Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5586

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers

eerbiediging van het privé-leven
Verenigde Staten
telefoon- en briefgeheim
spionage
geheime dienst
internet

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2508

Vraag nr. 4-5586 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin augustus 2007 keurde het Amerikaanse parlement de Protect America Act over het afluisteren en onderscheppen van e-mails goed. Daardoor kunnen Amerikaanse geheime diensten inlichtingen uit het buitenland inzamelen zonder daarvoor eerst toestemming van een rechtbank te moeten krijgen. Tot dan was een bevelschrift van een rechter nodig om internationale internetcommunicatie die via Amerikaanse netwerken passeert in de Verenigde Staten zelf te onderscheppen.

Deze wet is in beginsel van kracht tot 1 februari 2008, maar afluisterprogramma’s die onder de Protect America Act goedgekeurd worden, blijven één jaar geldig. Met andere woorden, zelfs als deze wet niet vóór februari 2008 verlengd wordt, blijven de afluisterprogramma’s die één dag voor het verstrijken van de wet zijn goedgekeurd nog een jaar lopen.

Deze Protect America Act lijkt te kunnen ingrijpen in de privacy van de Belgische burger. Ik vernam dan ook graag van de geachte minister wat de Belgische regering hiertegen onderneemt, zowel op bilateraal vlak als in EU-verband?