Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5596

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Zorgequipes voor ge´nterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding

strafgevangenis
gezondheidsverzorging
opname in psychiatrische kliniek
geestelijk gehandicapte

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2530

Vraag nr. 4-5596 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn beleidsnota meldt de geachte minister ôdat de zorgequipes dit jaar nog volledig zullen ingevuld worden en waar nodig, uitgebreid naar gelang het aantal ge´nterneerden en voor zover ze nog in gevangenissen verblijvenö (pagina 17, onder 3.1.8. een menswaardige begeleiding voor ge´nterneerden creŰren, punt 10).

Vandaar mijn vragen:

1. Hoever staat het met de zorgequipes voor ge´nterneerden? Voorziet u uitbreidingen? Zo ja in welke instellingen? Zo neen, waarom niet?

2. In de gevangenis van Merksplas, loopt er onder andere zoĺn project dat ge´nterneerden met een mentale handicap begeleidt. Dit project wordt ôZwart Goorö genoemd en wordt in samenwerking met de gemeenschappen gerealiseerd: 61 ge´nterneerden met een mentale handicap worden er behandeld ofwel een kwart van alle ge´nterneerden in deze gevangenis.

Hoe evalueert de geachte minister dit project in Merksplas? Welke zaken zijn goed, welke kunnen verbeterd worden?

3. Wordt dit project verdergezet of wordt er met de gemeenschappen overlegd om dergelijke projecten uit te breiden?