Auteurs- en sprekersregister betreffende "Zrihen Olga" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2010-2011)      
  Benoeming van mevrouw Olga Zrihen tot quaestor van de Senaat
5-4
p. 9 5-4 p. 9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2011-2012)      
  Benoeming van mevrouw Olga Zrihen tot quaestor van de Senaat
5-33
p. 6 5-33 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van mevrouw Olga Zrihen tot quaestor van de Senaat
5-75
p. 4 5-75 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2013-2014)      
  Benoeming van mevrouw Olga Zrihen tot quaestor van de Senaat
5-117
p. 5 5-117 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2010)      
  Benoeming van mevrouw Olga Zrihen tot quaestor van de Senaat
5-3
p. 7 5-3 p. 7 (PDF)
Biometrische paspoorten - Aanmaakkosten - Diensten voor de gebruiker - Bescherming van de persoonsgegevens - Veralgemening van de biometrische toepassingen (5-2689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2689
Bois-d'Haine - Invasie van ratten Ė Gangen in de spoorwegbermen - Maatregelen van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) (5-2259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2259
Budgetmeters voor aardgas - Gevaar - veiligheidswaarborgen - Maatregelen (5-9808)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9808
Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen (5-2690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2690
Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen (5-2828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2828
Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen (5-2829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2829
Colombia - Eerbiediging van de mensenrechten - Bescherming van de landbouwgemeenschappen - Colombiaanse wet van 24 mei 2011 - Toepassing - Druk van de Europese Unie (EU) - Vrijhandelsverdrag - Ratificatie - Eventuele blokkering door Belgie (5-7621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7621
De "Nickel"-bankrekeningen (Rekeningen die buiten de bankinstellingen vallen) (5-1227)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-134
p. 9-10 5-134 p. 9-10 (PDF)
De Eurobonds (Uitgifte van Europese overheidsobligaties - Schuldencrisis - Noodfonds voor de lidstaten van de monetaire unie in moeilijkheden) (5-457)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-39 COM
p. 10-12 5-39 COM p. 10-12 (PDF)
De Hongaarse Grondwet (die een bedreiging vormt voor de scheiding der machten en de fundamentele vrijheden - Inbreukprocedure) (5-966)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-101
p. 7-9 5-101 p. 7-9 (PDF)
De Nationale Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten in Burundi (Vragen over de efficiŽntie en de onafhankelijkheid van de commissie) (5-627)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-52 COM
p. 6-7 5-52 COM p. 6-7 (PDF)
De administratieve lasten die opgelegd worden aan kleine vzw's (en de kostprijs van de publicaties in het Belgisch Staatsblad) (5-536)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-59
p. 16-18 5-59 p. 16-18 (PDF)
De bescherming van jonge consumenten (Betrekken van het federale niveau in de Internationale Conferentie Jeugd - Hervorming van het OIVO) (5-804)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-89
p. 26-27 5-89 p. 26-27 (PDF)
De beslissing van de Europese Commissie om haar voedselhulpprogramma drastisch in te krimpen (na een arrest van het Europees Hof van Justitie over het onwettig gebruik van fondsen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid) (5-234)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 7-8 5-28 p. 7-8 (PDF)
De besluiten van de laatste G20 van 22 en 23 juni 2011, gewijd aan de landbouw (Actieplan voor de volatiliteit van de voedselprijzen en de landbouw - Mondiale voedselveiligheid) (5-243)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-29
p. 23-25 5-29 p. 23-25 (PDF)
De betaling van de Tunesische en Egyptische schuld (Kwijtschelding van de schandelijke schulden door BelgiŽ) (5-2427)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-169 COM
p. 4-6 5-169 COM p. 4-6 (PDF)
De bloeddonatie in het leger (5-1084)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-111
p. 16-17 5-111 p. 16-17 (PDF)
De definitieve sluiting van de Duferco-site in La LouviŤre (Begeleiding van de werknemers - Reconversieplan - Tegemoetkoming van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering) (5-930)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-97
p. 14-16 5-97 p. 14-16 (PDF)
De gevolgen voor de KMO's van het voorstel van Europese richtlijn over de consumentenrechten (5-773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-773
De herlancering van de aanbesteding voor de verwerving van de koffiesector in Burundi (Gevolgen van de privatisering van de koffiesector voor de koffietelers) (5-449)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 8-9 5-45 COM p. 8-9 (PDF)
De hervorming van de geestelijkegezondheidssector (5-6771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6771
De huidige humanitaire toestand in Mali (Migratiebewegingen - Gewapende groepen - Geweld) (5-632)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-73
p. 26-28 5-73 p. 26-28 (PDF)
De indiening van de aanvraag bij het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ten voordele van Duferco (Stand van zaken - Sluiting van staalbedrijf Duferco-NLMK in La LouviŤre) (5-1116)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-118
p. 11-12 5-118 p. 11-12 (PDF)
De indiening van de aanvraag bij het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering ten voordele van Duferco (Sluiting van staalbedrijf Duferco-NLMK in La LouviŤre - Voortgang van het dossier - Overige maatregelen om de ontslagen werknemers bij te staan) (5-1103)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-114
p. 14-15 5-114 p. 14-15 (PDF)
De kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ (Zie ook mondelinge vraag 5-1369) (5-1160)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-123
p. 13-15 5-123 p. 13-15 (PDF)
De mogelijkheden om de zogenaamde schandelijke bilaterale schuld die TunesiŽ onder het Ben Ali-regime is aangegaan kwijt te schelden (Zie ook mondelinge vraag 5-1160) (5-1369)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-145
p. 38-39 5-145 p. 38-39 (PDF)
De nieuwe wet op de pers en de persvrijheid in Burundi (5-952)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-99
p. 18-19 5-99 p. 18-19 (PDF)
De opsluiting van een ULg-student van Iraanse afkomst (in Iran, voor "aantasting van de nationale veiligheid door contacten met vijandige staten", met name BelgiŽ - De heer Hamid Babaei - Zie ook vraag om uitleg 5-4921) (5-1391)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-146
p. 21-22 5-146 p. 21-22 (PDF)
De overdracht naar de gastlanden van sommige kosten en lasten die verbonden zijn aan het beheer van de NAVO-hoofdkwartieren, en de gevolgen hiervan voor de SHAPE in Casteau (en het burgerpersoneel) (5-836)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-91
p. 10-13 5-91 p. 10-13 (PDF)
De overdracht van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg (Evaluatie) (5-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 18-22 5-6 COM p. 18-22 (PDF)
De problematiek van de bilaterale investerings- en beschermingsakkoorden (BITs) (Sociale en milieuclausules - Rechten van de mens - Duurzame ontwikkeling - Schending van het Europees recht) (5-1647)      
  Verslag van de heer Richard Miller en mevrouw Olga Zrihen
5-1647/1
p. 1-17 5-1647/1 p. 1-17 (PDF)
De rampzalige humanitaire toestand in de vluchtelingenkampen van Zuid-Soedan (5-9424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9424
De ratificatie van het verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (5-1173)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-124
p. 24-25 5-124 p. 24-25 (PDF)
De sanering van sites in WalloniŽ die door Defensie worden beheerd (5-102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-19
p. 11-12 5-19 p. 11-12 (PDF)
De situatie van de werknemers van het bedrijf Royal Boch (Statuut van het bedrijf, de arbeidscontracten en de werknemers - Recht op werkloosheidsuitkeringen) (5-88)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-17
p. 8-10 5-17 p. 8-10 (PDF)
De sluiting van de gevangenis van Tilburg (5-1009)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-105
p. 7 5-105 p. 7 (PDF)
De sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn (5-756)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-84
p. 33-34 5-84 p. 33-34 (PDF)
De stijging van de voedselprijzen (Investeringen in de landbouw om de voedselonzekerheid in de minder ontwikkelde landen tegen te gaan) (5-133)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-21
p. 26-28 5-21 p. 26-28 (PDF)
De terugbetaling van de tweede schijf van de Tunesische uitstaande schuld in de maand september 2011 (5-3748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3748
De transparantie van ondernemingen inzake hun bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie (Gevolg gegeven aan resolutie 5-1475 - Informatie over de oorsprong van mineralen en metalen gebruikt in mobiele telefoons, computers, ... - Conflictmineralen) (5-3850)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 7-10 5-261 COM p. 7-10 (PDF)
De verkeersbelasting (Gespreide betaling) (5-481)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-55
p. 10-11 5-55 p. 10-11 (PDF)
De vermindering van de financiŽle steun aan het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden (5-980)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-102
p. 29-30 5-102 p. 29-30 (PDF)
De vrije meningsuiting in Rwanda (5-216)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 15-17 5-27 p. 15-17 (PDF)
Deposito- en Consignatiekas      
  Commissie van toezicht
   Benoeming van een lid
5-12
p. 44-45 5-12 p. 44-45 (PDF)
Dierenmishandeling - Wetgeving - Toepassing - De paarden van Ogy (5-2260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2260
Dierenmishandeling - Wetgeving - Toepassing - De paarden van Ogy (5-2261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2261
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2009 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2011 (5-449)      
  Bespreking
5-9
p. 20-30 5-9 p. 20-30 (PDF)
   Doelstelling om 6% minder uit te geven tegen eind 2014 - Oprichting van een interne werkgroep bestaande uit het bestuur van de Senaat en de Quaestuur en een werkgroep Kamer/Senaat
5-9
p. 20-31 5-9 p. 20-31 (PDF)
   Verhoging van de kosten door de indexsprong, de wijzigingen in de samenstelling van de Senaat na de vervroegde verkiezingen van 2010, de impact van de daling van de financiŽle opbrengsten en de loonschaalverhogingen inherent aan de leeftijdspiramide van het personeel
5-9
p. 24 5-9 p. 24 (PDF)
  5-9
p. 25 5-9 p. 25 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2010 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2012 (5-1393)      
  Bespreking
5-46
p. 36-41 5-46 p. 36-41 (PDF)
   Besparingen
5-46
p. 36 5-46 p. 36 (PDF)
  5-46
p. 37 5-46 p. 37 (PDF)
  5-46
p. 37 5-46 p. 37 (PDF)
  5-46
p. 38-39 5-46 p. 38-39 (PDF)
  5-46
p. 39-40 5-46 p. 39-40 (PDF)
   Bevriezing van de dotatie voor de financiering van de politieke partijen
5-46
p. 39 5-46 p. 39 (PDF)
   Communicatie, drukwerken en documentatie
5-46
p. 37 5-46 p. 37 (PDF)
  5-46
p. 38 5-46 p. 38 (PDF)
   Gewijzigde indexeringscoŽfficient
5-46
p. 36 5-46 p. 36 (PDF)
   Overzicht van de begroting
5-46
p. 36-40 5-46 p. 36-40 (PDF)
   Renovatiewerken
5-46
p. 37 5-46 p. 37 (PDF)
  5-46
p. 39 5-46 p. 39 (PDF)
   Vermindering van de vergoeding van de senatoren
5-46
p. 39 5-46 p. 39 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2011 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2013 (5-1871)      
  Bespreking
5-83
p. 48-56 5-83 p. 48-56 (PDF)
   Begroting 2013 - Begroting in evenwicht tegen eind 2014 dankzij een reŽle besparing van 6% - Vooruitzicht van 2 indexsprongen - Vermindering van de parlementaire, bureau- en afscheidsvergoedingen
5-83
p. 50-54 5-83 p. 50-54 (PDF)
   Rekeningen van het begrotingsjaar 2011 - Tekort dat kleiner uitviel dan voorzien - Niet gebudgetteerde indexering - Belangrijke besparingen
5-83
p. 48-50 5-83 p. 48-50 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2012 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2014 (5-2357)      
  Bespreking
5-134
p. 23-28 5-134 p. 23-28 (PDF)
   Overzicht van de begroting - Daling van de uitgaven in reŽle termen
5-134
p. 23-27 5-134 p. 23-27 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Olga Zrihen, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Garocentre - Inklaringsdienst - Opheffing (5-11203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11203
Het Europees burgerinitiatief (Wetgevende initiatieven van burgers - Petitierecht van de burgers tegenover de Europese Commissie - Uitvoering) (5-369)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-44
p. 15-17 5-44 p. 15-17 (PDF)
Het begrip vrije, voorafgaande en weloverwogen toestemming in handelsovereenkomsten (5-7978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7978
Het dragen van een enkelband en de sociaal-professionele herinschakeling van gedetineerden (5-96)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 13-15 5-6 COM p. 13-15 (PDF)
Het faillissement van het Belgische filiaal van Brink's (Geldkoerier - Frauduleus bankroet - Toekenning van een voorlopige toelating aan Brink's Diamond) (5-213)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-13 COM
p. 4-6 5-13 COM p. 4-6 (PDF)
Het faillissement van het bedrijf Royal Boch (Statuut van de arbeiders) (5-40)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-12
p. 10-12 5-12 p. 10-12 (PDF)
Het fors toegenomen aantal valse biljetten in BelgiŽ (5-23)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-11
p. 22-24 5-11 p. 22-24 (PDF)
Het gerechtelijk onderzoek van de Burundese overheid naar de moord op Ernest Manirumva, bestrijder van de corruptie (Bescherming van getuigen - Ondersteunen van de onderzoeken naar vermoorde opposanten en mensenrechtenactivisten) (5-604)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 12-14 5-45 COM p. 12-14 (PDF)
Het invoeren van een elektronisch depot bij de Dienst voor de intellectuele eigendom (Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom en Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom - Harmonisering van de wetgeving) (5-2338)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-159 COM
p. 8-10 5-159 COM p. 8-10 (PDF)
Het nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof (5-1252)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-136
p. 25-26 5-136 p. 25-26 (PDF)
Het niet-nakomen van de neerleggingsverplichting van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van BelgiŽ (door vennootschappen - Administratieve schrapping - Inkomensverlies voor de overheid - Frauduleuze constructies) (5-698)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-78
p. 15-17 5-78 p. 15-17 (PDF)
Het nieuwe gerechtelijk landschap na de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen (Fusie van de arrondissementen Doornik, Bergen en Charleroi) (5-727)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-82
p. 22-23 5-82 p. 22-23 (PDF)
Het nieuwe transportplan van de NMBS in Henegouwen en het station van Lessen (5-1356)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-144
p. 34-36 5-144 p. 34-36 (PDF)
Het onderhandelen van nieuwe bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten (Opnemen van sociale en milieuclausules) (5-1059)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-108
p. 7-8 5-108 p. 7-8 (PDF)
Het opvolgen van de politieke prioriteiten tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie door het huidige Hongaarse voorzitterschap (Groei en werkgelegenheid - Concurrentiekracht van de ondernemingen - Ontwikkeling van grote beleidsdomeinen met klemtoon op het landbouw- en energiebeleid en een nieuw waterbeleid - Samenwerking inzake migratie, justitie en binnenlandse zaken - Uitbreiding van het Schengengebied met RoemeniŽ en Bulgarije - Bescherming van de fundamentele rechten - Culturele diversiteit - EU-uitbreiding : CroatiŽ) (5-590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 10-11 5-45 COM p. 10-11 (PDF)
Het overgangsrecht in Burundi (5-1699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1699
Het rijgeschiktheidsattest dat door het CARA wordt uitgereikt (Rol van het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing) (5-456)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-53 COM
p. 4-5 5-53 COM p. 4-5 (PDF)
Het risico op elektrocutie voor brandweerlui bij het aanraken van fotovoltaÔsche installaties (Zonnepanelen) (5-385)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-45
p. 24-26 5-45 p. 24-26 (PDF)
Het statuut van de werklozen die PWA-activiteiten uitvoeren (Stopzetten van activeringscontroles) (5-667)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-76
p. 12-13 5-76 p. 12-13 (PDF)
Het toekennen van een visum voor kort verblijf aan mensenrechtenverdedigers (om hun gezin in ons land te bezoeken) (5-868)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedbestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-93
p. 6-7 5-93 p. 6-7 (PDF)
Het verslag van het Europees Comitť voor de preventie van foltering over de problemen in de gevangenis van Tilburg (Geweld onder gevangenen - Taalproblemen) (5-619)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-69
p. 11-13 5-69 p. 11-13 (PDF)
Hoe sekten gebruikmaken van internet en internetgebruikers trachten te werven (5-60)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-13
p. 10-12 5-13 p. 10-12 (PDF)
Horecasector - Installatie van een geregistreerd kassasysteem - Strijd tegen zwartwerk - Vrees van de Federatie Ho.Re.Ca. Vlaanderen - Standpunt van de Brusselse en de Waalse horecafederaties (5-2618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2618
Hulde (2013-2014)      
  Huldebetoon aan de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux, Gťrard Deprez, Hendrik Daems, Philippe Mahoux, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Swennen en Marcel Cheron ter gelegenheid van hun dertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjubileum
5-149
p. 4-22 5-149 p. 4-22 (PDF)
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) Verdrag nr. 169 (5-3878)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3878
Onderzoek van de geloofsbrieven (Rechtstreeks verkozen senatoren en senatoren-opvolgers, gemeenschapssenatoren en gecoŲpteerde senatoren) (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
5-86
p. 6-7 5-86 p. 6-7 (PDF)
Openbare financiering van de politieke partijen : dotatie van de Senaat      
  5-9
p. 20-31 5-9 p. 20-31 (PDF)
SHAPE - Burgerpersoneel - Situatie (5-9506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9506
Schoonheids- en verzorgingsproducten - aanwezigheid van hormoonontregelaars - Gevaarlijkheid - Verslag van het Europees Parlement - Belgische regelgeving - Etikettering - Informatie voor de consument - Eventuele terugtrekking van het betrokken product (5-8800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8800
Sleepsysteem car-a-tow - Wettelijkheid van het systeem - Richtlijn 94/20/EU en richtlijn 71/320/EU - Toepassing (5-3510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3510
Smokkelmedicijnen - Namaak - Verkoop op het internet - ďCybersquadĒ-cel - Oprichting - Overleg met de Europese douanediensten - Instrumenten (5-10154)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10154
Uitreiking van een visum voor de Rwandese generaal Karenzi Karaka (5-3879)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3879
Verboden verkoop van geneesmiddelen op het internet - Operatie PANGEA VI - Interpol - Inbeslagnames van geneesmiddelen - Balans - Aanbevelingen (5-10164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10164
Verslag van de Bijzondere Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking 2010 (5-72)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
5-72/1
p. 1-17 5-72/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 6 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert (5-2400)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
5-2400/1
p. 1-4 5-2400/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - GecoŲpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoŲpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoŲpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geŽvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan ťťn jaar vůůr de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoŲpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Olga Zrihen
5-2017/2
p. 1-2 5-2017/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in IsraŽlische gevangenissen (5-1284)      
  Amendementen nrs 19, 20 en 22 van de dames Marie Arena en Olga Zrihen
5-1284/3
p. 1-2 5-1284/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen (in BelgiŽ) (5-2341)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Paul Magnette
5-2341/1
p. 1-9 5-2341/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de 8e ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de onderhandelingen van de Doha-ontwikkelingsronde (15 tot 17 december 2011) (Belangen van de ontwikkelingslanden - Landbouw - Voedselzekerheid - Europees initiatief "Everything but arms" - Billijkheid en duurzaamheid - CoŲrdinatie tussen WTO en IAO) (5-1442)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-1442/1
p. 1-7 5-1442/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (5-950)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Olga Zrihen, Vanessa Matz, Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-950/1
p. 1-6 5-950/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids (5-1681)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-1681/2
p. 1-3 5-1681/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 24 en 26 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-254/2
p. 17-18 5-254/2 p. 17-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena, Caroline Dťsir, Muriel Targnion, Fabienne Winckel en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1349/1
p. 1-7 5-1349/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de christelijke gemeenschap in Irak en in het Nabije-Oosten en het Midden-Oosten (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije en het Midden-Oosten) (Moordaanslagen en andere gewelddaden - Discriminatie en onverdraagzaamheid - Asielzoekers) (5-597)      
  Amendementen nrs 24 tot 39 van de dames Marie Arena en Olga Zrihen
5-597/5
p. 1-5 5-597/5 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo (5-1068)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Marie Arena en Olga Zrihen
5-1068/1
p. 1-6 5-1068/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Olga Zrihen
5-1068/2
p. 2-3 5-1068/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
5-328/1
p. 1-6 5-328/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-25
p. 62-65 5-25 p. 62-65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet (5-270)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Olga Zrihen en Sabine de Bethune
5-270/2
p. 1-3 5-270/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Olga Zrihen
5-270/3
p. 1 5-270/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Olga Zrihen, Sabine de Bethune en Dominique Tilmans et de M. Bert Anciaux
5-1252/1
p. 1-5 5-1252/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 12 van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-1252/2
p. 8 5-1252/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw Olga Zrihen
5-1252/2
p. 9 5-1252/2 p. 9 (PDF)
  Bespreking
5-50
p. 35-42 5-50 p. 35-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de herziening van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) in zijn zuidelijke dimensie en dat met het oog op een euro-mediterraan partnerschap waarbij de waarden van democratie, rechtsstaat en mensenrechten geŽerbiedigd worden (Arabische lente) (5-1149)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, SaÔdi Fatiha en Olga Zrihen
5-1149/1
p. 1-8 5-1149/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in SomaliŽ (5-1275)      
  Amendement nr 12 van de dames Olga Zrihen en Dominique Tilmans
5-1275/2
p. 4 5-1275/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ) (5-917)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-917/1
p. 1-6 5-917/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Olga Zrihen en de heer Bert Anciaux
5-917/2
p. 1-3 5-917/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 43-48 5-31 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance (Instelling, binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van een Waarnemingscommissie - Indiening bij de Senaat van rapporten van die Waarnemingscommissie) (5-240)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-240/1
p. 1-8 5-240/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2887)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz, Martine Taelman, Olga Zrihen en Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2887/1
p. 1-4 5-2887/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Duurzame ontwikkeling) (5-1520)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Olga Zrihen
5-1520/2
p. 3 5-1520/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen, Yoeri Vastersavendts en Bert Anciaux en de dames Olga Zrihen, Sabine Vermeulen, Dominique Tilmans en Vanessa Matz
5-2119/1
p. 1-7 5-2119/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 7 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-2119/3
p. 1-2 5-2119/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi (5-1062)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marie Arena, Marleen Temmerman en Vanessa Matz
5-1062/1
p. 1-6 5-1062/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-37
p. 53-59 5-37 p. 53-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in TunesiŽ na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (5-721)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van mevrouw Olga Zrihen
5-721/2
p. 3 5-721/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (5-2016)      
  Verslag van de dames Dominique Tilmans en Olga Zrihen
5-2016/4
p. 1-9 5-2016/4 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani (Doodstraffen - Terdoodveroordeling van mensenrechtenadvocaat Mohammadi-Ashtiani en Ebrahim Hamidi - Steniging - Executie van minderjaringen - Straffeloosheid - Foltering - Discriminatie van vrouwen - Grondrechten - Overspel en homoseksualiteit - Onderzoek door een VN-rapporteur) (5-371)      
  Verslag van de heer Piet De Bruyn en mevrouw Olga Zrihen
5-371/3
p. 1-4 5-371/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
5-8
p. 16-19 5-8 p. 16-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Dťsir, Fatiha SaÔdi en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1234/1
p. 1-4 5-1234/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (5-238)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
5-238/1
p. 1-6 5-238/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-25
p. 50-55 5-25 p. 50-55 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Columbia (5-1833)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
5-1833/1
p. 1-9 5-1833/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 12 van mevrouw Olga Zrihen
5-1833/2
p. 1-4 5-1833/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 43 tot 58 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-1833/2
p. 20-24 5-1833/2 p. 20-24 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 61 van de dames Olga Zrihen en Vanessa Matz
5-1833/2
p. 24-25 5-1833/2 p. 24-25 (PDF)
  Bespreking
5-114
p. 67-74 5-114 p. 67-74 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids (5-185)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-185/1
p. 1-4 5-185/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie (5-2461)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette, Bert Anciaux en de dames Leona DetiŤge, Marie Arena, Fatiha SaÔdi, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-2461/1
p. 1-6 5-2461/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
5-2043/3
p. 1-14 5-2043/3 p. 1-14 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo (Oorlogsmisdaden in 1993-2003 - Hutu's - Volkerenmoord) (5-494)      
  Verslag van de dames Sabine Vermeulen en Olga Zrihen
5-494/3
p. 1-5 5-494/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
5-95
p. 41-43 5-95 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden) (5-337)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
5-337/1
p. 1-8 5-337/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 35 en 36 van mevrouw Olga Zrihen
5-337/5
p. 1-2 5-337/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 39, 40 en 42 tot 45 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-337/6
p. 2 5-337/6 p. 2 (PDF)
  5-337/6
p. 3-4 5-337/6 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
5-21
p. 41-46 5-21 p. 41-46 (PDF)
Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie (Informatie over de oorsprong van mineralen en metalen gebruikt in mobiele telefoons, computers, ... - Conflictmineralen) (5-1475)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-1475/1
p. 1-7 5-1475/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-1475/2
p. 7 5-1475/2 p. 7 (PDF)
  Bespreking
5-74
p. 55-58 5-74 p. 55-58 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (5-370)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-370/2
p. 1-4 5-370/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de opmaak van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds) (Ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen) (5-927)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-927/1
p. 1-6 5-927/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-927/3
p. 1-5 5-927/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
5-69
p. 41-43 5-69 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Verslag van de dames Sabine Vermeulen en Olga Zrihen
5-1931/4
p. 1-22 5-1931/4 p. 1-22 (PDF)
  Bespreking
5-95
p. 43-48 5-95 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Dťsir, Fatiha SaÔdi en Olga Zrihen en de heren Bert Anciaux, Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1109/1
p. 1-6 5-1109/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 31 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-1109/2
p. 10 5-1109/2 p. 10 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden) (5-333)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
5-333/1
p. 1-7 5-333/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 29 van mevrouw Olga Zrihen
5-333/5
p. 1-5 5-333/5 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
5-17
p. 44-47 5-17 p. 44-47 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een sterk internationaal wapenverdrag (5-1361)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van mevrouw Olga Zrihen
5-1361/2
p. 1-6 5-1361/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw Olga Zrihen
5-1361/3
p. 1 5-1361/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de bevordering van het Europees burgerinitiatief in BelgiŽ (Wetgevende initiatieven van burgers) (5-1441)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-1441/1
p. 1-3 5-1441/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de "Vijf van Miami" (Cubaanse spionnen veroordeeld in de VS in de jaren 90) (5-629)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Olga Zrihen
5-629/3
p. 1-8 5-629/3 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen (in de EU) (5-1230)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heren Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1230/1
p. 1-6 5-1230/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ (5-184)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-184/1
p. 1-6 5-184/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-184/3
p. 3-4 5-184/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 24 van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-184/3
p. 4 5-184/3 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 22 van mevrouw Olga Zrihen
5-184/3
p. 1-4 5-184/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
5-9
p. 16-20 5-9 p. 16-20 (PDF)
Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de CaraÔben en de Stille Oceaan (ACS-landen) (Oproep aan de Europese Commissie om onderhandelingen te overwegen over nieuwe handelsrelaties waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke noden van de ACS-landen) (5-793)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-793/1
p. 1-8 5-793/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 7 van mevrouw Olga Zrihen
5-793/3
p. 1-2 5-793/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-53
p. 18-23 5-53 p. 18-23 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (Belang van de statistieken uitgesplitst naar geslacht) (5-94)      
  Verslag van de dames Olga Zrihen en Lieve Maes
5-94/2
p. 1-22 5-94/2 p. 1-22 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren (Voorstel een "Nationaal Actieplan Genderstatistiek" uit te werken - Vaststelling van de taken van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en van het Nationaal Instituut voor de Statistiek) (5-127)      
  Verslag van de dames Olga Zrihen en Lieve Maes
5-127/2
p. 1 5-127/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Amendementen nrs 5 tot 8 van mevrouw Olga Zrihen
5-733/3
p. 1-2 5-733/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld (Nationaal plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen - Preventie- en sensibiliseringsmaatregelen - Juridische en overige maatregelen - Gedwongen huwelijken) (5-1398)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel en de heer Hassan Bousetta
5-1398/1
p. 1-8 5-1398/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede (in BelgiŽ) (5-2359)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Paul Magnette
5-2359/1
p. 1-7 5-2359/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (5-896)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Sleurs, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Vanessa Matz en de heer Richard Miller
5-896/1
p. 1-6 5-896/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-28
p. 66-72 5-28 p. 66-72 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs (5-1587)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
5-1587/1
p. 1-5 5-1587/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-1587/2
p. 1-2 5-1587/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-87
p. 42-47 5-87 p. 42-47 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (5-135)      
  Verslag van de dames Olga Zrihen en Sabine de Bethune
5-135/3
p. 1-28 5-135/3 p. 1-28 (PDF)
Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door BelgiŽ (5-1063)      
  Bespreking
5-29
p. 37-40 5-29 p. 37-40 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (5-227)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-227/1
p. 1-8 5-227/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ) (5-1492)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-1492/2
p. 1-4 5-1492/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 25 van mevrouw Olga Zrihen
5-1492/2
p. 7-9 5-1492/2 p. 7-9 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 54-64 5-89 p. 54-64 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Zakia Khattabi en Vanessa Matz
5-867/1
p. 1-13 5-867/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendement nr 20 van de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-867/3
p. 4 5-867/3 p. 4 (PDF)
Vraag tot schorsing van de vergadering      
  5-147
p. 51-54 5-147 p. 51-54 (PDF)
Werelddownsyndroomdag (Trisomie-21)      
  5-145
p. 44 5-145 p. 44 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken (Wettelijke verankering van de bepalingen - Uitvoering arresten Grondwettelijk Hof en Raad van State) (5-2879)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
5-2879/2
p. 1-4 5-2879/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 27-28 5-151 p. 27-28 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Uitbreiding van het werkingsgebied tot de landen van het zuidelijke en oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied - Landen van de "Arabische lente" - Beheer van speciale fondsen) (5-2084)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Olga Zrihen
5-2084/2
p. 1-7 5-2084/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-104
p. 30-37 5-104 p. 30-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de veertiende algemene herziening van de quota van de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds en de amenderingen van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds, zoals voorzien in Resolutie nr. 66-2 van 15 december 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds (Waarborgen voor voldoende financiŽle slagkracht - Aanpassen van de quotaverdeling aan de gewijzigde economische krachtsverhoudingen - Hervormen van de Raad van Beheer) (5-1285)      
  Algemene bespreking
5-35
p. 30-34 5-35 p. 30-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek IndonesiŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009 (5-1260)      
  Verslag van de dames Fauzaya Talhaoui en Olga Zrihen
5-1260/2
p. 1-5 5-1260/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-37
p. 46-49 5-37 p. 46-49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 mei 2010 (5-1259)      
  Verslag van de dames Fauzaya Talhaoui en Olga Zrihen
5-1259/2
p. 1-5 5-1259/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-37
p. 46-49 5-37 p. 46-49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013 (Oprichting van een eengemaakt octrooigerecht [UPC] met exclusieve bevoegdheid inzake geschillen m.b.t. Europese octrooien) (5-2478)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Olga Zrihen
5-2478/2
p. 1-6 5-2478/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiŽle en/of dienstpaspoorten, gedaan tePretoria op 22 februari 2013 (5-2442)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Olga Zrihen
5-2442/2
p. 1-4 5-2442/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-Staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (5-2144)      
  Verslag van de heer Bart De Nijn en mevrouw Olga Zrihen
5-2144/3
p. 1-5 5-2144/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 (5-2037)      
  Verslag van de heer Patrick De Groote en Olga Zrihen
5-2037/3
p. 1-10 5-2037/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek ServiŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 april 2008 (5-1164)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
5-1164/2
p. 1-5 5-1164/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale Akten : 1į het Achtste Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging ; 2į het Eerste Protocol ter aanvulling van het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging ; 3į de Wereldpostconventie en het Slotprotocol ; 4į de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post, gedaan te GenŤve op 12 augustus 2008 (5-1796)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Olga Zrihen
5-1796/2
p. 1-3 5-1796/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008 (5-1577)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Olga Zrihen
5-1577/2
p. 1-3 5-1577/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-62
p. 11-12 5-62 p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Gemenebest Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010 (5-2134)      
  Verslag van de heer Patrick De Groote en mevrouw Olga Zrihen
5-2134/2
p. 1 5-2134/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Belize inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 en te Belmopan op 29 december 2009 (5-2124)      
  Verslag van de heer Patrick De Groote en mevrouw Olga Zrihen
5-2124/2
p. 1 5-2124/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Saint Kitts en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009 (5-2135)      
  Verslag van de heer Patrick De Groote en mevrouw Olga Zrihen
5-2135/2
p. 1 5-2135/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (5-2136)      
  Verslag van de heer Patrick De Groote en mevrouw Olga Zrihen
5-2136/2
p. 1 5-2136/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (5-2120)      
  Verslag van de heer Patrick De Groote en mevrouw Olga Zrihen
5-2120/2
p. 1-15 5-2120/2 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (5-2122)      
  Verslag van de heer Patrick De Groote en mevrouw Olga Zrihen
5-2122/2
p. 1 5-2122/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Memorandum van Overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, gedaan te Luxemburg op 1 juni 2006 (Benelux - Veiligheid van de bevolking - Crisisbeheer en rampenbestrijding - Stimuleren van de inzet van onderlinge samenwerkings- en communicatievormen) (5-1530)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
5-1530/2
p. 1-5 5-1530/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de computercriminaliteit, gedaan te Boedapest op 23 november 2001 (5-1497)      
  Verslag van de dames Marleen Temmerman en Olga Zrihen
5-1497/2
p. 1-6 5-1497/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te GenŤve op 25 juni 1990 (5-2482)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
5-2482/2
p. 1-4 5-2482/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Stabiliteitssteun onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is voor de financiŽle stabiliteit van de eurozone in haar geheel) (5-1598)      
  Algemene bespreking
5-62
p. 34-47 5-62 p. 34-47 (PDF)
  5-62
p. 49 5-62 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Wettelijke basis inzake de subsidiŽring van de actoren van niet-gouvernementele samenwerking en de humanitaire hulp) (5-2223)      
  Verslag van de dames Sabine Vermeulen en Olga Zrihen
5-2223/3
p. 1-5 5-2223/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-124
p. 19-21 5-124 p. 19-21 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat de vrijwillige militaire inzet betreft (Verbetering van de aantrekkelijkheid van het geldelijk en sociaal statuut van de militairen die een vrijwillige militaire inzet vervullen - Kinderbijslag - Gewaarborgde gezinsbijslag - Aanpassing van de geldelijke rechten van de militairen en het statuut EVMI met het oog op het optrekken van het plafond van de soldij van 5 naar 10 euro en het inkorten van de soldijperiode van 6 maanden naar 8 weken) (5-2882)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
5-2882/2
p. 1-3 5-2882/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 26-27 5-151 p. 26-27 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestrijding van de activiteit van aasgierfondsen ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde) (5-2398)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-2398/1
p. 1-12 5-2398/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (5-334)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen, Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel
5-334/1
p. 1-5 5-334/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (Vervanging van de elektronische en papieren maaltijdcheques door een vergoeding, met behoud van de basisindex en de toekenningsvoorwaarden - Wijziging artikel 38 WIB 1992) (5-2182)      
  Algemene bespreking - Vraag om terugzending naar commissie
5-147
p. 48-54 5-147 p. 48-54 (PDF)
Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (5-247)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en Caroline Dťsir
5-247/1
p. 1-26 5-247/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel om financiŽle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden (5-237)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej en mevrouw Olga Zrihen
5-237/1
p. 1-6 5-237/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (5-260)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-260/1
p. 1-2 5-260/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Fabienne Winckel
5-234/1
p. 1-5 5-234/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 146ter van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot gedwongen huwelijken (Omkering van de bewijslast) (5-252)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
5-252/1
p. 1-4 5-252/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingsplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (5-239)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
5-239/1
p. 1-9 5-239/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen (Toevoeging van de meerwaarden aan het belastbaar inkomen) (5-1664)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en de dames Marie Arena, Christie Morreale, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-1664/1
p. 1-8 5-1664/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijk huurdersaansprakelijkheid (Werkingssfeer : de woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats van de huurder - Waarborgregeling : het verzekeringscontract van de verhuurder tegen brand en andere gevaren moet ook de aansprakelijkheid van de huurder dekken maar er blijft de mogelijkheid van een afwijkend beding - De kost van deze dekking mag ten laste zijn van de huurder) (5-263)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-263/1
p. 1-6 5-263/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (5-231)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Fatiha SaÔdi en Olga Zrihen
5-231/1
p. 1-7 5-231/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting (5-246)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
5-246/1
p. 1-5 5-246/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen (Voorwaarden voor vrijstelling van intresten - Samenvoegen van de aangroeipremie en de getrouwheidspremie tot ťťn enkele premie - Uniformisering van de berekening van de intresten) (5-318)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-318/1
p. 1-9 5-318/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement (5-990)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Caroline Dťsir en Marie Arena
5-990/1
p. 1-4 5-990/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Evenwichtige deelname van mannen en vrouwen binnen de raad van bestuur) (5-868)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marie Arena, Vanessa Matz en Olga Zrihen en de heer Bert Anciaux
5-868/1
p. 1-3 5-868/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-53
p. 7-17 5-53 p. 7-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht (Verbieden van investeringen in belastingparadijzen) (5-1326)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Olga Zrihen
5-1326/1
p. 1-4 5-1326/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen teneinde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen (5-262)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
5-262/1
p. 1-5 5-262/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventŰse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - GecoŲpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoŲpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen (Herfinanciering van cultuur via alternatieve middelen, namelijk door de particuliere sector meer te betrekken bij de steun aan kunstenaars die bijdragen tot creatie en culturele diversiteit - Aanmoediging via een gunstigere fiscale behandeling) (5-1639)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-1639/1
p. 1-15 5-1639/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel voor een betere bescherming van de consumenten in de sector van het consumentenkrediet en een betere definitie van de financiŽle tussenpersonen (Onderwerpen van de grootdistributie en de handelszaken die onbestemde kredietverleningsformules aanbieden aan dezelfde voorwaarden als de professionele kredietgevers) (5-1021)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-1021/1
p. 1-5 5-1021/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Olga Zrihen c.s.
5-1021/2
p. 1-2 5-1021/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstelling tot wijziging van artikel 20 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft (5-261)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel
5-261/1
p. 1-4 5-261/1 p. 1-4 (PDF)
XLIX COSAC - Dublin - 23-25 juni 2013 (Bilan van het voorzitterschap en een blik in de toekomst - Toekomst van de Europese integratie - Selectief EU-onderzoek in de Nederlandse Tweede Kamer - Ontwikkelingshulp - Een Europese toekomst voor jonge burgers - Uitbreiding en nabuurschapsbeleid - Economische crisis - Meerjarig financieel kader 2014-2020 - Sociale dimensie - EMU - Subsidiariteit - Bankenunie - Politieke unie) (5-2180)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Herman De Croo (K), Etienne Schouppe (S), Patrick De Groote (S) en Peter Luykx (K) en de dames Christiane Vienne (K) en Olga Zrihen (S)
5-2180/1
p. 1-60 5-2180/1 p. 1-60 (PDF)
Zitplaatsen in de treinen voor zwangere vrouwen (5-157)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-23
p. 23-25 5-23 p. 23-25 (PDF)
de transparantie van ondernemingen inzake hun bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie (5-10323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10323
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999