Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5594

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven

strafgevangenis
taalgebruik
buitenlandse staatsburger
gedetineerde
officiŽle statistiek

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
19/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2525

Vraag nr. 4-5594 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de pers lees ik dat een groot aantal gedetineerden van allochtone afkomt is. Onder de veroordeelden zitten onder anderen 197 Turken, 110 Albanezen, 77 Russen, 206 ex-JoegoslaviŽrs, 76 Polen, 113 Congolezen, 427 Algerijnen, een van de Dominicaanse Republiek, 2 uit BraziliŽ, 251 Italianen en 1 088 Marokkanen. Dit zorgt er uiteraard voor dat er verschillende talen worden gesproken in de gevangenissen. De meeste gevangenen zijn het Nederlands niet machtig.

Vandaar mijn vragen:

1. In hoeveel talen worden de onthaalbrochures voor gedetineerden gedrukt? In welke talen wordt deze het meest gedrukt en verspreid?

2. Welke maatregelen worden genomen om communicatieproblemen in gevangenissen zo veel mogelijk te vermijden?

3. Hoeveel gevangenen volgen Nederlandse les in de Belgische strafinstellingen? Hoeveel van hen Frans? Hoeveel Duits? Hoeveel Engels? Hoeveel een andere taal, en welke zijn dat dan?

4. Kan de geachte minister de bovenstaande gegevens opsplitsen per gevangenis zodat ik een zicht krijg welke gevangenissen het meeste taalonderricht geeft aan hun gedetineerden en welke talen vooral geleerd worden?

5. Is het zinvol om gevangenen die geen van onze drie officiŽle landstalen spreken, samen te zetten in een cel met personen die dat wel kunnen? Worden hieromtrent reeds initiatieven genomen?

6. Welk communicatiebeleid wordt er gevoerd om communicatiestoornissen tussen cipiers en gevangenen te beperken?