Auteurs- en sprekersregister betreffende "D'Hooghe Jacques" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Afstand tussen ziekenhuizen die een fusie of een groepering aangaan      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2779-2780 1-55 p. 2779-2780 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2908 1-57 p. 2908 (PDF)
AnciŽnniteitstoeslag aan oudere werklozen (1-1428)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4651 1-88 p. 4651 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5011 1-95 p. 5011 (PDF)
Bestaansminimum - Samenwonenden      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2169 1-44 p. 2169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2328 1-46 p. 2328 (PDF)
Centra voor leerlingenbegeleiding - Personeelsleden - Pensioenregeling (TantiŤme onderwijzend personeel versus personeelsleden van centra voor leerlingenbegeleiding) (2-1783)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2453-2454 2-47 p. 2453-2454 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2525-2526 2-48 p. 2525-2526 (PDF)
Controleurs eerste klasse bij de Algemene Eetwareninspectie - Statuut en loopbaanmogelijkheden      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2482 1-49 p. 2482 (PDF)
De "werkloosheidsvallen" en de te nemen maatregelen (Stimuleren van de werkbereidheid : contraproductieve maatregelen - Inkomensgarantie deeltijdsen - Verhoogde kinderbijslag - Beslag - Samenwonende werklozen - Minimumloon) (1-446)      
  Vraag om uitleg van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-166
p. 4439-4440 1-166 p. 4439-4440 (PDF)
De aandoening lipoathrophia semicircularis (LS - De aandoening treft vooral mensen die bureauwerk verrichten - Symptomen : atrofie van de dijen, vermoeidheid, zwaartegevoel in de benen) (2-620)      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 54-56 2-164 p. 54-56 (PDF)
De aanzienlijke stijging van het aantal verkeersslachtoffers (2-691)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-137
p. 9-10 2-137 p. 9-10 (PDF)
De afbakening van de telefoonzones bij Belgacom      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-73
p. 1950-1951 1-73 p. 1950-1951 (PDF)
De arbeidsduurvermindering en de eindeloopbaan in de gezondheidssector (Bescherming van de socialezekerheidsrechten - Pensioenrechten - Budgettaire implicaties) (2-536)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-102
p. 25-27 2-102 p. 25-27 (PDF)
De behandeling van het laagradioactief afval (1-686)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-142
p. 3784-3785 1-142 p. 3784-3785 (PDF)
De benoeming tot managementfuncties en staffuncties (Copernicusplan) (2-770)      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-200
p. 11-17 2-200 p. 11-17 (PDF)
De berging van laagradioactief afval (1-425)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4232-4237 1-158 p. 4232-4237 (PDF)
De bescherming van de rechten van een cliŽnt in relatie tot een kredietinstelling      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-93
p. 2463-2465 1-93 p. 2463-2465 (PDF)
De controle van passagiers van Europese luchtvaartmaatschappijen door de Amerikaanse autoriteiten (Checken van privť-gegevens, zoals kredietkaartgegevens, vanaf de boeking van een vlucht naar de Verenigde Staten : grenscontroles versus samenwerking met inlichtingendiensten) (2-1275)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-275
p. 21-23 2-275 p. 21-23 (PDF)
De crisis in de tuinbouwsector      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Stemverklaringen van de heren Vergote, Anciaux en D'Hooghe en stemming over de motie
1-10
p. 229-231 1-10 p. 229-231 (PDF)
De federale protocollijst (Opmaak van een nieuwe lijst - Plaats van de kardinaal) (2-559)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-105
p. 17-19 2-105 p. 17-19 (PDF)
De financiering van de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-13
p. 288-289 1-13 p. 288-289 (PDF)
De herziening van de verpleegdagprijs van de ziekenhuizen      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-108
p. 2918-2919 1-108 p. 2918-2919 (PDF)
De invoering van de euro en de gevolgen voor de ondernemerswereld      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-41 COM
p. 290-296 1-41 COM p. 290-296 (PDF)
De maatstaf voor de BTW-heffing inzake de verkoop van goederen met kortingbonnen      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-77
p. 2072 1-77 p. 2072 (PDF)
De nieuwe tarieven bij Belgacom ten gevolge van de gewijzigde geografische zone-indeling      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Verdaging
1-125
p. 3312 1-125 p. 3312 (PDF)
   Bespreking
1-128
p. 3366-3367 1-128 p. 3366-3367 (PDF)
De normen voor de bijzondere erkenning van geÔntegreerde diensten voor psychiatrische thuiszorg (1-998)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-216
p. 6301-6302 1-216 p. 6301-6302 (PDF)
De onjuiste berekeningswijze van de bonificatie voor voorafbetalingen in de personenbelasting (1-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3463-3464 1-67 p. 3463-3464 (PDF)
De oprichting in BelgiŽ van een Centrum voor verdwenen kinderen (1-626)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-118
p. 3170-3172 1-118 p. 3170-3172 (PDF)
  1-118
p. 3174-3179 1-118 p. 3174-3179 (PDF)
De organisatie van de dringende medische hulpverlening      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-26 COM
p. 188-192 1-26 COM p. 188-192 (PDF)
De politie over het wegverkeer inzake het gebruik van in-line skates (skeelers)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Peeters, staatssecretatis voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-56
p. 1333-1334 1-56 p. 1333-1334 (PDF)
De presentiegelden van rechters in handelszaken (1-1150)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-260
p. 7563-7564 1-260 p. 7563-7564 (PDF)
De recente ontwikkelingen inzake kansspelen (Exploitatie van SMS-loterijen - Vermoeden van oplichterij - Aansprakelijkheid van telefoniebeheerders - Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit - Toepassing artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek en artikelen 2 en 4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (2-965)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 24-26 2-204 p. 24-26 (PDF)
De rol van de regionale ziekenhuizen in de gezondheidszorg      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-4
p. 49-50 1-4 p. 49-50 (PDF)
De staking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
De tariefverhogingen van BIAC (Brussel-Nationaal Luchthaven - Veiligheidstaks - Investeringen in veiligheid - Algemeenheden) (2-913)      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 51-54 2-249 p. 51-54 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor patiŽnten met zware pathologische verschijnselen en chronische aandoeningen (1-1414)      
  Verslag over de hoorzittingen namens de commissie door de heer D'Hooghe
1-1414/1
p. 1-264 1-1414/1 p. 1-264 (PDF)
De toekomst van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur en van de directie - Onafhankelijkheid van het Centrum - Lot van de Cel armoede binnen het Centrum - Impact van de antidiscriminatiewet) (2-619)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-119
p. 6-9 2-119 p. 6-9 (PDF)
De toestand bij Sabena (Niet-naleving door Swissair van zijn engagementen) (2-671)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-132
p. 13-14 2-132 p. 13-14 (PDF)
De veiligheid in het luchtverkeer      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-101
p. 2721-2722 1-101 p. 2721-2722 (PDF)
De veiligheid van de zogenaamde "lage kosten"-luchtvaartmaatschappijen (2-1037)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-214
p. 25-26 2-214 p. 25-26 (PDF)
De verzekeringsregeling van het gebruik van skeelers/in-line skates      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-57
p. 1367-1368 1-57 p. 1367-1368 (PDF)
De vrijwaring van de liquiditeitspositie van DAT (Lening aan Air Holding - Federale Investeringsmaatschappij) (2-867)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-180
p. 24-25 2-180 p. 24-25 (PDF)
De werking en de toekomst van de Nationale Bank (Emissierecht - Bijzonder statuut van de Bank - Boekhouding van de Bank - Transparantie van de bezoldigingen - Regels van corporate governance - Bestaansreden van de Nationale Bank na overheveling van activiteiten naar de Europese centrale bank - Relaties tussen de Controledienst voor de Verzekeringen, de Bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) (2-692)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-7 COM
p. 4-17 2-7 COM p. 4-17 (PDF)
De werking en de toekomst van de Nationale Bank (Emissierecht - Bijzonder statuut van de Bank - Boekhouding van de Bank - Transparantie van de bezoldigingen - Regels van corporate governance - Bestaansreden van de Nationale Bank na overheveling van activiteiten naar de Europese centrale bank - Relaties tussen de Controledienst voor de Verzekeringen, de Bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) (2-726)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-7 COM
p. 4-17 2-7 COM p. 4-17 (PDF)
De werking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
De werking van de justitiehuizen (1-873)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-183
p. 5363-5364 1-183 p. 5363-5364 (PDF)
Drugs - Preventie - Informatie - PMA (Synthetische drugs - Overlijden wegens overdosis) (2-1501)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2125-2129 2-42 p. 2125-2129 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer D'Hooghe, senator-opvolger voor het Nederlandse kiescollege
2-96
p. 6 2-96 p. 6 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer D 'Hooghe, gecoŲpteerd senator
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
FinanciŽle regeling van werknemers tewerkgesteld bij een OCMW in het kader van artikel 60, ß 7      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1447 1-30 p. 1447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1553 1-31 p. 1553 (PDF)
Gebeurtenissen in commissie      
  Persoonlijk feit van de heer D'Hooghe
1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Gokken op het internet - Legaliteit (2-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2764 2-52 p. 2764 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2961-2962 2-54 p. 2961-2962 (PDF)
Hepatitis - Inenting - Kosten - Regeling voor vrijwilligers (2-1277)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1769-1770 2-36 p. 1769-1770 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
Het Europees stabiliteitspact en de richtsnoeren voor de begroting op middellange termijn      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-57 COM
p. 462-471 1-57 COM p. 462-471 (PDF)
Het Sabena-dossier (Akkoord met de heer Corti van Swissair in hotel Astoria te Brussel) (2-729)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-155
p. 14 2-155 p. 14 (PDF)
Het collectief ontslag van de Raad voor de Mededinging (1-661)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-137
p. 3668-3669 1-137 p. 3668-3669 (PDF)
Het gerechtelijk onderzoek inzake het Sabena-dossier (2-752)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-161
p. 28-29 2-161 p. 28-29 (PDF)
Het onderscheppen door de Verenigde Staten van e-mail, telefoon- en faxverkeer binnen Europa (Elektronisch spionagesysteem Echelon) (1-795)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-167
p. 4448-4449 1-167 p. 4448-4449 (PDF)
Het recht op maatschappelijke dienstverlening voor een kandidaat-geregulariseerde (2-1127)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-243
p. 11-12 2-243 p. 11-12 (PDF)
Het rookgedrag in BelgiŽ en het budgettair beleid en het gezondheidsbeleid terzake (Openbaar fonds en privť-fonds [Stichting Rodin]) (2-1242)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-270
p. 21-23 2-270 p. 21-23 (PDF)
Het te wijzigen organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur en van de directie - Onafhankelijkheid van het Centrum - Lot van de Cel armoede binnen het Centrum - Impact van de antidiscriminatiewet) (2-626)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-119
p. 6-9 2-119 p. 6-9 (PDF)
Het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1-655)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-135
p. 3639-3640 1-135 p. 3639-3640 (PDF)
Houding Belgacom voor regularisatie contracten      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2618-2619 1-52 p. 2618-2619 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3122-3123 1-61 p. 3122-3123 (PDF)
Internationale reserveringen - Dienstverlening aan de treinreizigers in de regio Vlaamse Ardennen      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1801 1-37 p. 1801 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1982 1-40 p. 1982 (PDF)
  Bul. 1-46
p. 2315-2316 1-46 p. 2315-2316 (PDF)
Laagradioactief afval (1-429)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4232-4237 1-158 p. 4232-4237 (PDF)
Luxemburgs fraudecircuit      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1343 1-28 p. 1343 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1403-1405 1-29 p. 1403-1405 (PDF)
Medische-hulpverlening bij een tragisch ongeval op de E17      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-14
p. 706-709 1-14 p. 706-709 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Derde deel)
   Conflictbeheersing - Rol van BelgiŽ binnen de internationale gemeenschap
2-225
p. 29 2-225 p. 29 (PDF)
  2-225
p. 29-31 2-225 p. 29-31 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Werkgelegenheidsbeleid - Banenplannen - Jeugdwerkloosheid
2-226
p. 28-29 2-226 p. 28-29 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid - Werkgelegenheidsgraad - Personen die zich in een procedure van regularisatie bevinden
2-226
p. 26-28 2-226 p. 26-28 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Amendement nr 10 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Terugbetaling van de kosten m.b.t. dieetvoeding voor medisch gebruik
2-1566/2
p. 5 2-1566/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   ZIV : onvoldoende dekking van medische materialen
2-1566/2
p. 6 2-1566/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging Riziv-wet : schrapping van de leeftijdsgrens van 16 jaar
2-1566/2
p. 6-7 2-1566/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Bestaansmiddelentoets voor rechthebbenden op een integratietegemoetkoming
2-1566/2
p. 7 2-1566/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   ZIV - Maximumfactuur - Kinderen - Kinderen met een handicap
2-1566/2
p. 7-8 2-1566/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Toegelaten arbeid voor rechthebbenden op een overlevingspensioen
2-1566/2
p. 8-10 2-1566/2 p. 8-10 (PDF)
  Amendement nr 18 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Herstructurering van ondernemingen : financiŽle sanctie in geval van niet-naleving van de informatie- en raadplegingsverplichtingen bij sluiting van een onderneming
2-1566/2
p. 10 2-1566/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 19 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Oprichting van een ondersteuningscel voor herstructurering van ondernemingen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
2-1566/2
p. 10-11 2-1566/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Faillissement van een onderneming : aanvullende vergoeding van het brugpensioen als bevoorrechte schuldvordering
2-1566/2
p. 11-12 2-1566/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Communautarisering van de kinderbijslagen
2-1566/2
p. 3-4 2-1566/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen
2-1566/2
p. 4 2-1566/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr. 1 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging artt. 578 en 581 Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheid van de arbeidsrechtbank inzake evenredige participatie mannen-vrouwen op de arbeidsmarkt
2-1566/2
p. 1 2-1566/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Medisch begeleide voortplanting : ZIV-terugbetaling
2-1566/2
p. 5-6 2-1566/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging KB van 18 december 1996 tot invoering van een sociale identiteitskaart
2-1566/2
p. 2 2-1566/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 22 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Faillissement van een onderneming : bijstand van de werknemers door de curator bij het vaststellen van het bedrag van hun schuldvordering
2-1566/2
p. 11 2-1566/2 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders : kind getroffen door lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
2-1566/2
p. 2-3 2-1566/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 9 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Jaarlijkse aanpassing van de bedragen van de kinderbijslag
2-1566/2
p. 3 2-1566/2 p. 3 (PDF)
  2-1566/2
p. 4-5 2-1566/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 23 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1566/7
p. 1-5 2-1566/7 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Amendement nr 9 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Oprichting van een Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
2-800/2
p. 3-4 2-800/2 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van de heer D'Hooghe
2-800/4
p. 1-16 2-800/4 p. 1-16 (PDF)
   Handhaving van de verlaagde roerende voorheffing van 15 % wanneer AFV-aandelen worden omgeruild n.a.v. belastingneutrale fusie of splitsing van vennootschappen
2-800/4
p. 2-3 2-800/4 p. 2-3 (PDF)
  2-800/4
p. 4 2-800/4 p. 4 (PDF)
   Nummeroverdraagbaarheid in de mobilofonie
2-800/4
p. 6 2-800/4 p. 6 (PDF)
  2-800/4
p. 7-8 2-800/4 p. 7-8 (PDF)
  2-800/4
p. 8 2-800/4 p. 8 (PDF)
  2-800/4
p. 8 2-800/4 p. 8 (PDF)
   Oprichting van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor de uitbating van het Internationaal Perscentrum
2-800/4
p. 10-14 2-800/4 p. 10-14 (PDF)
   Oprichting van een fonds voor de inrichting van het Gewestelijk Express Net (GEN) in en rond Brussel
2-800/4
p. 14-15 2-800/4 p. 14-15 (PDF)
   Overdracht door de Regie der Gebouwen van gebouwen van het federaal niveau naar de lokale politiezones
2-800/4
p. 6-7 2-800/4 p. 6-7 (PDF)
  2-800/4
p. 8-10 2-800/4 p. 8-10 (PDF)
   Overname door de Staat van de leningen door de NV BELFIN afgesloten ter herstructurering van Sabena
2-800/4
p. 3 2-800/4 p. 3 (PDF)
  2-800/4
p. 4-5 2-800/4 p. 4-5 (PDF)
  2-800/4
p. 16 2-800/4 p. 16 (PDF)
   Regularisatie van de benoeming van ambtenaren bij de BIPT
2-800/4
p. 6 2-800/4 p. 6 (PDF)
  2-800/4
p. 8 2-800/4 p. 8 (PDF)
   Sociaal overleg binnen het Participatiefonds
2-800/4
p. 2 2-800/4 p. 2 (PDF)
   Wegwerking van het gunsttarief voor de pers en bepaalde persagentschappen maar vervanging door een nieuw specifiek telefoontarief
2-800/4
p. 5-6 2-800/4 p. 5-6 (PDF)
  2-800/4
p. 7 2-800/4 p. 7 (PDF)
  2-800/4
p. 8 2-800/4 p. 8 (PDF)
  2-800/4
p. 8 2-800/4 p. 8 (PDF)
   Wijziging van de samenstelling van de commissie die toezicht houdt op de verrichtingen van de Amortisatiekas
2-800/4
p. 3 2-800/4 p. 3 (PDF)
  2-800/4
p. 4 2-800/4 p. 4 (PDF)
   Wijziging van het Fonds voor de verbetering van de controle- en inspectiemiddelen van de luchtvaart (FVCIML)
2-800/4
p. 14 2-800/4 p. 14 (PDF)
  2-800/4
p. 15 2-800/4 p. 15 (PDF)
  Algemene bespreking
   Handhaving van de verlaagde roerende voorheffing van 15 % wanneer AFV-aandelen worden omgeruild n.a.v. belastingneutrale fusie of splitsing van vennootschappen
2-136
p. 35 2-136 p. 35 (PDF)
   Nummeroverdraagbaarheid in de mobilofonie
2-136
p. 35 2-136 p. 35 (PDF)
   Oprichting van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor de uitbating van het Internationaal Perscentrum
2-136
p. 36 2-136 p. 36 (PDF)
   Oprichting van een fonds voor de inrichting van het Gewestelijk Express Net (GEN) in en rond Brussel
2-136
p. 36 2-136 p. 36 (PDF)
   Overdracht door de Regie der Gebouwen van gebouwen van het federaal niveau naar de lokale politiezones
2-136
p. 35 2-136 p. 35 (PDF)
   Overname door de Staat van de leningen door de NV BELFIN afgesloten ter herstructurering van Sabena
2-136
p. 35 2-136 p. 35 (PDF)
  2-136
p. 37 2-136 p. 37 (PDF)
   Toegewezen ontvangsten en gemachtigde uitgaven voor het Landbouwfonds
2-136
p. 36 2-136 p. 36 (PDF)
   Uitbreiding van de toegangsvoorwaarden van de startlening van het Participatiefonds tot de werklozen die zich als zelfstandige willen vestigen
2-136
p. 34 2-136 p. 34 (PDF)
   Wegwerking van het gunsttarief voor de pers en bepaalde persagentschappen maar vervanging door een nieuw specifiek telefoontarief
2-136
p. 35 2-136 p. 35 (PDF)
   Wijziging van de samenstelling van de commissie die toezicht houdt op de verrichtingen van de Amortisatiekas
2-136
p. 35 2-136 p. 35 (PDF)
   Wijziging van het Fonds voor de verbetering van de controle- en inspectiemiddelen van de luchtvaart (FVCIML)
2-136
p. 36 2-136 p. 36 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Amendement nr 10 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Algemene farmaceutische inspectie : wijziging wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
2-989/2
p. 6 2-989/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 11 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Aanpassing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen aan de Lambermontakkoorden
2-989/2
p. 6-7 2-989/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Werkhervattingspremie voor oudere werklozen - Tijdskrediet
2-989/2
p. 7-8 2-989/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Federale Raad voor duurzame ontwikkeling : personeel van het secretariaat
2-989/2
p. 10 2-989/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Tenlasteneming door de Regie der Gebouwen van werken aan het Paleis voor Schone Kunsten
2-989/2
p. 14 2-989/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Wijziging KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen - Meewerkende echtgenoot - Arbeidsongeschiktheid
2-989/2
p. 3 2-989/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 56 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Gelijke kansen in overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur)
2-989/2
p. 21 2-989/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Wijziging wetten op de kinderbijslag : wegens gezondheidsredenen (arbeidsongeschiktheid) voortijdig op pensioen gestelde ambtenaren
2-989/2
p. 4 2-989/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Gezinsbijslagen : onoverdraagbaarheid en onvatbaarheid voor beslag (Aanvulling artikel 1410, ß2, Gerechtelijk Wetboek)
2-989/2
p. 4-5 2-989/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Integratietegemoetkoming aan gehandicapten na 65 jaar
2-989/2
p. 5 2-989/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Financieel evenwicht van het socialezekerheidsstelsel der zelfstandigen - Alternatieve financiering
2-989/2
p. 5-6 2-989/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 17 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Verlenen van de bevoegheid aan de Koning om Europese richtlijnen inzake elektriciteit om te zetten
2-989/2
p. 8-10 2-989/2 p. 8-10 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Federale Raad voor duurzame ontwikkeling : tweede federaal rapport
2-989/2
p. 10-11 2-989/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 28 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Bijdragen aan de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen - Inventaris van het radioactief afval
2-989/2
p. 11-12 2-989/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendementen nrs 29 tot 36 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Telecommunicatie : universele dienstverlening - Identificatie oproepers van noodnummers - Sancties zoals verbod tot aanbieden van diensten - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning
2-989/2
p. 12-14 2-989/2 p. 12-14 (PDF)
  Amendementen nrs 38 tot 55 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Privatisering van BIAC - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning - Verkoop van gronden van de luchthaven
2-989/2
p. 14-21 2-989/2 p. 14-21 (PDF)
  Amendementen nrs 57 en 58 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Sabena : verlenen van fondsen door de Federale Participatiemaatschappij aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
2-989/2
p. 21-22 2-989/2 p. 21-22 (PDF)
  Amendementen nrs 59 en 60 van de heren Steverlynck en D'Hooghe
   Vrijwaring van het mariene milieu van de gevolgen van exploratie en exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen
2-989/2
p. 23 2-989/2 p. 23 (PDF)
  Amendement nr 128 van de heren D'Hooghe en Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Eenmalige gegevensopslag : mededeling en uitwisseling van gegevens tussen federale overheidsdiensten
2-989/8
p. 2-3 2-989/8 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 132 van de heer D'Hooghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Privatisering van BIAC - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning
2-989/8
p. 4-5 2-989/8 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 133 van de heer D'Hooghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Sabena : verlenen van fondsen door de Federale Participatiemaatschappij aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
2-989/8
p. 5-6 2-989/8 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 125 tot 127 van de heer D'Hooghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Afschaffing van de vervangingsplicht bij loopbaanonderbreking
2-989/8
p. 1-2 2-989/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
   Aanpassing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen aan de Lambertmontakkoorden : uitbreiding van de bevoegdheid tot de problematiek inzake gezondheid van dieren en planten
2-170
p. 22 2-170 p. 22 (PDF)
   Afschaffing van de vervangingsplicht bij loopbaanonderbreking
2-170
p. 22-23 2-170 p. 22-23 (PDF)
   Eenmalige gegevensopslag, e-government en administratieve vereenvoudiging : mededeling en uitwisseling van gegevens tussen federale overheidsdiensten
2-170
p. 23 2-170 p. 23 (PDF)
   Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-170
p. 21 2-170 p. 21 (PDF)
   Indexering van de belastingschalen
2-170
p. 25 2-170 p. 25 (PDF)
   Privatisering van BIAC
2-170
p. 23-24 2-170 p. 23-24 (PDF)
   Sabena : verlenen van fondsen door de Federale Participatiemaatschappij aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
2-170
p. 25 2-170 p. 25 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 164 van de heer D'Hooghe
   ZIV : Wetenschappelijke Raad
2-1390/2
p. 191-194 2-1390/2 p. 191-194 (PDF)
  Amendement nr 165 van de heer D'Hooghe
   Instellingen van sociale zekerheid en de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid kunnen zich verenigen in een of meerdere verenigingen voor hun informatiebeheer
2-1390/2
p. 194-195 2-1390/2 p. 194-195 (PDF)
   Oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, instelling van openbaar nut
2-1390/2
p. 194-195 2-1390/2 p. 194-195 (PDF)
  Amendement nr 186 van de heer D'Hooghe
   Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
2-1390/2
p. 207-212 2-1390/2 p. 207-212 (PDF)
  Amendement nr 187 van de heer D'Hooghe
   Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
2-1390/2
p. 212-215 2-1390/2 p. 212-215 (PDF)
  Amendement nr 233 van de heer D'Hooghe
   Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en RKW : verdeling van financiŽle middelen tussen de gemeenschappen
2-1390/2
p. 240 2-1390/2 p. 240 (PDF)
  Amendement nr 234 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
2-1390/2
p. 240-241 2-1390/2 p. 240-241 (PDF)
  Amendement nr 235 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Adoptiepremie
2-1390/2
p. 244-259 2-1390/2 p. 244-259 (PDF)
   Hervorming van de kinderbijslag
2-1390/2
p. 241-244 2-1390/2 p. 241-244 (PDF)
   Kraamgeld
2-1390/2
p. 244 2-1390/2 p. 244 (PDF)
  Amendement nr 243 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Weerslag van het recht op bestaansminimum op de kinderbijslag
2-1390/2
p. 262-263 2-1390/2 p. 262-263 (PDF)
  Amendement nr 244 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Integratietegemoetkoming voor gehandicapten ouder dan 65 jaar
2-1390/2
p. 263-264 2-1390/2 p. 263-264 (PDF)
  Amendement nr 245 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten
2-1390/2
p. 264 2-1390/2 p. 264 (PDF)
  Amendement nr 246 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Inkomenstegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
2-1390/2
p. 264-265 2-1390/2 p. 264-265 (PDF)
  Amendement nr 248 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid
2-1390/2
p. 266 2-1390/2 p. 266 (PDF)
  Amendement nr 249 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de renten in geval van dodelijk arbeidsongeval
2-1390/2
p. 266-267 2-1390/2 p. 266-267 (PDF)
  Amendement nr 251 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de vergoedingen voor beroepsziekte
2-1390/2
p. 267-268 2-1390/2 p. 267-268 (PDF)
  Amendement nr 252 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Sociaal statuut van de kunstenaars : sociale zekerheid
2-1390/2
p. 268 2-1390/2 p. 268 (PDF)
  Amendement nr 255 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Werkloze die gedurende enige tijd een activiteit als zelfstandige probeert : pensioen
2-1390/2
p. 269-270 2-1390/2 p. 269-270 (PDF)
  Amendement nr 256 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Loongrens die in aanmerking wordt genomen voor de pensioenberekening
2-1390/2
p. 270 2-1390/2 p. 270 (PDF)
  Amendement nr 257 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de pensioenbedragen
2-1390/2
p. 271 2-1390/2 p. 271 (PDF)
  Amendement nr 262 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Police intťgrťe : sťcuritť sociale
2-1390/2
p. 273 2-1390/2 p. 273 (PDF)
  Amendement nr 270 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Oprichting van een Wetenschappelijke Raad belast met het onderzoek van elk aspect i.v.m. de verzekering geneeskundige verzorging en de kwaliteit van de zorgverzekering (RIZIV)
2-1390/2
p. 282-285 2-1390/2 p. 282-285 (PDF)
  Amendement nr 272 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Wijziging wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 : ZIV-tussenkomst voor endoscopisch materiaal en viscerosynthese
2-1390/2
p. 285-286 2-1390/2 p. 285-286 (PDF)
  Amendement nr 273 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Verschuiving van middelen van de RSZ - Globaal Beheer naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ter financiering van startbaanovereenkomsten
2-1390/2
p. 286 2-1390/2 p. 286 (PDF)
  Amendement nr 274 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
2-1390/2
p. 286 2-1390/2 p. 286 (PDF)
  Amendement nr 275 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Begrotingsfonds voor de financiering van de gezondheidszorg, gestijfd met een bijzondere taks ten laste van de tabaksnijverheid
2-1390/2
p. 286-288 2-1390/2 p. 286-288 (PDF)
  Amendement nr 278 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Medisch begeleide voortplanting (IVF) : ZIV-terugbetaling
2-1390/2
p. 289-290 2-1390/2 p. 289-290 (PDF)
  Amendement nr 279 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Overdracht van begrotingsmiddelen naar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
2-1390/2
p. 290 2-1390/2 p. 290 (PDF)
  Amendement nr 280 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Vermindering van de bijdrage voor beroepsziekten
2-1390/2
p. 290 2-1390/2 p. 290 (PDF)
  Amendement nr 281 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Sociale Maribel
2-1390/2
p. 290 2-1390/2 p. 290 (PDF)
  Amendement nr 282 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Tegemoetkoming endoscopisch en viscerosynthese materiaal
2-1390/2
p. 290-291 2-1390/2 p. 290-291 (PDF)
  Amendement nr 283 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Bijzonder solidariteitsfonds kinderen (ZIV)
2-1390/2
p. 291 2-1390/2 p. 291 (PDF)
  Amendement nr 284 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Maximumfactuur (ZIV)
2-1390/2
p. 292 2-1390/2 p. 292 (PDF)
  Amendement nr 289 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Behandeling en bestrijding van acute en chronische pijnen (Recht op pijnbehandeling - Algologische functie in ziekenhuizen - Algologie)
2-1390/2
p. 295-301 2-1390/2 p. 295-301 (PDF)
  Amendementen nrs 166 tot 177 en 180 van de heer D'Hooghe
   Oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, instelling van openbaar nut
2-1390/2
p. 195-203 2-1390/2 p. 195-203 (PDF)
  2-1390/2
p. 204-205 2-1390/2 p. 204-205 (PDF)
  Amendementen nrs 178 en 179 van de heer D'Hooghe
   Oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Intermutualistisch Agentschap
2-1390/2
p. 204 2-1390/2 p. 204 (PDF)
  Amendementen nrs 181 tot 183 van de heer D'Hooghe
   Aanpassing van de bedragen voor aflevering van vergunningen voor de invoer van bedreigde dier- en plantensoorten (Wet 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst van Washington)
2-1390/2
p. 205-206 2-1390/2 p. 205-206 (PDF)
  Amendementen nrs 184 en 185 van de heer D'Hooghe
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : Personeelsstatuut - Financiering
2-1390/2
p. 206-207 2-1390/2 p. 206-207 (PDF)
  Amendementen nrs 236 tot 239 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening
2-1390/2
p. 259-260 2-1390/2 p. 259-260 (PDF)
  Amendementen nrs 241en 242 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de kinderbijslag
2-1390/2
p. 261-262 2-1390/2 p. 261-262 (PDF)
  Amendementen nrs 264 tot 269 en 271 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Kruispuntbank van de sociale zekerheid
2-1390/2
p. 280-282 2-1390/2 p. 280-282 (PDF)
  2-1390/2
p. 285 2-1390/2 p. 285 (PDF)
  Amendementen nrs 276 en 277 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de ZIV-uitkeringen
2-1390/2
p. 288-289 2-1390/2 p. 288-289 (PDF)
  Amendementen nrs 287 en 288 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Personeelsstatuut van het rusthuis Zeemanshuis
2-1390/2
p. 294-295 2-1390/2 p. 294-295 (PDF)
  Amendementen nrs 164 tot 187, 233 en 241 van de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 234 tot 239, 242 tot 246, 248, 249, 251, 252, 255 tot 257, 259, 262, 264 tot 285 en 287 tot 289 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Cumulatie overlevingspensioen en beroepsactiviteit
2-256
p. 21 2-256 p. 21 (PDF)
   Heffing farmacie 2003
2-256
p. 22-23 2-256 p. 22-23 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 20-21 2-256 p. 20-21 (PDF)
   Verhoging van de tegemoetkomingen aan gehandicapten
2-256
p. 22 2-256 p. 22 (PDF)
   Wijziging wet van 19 april 2002 op de Nationale Loterij
2-256
p. 22 2-256 p. 22 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-258
p. 4-18 2-258 p. 4-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391)      
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw van Kessel en de heer D'Hooghe
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/2
p. 12-13 2-1391/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw van Kessel en de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1391/5
p. 1 2-1391/5 p. 1 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Cumulatie overlevingspensioen en beroepsactiviteit
2-256
p. 21 2-256 p. 21 (PDF)
   Heffing farmacie 2003
2-256
p. 22-23 2-256 p. 22-23 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 20-21 2-256 p. 20-21 (PDF)
   Verhoging van de tegemoetkomingen aan gehandicapten
2-256
p. 22 2-256 p. 22 (PDF)
   Wijziging wet van 19 april 2002 op de Nationale Loterij
2-256
p. 22 2-256 p. 22 (PDF)
PMA-drug - Informatiedoorstroming tussen Justitie en Volksgezondheid (Synthetische drugs - Overlijdens wegens overdosis) (2-1531)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2145-2146 2-42 p. 2145-2146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2273-2275 2-44 p. 2273-2275 (PDF)
Parkeerplaats voor in beslag genomen voertuigen te Oudenaarde      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1803 1-37 p. 1803 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-38
p. 1883-1884 1-38 p. 1883-1884 (PDF)
Politiepersoneel uit het "basis- en middenkader" - Aanpassing van de pensioenberekening - Toevoeging van de geleverde nacht- en weekendprestaties aan de basiswedde (2-2540)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3689-3690 2-66 p. 3689-3690 (PDF)
Postassignaties - Uitbetaling aan handelingsonbekwame mentaal gehandicapte personen zonder wettelijke vertegenwoordiger      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2217-2218 1-45 p. 2217-2218 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2350-2351 1-47 p. 2350-2351 (PDF)
Postzegels - Omschakeling naar de euro - Regeling (Gebruik van de zegels in Belgische frank) (2-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2247 2-44 p. 2247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2338 2-45 p. 2338 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1952-1953 1-40 p. 1952-1953 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST) (1-464)      
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
Protest tegen het feit dat een minister namens een andere minister antwoordt op een mondelinge vraag      
  2-159
p. 22-23 2-159 p. 22-23 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-200
p. 11 2-200 p. 11 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Begroting in evenwicht
2-233
p. 19-20 2-233 p. 19-20 (PDF)
   Economische groei
2-233
p. 19 2-233 p. 19 (PDF)
   Gemeentelijke financiŽn
2-233
p. 20 2-233 p. 20 (PDF)
   Uitgaven in de ziekteverzekering
2-233
p. 20 2-233 p. 20 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Sabena-dossier
2-146
p. 28-32 2-146 p. 28-32 (PDF)
Resultaten van de Top van Amsterdam (16-17 juni 1997) (1-702)      
  Bespreking van het voorstel van resolutie
1-128
p. 3373-3375 1-128 p. 3373-3375 (PDF)
  1-128
p. 3376-3381 1-128 p. 3376-3381 (PDF)
Sabena (Solvabiliteits- en liquiditeitspositie van Sabena en de SAir Group) (2-435)      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-108
p. 49-56 2-108 p. 49-56 (PDF)
Staking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
Telefoontarieven - Gebrek aan transparantie (Vaste telefoniegesprekken en GSM-gesprekken) (2-2372)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3437-3438 2-61 p. 3437-3438 (PDF)
Telefoontarieven - Gebrek aan transparantie (Vaste telefoniegesprekken en GSM-gesprekken) (2-2373)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3449 2-61 p. 3449 (PDF)
Toekenningscriteria voor de speciale parkeerkaart voor gehandicapten (1-1041)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-74
p. 3872-3873 1-74 p. 3872-3873 (PDF)
Toekenningscriteria voor de speciale parkeerkaart voor gehandicapten (Oorlogsinvaliden) (1-1050)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3894-3895 1-75 p. 3894-3895 (PDF)
Voogdijregels in het kader van de verlengde minderjarigheid      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1802-1803 1-37 p. 1802-1803 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3087-3088 1-60 p. 3087-3088 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het beleid ten aanzien van de overheidsondernemingen (2-1014)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
2-1014/1
p. 1-3 2-1014/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-388)      
  Voorstel van de heren Caluwť en D'Hooghe
1-388/1
p. 1-8 1-388/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek (1-546)      
  Verslag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer D'Hooghe
1-546/3
p. 1-96 1-546/3 p. 1-96 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie over de invoering van een "bijzondere taks gezondheidsschade" ten laste van de tabaksverwerkende en -verdelende ondernemingen in BelgiŽ (2-956)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
2-956/1
p. 1-4 2-956/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer D'Hooghe
2-956/2
p. 1-2 2-956/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-219
p. 38-39 2-219 p. 38-39 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14 - 15 december 2001 - Afsluiten Belgisch voorzitterschap Europese Unie) (2-965)      
  Bespreking
2-162
p. 32-46 2-162 p. 32-46 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
2-1541/1
p. 1-4 2-1541/1 p. 1-4 (PDF)
Vormingspremie voor contractuelen bij de fiscale administratie (1-555)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3053 1-60 p. 3053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3300-3301 1-64 p. 3300-3301 (PDF)
Weinig hoffelijke uitlatingen van de heer D'Hooghe      
  Persoonlijk feit van de heer Hatry
1-251
p. 7245 1-251 p. 7245 (PDF)
Welk gevolg de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie denken te geven aan de verschillende rapporten over de hervorming van de politiestructuur      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3424-3435 1-129 p. 3424-3435 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
Wetsontwerp betreffende Belgacom (Privatisering - Wijziging van het juridisch statuut - Arbeidsverhoudingen tussen Belgacom en haar personeel) (2-825)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren D'Hooghe en Steverlynck
2-825/2
p. 1-2 2-825/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren D'Hooghe en Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-825/4
p. 1 2-825/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-136
p. 4-24 2-136 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren (Strijd tegen de overmatige schuldenlast van de gezinnen - Oprichting van een positieve kredietcentrale : registratie van alle consumentenkredietovereenkomsten en alle hypothecaire kredietovereenkomsten) (2-767)      
  Amendementen nrs 1 en 4 van de heren D'Hooghe en Steverlynck
2-767/2
p. 1-2 2-767/2 p. 1-2 (PDF)
  2-767/2
p. 3 2-767/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 4 van de heren D'Hooghe en Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-767/4
p. 1 2-767/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-139
p. 8-14 2-139 p. 8-14 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (zodat ze in volle onafhankelijkheid t.o.v. de werkgever en de werknemers hun functie kunnen uitoefenen - BeŽindiging van de tewerkstelling van een preventieadviseur - Adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk - Opheffing wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren - Zie ook doc. 2-1343) (2-1342)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
2-1342/2
p. 1-4 2-1342/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1342/5
p. 1 2-1342/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Amendementen nrs 8, 9 en 57 van de heer D'Hooghe
1-966/5
p. 1-2 1-966/5 p. 1-2 (PDF)
  1-966/5
p. 29 1-966/5 p. 29 (PDF)
  Amendementen nrs 124 en 125 van de heer D'Hooghe
1-966/9
p. 1-2 1-966/9 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (Overmatige schuldenlast van particulieren : Gerechtelijk Wetboek - Burgerlijk Wetboek, Wetboek der Registratierechten, hypotheekwet - Centrale voor kredieten Nationale Bank) (1-929)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-929/5
p. 1-66 1-929/5 p. 1-66 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-194
p. 5578-5586 1-194 p. 5578-5586 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Algemene beraadslaging
1-57
p. 1381-1389 1-57 p. 1381-1389 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de euro (Wettelijk kader om de invoering van de euro in BelgiŽ conform de Europese reglementering en het nationaal overgangsplan mogelijk te maken : aanpassingen in de privť- en de overheidssector - Beslissingen en verordeningen van de Europese Raad) (1-1022)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-1022/2
p. 1-28 1-1022/2 p. 1-28 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-215
p. 6276-6285 1-215 p. 6276-6285 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de financiering van het HST-project (1-530)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-530/4
p. 1-49 1-530/4 p. 1-49 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-96
p. 2545-2556 1-96 p. 2545-2556 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand) (1-970)      
  Amendement nr 2 van de heer D'Hooghe
1-970/3
p. 1-2 1-970/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 34 van de heer D'Hooghe c.s.
1-970/4
p. 9 1-970/4 p. 9 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging (FinanciŽle toegankelijkheid van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Maximumfactuur naargelang het inkomen van het gezin of naargelang de sociale categorie waar men deel van uitmaakt) (2-1117)      
  Algemene bespreking
2-208
p. 30-35 2-208 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie) (1-1310)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer D'Hooghe
1-1310/2
p. 3 1-1310/2 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7624-7626 1-262 p. 7624-7626 (PDF)
  1-262
p. 7626-7629 1-262 p. 7626-7629 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 83-91 2-227 p. 83-91 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (Beslechting van fiscale geschillen - Gerechtelijk Wetboek) (1-967)      
  Amendement nr 9 van de heer D'Hooghe
1-967/5
p. 1-2 1-967/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week - Collectieve arbeidsduurvermindering onder de 38 uren en organisatie van het werk in een vierdagenweek - Fiscale stimuli onder vorm van bijdrageverminderingen - Arbeidsherverdeling : stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking - Verlenging van het vaderschaps- en adoptieverlof - Verlenging voor de duur van het interprofessionneel akkoord 2001-2002 van maatregelen inzake voltijds en halftijds brugpensioen) (2-831)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging (Verbetering en uniformisering van de bepalingen betreffende de werving - Rechten van de sollicitant - Aanvaarding van burgers van EU-lidstaten - Eenheidsstatuut voor beroepsmilitairen muzikanten - Wijziging verschillende wetten van toepassing op het personeel - Wijziging wet van 16 maart 1994 betreffende statuut en bezoldiging van onderwijzend burgerpersoneel van de Koninklijke Militaire School) (2-1458)      
  Amendementen nrs 4 tot 11 van de heer D'Hooghe c.s.
2-1458/2
p. 3-8 2-1458/2 p. 3-8 (PDF)
  Verslag van de heer D'Hooghe
2-1458/3
p. 1-14 2-1458/3 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-275
p. 44-46 2-275 p. 44-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (1-862)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-862/2
p. 1-8 1-862/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-169
p. 5027-5029 1-169 p. 5027-5029 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Financiering van de bijzondere controleopdrachten - Personeelsbestand) (2-1259)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer D'Hooghe
2-1259/2
p. 1-3 2-1259/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1259/4
p. 1 2-1259/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 38-44 2-251 p. 38-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Strategische consolidatie van Belgacom en privatisering - Privatisering van de openbare kredietsector
1-15
p. 333 1-15 p. 333 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-15
p. 325-339 1-15 p. 325-339 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
  Algemene bespreking
2-114
p. 32-37 2-114 p. 32-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coŲrdinatie inzake bioveiligheid (Doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen - Omzetting van Europese richtlijnen) (1-845)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-845/2
p. 1-2 1-845/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-165
p. 4410 1-165 p. 4410 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Algemene bespreking
   Financiering van de verzorgingsinstellingen voor bejaarden
2-221
p. 15 2-221 p. 15 (PDF)
   Forfaitaire bijdrage van patiŽnten voor spoedgevallen
2-221
p. 15 2-221 p. 15 (PDF)
   Referentiebedragen voor verstrekkingen bij standaardprocedures
2-221
p. 15 2-221 p. 15 (PDF)
   Versterking van de eerstelijnszorg
2-221
p. 14 2-221 p. 14 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-860)      
  Amendement nr 16 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Regels inzake het voorschrift
2-860/2
p. 10-11 2-860/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 32 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   FinanciŽle verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
2-860/2
p. 17-18 2-860/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor de verstrekkingen
2-860/2
p. 18 2-860/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Nationale Raad paramedische beroepen
2-860/2
p. 25-26 2-860/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Verwerking van de persoonsgegevens van de zorgverleners
2-860/2
p. 26 2-860/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 54 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Behoud van de Technische raad voor de betrekkingen met de farmaceutische industrie
2-860/2
p. 27 2-860/2 p. 27 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Vertegenwoordiging van de generische geneesmiddelenindustrie in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-860/2
p. 28 2-860/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 71 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie bij budgettaire overschrijding
2-860/2
p. 35 2-860/2 p. 35 (PDF)
  Amendementen nrs 13, 14, 18 en 36 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw
2-860/2
p. 9-10 2-860/2 p. 9-10 (PDF)
  2-860/2
p. 11 2-860/2 p. 11 (PDF)
  2-860/2
p. 20 2-860/2 p. 20 (PDF)
  Amendementen nrs 15 en 37 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Erkenning van de wachtdiensten
2-860/2
p. 10 2-860/2 p. 10 (PDF)
  2-860/2
p. 21 2-860/2 p. 21 (PDF)
  2-860/2
p. 28 2-860/2 p. 28 (PDF)
  Amendementen nrs 17 en 40 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Uitoefening van de verpleegkunde - Regels voor de erkenning
2-860/2
p. 11 2-860/2 p. 11 (PDF)
  2-860/2
p. 22 2-860/2 p. 22 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 41 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Begrip "verpleegkunde"
2-860/2
p. 11-12 2-860/2 p. 11-12 (PDF)
  2-860/2
p. 22-23 2-860/2 p. 22-23 (PDF)
  Amendementen nrs 20, 22 en 49 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Toekenning van de beroepstitel voor de uitoefening van de verpleegkunde
2-860/2
p. 12 2-860/2 p. 12 (PDF)
  2-860/2
p. 13 2-860/2 p. 13 (PDF)
  2-860/2
p. 26 2-860/2 p. 26 (PDF)
  Amendementen nrs 21, 24, 27, 28, 30, 31, 42 tot 47 en 53 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel
2-860/2
p. 12-13 2-860/2 p. 12-13 (PDF)
  2-860/2
p. 13-14 2-860/2 p. 13-14 (PDF)
  2-860/2
p. 16 2-860/2 p. 16 (PDF)
  2-860/2
p. 17 2-860/2 p. 17 (PDF)
  2-860/2
p. 23-25 2-860/2 p. 23-25 (PDF)
  2-860/2
p. 27 2-860/2 p. 27 (PDF)
  Amendementen nrs 25 en 26 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel - Thuiszorg
2-860/2
p. 14-15 2-860/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 29, 51 en 52 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Oprichting van een cel medische bewaking
2-860/2
p. 16-17 2-860/2 p. 16-17 (PDF)
  2-860/2
p. 26-27 2-860/2 p. 26-27 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 35 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Administratieve boete t.a.v. farmaceutische bedrijven
2-860/2
p. 18-20 2-860/2 p. 18-20 (PDF)
  Amendementen nrs 38 en 39 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Regels inzake het voorschrift
2-860/2
p. 21-22 2-860/2 p. 21-22 (PDF)
  Amendementen nrs 57 tot 61 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten
2-860/2
p. 28-30 2-860/2 p. 28-30 (PDF)
  Amendementen nrs 62 en 63 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Overleg met de farmaceutische industrie
2-860/2
p. 30-31 2-860/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendementen nrs 64 tot 66 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Traceerbaarheid van een geneesmiddel
2-860/2
p. 31-33 2-860/2 p. 31-33 (PDF)
  Amendementen nrs 67 en 69 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Regels inzake het voorschrift
2-860/2
p. 33 2-860/2 p. 33 (PDF)
  2-860/2
p. 34 2-860/2 p. 34 (PDF)
  Amendementen nrs 68 en 70 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Toezicht door Pharmanet op voorgeschreven en gefactureerde verstrekkingen
2-860/2
p. 33 2-860/2 p. 33 (PDF)
  2-860/2
p. 34 2-860/2 p. 34 (PDF)
  Amendementen nrs 15, 17 tot 22, 24 tot 35, 38 tot 40, 42, 44, 46, 48 tot 51, 53, 56 tot 58, 61, 63, 65, 66 en 68 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-860/4
p. 1 2-860/4 p. 1 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2-3 2-860/4 p. 2-3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 4 2-860/4 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 72 van de heer D'Hooghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Controle inzake reclame op geneesmiddelen
2-860/5
p. 1-2 2-860/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-141
p. 45-53 2-141 p. 45-53 (PDF)
   Controle a posteriori door een adviserend geneesheer voor bepaalde farmaceutische specialiteiten
2-141
p. 51 2-141 p. 51 (PDF)
   Reclame voor geneesmiddelen
2-141
p. 51 2-141 p. 51 (PDF)
   Terugbetaling van geneesmiddelen
2-141
p. 50-51 2-141 p. 50-51 (PDF)
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel
2-141
p. 51-52 2-141 p. 51-52 (PDF)
   Vertegenwoordiging van de farmaceutische industrie met raadgevende stem in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-141
p. 51 2-141 p. 51 (PDF)
  2-142
p. 6-26 2-142 p. 6-26 (PDF)
   Brugfunctie tussen de vroedkundige en algemene verpleegkundige
2-142
p. 21-23 2-142 p. 21-23 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-142
p. 29-30 2-142 p. 29-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Verslag van de heer D'Hooghe namens de commissie voor de Economische Aangelegenheden
   Geneesmiddelenprijs
1-188/4
p. 1-7 1-188/4 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Geneesmiddelenprijs
1-14
p. 318 1-14 p. 318 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-14
p. 304-318 1-14 p. 304-318 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-814)      
  Verslag van de heren D'Hooghe en Santkin
   Afschaffing van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers
1-814/3
p. 13 1-814/3 p. 13 (PDF)
   Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
1-814/3
p. 22-23 1-814/3 p. 22-23 (PDF)
   Bevordering van de tewerkstelling van bestaansminimumtrekkers
1-814/3
p. 49-50 1-814/3 p. 49-50 (PDF)
  1-814/3
p. 56-57 1-814/3 p. 56-57 (PDF)
   Chronische ziekten
1-814/3
p. 22 1-814/3 p. 22 (PDF)
   Dringende geneeskundige hulpverlening
1-814/3
p. 49 1-814/3 p. 49 (PDF)
  1-814/3
p. 51-53 1-814/3 p. 51-53 (PDF)
   Ereloonsupplementen in ziekenhuizen
1-814/3
p. 16-20 1-814/3 p. 16-20 (PDF)
  1-814/3
p. 59-65 1-814/3 p. 59-65 (PDF)
   Farmaceutische specialiteiten
1-814/3
p. 16 1-814/3 p. 16 (PDF)
   Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-814/3
p. 11-12 1-814/3 p. 11-12 (PDF)
  1-814/3
p. 12 1-814/3 p. 12 (PDF)
   Forfaitaire betaling van geneesmiddelen verstrekt in een ziekenhuis
1-814/3
p. 14 1-814/3 p. 14 (PDF)
   Grensarbeiders : bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage
1-814/3
p. 13 1-814/3 p. 13 (PDF)
   Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven
1-814/3
p. 24-28 1-814/3 p. 24-28 (PDF)
   Inkomen van een ongeschoolde arbeider, werkloze en bestaansminimumtrekker : vergelijking
1-814/3
p. 54-56 1-814/3 p. 54-56 (PDF)
  1-814/3
p. 57 1-814/3 p. 57 (PDF)
   Opmerkingen van de Raad van State
1-814/3
p. 9-10 1-814/3 p. 9-10 (PDF)
   Palliatieve verzorging - Multidisciplinaire begeleidingsequipes
1-814/3
p. 14-16 1-814/3 p. 14-16 (PDF)
   Regels tot wijziging van de statuten van ziekenfondsen
1-814/3
p. 24 1-814/3 p. 24 (PDF)
   Responsabilisering van de ziekenfondsen
1-814/3
p. 29 1-814/3 p. 29 (PDF)
   Sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij
1-814/3
p. 13-14 1-814/3 p. 13-14 (PDF)
   Statuut van de ziekenhuisgeneesheer
1-814/3
p. 20-22 1-814/3 p. 20-22 (PDF)
   Tehuizen en ziekenhuisdiensten van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden
1-814/3
p. 30 1-814/3 p. 30 (PDF)
   Terugvorderingsrecht van het Fonds voor Arbeidsongevallen
1-814/3
p. 10-11 1-814/3 p. 10-11 (PDF)
   Wijzigingen van de wetgeving m.b.t. de tegemoetkomingen aan gehandicapten
1-814/3
p. 49 1-814/3 p. 49 (PDF)
  1-814/3
p. 53-54 1-814/3 p. 53-54 (PDF)
   Ziekenfondsen die een dienst geneeskundige verzorging voor zelfstandigen hebben opgericht
1-814/3
p. 28-29 1-814/3 p. 28-29 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Plafonnering van de ereloonsupplementen in ziekenhuizen - Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven - FinanciŽle verantwoordelijkheid van ziekenfondsen - Functionele scheiding tussen ziekenfondsen, enerzijds, en verzekeringen en banken, anderzijds - Financiering van de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg - Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven - Chronische ziekten - Dringende geneeskundige hulpverlening : vervoer per helikopter en MUG - Toelagen aan minder-validen - Bevordering van de tewerkstelling van bestaansminimumtrekkers
1-165
p. 4390-4392 1-165 p. 4390-4392 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
1-167
p. 4484-4488 1-167 p. 4484-4488 (PDF)
Wetsontwerp houdende sommige sociale bepalingen (1-815)      
  Verslag van de heren Santkin en D'Hooghe
1-815/2
p. 1 1-815/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Kinderbijslag in geval van echtscheiding en voor geplaatste kinderen
1-165
p. 4408 1-165 p. 4408 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Amendementen nrs 2 tot 27 van de heren D'Hooghe en Caluwť
2-1402/2
p. 2-27 2-1402/2 p. 2-27 (PDF)
  Amendement nr 31 van de heer D'Hooghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1402/4
p. 2 2-1402/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 9, 15 en 20 van de heren D'Hooghe en Caluwť, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1402/4
p. 2 2-1402/4 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, D'Hooghe, Dedecker, Thissen en Malcorps
2-264
p. 75-78 2-264 p. 75-78 (PDF)
  2-264
p. 89 2-264 p. 89 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer D'Hooghe
2-240
p. 23-37 2-240 p. 23-37 (PDF)
  2-240
p. 46-76 2-240 p. 46-76 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Procťdť van kaderwetten - Omvang van de overheidsschuld - Monetair beleid - Economisch beleid - Nieuwe belastingen - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Belasting op bits
1-65
p. 1637-1639 1-65 p. 1637-1639 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (1-775)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-775/3
p. 1-21 1-775/3 p. 1-21 (PDF)
   Bestrijding van belastingfraude in de telecommunicatiesector door invoering van afwijkende regels betreffende de plaatsbepaling van telecommunicatiediensten voor BTW (Omzetting Europese richtlijn)
1-775/3
p. 5 1-775/3 p. 5 (PDF)
  1-775/3
p. 6-7 1-775/3 p. 6-7 (PDF)
   Bijzondere aanslag ten laste van elektriciteitsproducenten - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-775/3
p. 5 1-775/3 p. 5 (PDF)
  1-775/3
p. 7-11 1-775/3 p. 7-11 (PDF)
   Consolidering financiŽle overheidsactiva (Europees stelsel van Economische Rekeningen)
1-775/3
p. 11 1-775/3 p. 11 (PDF)
   Dichter bij elkaar brengen van de ondersteuningsinstrumenten van de buitenlandse handel : leningen van Staat tot Staat en Copromex
1-775/3
p. 12-14 1-775/3 p. 12-14 (PDF)
   Oprichting van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
1-775/3
p. 16-20 1-775/3 p. 16-20 (PDF)
   Organisatie van de openbare kredietsector - Fortis AG en ASLK
1-775/3
p. 12 1-775/3 p. 12 (PDF)
  1-775/3
p. 14-15 1-775/3 p. 14-15 (PDF)
   Prijs van de elektriciteit voor de gezinnen
1-775/3
p. 7-8 1-775/3 p. 7-8 (PDF)
   Reconversie en vrijwillig vertrek van Belgacom-personeel
1-775/3
p. 2-4 1-775/3 p. 2-4 (PDF)
   Rol van de Nationale Delcrederedienst
1-775/3
p. 13-14 1-775/3 p. 13-14 (PDF)
   Taks op aflevering van effecten aan toonder
1-775/3
p. 4-5 1-775/3 p. 4-5 (PDF)
  1-775/3
p. 5-6 1-775/3 p. 5-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Overzicht van het commissieverslag
1-145
p. 3860-3867 1-145 p. 3860-3867 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor Grondstoffen (2-1344)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer D'Hooghe
2-1344/2
p. 1-2 2-1344/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Bestrijding van zwartwerk door creatie van banen voor weinig gekwalificeerde werknemers met dienstencheques als betaalmiddel : thuishulp van huishoudelijke aard, kinderopvang, hulp aan bejaarden, zieken en gehandicapten aan huis) (2-798)      
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de dames van Kessel en De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
2-798/2
p. 2-3 2-798/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (Bepalingen betreffende de risicogroepen en de jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is - In aanmerking nemen van werklozen van ten minste 45 jaar oud voor de naleving van de verplichting jongeren tewerk te stellen zoals opgelegd aan de werkgevers door de wet van 24 december 1999 - Structurele lastenvermindering om de werkgevers aan de sporen werknemers van ten minste 58 jaar oud in dienst te houden - Outplacementverplichting voor werknemers van ten minste 45 jaar oud ontslagen door de werkgever - Aanpassingen wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers : begrip "uitzonderlijk werk" ; mogelijkheid een schadeloosstelling te bedingen tussen uitzendbureau en gebruiker ingeval deze een uitzendkracht aanwerft - Begrotingsfonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers van ten minste 55 jaar - Werkzaamheden van vorming, begeleiding of mentorschap, uitgevoerd door de oudere werknemers, ten voordele van de nieuwe werknemers - Betaald educatief verlof : administratieve vereenvoudiging) (2-830)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 442bis in het Wetboek van strafvordering (Vordering tot heronderzoek van een arrest of een vonnis wanneer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat het gewezen is met schending van het EVRM - Gevolgen van de wijziging van de bestreden beslissing) (2-1156)      
  Amendement nr 1 van de heer D'Hooghe
2-1156/2
p. 1-2 2-1156/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
2-1156/2
p. 2-4 2-1156/2 p. 2-4 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Bezuinigingen in de gezondheidszorg - Generische geneesmiddelen - Inplantaten en prothesen - Sociale franchise en WIGW - Medische echelonnering - Samenwerking tussen ziekenhuizen - Regionale ziekenhuizen
1-63
p. 1535 1-63 p. 1535 (PDF)
  1-63
p. 1535-1536 1-63 p. 1535-1536 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Amendement nr 36 van de heer D'Hooghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1003/3
p. 14 2-1003/3 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 35 en 37 tot 44 van de heer D'Hooghe
2-1003/3
p. 6-14 2-1003/3 p. 6-14 (PDF)
  2-1003/3
p. 14-18 2-1003/3 p. 14-18 (PDF)
  Verslag van de heer D'Hooghe
2-1003/4
p. 1-77 2-1003/4 p. 1-77 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 33, 37 tot 38 en 41 tot 43 van de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1003/6
p. 3 2-1003/6 p. 3 (PDF)
  2-1003/6
p. 4 2-1003/6 p. 4 (PDF)
  2-1003/6
p. 4 2-1003/6 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 47 en 48 van de heer D'Hooghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1003/6
p. 1-3 2-1003/6 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsontwerp tot verlenging van de tijdelijke bepaling van artikel 1ter en artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagde tarieven in de bouwsector) (1-801)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer D'Hooghe
1-157
p. 4185-4186 1-157 p. 4185-4186 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (Oprichting van een Zilverfonds om reserves aan te leggen die toelaten tussen 2010 en 2030 de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels t.g.v. de vergrijzing te betalen - Jaarlijkse opstelling van een zilvernota door de regering) (2-850)      
  Amendementen nrs 14 tot 28 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
2-850/5
p. 1-6 2-850/5 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (Sociaalrechtelijke bescherming van agenten van kredietinstellingen, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst) (1-1204)      
  Amendement nr 9 van de heer D'Hooghe c.s.
1-1204/3
p. 1-2 1-1204/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer D'Hooghe c.s.
1-1204/4
p. 2 1-1204/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer D'Hooghe c.s.
1-1204/4
p. 4-5 1-1204/4 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overmatige schuldenlast van gezinnen) (1-915)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-915/2
p. 1 1-915/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-194
p. 5578-5586 1-194 p. 5578-5586 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (1-342)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-342/8
p. 1-90 1-342/8 p. 1-90 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-69
p. 1795-1797 1-69 p. 1795-1797 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie (Hervorming van het reglementaire kader van de telecommunicatiesector - Ombudsdienst voor telecommunicatie [Belgacom ,BIPT] - Kwaadwillige telefoonoproepen - Opdrachten van openbare dienst van Belgacom - Liberalisering van de telecommunicatiemarkt - Openbare veiligheid - Bevoegdheden van het BIPT - Raadgevend Comitť - Openbare telecommunicatiedienst - Spraaktelefoondienst - Huurlijnen - Mobiele diensten [GSM] - Bescherming van de gebruikers - Open Network Provision - Eerlijke mededinging - Telefoongidsen - Privacy - Post) (1-808)      
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4076-4080 1-154 p. 4076-4080 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Amendementen nrs 1 tot 3, 5 tot 8, 10 tot 18, 22, 26 tot 28 en 33 tot 35 van de heer D'Hooghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1475/2
p. 1-2 2-1475/2 p. 1-2 (PDF)
  2-1475/2
p. 3 2-1475/2 p. 3 (PDF)
  2-1475/2
p. 5-7 2-1475/2 p. 5-7 (PDF)
  2-1475/2
p. 10 2-1475/2 p. 10 (PDF)
  2-1475/2
p. 18-20 2-1475/2 p. 18-20 (PDF)
  2-1475/2
p. 24 2-1475/2 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 4, 9, 19 tot 21, 23 tot 25, 29 tot 32 en 36 van de heer D'Hooghe c.s.
2-1475/2
p. 2 2-1475/2 p. 2 (PDF)
  2-1475/2
p. 4 2-1475/2 p. 4 (PDF)
  2-1475/2
p. 7-10 2-1475/2 p. 7-10 (PDF)
  2-1475/2
p. 10-18 2-1475/2 p. 10-18 (PDF)
  2-1475/2
p. 20-23 2-1475/2 p. 20-23 (PDF)
  2-1475/2
p. 25 2-1475/2 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3, 5 tot 8, 10 tot 18, 22, 26 tot 28 en 33 tot 35 van de heer D'Hooghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1475/5
p. 1-3 2-1475/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 4, 9, 19 tot 21, 23 tot 25, 29 tot 32 en 36 van de heer D'Hooghe c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1475/5
p. 1-3 2-1475/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendementen nrs 280 en 300 tot 302 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
2-283/13
p. 75-76 2-283/13 p. 75-76 (PDF)
  2-283/13
p. 87-91 2-283/13 p. 87-91 (PDF)
  Amendement nr 311 van de heer D'Hooghe
2-283/14
p. 5 2-283/14 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 280, 300 tot 302 en 336 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-283/18
p. 1 2-283/18 p. 1 (PDF)
  2-283/18
p. 1 2-283/18 p. 1 (PDF)
  2-283/18
p. 7-8 2-283/18 p. 7-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-123
p. 4-30 2-123 p. 4-30 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren D'Hooghe, Hordies en Van Quickenborne en van de dames KaÁar, Taelman en Nyssens
2-125
p. 45-49 2-125 p. 45-49 (PDF)
  2-125
p. 91-92 2-125 p. 91-92 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (Nietigheid van het beding luidens hetwelk de koper van bouwgrond verplicht wordt een aannemingsovereenkomst te sluiten - Wet Breyne) (2-1279)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van de heer D'Hooghe
2-1279/3
p. 1-3 2-1279/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2-1426)      
  Amendement nr 1 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1426/3
p. 1-3 2-1426/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-270
p. 31-46 2-270 p. 31-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (Rechtsvordering tot vergoeding van schade volgend uit een (quasi) delictuele fout : art. 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artt. 2262, 2262bis (nieuw) en 2263 van het Burgerlijk Wetboek) (1-883)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer D'Hooghe
1-883/2
p. 1-2 1-883/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot (Mogelijkheid tot huwelijkscontract voor het geval een echtgenoot afstammelingen heeft die voortkomen uit een andere relatie of die vůůr het huwelijk geadopteerd werden) (2-1157)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
2-1157/2
p. 1-4 2-1157/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket (Positie van de federale procureur in de structuur van het openbaar ministerie - Taken en samenstelling van het federaal parket - Bevoegdheidsafbakening tussen het federaal parket en de lokale parketten - Centralisering van gerechtelijke onderzoeken) (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de Raad van procureurs des Konings, van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (2-691)      
  Amendementen nrs 17 tot 25 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
2-691/2
p. 9-16 2-691/2 p. 9-16 (PDF)
  Amendementen nrs 18, 20, 22, 23, 25 en 26 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-691/5
p. 1 2-691/5 p. 1 (PDF)
  2-691/5
p. 1 2-691/5 p. 1 (PDF)
  2-691/5
p. 1 2-691/5 p. 1 (PDF)
  2-691/5
p. 2 2-691/5 p. 2 (PDF)
  2-691/5
p. 2 2-691/5 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de overdracht van apotheken (Overdracht van het onroerend goed waarin de apotheek gevestigd is : democratisering van de toegang tot het beroep van apotheker) (2-125)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
2-125/3
p. 1-3 2-125/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-159
p. 24-27 2-159 p. 24-27 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Amendement nr 35 van de heer D'Hooghe c.s.
2-246/2
p. 22 2-246/2 p. 22 (PDF)
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1-312)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer D'Hooghe c.s.
1-312/2
p. 1-4 1-312/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 20 van de heer D'Hooghe
1-312/3
p. 1 1-312/3 p. 1 (PDF)
  1-312/3
p. 4 1-312/3 p. 4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2849-2858 1-104 p. 2849-2858 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Amendement nr 14 van de heer D'Hooghe
1-1066/3
p. 7-8 1-1066/3 p. 7-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (2-486)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers (2-122)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Amendement nr 66 van mevrouw van Kessel en de heer D'Hooghe
2-409/9
p. 2 2-409/9 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende toekenning van dotaties aan de leden van de koninklijke familie (2-1113)      
  Voorstel van de heren Thissen en D'Hooghe
2-1113/1
p. 1-4 2-1113/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor de kredietinstellingen om duidelijke informatie te verstrekken over de debetrente op de bij hen geopende rekeningen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen) (1-676)      
  Amendement nr 10 van de heer D'Hooghe
1-676/7
p. 3-4 1-676/7 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 151 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, inzake de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (Werkloosheidsuitkeringen met anciŽnniteitstoeslag voor oudere werklozen) (1-1129)      
  Voorstel van de heren D'Hooghe en Moens
1-1129/1
p. 1-3 1-1129/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel om de verstrekking van tabak aan jongeren te verbieden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden) (2-1350)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer D'Hooghe
2-1350/3
p. 1-2 2-1350/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Advies namens de commissie voor de Sociale aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer D'Hooghe
1-419/8
p. 1-6 1-419/8 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 147 tot 152 van de heren Weyts en D'Hooghe
1-419/15
p. 2-4 1-419/15 p. 2-4 (PDF)
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-419/17
p. 1-272 1-419/17 p. 1-272 (PDF)
  1-419/24
p. 1-20 1-419/24 p. 1-20 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-214
p. 6239-6270 1-214 p. 6239-6270 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie) (2-492)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Amendement nr 14 van de heer D'Hooghe
1-417/6
p. 2 1-417/6 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-417/10
p. 1 1-417/10 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 33 tot 44 van de heer D'Hooghe, ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering
1-417/13
p. 1-12 1-417/13 p. 1-12 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-417/16
p. 1 1-417/16 p. 1 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-237
p. 6923-6924 1-237 p. 6923-6924 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7246-7252 1-251 p. 7246-7252 (PDF)
  1-251
p. 7267-7270 1-251 p. 7267-7270 (PDF)
  Late ronddeling van het verslag
1-251
p. 7245-7246 1-251 p. 7245-7246 (PDF)
  1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Raadgevend Comitť voor het Ouderenbeleid (1-1094)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
1-1094/1
p. 1-12 1-1094/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra (1-679)      
  Amendementen nrs 18 en 30 van de heren Ph. Charlier en D'Hooghe
1-679/4
p. 2 1-679/4 p. 2 (PDF)
  1-679/4
p. 6 1-679/4 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-215/2
p. 1-23 1-215/2 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Daklozen) (1-284)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-284/1
p. 1-5 1-284/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heer D'Hooghe
1-284/6
p. 2-4 1-284/6 p. 2-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß1, 1į, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Serviceflatgebouw en woningcomplex met dienstverlening) (1-414)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
1-414/1
p. 1-4 1-414/1 p. 1-4 (PDF)
   Intrekking
1-247
p. 7163-7164 1-247 p. 7163-7164 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 60 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 55, 60, 61-1 en 61-2 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten) (Verminderd registratierecht van 6 % in geval van aankoop van een bescheiden woning - Inschrijving in het register van burgerlijke stand van de gemeente waar het onroerend goed is gelegen) (1-290)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-290/3
p. 1-10 1-290/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-166
p. 4421-4423 1-166 p. 4421-4423 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90, 3į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de financiŽle situatie van sommige ouderen te verbeteren door de opheffing van de belastbaarheid van onderhoudsgelden aan bloedverwanten in opgaande lijn (Personenbelasting - Grondslag van de belasting - Diverse inkomsten) (2-1209)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
2-1209/1
p. 1-4 2-1209/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer D'Hooghe
2-1209/2
p. 1-2 2-1209/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof (2-237)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 265, tweede lid, en 265, ß2, tweede en derde lid, en tot invoeging van een artikel 265bis in de nieuwe gemeentewet (Schorsings- en vernietigingsbesluiten van de toezichthoudende overheid : termijn) (1-173)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-173/1
p. 1-3 1-173/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Wijzigingen aan de inrichting en de samenstelling van de Raad - Afdeling wetgeving) (2-1074)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
2-1074/1
p. 1-23 2-1074/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Amendement nr 62 van de heren D'Hooghe en Caluwť
1-236/3
p. 33 1-236/3 p. 33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat de wetenschappelijke raad bij de dienst voor geneeskundige verzorging betreft (RIZIV) (1-1201)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-1201/1
p. 1-5 1-1201/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren D'Hooghe en Chantraine
1-1201/2
p. 1-3 1-1201/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-257
p. 7440-7443 1-257 p. 7440-7443 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Gemeente- en provinciepersoneel) (1-956)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-956/1
p. 1-8 1-956/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-257
p. 7431-7433 1-257 p. 7431-7433 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen) (2-46)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (Afhankelijkheidsverzekering) (1-1100)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
1-1100/1
p. 1-11 1-1100/1 p. 1-11 (PDF)
   Intrekking
1-247
p. 7163-7164 1-247 p. 7163-7164 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Raad voor de Mededinging en Dienst voor de Mededinging) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-614)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-614/1
p. 1-20 1-614/1 p. 1-20 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 16 van de heer D'Hooghe
1-614/3
p. 1-7 1-614/3 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heren D'Hooghe en Weyts
1-614/4
p. 8 1-614/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen 62 tot 66 van de heren D'Hooghe en Weyts
1-614/4
p. 5-7 1-614/4 p. 5-7 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 61 van de heer D'Hooghe
1-614/4
p. 4-5 1-614/4 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 74 en 75 van de heer D'Hooghe
1-614/4
p. 10 1-614/4 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 103 tot 105 van de heer D'Hooghe
1-614/5
p. 21-22 1-614/5 p. 21-22 (PDF)
  Amendementen nrs 110 tot 118 van de heer D'Hooghe
1-614/5
p. 24-28 1-614/5 p. 24-28 (PDF)
  Amendementen nrs 77 tot 94 van de heer D'Hooghe
1-614/5
p. 2-12 1-614/5 p. 2-12 (PDF)
  Amendementen nrs 159 tot 167 van de heer D'Hooghe c.s.
   Raad voor de Mededinging en Dienst voor de Mededinging
1-614/7
p. 1-4 1-614/7 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-614/8
p. 1-337 1-614/8 p. 1-337 (PDF)
  Amendementen nrs 174 tot 185 van de heer D'Hooghe, ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering
1-614/11
p. 1-6 1-614/11 p. 1-6 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-614/14
p. 1-43 1-614/14 p. 1-43 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-237
p. 6923-6924 1-237 p. 6923-6924 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7246-7266 1-251 p. 7246-7266 (PDF)
  Late ronddeling van het verslag
1-251
p. 7245-7246 1-251 p. 7245-7246 (PDF)
  1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Chronisch zieken : medisch materiaal - Voetverzorging) (1-786)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-786/1
p. 1-8 1-786/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer D'Hooghe c.s.
1-786/2
p. 1-4 1-786/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagd BTW-tarief van 12 % in de bouwsector : uitbreiding van de maatregel) (1-308)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-308/1
p. 1-5 1-308/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer D'Hooghe
1-308/2
p. 1-4 1-308/2 p. 1-4 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-75
p. 2007-2008 1-75 p. 2007-2008 (PDF)
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
   Intrekking
1-247
p. 7163-7164 1-247 p. 7163-7164 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagde tarieven in de bouwsector) (1-680)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-680/1
p. 1-8 1-680/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen en van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen (Kraaminrichtingen en pediatriediensten) (1-957)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
1-957/1
p. 1-7 1-957/1 p. 1-7 (PDF)
   Intrekking
1-247
p. 7163-7164 1-247 p. 7163-7164 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de hoofdsteunen betreft, van artikel 57 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (2-912)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
2-912/1
p. 1-2 2-912/1 p. 1-2 (PDF)
Wijze van uitbetaling van de tegemoetkomingen aan gehandicapten (KB van 6 juli 1987) - Ernstig mentaal gehandicapte      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-36
p. 1781-1782 1-36 p. 1781-1782 (PDF)
Witwasoperaties mee te delen aan de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-42
p. 2077-2079 1-42 p. 2077-2079 (PDF)
Zijn verklaringen en de voorgestelde maatregelen betreffende het verloop van rally's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Onderzoek van de motie en van het amendement
1-21 COM
p. 156-159 1-21 COM p. 156-159 (PDF)
Zwakke positie van BelgiŽ in de internationale vergelijking van het studieniveau van de actieve bevolking (1-929)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3685-3686 1-71 p. 3685-3686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4437-4438 1-84 p. 4437-4438 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999