Schriftelijke vragen van 5-2301 tot 5-2400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-2301 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Controledienst van de beheersvennootschappen van de auteursrechten en de naburige rechten- Werkzaamheden - SABAM
  Verzending vraag 9/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2302 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Billijke Vergoeding - Inning door niet-erkende controleurs - Controle
  Verzending vraag 9/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2303 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wapenwet van 8 juni 2006 - Soepele regelgeving wat betreft historische en folkloristische wapens - Wapentoerisme - Conformiteit aan de Europese vuurwapenrichtlijn
  Verzending vraag 10/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-2304 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Betogingen - Verkeershinder - Vlotter spoorverkeer - Samenwerkingsverbanden
  Verzending vraag 10/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4793
5-2305 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Grensoverschrijdend gedrag - Klachten - Opvolging
  Verzending vraag 10/5/2011
  Antwoord 19/8/2011
5-2306 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onroerende goederen in het buitenland - Opsporing - Bilaterale akkoorden - Opstellen van een kadaster op Europees niveau
  Verzending vraag 10/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
5-2307 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Algemene directie Toezicht op het welzijn op het werk - Onderbemanning - Maatregelen
  Verzending vraag 10/5/2011
  Antwoord 11/7/2011
5-2308 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Federale Staat, Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Samenwerkingsakkoord - Internationaal milieubeleid - Uitvoering
  Verzending vraag 10/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2309 Homans Liesbeth (N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Vastgoedmakelaars - Beschuldigingen van vermeende wanpraktijken - Antwoord van de minister op de bekommernissen van het Beroepsinstituut
  Verzending vraag 10/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2310 De Padt Guido (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Europese databanken SIS, VIS, Eurodac - Function creep - Bescherming van het privťleven
  Verzending vraag 10/5/2011
  Antwoord 12/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2311
5-2311 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Europese databanken SIS, VIS, Eurodac - Function creep - Bescherming van het privťleven
  Verzending vraag 10/5/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2310
5-2312 Sevenhans Luc (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Fort van Zwijndrecht - Sanering - Stand van zaken - Ontmanteling van de munitie
  Verzending vraag 10/5/2011
  Antwoord 22/6/2011
5-2313 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Billijke vergoeding - Inning door erkende agenten - Controles
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-2314 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrechten - Billijke vergoeding - Inning - Verdeling per gewest
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 1/7/2011
5-2315 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrechten - Billijke Vergoeding - Inning -Verdeling van niet toegewezen geÔnde bedragen
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-2316 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  CommerciŽle kentekenplaten - Oneigenlijk gebruik en fraude - Controles - Aantallen
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2317 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Raad van de Europese Unie - Standpunten van BelgiŽ - Consensus met de gewesten of gemeenschappen
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2318 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Personeel - Verdeling naar taalrol
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 9/6/2011
5-2319 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Havengebieden - Verhuur van gebouwen - Belasting op de toegevoegde waarde
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 6/9/2011
5-2320 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Flash balls - Letsels bij gebruik door politiediensten - Vrije verkoop
  Verzending vraag 12/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2321
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5046
5-2321 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Flash balls - Letsels bij gebruik door politiediensten - Vrije verkoop
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2320
5-2322 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Departement Justitie - Levenslang leren - Aantal opleidingen
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 27/10/2011
5-2323 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Most-wanted-lijst (van verdachten van zware misdrijven en ontsnapte gevangenen) - Publicatie
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 9/6/2011
5-2324 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiair personeel - Beschikbaar personeel per gedetineerde - Onevenwichtige verdeling tussen WalloniŽ en Vlaanderen
  Verzending vraag 12/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4459
5-2325 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Slimme camera's - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Hiaat in de wetgeving
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 16/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2327
5-2326 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Slimme camera's - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Hiaat in de wetgeving
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 25/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2327
5-2327 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Slimme camera's - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Hiaat in de wetgeving
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2326
5-2328 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingsondernemingen - Interne bewakingsdiensten - Vergunningen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-2329 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vrijwilligers - Wettelijke vergoeding - Sectoren waar een toeslag mogelijk is
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 5-2968
5-2330 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Arbeidsongevallen - Aantallen - Verschillen tussen WalloniŽ en Vlaanderen
  Verzending vraag 16/5/2011
  Antwoord 14/7/2011
5-2331 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen van Brugge en Sint-Gillis - Aankoop van tandartsinstallaties - Openbare aanbesteding - Respect van de regelgeving
  Verzending vraag 16/5/2011
  Antwoord 29/11/2011
5-2332 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dringende medische hulp - Paramedische Teams (PIT) - Inzet - Evaluatie
  Verzending vraag 16/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-2333 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Invordering - Onmiddellijke inning
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 8/7/2011
5-2334 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Het vangnet voor prijsstijgingen van energie
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 9/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-466
5-2335 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De anomalie in de federale bijdrage
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 9/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-512
5-2336 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De sociale maximumprijs voor aardgas en elektriciteit
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-620
5-2337 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De sociale-maximumprijs voor energie voor niet-beschermde afnemers
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-665
5-2338 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De aanbevelingen van het Internationaal Energie Agentschap
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-673
5-2339 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De liberalisering van de energiemarkt en het effect op de prijs
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 9/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-674
5-2340 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De stijgende energieprijs ten gevolge van de tijdelijke stillegging van de Duitse nucleaire centrales
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 21/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-726
5-2341 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De wet op de kernuitstap
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 25/8/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-814
5-2342 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Het slimme stroomnet
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-815
5-2343 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De tarievenautonomie van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 30/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-816
5-2344 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De toekenning van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas aan invaliden met een OMNIO-statuut
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 22/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-835
5-2345 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Domein van Hofstade - Onregelmatigheden tijdens het Paasweekend - Verslag
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-2346 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchthaven van Zaventem - Noodzakelijke investeringen - Instrument landing system (ILS) en radars
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-2347 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vliegbewegingen - Geluidshinder - Spreidingsplan
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-2348 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vliegbewegingen - Geluidshinder - Evenredige spreiding
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 27/6/2011
5-2349 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchthaven van Zaventem - Windnormen - Veiligheid van de vertrekkende vliegtuigen
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 27/9/2011
5-2350 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Infrabel - Boete - Gebrek aan stiptheid van de treinen - Aanwending
  Verzending vraag 18/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2351
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4736
5-2351 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Infrabel - Boete - Gebrek aan stiptheid van de treinen - Aanwending
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 24/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2350
5-2352 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Car-Pass vzw - Werking - Begroting
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2353 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Bejaarde veroordeelden - Aantallen - Opvang
  Verzending vraag 18/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4795
5-2354 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europees energiediversificatiebeleid - Afhankelijkheid van Russisch gas - Nieuwe pijpleidingen - Internationaal overleg
  Verzending vraag 18/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2355
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4043
5-2355 De Padt Guido (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Europees energiediversificatiebeleid - Afhankelijkheid van Russisch gas - Nieuwe pijpleidingen - Internationaal overleg
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2354
5-2356 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Aantallen en straffen - Uithuisplaatsing van de dader
  Verzending vraag 18/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2357 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Rijbewijzen - Intrekking en vervallenverklaring - Verschillen tussen de gewesten
  Verzending vraag 18/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4460
5-2358 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Slachtoffers van huiselijk geweld en stalking - Mobiel alarmsysteem - Abused Women's Active Response Emergency - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/5/2011
  Rappel 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2359
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5047
5-2359 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Slachtoffers van huiselijk geweld en stalking - Mobiel alarmsysteem - Abused Women's Active Response Emergency - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2358
5-2360 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Strijd tegen klimaatopwarming - Steun aan derdewereldlanden - Corruptie - Risico's en maatregelen
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2361
5-2361 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Strijd tegen klimaatopwarming - Steun aan derdewereldlanden - Corruptie - Risico's en maatregelen
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2360
5-2362 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijexamen - Afleggen in een andere taal dan de taal van de regio - Aantallen
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 19/7/2011
5-2363 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Omruiling - Rechtzettingen na een omwisselingen per vergissing
  Verzending vraag 18/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4404
5-2364 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea - Nieuwe media - Crossmediale communicatie - Twitter
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2365
5-2365 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale musea - Nieuwe media - Crossmediale communicatie - Twitter
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 1/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2364
5-2366 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Brussel - Bpost - Adresmanipulatie door automatische vertaling naar het Frans - Maatregelen
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2367 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Buitenlandse spoorwegmaatschappijen - Eentalige benaming van de stad Brussel - Maatregelen
  Verzending vraag 18/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4440
5-2368 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De uitspraken van de minister aangaande de betoging tegen de politieke impasse
  Verzending vraag 19/5/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-360
5-2369 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Een Europees Marshallplan voor de Arabische wereld
  Verzending vraag 19/5/2011
  Antwoord 8/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-567
5-2370 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De opschorting van de bouwstop door IsraŽl
  Verzending vraag 19/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-577
5-2371 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De werking van de Belgische ambassade in Japan
  Verzending vraag 19/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-706
5-2372 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Het vermoorden van onschuldige burgers door Amerikaanse militairen in Afghanistan
  Verzending vraag 19/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-711
5-2373 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Het militaire optreden van BelgiŽ in LibiŽ
  Verzending vraag 19/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-733
5-2374 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De anti-holebiwet in Oeganda
  Verzending vraag 20/5/2011
  Antwoord 12/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-960
5-2375 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  "Institution Building" - Speciaal ambassadeur - Mandaat
  Verzending vraag 24/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-2376 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Recht op maatschappelijke integratie - Aantallen per gewest en per gemeente - Verdeling volgens geslacht en leeftijd - Combinatie van instrumenten per dossier
  Verzending vraag 24/5/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2377 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Roetuitstoot - Strengere uitstootnormen - Autokeuring - Impact en resultaten
  Verzending vraag 24/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2378
5-2378 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Roetuitstoot - Strengere uitstootnormen - Autokeuring - Impact en resultaten
  Verzending vraag 24/5/2011
  Antwoord 19/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2377
5-2379 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatiecampagne van 15 september tot 15 december 2009 - Aantal aanvragen per gemeente
  Verzending vraag 24/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2380 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Sabam - Exacte aanrekening van verschuldigde rechten - Transparanter werken - Meer rechten rechtstreeks aan de artiest betalen
  Verzending vraag 24/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2381 Tommelein Bart (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Sabam - Jaarlijkse analyse van evenementen - Terugstorten van foutieve inningen
  Verzending vraag 24/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2382 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Cijfergegevens
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4215
5-2383 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Verschillen in de beoordeling
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4216
5-2384 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Bouw van twee nieuwe centra - ReÔntegratiebeleid
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4217
5-2385 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Seponeren van dossiers door gerecht - Gebrek aan feedback
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2386
5-2386 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Seponeren van dossiers door gerecht - Gebrek aan feedback
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2385
5-2387 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Binnenlandse corruptiedossiers - Aantallen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2388
5-2388 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Binnenlandse corruptiedossiers - Aantallen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2387
5-2389 De Croo Alexander (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Voice over Internet Protocol (VoIP) - Blokkeren door telecommunicatiebedrijven - Innovatie en netneutraliteit
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 7/7/2011
5-2390 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Controlebevoegdheid - Terrorisme en extremisme
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2391
5-2391 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Controlebevoegdheid - Terrorisme en extremisme
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2390
5-2392 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Mobiel internet - Privacy - Afluistertechniek "deep packet inspection" - Situatie bij de Belgische telecommunicatieoperatoren
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2393
5-2393 De Croo Alexander (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobiel internet - Privacy - Afluistertechniek "deep packet inspection" - Situatie bij de Belgische telecommunicatieoperatoren
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 7/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2392
5-2394 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verdrag betreffende de informatiecriminaliteit - Ratificatie - Informatiecriminaliteit
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4000
5-2395 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Beroepsinstituut voor boekhouders en fiscalisten (BIBF) - Tuchtstraffen - Aantallen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
5-2396 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Salduz-wet - Praktische toepassing voor personen die de taal van het gewest niet machtig zijn - Tolken - Kosten
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4427
5-2397 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Belgische autokeuringcentra - Klachten - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-2398 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Verkeersregels - Bebouwde kom
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2399 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2400
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4461
5-2400 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2399