S. 5-2180 Dossierfiche K. 53-2962

XLIX COSAC - Dublin - 23-25 juni 2013
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

jongere
nationaal parlement
uitbreiding van de Europese Unie
handelsovereenkomst (EU)
euro
Europese Politieke Unie
democratisch deficit
EU-bankenunie
economische recessie
ontwikkelingshulp
monetaire crisis
bankcontrole
bank
COSAC
BosniŽ-Herzegovina
internationale rol van de EU
Europees Parlement
rijksbegroting
interparlementaire samenwerking
jeugdwerkloosheid
Europese integratie
subsidiariteitsbeginsel
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
gemeenschappelijk handelsbeleid
seksuele minderheid
Stabiliteitspact
EU-werkgelegenheidsbeleid
meerjarig financieel kader
EU-controle
Europese sociale politiek
werkloosheidsbestrijding
Economische en Monetaire Unie
Europees nabuurschapsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2180/1 5-2180/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 23/7/2013
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/6/2013   Indiening
23/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
25/6/2013   Indiening
25/6/2013   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
25/6/2013   Verzending naar commissie
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Andrť Flahaut
25/6/2013   Gedachtewisseling
25/6/2013   Einde behandeling
25/6/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/6/2013

Kruispuntbank van de wetgeving