S. 5-231 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek
Philippe Mahoux    Fatiha SaÔdi    Olga Zrihen   

arbeidsbetrekking
burgerlijke rechtsvordering
interpretatie van het recht
stakingsrecht
dwangsom
jurisdictiebevoegdheid
tenuitvoerlegging van het vonnis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-231/1 5-231/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/10/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Doc. 5-231/1 5-231/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
21/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd