardsbergen - Parkeerproblematiek
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-500
5-3954 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Winterweer - Achterstand in de postbedeling - Klachten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-514
5-3955 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Overwegen - Ongevallen - Zelfdodingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-668
5-3956 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Openbaar vervoer - Probleemlijnen - Inzetten van bijkomend veiligheidspersoneel - Inzetten van politiemensen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-862
5-3957 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gratis reizen of reizen tegen verminderde prijs - ReŽle kostprijs - Houdbaarheid van de prijzenpolitiek
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2488
5-3958 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Exploitatiekosten - Externe factoren - Infrastructuurheffing en energiefactuur - Beperking
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2594
5-3959 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Inleggen van een treinverbinding voor personen op lijn 204 in de Gentse haven - Verbetering van het reizigersvervoer
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 29/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2595
5-3960 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Elektronische treinbiljetten - Aflevering op de elektronische identiteitskaart - Technische problemen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2739
5-3961 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Rolstoelgebruikers - Aangepaste dienstverlening - 24 uur termijn - Trappenklimmer
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2851
5-3962 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinverkeer - Negatie rood licht - Frequentie - Veiligheidsprocedures - Automatisch stopsysteem
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 10/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2885
5-3963 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Renovatie van stations - Kostprijs - Resultaten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2921
5-3964 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen - Loketten - Sluiting - Automaten - Loketverrichtingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3229
5-3965 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Trein - Draadloos internet - Wifi - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Telefoonverbindingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3516
5-3966 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3521
5-3967 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Internet - Hotspots - Stations - Internetproviders - Beveiliging - Aanbod - Gewestelijk Expresnet
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3618
5-3968 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnet - Voltooiing - Openbare werken - Stations - Stopplaatsen - Treinstellen - Infrastructuurwerken - Bruggen - Investering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 5/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3623
5-3969 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  mogelijke efficiŽntiewinsten en herstructureringen bij de NMBS
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3903
5-3970 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 17/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3586
5-3971 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen en rusthuizen - Geweld - Maatregelen - Inzetten van stewards
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-215
5-3972 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Graafwerken - Gaslekken - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-217
5-3973 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gestolen voertuigen - Aantallen - Invoering van het tweeledige inschrijvingsbewijs
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-813
5-3974 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar vervoer - Probleemlijnen - Inzetten van bijkomend veiligheidspersoneel - Inzetten van politiemensen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 31/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-863
5-3975 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Volksgezondheid - CO-vergiftiging - Ziekenhuisopnames - Overlijdens
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-869
5-3976 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieambtenaren - Aansprakelijkheid - Cijfergegevens
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2146
5-3977 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2158
5-3978 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2159
5-3979 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rechtszaken - Ondervragingen - Taalgebruik - Kosten voor tolken en vertalingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2490
5-3980 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gerechtsdeurwaarders - Politie - Bijstand - Oneigenlijke politietaken - Kaderprotocol - Evaluatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3325
5-3981 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegstations - Metrostations - Criminaliteit - Veiligheid - Metro- en spoorwegpolitie - Centraal commissariaat - Zuidstation
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3329
5-3982 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenschapswacht - Gemachtigde opzichters - Opleiding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3484
5-3983 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijverbod - Politie - Controle - Algemene Nationale Gegevensbank
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3517
5-3984 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schengenzone - RoemeniŽ - Bulgarije - Toetreding - Grenstoezicht - Recht van vrij verkeer - Europese Commissie - Standpunt BelgiŽ
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3518
5-3985 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nederland - Politie - Smartphone- en tabletapplicatie - Veiligheidsinformatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3519
5-3986 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3522
5-3987 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3588
5-3988 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Interventietermijnen - Noodoproepen - Noodcentrales - Project 112 - Cijfers - Stand van zaken - 100, 101 en 112
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3636
5-3989 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Verloningssysteem - Politiestatuut - Hervorming - Premies - Intern onderzoek - Comitť P
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3738
5-3990 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - GeÔntegreerde aanpak - Betrekking lokale besturen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3775
5-3991 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Personenwagens - Kilometertellers - Vervalsing
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-141
5-3992 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-143
5-3993 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkeersboetes - Aansprakelijkheid van de werkgever - Bedragen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-155
5-3994 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Internet - Oplichting - Inbreuken op de privacy - Ongeoorloofde reclame
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-191
5-3995 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Uithuiszettingen - Aantallen - Optreden van de OCMW's
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-220
5-3996 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1046
5-3997 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Personeel - Onmogelijkheid om verlofdagen op te nemen - AbsenteÔsme
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 12/11/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1377
5-3998 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Snelheidsovertredingen - Aantallen en controles - Recidieven - Inhaalverbod voor vrachtwagens
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1640
5-3999 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindermishandeling - Aantallen en gevolgen - Vervolgingen en veroordelingen - Protocol kindermishandeling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1748
5-4000 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verdrag betreffende de informatiecriminaliteit - Ratificatie - Informatiecriminaliteit
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2394