S. 1-1201 Dossierfiche K. 49-2104

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat de Wetenschappelijke Raad bij de dienst voor geneeskundige verzorging betreft
Jacques D'Hooghe    Philippe Busquin    Lydia Maximus    Hubert Chantraine   

ziekteverzekering
gezondheidsverzorging
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1201/1 1-1201/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/12/1998
1-1201/2 1-1201/2 (PDF) Amendementen 25/2/1999
1-1201/3 1-1201/3 (PDF) Amendementen 18/3/1999
1-1201/4 1-1201/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/3/1999
1-1201/5 1-1201/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/3/1999
1-1201/6 1-1201/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/3/1999
K. 49-2104/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
16/12/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1201/1 1-1201/1 (PDF)
14/1/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
14/1/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-8/o12) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
Doc. 1-1201/6 1-1201/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/1/1999   Verzending naar commissie
20/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
20/1/1999   Bespreking
27/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
27/1/1999   Uitgesteld
25/2/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1201/2 1-1201/2 (PDF)
25/2/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1201/2 1-1201/2 (PDF)
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Bespreking
18/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1201/3 1-1201/3 (PDF)
18/3/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1201/3 1-1201/3 (PDF)
18/3/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1201/3 1-1201/3 (PDF)
18/3/1999   Artikelsgewijze bespreking
18/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1201/4 1-1201/4 (PDF)
18/3/1999   Vertrouwen rapporteur
18/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1201/5 1-1201/5 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
25/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2104/1
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 25/3/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/1/1999, 10/3/1999, 18/3/1999
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 26/3/1999 60 9/6/1999