Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5526

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Werkloosheid voor economische redenen - Bedienden - Invloed op het vakantiegeld

werkloosheid
verlet
economische recessie
werknemer
betaalde vakantie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5024

Vraag nr. 4-5526 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor arbeiders heeft een aantal afwezigheden tijdens het vakantiedienstjaar geen invloed op het bepalen van het vakantiegeld. Ook tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen valt daaronder. Ten gevolge van de crisis kunnen ook bedienden momenteel een beroep doen op (een vorm van) economische tijdelijke werkloosheid.

1.Welke regeling geldt er voor bedienden met betrekking tot de gevolgen van de economische tijdelijke werkloosheid op het vakantiegeld?

2.Zal er als algemeen principe gelden dat ook voor bedienden afwezigheid wegens tijdelijke werkloosheid ingevolge van economische redenen geen invloed zal hebben op het bepalen van het vakantiegeld?