Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Helga Stevens

333 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7462 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal Personen met een handicap - Gratis groene lijn - Doven en slechthorenden - Gebruik van het email-adres - Vertragingen in de behandeling van het dossier - Invoering van een internet chatbox
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1668
4-6650 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Pesterijen op het werk - Algemeen en in het onderwijs - Evaluatie van de preventiemaatregelen - Aantal procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010) 29/1/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-6251 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4008
4-6250 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 9/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3986
4-6248 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal Personen met een handicap - Beschikbaarheid van cijfermateriaal - Opsplitsingen per pathologie of handicap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4836
4-6243 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4007
4-6242 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 29/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3985
4-6241 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal personen met een handicap - Eerstelijnsdiensten - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3964
4-6240 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Sociaal-professionele profiel - Studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 28/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3963
4-6239 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal personen met een handicap - Leesbaarheid documenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3962
4-6238 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Openbare vervoersmaatschappijen - Toegankelijkheidsprogramma's - CoŲrdinatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 28/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3961
4-6237 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tewerkstellingsmaatregelen personen met een handicap - Actualisering van de inventaris - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3960
4-6236 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Zware zorgbehoevendheid - Opvang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3959
4-6235 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal voor personen met een handicap - Personeel - Opleidingsprogramma's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3958
4-6234 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fonds voor de tewerkstelling van personen met een handicap - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3957
4-6233 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsgebouwen - Evaluatie meerjarenplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3956
4-6232 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Recurrente statistische gegevens - EnquÍte naar de arbeidskrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 28/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3955
4-6231 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Handicap - Evaluatieprocedure - Autonomiecriteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3954
4-6230 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal personen met een handicap - Inkorting wachttijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3953
4-6229 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal personen met een handicap - Strategische analysecapaciteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3952
4-6228 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Mantelzorger - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3951
4-6227 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Bibliografie van studies en onderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 28/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3950
4-6226 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsgebouwen - Toegankelijkheid - Referentiestelsel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3949
4-6225 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Federale overheidspersoneel - Quotum van 3%
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 25/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3948
4-6224 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  InterministeriŽle conferentie Welzijn - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 28/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3947
4-6223 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Belgisch Europees voorzitterschap - Programma - Thema handicap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3946
4-6222 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 28/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3945
4-6221 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VN-verdrag voor personen met een handicap - Activiteiten en opvolging werkgroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3944
4-6220 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3943
4-6205 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid voor personen met een handicap - Verbetering (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3044
4-6204 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Leden - Expertise
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3043
4-6190 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  InterministeriŽle conferentie "Personen met een handicap" - Verslagen - Planning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2767
4-6189 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Aanvragen voor tegemoetkomingen - Lange wachttijd - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2766
4-6187 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinderen met een cochleair implantaat - Graad van invaliditeit - Beoordeling - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 18/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2764
4-6186 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Ambtshalve herziening van de invaliditeitsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 29/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2763
4-6185 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Leefloon - Gegevens in de Kruispuntbank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2762
4-6183 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2760
4-6175 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2751
4-6140 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 9/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4006
4-6061 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 10/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4837
4-6037 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4834
4-6036 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4823
4-6000 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodoproepen - Kwaliteit van de behandeling - Europees rapport - Ontbrekende gegevens voor BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 6/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4446
4-5984 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Informatiestand te Aalst - Aanwezigheid van uitsluitend Franstalige documentatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 7/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4288
4-5896 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4835
4-5895 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4795
4-5872 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Noodoproepen via sms - Vorderingen van de werkgroep - Oplossingen op vlak van lokalisatie en financiering - Voorleggen van een wetsontwerp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4445
4-5871 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Noodoproepsysteem via sms - Gebruikers - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4444
4-5860 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4000
4-5859 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3978
4-5820 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Meetjesland - Verbetering van de dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4833
4-5819 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Proefproject rond stilterijtuigen - Modaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4832
4-5818 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Verkoop van postzegels - Prijsverhoging bij afzonderlijke aankoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4831
4-5817 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Postautomaten - Werking van de e-shop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 2/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4830
4-5782 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Woon-werkverkeer - IndustriŽle spoorlijn 204 - Haven van Gent - Exploitatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3940
4-5761 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2417
4-5749 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4825
4-5725 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Aantal klachten - Vervolgingen - Straffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4928
4-5711 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4824
4-5574 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2227
4-5567 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3994
4-5566 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3972
4-5530 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3992
4-5529 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3970
4-5466 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3991
4-5465 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3969
4-5439 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Website www.dienstencheques-rva.be - Toegankeijkheid - Dove mensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 19/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2486
4-5325 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Raadplegingen bij een psycholoog - Kinderen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4929
4-5315 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Mexicaanse griep - Informatiecampagnes - Doven en slechthorenden - Andere bijzondere doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 30/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4829
4-5314 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Website www.mijnsz.be en www.masecu.be - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 16/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4828
4-5313 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering - Overleg met de bevoegde ministers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 27/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4826
4-5270 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Cochleaire implantaten - Terugbetaling (Doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 16/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4292
4-5260 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3989
4-5177 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Sint-Niklaas - Gebouw der belastingen - Ontoegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4295
4-5176 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte - Frankeren van de omslag - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4293
4-4929 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Raadplegingen bij een psycholoog - Kinderen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5325
4-4928 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Aantal klachten - Vervolgingen - Straffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5725
4-4837 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6061
4-4836 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal Personen met een handicap - Beschikbaarheid van cijfermateriaal - Opsplitsingen per pathologie of handicap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6248
4-4835 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4834
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5896
4-4834 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4835
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6037
4-4833 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Meetjesland - Verbetering van de dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5820
4-4832 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Proefproject rond stilterijtuigen - Modaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5819
4-4831 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Verkoop van postzegels - Prijsverhoging bij afzonderlijke aankoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5818
4-4830 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Postautomaten - Werking van de e-shop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5817
4-4829 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Mexicaanse griep - Informatiecampagnes - Doven en slechthorenden - Andere bijzondere doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5315
4-4828 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Website www.mijnsz.be en www.masecu.be - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5314
4-4827 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Antwoord 3/11/2009
4-4826 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering - Overleg met de bevoegde ministers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5313
4-4825 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5749
4-4824 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5711
4-4823 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6036
4-4795 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5895
4-4446 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodoproepen - Kwaliteit van de behandeling - Europees rapport - Ontbrekende gegevens voor BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6000
4-4445 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Noodoproepen via sms - Vorderingen van de werkgroep - Oplossingen op vlak van lokalisatie en financiering - Voorleggen van een wetsontwerp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5872
4-4444 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Noodoproepsysteem via sms - Gebruikers - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5871
4-4443 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodoproepen - Valse oproepen - Hoge aantallen - Consequenties en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4295 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Sint-Niklaas - Gebouw der belastingen - Ontoegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5177
4-4294 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte - Frankeren van de omslag - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 7/9/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4293 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte - Frankeren van de omslag - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5176
4-4292 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Cochleaire implantaten - Terugbetaling (Doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5270
4-4291 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vast Comitť P - Klachten - Beoordeling van de gegrondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 7/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4290 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hoofdverpleegkundigen - Verloning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 7/9/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4289 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddel Plavix - Terugbetaling - BeroertepatiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 7/9/2009
  Antwoord 21/10/2009
4-4288 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Informatiestand te Aalst - Aanwezigheid van uitsluitend Franstalige documentatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5984
4-4054 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Personen met beperkte mobiliteit - Begeleid vervoer - Dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 12/8/2009
  Antwoord 2/10/2009
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-3935
4-4008 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6251
4-4007 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6243
4-4006 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6140
4-4005 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 21/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-4004 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-4003 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 7/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-4002 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-4001 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 11/8/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-4000 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5860
4-3999 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 10/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-3998 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-3997 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-3996 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 4/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-3995 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-3994 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5567
4-3993 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 11/8/2009
  Antwoord 30/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-3992 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5530
4-3991 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5466
4-3990 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-3989 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5260
4-3988 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-3987 Helga Stevens (Onafhankelijke) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 9/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008
4-3986 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6250
4-3985 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6242
4-3984 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 15/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3983 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 21/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3982 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3981 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 20/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3980 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3979 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 11/8/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3978 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5859
4-3977 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3976 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 25/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3975 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 16/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3974 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3973 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3972 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5566
4-3971 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 11/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3970 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5529
4-3969 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5465
4-3968 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 9/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3967 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 12/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3966 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 14/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3965 Helga Stevens (Onafhankelijke) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Antwoord 9/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3986
4-3964 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal personen met een handicap - Eerstelijnsdiensten - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6241
4-3963 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Sociaal-professionele profiel - Studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6240
4-3962 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal personen met een handicap - Leesbaarheid documenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6239
4-3961 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Openbare vervoersmaatschappijen - Toegankelijkheidsprogramma's - CoŲrdinatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6238
4-3960 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tewerkstellingsmaatregelen personen met een handicap - Actualisering van de inventaris - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6237
4-3959 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Zware zorgbehoevendheid - Opvang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6236
4-3958 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal voor personen met een handicap - Personeel - Opleidingsprogramma's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6235
4-3957 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fonds voor de tewerkstelling van personen met een handicap - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6234
4-3956 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsgebouwen - Evaluatie meerjarenplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6233
4-3955 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Recurrente statistische gegevens - EnquÍte naar de arbeidskrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6232
4-3954 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Handicap - Evaluatieprocedure - Autonomiecriteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6231
4-3953 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal personen met een handicap - Inkorting wachttijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6230
4-3952 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal personen met een handicap - Strategische analysecapaciteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6229
4-3951 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Mantelzorger - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6228
4-3950 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Bibliografie van studies en onderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6227
4-3949 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsgebouwen - Toegankelijkheid - Referentiestelsel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6226
4-3948 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Federale overheidspersoneel - Quotum van 3%
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6225
4-3947 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  InterministeriŽle conferentie Welzijn - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6224
4-3946 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Belgisch Europees voorzitterschap - Programma - Thema handicap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6223
4-3945 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6222
4-3944 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VN-verdrag voor personen met een handicap - Activiteiten en opvolging werkgroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6221
4-3943 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 7/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6220
4-3942 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Postkantoren en -punten - Toegankelijkheid - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 20/10/2009
4-3941 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgacom - Terbeschikkingstelling SIM-box - Overschrijding hersteltermijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 4/9/2009
4-3940 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Woon-werkverkeer - IndustriŽle spoorlijn 204 - Haven van Gent - Exploitatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5782
4-3939 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Nationale Spoorwegen (NMBS) - Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap - Referentiegesprekspartner - Minder mobiele reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-3938 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Personen met een handicap - Federale overheidspersoneel - Quotum van 3%
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 4/9/2009
4-3937 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Informatiefolders - Blinden en slechtzienden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 29/9/2009
4-3936 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aankoop rollend materieel - Personen met een beperkte mobiliteit - Uitrusting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3935 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met beperkte mobiliteit - Begeleid vervoer - Dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 19/8/2009
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-4054
4-3934 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit - Definitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 26/8/2009
4-3134 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dove en slechtohorende personen - Cochleaire implantaten - Terugbetaling van een tweede implantaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009) 11/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-737
4-3044 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid voor personen met een handicap - Verbetering (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6205
4-3043 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Leden - Expertise
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6204
4-3034 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Dienst Centrale Adoptie - Langdurige sluiting tijdens de kerstperiode - Kosten voor adoptieouders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 4/5/2009
4-3031 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Bulgarije - Weeskinderen en kinderen met een handicap - FinanciŽle steun van 250 000 euro - Besteding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 20/3/2009
4-3028 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Balkanlanden - Situatie van weeskinderen en kinderen met een handicap - Internationale initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3027
4-3027 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Balkanlanden - Situatie van weeskinderen en kinderen met een handicap - Internationale initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 30/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3028
4-3025 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Project "Festivals voor iedereen" en "Toegankelijk voetbal" - FinanciŽle steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Rappel 5/10/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-2767 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  InterministeriŽle conferentie "Personen met een handicap" - Verslagen - Planning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1904
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6190
4-2766 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Aanvragen voor tegemoetkomingen - Lange wachttijd - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1903
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6189
4-2764 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderen met een cochleair implantaat - Graad van invaliditeit - Beoordeling - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1822
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6187
4-2763 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Ambtshalve herziening van de invaliditeitsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1780
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6186
4-2762 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Leefloon - Gegevens in de Kruispuntbank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1779
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6185
4-2760 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1703
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6183
4-2756 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Toekenning een inkomensvervangende tegemoetkoming - Attesten - Verschillen op gebied van de geldigheidsduur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Rappel 5/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1125
4-2751 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-577
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6175
4-2746 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 31/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1701
4-2713 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Actieplan diversiteit - Verslagen (Uitwisseling van informatie met doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-991
4-2692 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1698
4-2659 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kabel- en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) - Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) - Eventueel bevoegdheidsconflict - Memorandum of Understanding (Opstellen van een kadaster van de ondergrond)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 26/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1877
4-2576 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Holebi's - Gelijke rechten - Erkenning van de Yogyakarta-principes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 18/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2031
4-2561 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Adoptie - Maatschappelijk ondezoek - Stiefouderadoptie - Stiefouderadoptie door meemoeders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 15/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1863
4-2486 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Website www.dienstencheques-rva.be - Toegankeijkheid - Dove mensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2032
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5439
4-2472 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 22/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1689
4-2453 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Haven van Gent - Personenverkeer - Trein - Uitbouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 11/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2093
4-2452 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Toegankelijkheidsbeleid - Belangenorganisaties van personen met een handicap - Inspraak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2092
4-2451 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Treinreizen - Stille treincoupťs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 16/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2091
4-2449 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Nachttreinen - Afschaffing van de laatste reguliere nachttrein - Hantering van hoge prijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2040
4-2448 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Postautomaten - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2039
4-2442 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Treinverkeer - Kostprijs voor de gebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 11/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1876
4-2440 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Onbemande stations - Vandalisme - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1828
4-2439 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Stations - Parkings
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1827
4-2438 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Spoorverkeer tussen stedelijke centra - Dienstregeling - Laatste vertrektijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1826
4-2437 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Reizigers met beperkte mobiliteit - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1825
4-2436 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Dienstverlening - Reizigers met beperkte mobiliteit - Tevredenheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1824
4-2435 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Jaarverslag - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 20/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1786
4-2433 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1696
4-2417 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Stations - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-710
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5761
4-2412 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderontvoering - Verdrag van 's-Gravenhage - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2033
4-2341 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cochleaire implantaten - Implementatie van een tweede implantaat - Studie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 24/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2029
4-2329 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) - Rilatine - Toename van het gebruik - Alternatieve behandelingsmethodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 15/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1915
4-2316 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
  Aanvullend antwoord 11/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1686
4-2267 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingformulier - Hetero- en holebikoppels - Gelijkschakeling van de invulmethode - Moeilijkheden voor de belastingdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2088
4-2256 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 5/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1685
4-2233 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Begeleiding van mensen met een beperkte mobiliteit - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 8/1/2009
  Antwoord 13/3/2009
4-2232 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom-telefoonnet - Reparaties in wijken met mensen die een alarmsysteem hebben - Snelheid van de uitvoering - Hoffelijkheid van de werknemers van de telefonische klantendienst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 8/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
4-2227 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 8/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5574
4-2217 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Alcoholbeleid - Gemeenschappelijke verklaring van de ministers van Volksgezondheid - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 8/1/2009
  Antwoord 24/2/2009
4-2094 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Haven van Gent - Personenverkeer - Trein - Uitbouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009) 28/11/2008
  Antwoord 5/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2093
4-2093 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Haven van Gent - Personenverkeer - Trein - Uitbouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009) 28/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2094
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2453
4-2092 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Toegankelijkheidsbeleid - Belangenorganisaties van personen met een handicap - Inspraak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009) 28/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2452
4-2091 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinreizen - Stille treincoupťs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009) 28/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2451
4-2088 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingformulier - Hetero- en holebikoppels - Gelijkschakeling van de invulmethode - Moeilijkheden voor de belastingdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009) 28/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2267
4-2040 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Nachttreinen - Afschaffing van de laatste reguliere nachttrein - Hantering van hoge prijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2449
4-2039 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Postautomaten - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2448
4-2038 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postpunten - Sluitingen - Vervanging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 17/12/2008
4-2033 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderontvoering - Verdrag van 's-Gravenhage - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2412
4-2032 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Website www.dienstencheques-rva.be - Toegankeijkheid - Dove mensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2486
4-2031 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Holebi's - Gelijke rechten - Erkenning van de Yogyakarta-principes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2576
4-2030 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Dantrium - Beschikbaarheid op de Belgische markt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 18/12/2008
4-2029 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cochleaire implantaten - Implementatie van een tweede implantaat - Studie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2341
4-1915 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) - Rilatine - Toename van het gebruik - Alternatieve behandelingsmethodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2329
4-1904 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  InterministeriŽle conferentie "Personen met een handicap" - Verslagen - Planning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2767
4-1903 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Aanvragen voor tegemoetkomingen - Lange wachttijd - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2766
4-1877 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kabel- en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) - Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) - Eventueel bevoegdheidsconflict - Memorandum of Understanding (Opstellen van een kadaster van de ondergrond)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2659
4-1876 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinverkeer - Kostprijs voor de gebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2442
4-1863 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Adoptie - Maatschappelijk ondezoek - Stiefouderadoptie - Stiefouderadoptie door meemoeders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2561
4-1828 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Onbemande stations - Vandalisme - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008) 16/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2440
4-1827 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations - Parkings
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008) 16/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2439
4-1826 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Spoorverkeer tussen stedelijke centra - Dienstregeling - Laatste vertrektijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008) 16/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2438
4-1825 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Reizigers met beperkte mobiliteit - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008) 16/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2437
4-1824 Helga Stevens (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Dienstverlening - Reizigers met beperkte mobiliteit - Tevredenheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008) 16/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2436
4-1822 Helga Stevens (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderen met een cochleair implantaat - Graad van invaliditeit - Beoordeling - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008) 16/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1821
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2764
4-1821 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderen met een cochleair implantaat - Graad van invaliditeit - Beoordeling - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008) 16/10/2008
  Antwoord 6/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1822
4-1805 Helga Stevens (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Adoptie - Kosten - Fiscaal aftrekbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008) 16/10/2008
  Antwoord 7/11/2008
4-1788 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Jaarverslag - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2008) 9/10/2008
  Antwoord 9/12/2008
4-1787 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Jaarverslag - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2008) 9/10/2008
  Antwoord 9/12/2008
4-1786 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Jaarverslag - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2008) 9/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2435
4-1780 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Ambtshalve herziening van de invaliditeitsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2763
4-1779 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Leefloon - Gegevens in de Kruispuntbank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2762
4-1761 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Leefloon - Gegevens in de Kruispuntbank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 16/12/2008
4-1705 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 17/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
4-1704 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 30/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1703 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2760
4-1702 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 28/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1701 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2746
4-1700 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 21/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1699 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 23/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1698 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2692
4-1697 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1696 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2433
4-1695 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 6/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1694 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 18/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1693 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Landsverdediging  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 24/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1692 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 7/1/2009
  Aanvullend antwoord 9/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1691 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 5/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1690 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 17/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1689 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2472
4-1688 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 19/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1687 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 31/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1686 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2316
4-1685 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2256
4-1684 Helga Stevens (CD&V N-VA) eerste minister  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 2/10/2008
  Antwoord 23/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705
4-1663 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Spoorverkeer - Zelfdodingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 26/9/2008
  Antwoord 27/11/2008
4-1662 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Mobiliteitshulpmiddelen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 26/9/2008
  Antwoord 27/11/2008
4-1294 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronisch zieken - Zorgforfait - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008) 24/7/2008
  Antwoord 20/10/2008
4-1265 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderen met een handicap - Kinderbijslag - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008) 11/7/2008
  Antwoord 21/8/2008
4-1191 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor beroepsziekten - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 21/8/2008
4-1170 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Meetjesland - Verbetering van de dienstverlening (Coordinatie inzake overstaptijd tussen het vervoer van de NMBS en het vervoer van de regionale vervoersmaatschappijen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 4/9/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-367
4-1169 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postkantoren - Vervanging door PostPunten - Probleem met betrekking tot toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-366
4-1125 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Toekenning een inkomensvervangende tegemoetkoming - Attesten - Verschillen op gebied van de geldigheidsduur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 13/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2756
4-1124 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Attesten - Beperkte geldigheidsduur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 13/6/2008
  Antwoord 29/7/2008
4-1123 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 13/6/2008
  Antwoord 29/7/2008
4-1122 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Ambtshalve herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 13/6/2008
  Antwoord 30/7/2008
4-1027 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postpunten - Sluitingen - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008) 3/6/2008
  Antwoord 8/7/2008
4-1026 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Personen met een handicap - Toegankelijkheidsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008) 3/6/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-1022 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Onderzoeksproject natuurverven - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008) 3/6/2008
  Antwoord 9/7/2008
4-1009 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Personen met een handicap - Vertegenwoordiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008) 26/5/2008
  Antwoord 30/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1008
4-1008 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Personen met een handicap - Vertegenwoordiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008) 26/5/2008
  Antwoord 10/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1009
4-1007 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Hoorapparaten - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008) 26/5/2008
  Antwoord 24/7/2008
4-991 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Actieplan diversiteit - Verslagen (Uitwisseling van informatie met doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008) 16/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2713
4-890 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Fonds voor beroepsziekten - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008) 28/4/2008
  Antwoord 22/8/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-889
4-889 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor beroepsziekten - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008) 28/4/2008
  Antwoord 12/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-890
4-888 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cochleaire implantaten - RIZIV - Terugbetaling van een tweede implantaat (Doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008) 28/4/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-838 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008) 22/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-837
4-837 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008) 22/4/2008
  Antwoord 3/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-838
4-836 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008) 22/4/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-838
4-830 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheidscriteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008) 22/4/2008
  Antwoord 5/8/2008
4-829 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale politiegebouwen - Toegankelijkheid - Personen met een beperkte mobiliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008) 22/4/2008
  Antwoord 5/8/2008
4-710 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-313
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2417
4-656 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Onthaalouders - Werkloosheid - Uitkeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 29/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-328
4-655 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Werkloosheid - Evolutie - Werknemers in beschutte werkplaatsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 1/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-327
4-605 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nummerplaten - Leesbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-340
4-577 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Rappel 22/9/2008
  Rappel 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-406
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2751
4-529 Helga Stevens (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Milieuvriendelijke voertuigen - Elektrische bromfietsen - Toelagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 14/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-405
4-520 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 8/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-315
4-519 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale openbare gebouwen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 8/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-314
4-518 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Politiekantoren - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 8/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-311
4-406 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-577
4-405 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Milieuvriendelijke voertuigen - Elektrische bromfietsen - Toelagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-529
4-340 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nummerplaten - Leesbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-332
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-82
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-605
4-332 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Nummerplaten - Leesbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008) 13/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-340
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-82
4-331 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Verkeer - Koud weer - Gevaarlijke situaties op de wegen - Vrachtwagens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008) 13/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-84
4-328 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Onthaalouders - Werkloosheid - Uitkeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008) 11/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-656
4-327 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Werkloosheid - Evolutie - Werknemers in beschutte werkplaatsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008) 11/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-655
4-315 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-520
4-314 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale openbare gebouwen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-519
4-313 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-710
4-312 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postkantoren - Postpunten - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Antwoord 10/3/2008
4-311 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Politiekantoren - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-518
4-183 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cochleaire implantaten - Evolutie (Doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008) 16/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-182 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zwangerschapsafbrekingen - Terugbetaling door het RIZIV - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008) 16/1/2008
  Antwoord 28/2/2008