Vraag om uitleg nr. 5-816

5-816 Liesbeth Homans (N-VA) 26/4/2011
  de tarievenautonomie van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2343