Schriftelijke vragen van 5-2201 tot 5-2300

96 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-2201 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Strijdkrachten - Kampvervoer jeugdbewegingen - Situatie
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 7/6/2011
5-2202 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Fietsvergoeding - Regeling - Beschikbare middelen - Toekomstplannen
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 27/10/2011
5-2203 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Diensten - Typemachines - Gebruik en aanwezigheid
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-2204 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Verouderde informatica-apparaten - Bestemming - Beleid
  Verzending vraag 3/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4651
5-2205 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Gebruik van shareware - Tegenindicaties - Plannen inzake veralgemeende invoering
  Verzending vraag 3/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4652
5-2206 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Aantal klachten - Duiding van de cijfergegevens
  Verzending vraag 3/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4653
5-2207 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Hormonen in de veeteelt - Onderzoek naar forensische monsters - Vergelijking met de Nederlandse aanpak
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1159
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1160
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1161
5-2208 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Proces-verbaal van waarschuwing - Problemen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 1/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2147
5-2209 Defraigne Christine (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Snoepjes - Verpakking - Grote gelijkenis met sigarettenpakjes - Preventie roken bij jongeren - Maatregelen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-2210 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Automobilisten - Overtredingen - Veroordeling - Alternatieve straffen - Verplichte opleiding - Succes - Wachtlijsten - Maatregelen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2211 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkzoekenden - Wachtstage - Overeenkomst opleiding-inschakeling (Plan Formation Insertion - PFI) - Ziekte vůůr het einde van de overeenkomst - Recht op werkloosheidsvergoeding - Statutaire leemte - Maatregelen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2212 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Strijdkrachten - Fietsvergoeding - Regeling - Beschikbare middelen - Toekomstplannen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2213 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Strijdkrachten - Gebruik van shareware - Tegenindicaties - Plannen inzake veralgemeende invoering
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 22/6/2011
5-2214 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Typemachines - Gebruik en aanwezigheid
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 22/6/2011
5-2215 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Verouderde informatica-apparaten - Bestemming - Beleid
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2216 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsbedrijven - Typemachines - Gebruik en aanwezigheid
  Verzending vraag 5/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4732
5-2217 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - Typemachines - Gebruik en aanwezigheid
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-2218 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsbedrijven - Verouderde informatica-apparaten - Bestemming - Beleid
  Verzending vraag 5/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4733
5-2219 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - Verouderde informatica-apparaten - Bestemming - Beleid
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-2220 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsbedrijven - Fietsvergoeding - Regeling - Beschikbare middelen - Toekomstplannen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4734
5-2221 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale Overheidsdiensten - Fietsvergoeding - Regeling - Beschikbare middelen - Toekomstplannen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4773
5-2222 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Gebruik van shareware - Tegenindicaties - Plannen inzake veralgemeende invoering
  Verzending vraag 5/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4735
5-2223 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - Gebruik van shareware - Tegenindicaties - Plannen inzake veralgemeende invoering
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-2224 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea - Regels bruikleen - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2225
5-2225 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale musea - Regels bruikleen - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2224
5-2226 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatiek examen - Talenkennis - Invloed op de uitslagen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 14/7/2011
5-2227 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Achterstand in terugbetaling remgelden
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 18/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2228
5-2228 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Achterstand in terugbetaling remgelden
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2227
5-2229 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale regularisatie - Permanent mechanisme - Opbrengst - Aantal dossiers - Gemeentelijke opcentiemen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 17/6/2011
5-2230 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Turkije - Protest tegen een Youtube-clip - Antwoord van de minister
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-2231 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Biometrisch paspoort - Opslag vingerafdrukken in een overheidsdatabase
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-2232 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Vaste comitťs P en I - Geheim van het strafrechtelijk onderzoek - Overruling
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2233 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Plan radicalisme - Opleiding van het personeel
  Verzending vraag 5/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4385
5-2234 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Misdrijven - Ophelderingsgraad - Definitie
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-2235 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (CGKR) - Interfederalisering - Stand van zaken in de onderhandelingen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-2236 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Chemiesector - Loonkosten - Vergelijking met de buurlanden
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 26/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2237
5-2237 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Chemiesector - Loonkosten - Vergelijking met de buurlanden
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2236
5-2238 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Overvallen met oorlogswapens - Aantallen - Acht-puntenprogramma voor de veiligheid in Brussel - Uitvoering
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-2239 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gewapende overvallen - Gegevens voor 2010 - Verdeling per gewest en per arrondissement
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-2240 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie Brussel - Taalkennis - Stand van zaken - Taalpremie
  Verzending vraag 5/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4470
5-2241 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Jeugdbendes - Veldonderzoek in zeventien steden - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 23/8/2011
5-2242 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Cannabisplantages - Aantallen - Cijfergegevens - Gewestelijke verdeling
  Verzending vraag 5/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4458
5-2247 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De uitspraak van het Grondwettelijk Hof over het rookverbod
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-678
5-2248 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De verlenging van de master-na-master ziekenhuisfarmacie en de erkenning tot ziekenhuisapotheker
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-729
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4168
5-2249 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gratis oproepnummer 1733
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-744
5-2250 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tuberculose en de opvolging ervan in BelgiŽ
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-745
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4169
5-2251 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De tekorten bij de spoedartsen en de herinvoering van de BAG-opleiding
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-758
5-2252 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het informeren van patiŽnten over de rekening van een ziekenhuisopname en de ereloonsupplementen in twee- en driepersoonskamers
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-762
5-2253 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De bijkomende uitgaven voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving inzake kinderbijslag in het Groothertogdom Luxemburg
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-770
5-2254 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De regelgeving met betrekking tot borstimplantaten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-777
5-2255 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het lastenboek voor de haalbaarheidsstudie in het kader van de bouw van een centrum voor hadrontherapie
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-786
5-2256 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De verkoop van chocoladesigaretten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-801
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-6672
5-2257 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Een mogelijk onverantwoord streng optreden van de voedselinspectie
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 18/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-834
5-2258 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onroerende voorheffing - Invordering - Verandering van eigenaar van het onroerend goed - Laattijdige inschrijving van de overdracht - Toepassing van de artikelen 395 en 396 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 17/6/2011
5-2259 Zrihen Olga (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bois-d'Haine - Invasie van ratten Ė Gangen in de spoorwegbermen - Maatregelen van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2260 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenmishandeling - Wetgeving - Toepassing - De paarden van Ogy
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 12/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2261
5-2261 Zrihen Olga (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Dierenmishandeling - Wetgeving - Toepassing - De paarden van Ogy
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2260
5-2262 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Rechtbanken - Arresten in beroep - Cijfergegevens
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4085
5-2263 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Visum - Biometrische gegevens - Afname bij vreemdelingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-2264 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Burgerlijke aansprakelijkheid - Vorderingen - Tenlasteneming van proceskosten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4128
5-2265 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingsregister - Recht op verbetering - Cijfergegevens
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 25/7/2011
5-2266 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Magistratuur - Kader - Invulling - Leeftijd - Cijfergegevens per aanleg en per gerechtelijk arrondissement
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4086
5-2267 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Privťdetectives - Aantal vergunningen - Intrekkingen - Verlengingen - Nationaliteit - Verdeling over de arrondissementen
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-2268 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Fouilleren van bezoekers op smokkelwaar - Procedure bij betrapping - Sancties
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4654
5-2269 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van leveranciers - Sancties
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4655
5-2270 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Jeugdrechtbanken - Bezetting - Behandelde dossiers - Ondersteuning - Visie - Evaluatie
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4656
5-2271 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europees Geneesmiddelenagentschap - Alternatieve geneesmiddelen - Controle - Standpunt van de regering
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4528
5-2272 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Wereldwijde ontbossing - REDD-programma - Participatie van BelgiŽ
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2273
5-2273 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Wereldwijde ontbossing - REDD-programma - Participatie van BelgiŽ
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 25/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2272
5-2274 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internationale handel - Toegang tot de Chinese markt - Overname van Belgische bedrijven door Chinese ondernemingen
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 16/6/2011
5-2275 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Jongeren - Specifieke maatregelen - Budgetten - Onderzoek - Overleg op federaal niveau en met de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2279
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4529
5-2276 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Jongeren - Specifieke maatregelen - Budgetten - Onderzoek - Overleg op federaal niveau en met de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2279
5-2277 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Jongeren - Specifieke maatregelen - Budgetten - Onderzoek - Overleg op federaal niveau en met de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2279
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4792
5-2278 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Jongeren - Specifieke maatregelen - Budgetten - Onderzoek - Overleg op federaal niveau en met de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2279
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4794
5-2279 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Jongeren - Specifieke maatregelen - Budgetten - Onderzoek - Overleg op federaal niveau en met de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2278
5-2280 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Smokkelwaar - Omvang van het probleem - Regelgeving - Bestrijding
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4657
5-2281 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Communicatie - Taalgebruik
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 14/6/2011
5-2282 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Binnendiensten in Brussel - Eentalig mailverkeer
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 13/7/2011
5-2283 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Camerabewaking - Recht op veiligheid - Recht op privacy
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2284
5-2284 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Camerabewaking - Recht op veiligheid - Recht op privacy
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 19/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2283
5-2285 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale paspoorten - Pasfoto's genomen door het gemeentepersoneel - Digitaal platform
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2286 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van het personeel - Sancties
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4658
5-2287 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Steun aan huisartsen - Impulseo - Effecten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2288 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Mobiele telefoons - Gebruik achter het stuur - Verbod - Maatregelen in het kader van andere gevaarlijke handelingen achter het stuur
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2289 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Elektrische wagens - Laadpalen - Standaardisering - Maatregelen en overleg
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 24/5/2011
5-2290 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Hulpverleners - Seksueel misbruik - Strafrechtelijke en burgerrechterlijke procedures - Aantallen
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2291 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Huisartsen - Vennootschappen - Inkomsten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 1/7/2011
5-2292 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer - Aantal voorvallen - Maatregelen
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 11/7/2011
5-2293 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  ADHD - Hoge Gezondheidsraad - Gebruik van stimulantia bij kinderen - Advies
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4530
5-2294 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Wetboek van strafvordering - Snelrecht - Toepassing - CategorieŽn van delicten
  Verzending vraag 9/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2295 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Global Positioning System (GPS)-toestellen - Locatiegegevens - Doorgeven aan de politie - Privacy
  Verzending vraag 9/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-2296 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Drugsverslaafden - Drughulpverlening - CRA+vouchers - Kosten en resultaten
  Verzending vraag 9/5/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-2297 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vrijwillige zwangerschapsonderbreking (VZO)- Abortuscentra - Tekort aan artsen - Gevolgen - Aandeel VZO's in ziekenhuizen - Abortussen in het buitenland
  Verzending vraag 9/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2298 Winckel Fabienne (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Handelszaken - Diefstal in winkels - Beveiliging - Verdelen van kaartlezers voor elektronische identiteitskaarten
  Verzending vraag 9/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-2299 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ticket Restaurant - Actie "Gegeven ticket, gedeelde maaltijd!" - Schenking aan de Restos du coeur - Werking - Sensibilisering van de werknemers - Belastingaftrek voor schenkingen
  Verzending vraag 9/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-2300 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Billijke vergoeding - Controledienst van de beheersvennootschappen van de auteursrechten en de naburige rechten - Werkzaamheden
  Verzending vraag 9/5/2011
  Antwoord 1/7/2011