Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11203

van Olga Zrihen (PS) d.d. 27 februari 2014

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Garocentre - Inklaringsdienst - Opheffing

douane
douaneformaliteit

Chronologie

27/2/2014Verzending vraag
14/3/2014Antwoord

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1337

Vraag nr. 5-11203 d.d. 27 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Tijdens de vergadering die op 13 februari jongstleden werd georganiseerd door de intercommunale IDEA - Club Zoning, die de ondernemingen van Garocentre verenigt, werd aangekondigd dat de Federale Openbare Dienst FinanciŽn plant om zeer binnenkort de functie van ontvanger der Douane en Accijnzen in Garocentre op te heffen.

U weet dat een dergelijke functie in Bergen enkele jaren geleden al werd opgeheven. Als er nu nog een functie van ontvanger der Douane en Accijnzen in Garocentre wordt geschrapt, moeten de ondernemingen van de streek voor diverse terugbetalingen dus uitwijken naar Gosselies. Dat vooruitzicht zou bovendien in tegenspraak zijn met de gedeelde wens om openbare diensten dichtbij onze ondernemingen en burgers te brengen.

Elke beslissing tot reorganisatie van de FOD FinanciŽn en Douanen die tot de opheffing van functies zou leiden, zou de diensten ter ondersteuning van de ondernemingen op de site verzwakken. Bovendien zou dat volledig in tegenspraak zijn met de werkzaamheden in het kader van de Task Force Duferco, die de bevoorrechte situatie van het Centrum op het vlak van logistiek in de verf zetten en die aanbevelen om die sector te ondersteunen voor de economische herstructurering van La LouviŤre en van de Rťgion du Centre .

Mijnheer de minister,

Kunt u me meer informatie geven over die beslissing? Welke argumenten pleiten voor een regelrechte opheffing van de functie van Ontvanger der Douane en Accijnzen in Garocentre?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2014 :

In het kader van haar globaal herstructureringsplan reorganiseert de Algemene Administratie der douane en accijnzen haar verschillende diensten, rekening houdende met de evolutie van de aangifteprocedures op het vlak van informatica en de invoering van nieuwe werkmethodes.

Wat betreft de site “Garocentre” te La Louvière, voorziet dit herstructureringsplan wel degelijk het behoud van de aanwezigheid van de douane en accijnzen als inklaringspunt, ter ondersteuning van de economische activiteiten in de streek van het centrum.

Het huidige hulpkantoor der douane en accijnzen zal evenwel de vorm aannemen van een antenne van het hulpkantoor van Charleroi (Gosselies) ; de functionele chef van de entiteit La Louvière wordt dan de Ontvanger van Charleroi (Gosselies).

Deze organisatorische wijziging zal echter geen praktische gevolgen hebben voor de plaatselijke economische operatoren, dankzij de veralgemeende elektronisering van de aangifte inzake douane en/of accijnzen, zowel bij invoer als bij uitvoer en doorvoer.

Bovendien blijven alle loketdiensten ter beschikking op de site van La Louvière.