S. 1-815 Dossierfiche K. 49-1185

Wetsontwerp houdende sommige sociale bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

administratieve rechtspraak
gezinsuitkering
ziekteverzekering
kinderbescherming
sociale zekerheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1185/1 Wetsontwerp 10/9/1997
K. 49-1185/2 Erratum 1/10/1997
K. 49-1185/3 Amendement 26/11/1997
K. 49-1185/4 Verslag namens de commissie 8/12/1997
K. 49-1185/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/12/1997
1-815/1 1-815/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/12/1997
1-815/2 1-815/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/1998
1-815/3 1-815/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1185/1
10/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7193-7216, 7220
11/12/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+92/-38/o2)
Handelingen, p. 7259
Doc. K. 49-1185/5
11/12/1997   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-815/1 1-815/1 (PDF)
12/12/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
17/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-165 Hand. 1-165 (PDF)
19/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
19/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/12/1997   Verzending naar commissie
15/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin, Jacques D'Hooghe
22/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/1/1998   Niet behandeld
29/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1998   Niet behandeld (vergadering uitgesteld)
5/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0)
5/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-815/3 1-815/3 (PDF)
11/2/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-815/2 1-815/2 (PDF)
19/2/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
3/3/1998   Bekendmaking (5706-5708)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/12/1997, 11/12/1997
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 17/2/1998, 19/2/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/1/1998, 5/2/1998, 11/2/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/2/1998 3/3/1998, blz 5706-5708