S. 1-967 Dossierfiche K. 49-1342

Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken
Regering J.-L. Dehaene II  

judiciŽle rechtspraak
fiscaal recht
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1342/1 Wetsontwerp 22/12/1997
K. 49-1342/2 Amendement 28/1/1998
K. 49-1342/3 Amendementen 3/2/1998
K. 49-1342/4 Amendementen 4/2/1998
K. 49-1342/5 Amendementen 10/2/1998
K. 49-1342/6 Amendement 12/2/1998
K. 49-1342/7 Advies van de Raad van State 12/2/1998
K. 49-1342/8 Amendementen 18/2/1998
K. 49-1342/9 Amendementen 3/3/1998
K. 49-1342/10 Amendementen 5/3/1998
K. 49-1342/11 Amendement 6/3/1998
K. 49-1342/12 Amendement 9/3/1998
K. 49-1342/13 Amendementen 10/3/1998
K. 49-1342/14 Amendementen 16/3/1998
K. 49-1342/15 Amendementen 17/3/1998
K. 49-1342/17 Tekst aangenomen door de commissie 9/4/1998
K. 49-1342/16 Verslag namens de commissie 15/4/1998
K. 49-1342/18 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 21/4/1998
K. 49-1342/19 Amendementen 22/4/1998
K. 49-1342/20 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1998
1-967/1 1-967/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/4/1998
1-967/2 1-967/2 (PDF) Amendement 8/6/1998
1-967/3 1-967/3 (PDF) Amendementen 11/6/1998
1-967/4 1-967/4 (PDF) Amendementen 17/6/1998
1-967/5 1-967/5 (PDF) Amendementen 30/6/1998
1-967/6 1-967/6 (PDF) Amendementen 17/11/1998
1-967/7 1-967/7 (PDF) Amendementen 23/11/1998
1-967/8 1-967/8 (PDF) Amendementen 2/12/1998
1-967/9 1-967/9 (PDF) Amendementen 9/12/1998
1-967/10 1-967/10 (PDF) Verslag namens de commissie 14/1/1999
1-967/11 1-967/11 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/1/1999
1-967/12 1-967/12 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/1/1999
1-967/13 1-967/13 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 20/1/1999
1-967/14 1-967/14 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 20/1/1999
1-967/15 1-967/15 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 21/1/1999
K. 49-1342/21 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 22/1/1999
K. 49-1342/22 Amendementen 9/2/1999
K. 49-1342/23 Verslag namens de commissie 25/2/1999
K. 49-1342/24 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/1999
K. 49-1342/25 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 2/3/1999
K. 49-1342/26 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 4/3/1999
K. 49-1342/27 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/1999
1-967/16 1-967/16 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 12/3/1999
1-967/17 1-967/17 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-967/18 1-967/18 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-967/19 1-967/19 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/12/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1342/1
4/2/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
13/2/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1342/7
22/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 240, p. 8495-8517 + 8520-8523)
28/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 242, p. 8592-8593)
28/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+90/-49/o4)
(Handelingen nr. 242, p. 8593)
Doc. K. 49-1342/20
28/4/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-967/1 1-967/1 (PDF)
29/4/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
20/1/1999   Amendement: Am. 36 Doc. 1-967/12 1-967/12 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 37 Doc. 1-967/12 1-967/12 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 38 Doc. 1-967/12 1-967/12 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 39 Doc. 1-967/12 1-967/12 (PDF)
20/1/1999   Herverzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/1/1999   Algemene bespreking
Regeringsamendementen nrs. 36 en 37 op artikelen 3 en 11 teruggezonden naar commissie
Hand. 1-238 Hand. 1-238 (PDF)
20/1/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-238 Hand. 1-238 (PDF)
20/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
Artikelen 8 en 9 aangehouden
21/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-239 Hand. 1-239 (PDF)
Doc. 1-967/15 1-967/15 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1998   Verzending naar commissie
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene, Jacques Santkin
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Hoorzitting de hh. J.-F. Cats, Voorzitter, en H. Olivier, Directeur-generaal, van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren de hh. J. Deleenheer, Voorzitter, en B. Vanderstichelen, Directeur-generaal, van
3/6/1998   Gedachtenwisseling
4/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/6/1998   Hoorzitting - de h. Thierry Afschrift, advocaat, fiscaal expert; - de h. Andrť Bailleux, advocaat, fiscaal expert; - de h. J.-P. Bours, advocaat, fiscaal expert; - de h. Dauginet, advocaat, fiscaal
4/6/1998   Gedachtenwisseling
8/6/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-967/2 1-967/2 (PDF)
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
9/6/1998   Bespreking
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Hoorzitting De h. Marc Dassesse, advocaat, fiscaal expert.
11/6/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-967/3 1-967/3 (PDF)
11/6/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-967/3 1-967/3 (PDF)
17/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1998   Bespreking
17/6/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-967/4 1-967/4 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-967/4 1-967/4 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-967/4 1-967/4 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-967/4 1-967/4 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-967/4 1-967/4 (PDF)
24/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1998   Hoorzitting De Raad van de Orde van de Balie van Brussel.
24/6/1998   Bespreking
30/6/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-967/5 1-967/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-967/5 1-967/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-967/5 1-967/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 12
Subsidiair amendement in eerste orde op amendement nr. 11
Doc. 1-967/5 1-967/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 13
Subsidiair amendement in tweede orde op amendement nr. 11
Doc. 1-967/5 1-967/5 (PDF)
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   De vergadering is afgelast.
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Bespreking
17/11/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-967/6 1-967/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 15
subsidiair amendement op amendement nr. 14
Doc. 1-967/6 1-967/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-967/6 1-967/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 17
subsidiair amendement op amendement nr. 16
Doc. 1-967/6 1-967/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 18
subsidiair amendement op amendement nr. 16
Doc. 1-967/6 1-967/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 19
subsidiair amendement op amendement nr. 18
Doc. 1-967/6 1-967/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 20
subsidiair amendement op amendement nr. 19
Doc. 1-967/6 1-967/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 21
subsidiair amendement op amendement nr. 16
Doc. 1-967/6 1-967/6 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-967/7 1-967/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-967/7 1-967/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-967/7 1-967/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-967/7 1-967/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-967/7 1-967/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-967/7 1-967/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-967/7 1-967/7 (PDF)
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
25/11/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Bespreking
Bespreking van de amendementen.
2/12/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-967/8 1-967/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-967/8 1-967/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-967/8 1-967/8 (PDF)
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
9/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
9/12/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-967/9 1-967/9 (PDF)
9/12/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-967/9 1-967/9 (PDF)
9/12/1998   Amendement: Am. 34 Doc. 1-967/9 1-967/9 (PDF)
9/12/1998   Amendement: Am. 35 Doc. 1-967/9 1-967/9 (PDF)
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Bespreking
Einde van de bespreking.
5/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
5/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Lezing verslag uitgesteld
14/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-967/11 1-967/11 (PDF)
14/1/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-967/10 1-967/10 (PDF)
20/1/1999   Herverzending naar commissie
20/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene, Jacques Santkin
20/1/1999   Bespreking
20/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag
20/1/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K3] Behandeling door Kamer
21/1/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1342/21
2/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 316, p. 11197-11204
4/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 317, p. 11230
Doc. K. 49-1342/26
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+96/-0/o46)
Handelingen nr 321, p. 11347
Doc. K. 49-1342/27
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Bespreking
Einde van de bespreking.
12/3/1999   Verzending naar commissie
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
16/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-967/18 1-967/18 (PDF)
16/3/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heren Luc Coene en Jacques Santkin is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-967/17 1-967/17 (PDF)
  [S4] Behandeling door Senaat
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
12/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-967/16 1-967/16 (PDF)
12/3/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o9) Hand. 1-256 Hand. 1-256 (PDF)
Doc. 1-967/19 1-967/19 (PDF)
18/3/1999   Aanneming zonder amendering
12/3/1999   Overzending aan Senaat
18/3/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-967/19 1-967/19 (PDF)
23/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
27/3/1999   Bekendmaking (9894-9897)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1998, 28/4/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 20/1/1999, 21/1/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/5/1998, 3/6/1998, 4/6/1998, 9/6/1998, 17/6/1998, 24/6/1998, 7/7/1998, 17/11/1998, 25/11/1998, 2/12/1998, 8/12/1998, 9/12/1998, 15/12/1998, 5/1/1999, 14/1/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/1/1999
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 2/3/1999, 4/3/1999, 11/3/1999
[S4] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 18/3/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 10/3/1999, 16/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/1999 27/3/1999, blz 9894-9897