Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5023

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 10 november 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Generatiepact - Inspanningen van werknemers - Beleid ten opzichte van oudere werknemers - Nood aan een tweede Generatiepact

vergrijzing van de bevolking
oudere werknemer
werkgelegenheidsbevordering

Chronologie

10/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5525

Vraag nr. 4-5023 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn militantenmagazine Vakbeweging van 25 september 2009 stelt het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) dat er geen nood is aan een tweede Generatiepact. De vakbond stelt dat het Generatiepact wel degelijk effect heeft en dit in tegenstelling tot wat het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) beweert in zijn volgens het ACV te vroege evaluatie. Tevens wordt gesteld dat “ terwijl de werknemers zware inspanningen leveren – zoals blijkt uit de cijfers – de werkgevers hun beleid naar oudere werknemers nauwelijks aangepast hebben “. Het ACV pleit, overigens terecht, voor een consequente uitvoering van het Generatiepact.

1.Klopt de bewering dat werkgevers hun beleid naar oudere werknemers toe nauwelijks hebben aangepast sinds de introductie van het Generatiepact?

2.Kan deze bewering met cijfers worden gestaafd?

3.Uit welke concrete cijfers blijkt dat de werknemers zware inspanningen hebben geleverd sinds de invoering van het Generatiepact?

4.Is de geachte minister van oordeel dat een tweede Generatiepact zich opdringt? Zo ja, op welke termijn?