S. 1-915 Dossierfiche K. 49-1074

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering J.-L. Dehaene II  

schuldenlast
akkoordprocedure
consumptief krediet
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1074/1 Wetsontwerp 10/6/1997
K. 49-1074/2 Amendementen 21/10/1997
K. 49-1074/3 Verslag namens de commissie 13/3/1998
K. 49-1074/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/3/1998
1-915/1 1-915/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/3/1998
1-915/2 1-915/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/6/1998
1-915/3 1-915/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/6/1998
1-915/4 1-915/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1074/1
18/3/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8191-8204
19/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o22)
Handelingen, p. 8264
Doc. K. 49-1074/4
19/3/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/3/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-915/1 1-915/1 (PDF)
20/3/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
10/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-194 Hand. 1-194 (PDF)
10/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-194 Hand. 1-194 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
Doc. 1-915/4 1-915/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/1998   Verzending naar commissie
2/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/4/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
2/4/1998   Inleidende uiteenzetting
2/4/1998   Bespreking
22/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1998   Uitgesteld
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie
6/5/1998   Bespreking
Algemene bespreking
12/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-2/o0)
12/5/1998   Beslissing schriftelijk verslag
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Uitgesteld
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-915/3 1-915/3 (PDF)
9/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-915/2 1-915/2 (PDF)
11/6/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
5/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/1998   Bekendmaking (24623-24624)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/3/1998, 19/3/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/6/1998, 11/6/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/4/1998, 6/5/1998, 12/5/1998, 9/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/7/1998 31/7/1998, blz 24623-24624