Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3938

van Dimitri Fourny (cdH) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 163 Libramont-Bastenaken - Heropening - Studie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
19/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1988

Vraag nr. 5-3938 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Lijn 163 die Libramont met Bastenaken verbond, is in mei 1993 gesloten. De lokale overheden, de burgers en de ondernemers hebben nadien echter onophoudelijk de heropening van deze spoorwegverbinding gevraagd.

Er wordt echter telkens geweigerd om de situatie te herzien. Daarbij wordt steeds naar dezelfde cijfers van meer dan tien jaar geleden verwezen, die gebaseerd zijn op een studie van 1999/2001.

Een zaak is echter zeker : deze cijfers weerspiegelen niet langer de situatie op het terrein. Bastenaken is sedert 2001 in volle expansie. Het plateau van Bastenaken, arrondissementshoofdplaats en vierde grootste stad in de Ardennen, heeft immers 34.000 inwoners. De stad, die beroemd is wegens de ingrijpende oorlogsfeiten die er plaatsvonden, wordt elk jaar bezocht door bijna 100.000 toeristen. Bovendien komen er langs lijn 163 steeds meer industrieterreinen met nieuwe fabrieken die hun goederen per spoor willen vervoeren.

Er is op dit ogenblik een studie aan de gang om de situatie van het spoor op het Waalse grondgebied en de te realiseren investeringen te evalueren.

1) Zal in het kader van die studie ook het potentiŽle aantal reizigers op lijn 163 worden geŽvalueerd?

2) Zal dat werk worden uitgevoerd met de steun van de lokale overheden?

3) Wanneer worden de besluiten van deze studie verwacht?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2012 :

De vragen van het geachte lid vallen onder de bevoegdheden van de Waalse minister van Mobiliteit, wier diensten het onderzoek in verband met de spoorwegsituatie in Wallonië en de investeringen die moeten gedaan worden hebben aangevraagd.