Schriftelijke vragen van 4-5501 tot 4-5600

96 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-5501 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4619
4-5502 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkgelegenheid - Verlies als gevolg van de sluiting van een onderneming - Reconversie-initiatieven - Omkadering - Crisis - Werkgelegenheidsbeleid - Verlenging maatregelen - Firma Preiss-Daimler Refractories in Saint-Ghislain - Faling - Werknemers - Lot
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4638
4-5503 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidscontracten - Ontslag wegens het niet behalen van een diploma - Werkloosheidsuitkeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4664
4-5504 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4673
4-5505 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Asbestfonds - Bedragen - Beleggingen - Eventuele verliezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4680
4-5506 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Fonds voor de terugvordering van werkgeversbijdragen in de private non-profitsector - Opheffing - Wettelijke basis - Bestemming van de middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4706
4-5507 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4707
4-5508 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4751
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1545
4-5509 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Asbestfonds - Werking - Behandeling van de aanvragen - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 19/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4782
4-5510 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Schorsing van werkloosheidsuitkeringen - Aantallen - Aantekenen van beroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Antwoord 19/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4783
4-5511 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Tijdelijke arbeidsduurvermindering - Vakantiegeld - Uitbetaling in december
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4817
4-5512 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4842
4-5513 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4844
4-5514 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4846
4-5515 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Acties in 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4848
4-5516 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4850
4-5517 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4852
4-5518 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4854
4-5519 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4859
4-5520 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkgelegenheid - Maatregelen - Federale bevoegdheden - Gewestelijke bevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4876
4-5521 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX) - Financiering - Subsidies - Bedragen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4900
4-5522 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rwanda - Genocidairs - Belgische nationaliteit - Aanvraag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4949
4-5523 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Antwoord 19/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4988
4-5524 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5010
4-5525 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Generatiepact - Inspanningen van werknemers - Beleid ten opzichte van oudere werknemers - Nood aan een tweede Generatiepact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5023
4-5526 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkloosheid voor economische redenen - Bedienden - Invloed op het vakantiegeld
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5024
4-5527 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5035
4-5528 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5039
4-5529 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3970
4-5530 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3992
4-5531 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4024
4-5532 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Europese Spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 4/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4046
4-5533 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4172
4-5534 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 4/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4205
4-5535 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - PrivÚ-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4269
4-5536 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 28/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4364
4-5537 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Palliatieve thuiszorg en handelingen bij levensbeŰindiging - Gestegen kosten - Bijkomend budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4465
4-5538 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Crisis - Bouwsector - BTW-maatregel - Verlenging tegen dezelfde voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4578
4-5539 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4667
4-5540 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 4/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4752
4-5541 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5011
4-5542 Wille Paul (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Belgische pensioenfondsen - Reservetekorten - Herstelplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2599
4-5543 Wille Paul (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Starterskrediet - Microfinanciering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2608
4-5544 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2618
4-5545 Taelman Martine (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Pensioensparen - Verschillen tussen mannen en vrouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Antwoord 12/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2802
4-5546 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Terugkeer en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŰ (REAB) - Mogelijke misbruiken - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 26/3/2010
  Valt buiten de bevoegdheid 7/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2809
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7490
4-5548 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2900
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7485
4-5551 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Dringende medische hulp aan illegalen - Hervorming - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3022
4-5552 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3105
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7486
4-5553 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3106
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7487
4-5554 Piryns Freya (Groen!) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Uitgeprocedeerde asielzoekers - Luchthaven - Behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3139
4-5555 Wille Paul (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Roma-bevolking - Integratieproblemen - Schoolverzuim - Overleg en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3162
4-5556 Van Ermen Lieve (LDD) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Dienst Personen met een handicap - Aanvraag van een tegemoetkoming - Niet-geregulariseerde buitenlanders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 31/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3252
4-5557 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3515
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7488
4-5558 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3520
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7489
4-5559 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Overschrijvingen - Taalgebruik in de communicaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3553
4-5560 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3567
4-5561 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3631
4-5562 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3653
4-5563 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugvorderingen - Overzicht - Uitsplitsing van de gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 26/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3667
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7491
4-5564 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Aanspraak op kinderbijslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 31/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3673
4-5565 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3735
4-5566 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3972
4-5567 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3994
4-5568 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel - Basis - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4383
4-5569 Somers Ann (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Pensioenen - Kostprijs en betaalbaarheid - Evolutie - Voorstel voor een nieuw Generatiepact - Standpunt van het VBO en van het ACV
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4422
4-5570 Beke Wouter (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4495
4-5571 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4754
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1547
4-5572 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenvorming - Inactiviteit - Gelijkgestelde dagen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4777
4-5573 Somers Ann (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5013
4-5574 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2227
4-5575 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Antwerpen - Instelling voor ge´nterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2496
4-5576 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gent - Instelling voor ge´nterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2497
4-5577 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2498
4-5578 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2499
4-5579 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2500
4-5580 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2501
4-5581 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Stookolie - Diefstal - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2502
4-5582 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2504
4-5583 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2505
4-5584 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2506
4-5585 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen - Niet overzenden aan het Rekenhof - Organisatorische tekortkomingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2507
4-5586 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2508
4-5587 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2510
4-5588 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 18/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2512
4-5589 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gewesten - Geldstromen - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2519
4-5590 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2520
4-5591 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2521
4-5593 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2524
4-5594 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2525
4-5595 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 4/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2527
4-5596 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zorgequipes voor ge´nterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2530
4-5597 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2532
4-5598 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2535
4-5599 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2539
4-5600 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Diefstallen van stookolie - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2542