S. 1-966 Dossierfiche K. 49-1341

Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Regering J.-L. Dehaene II  

klacht inzake bestuurlijke geschillen
fiscaal recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1341/1 Wetsontwerp 22/12/1997
K. 49-1341/2 Amendementen 3/2/1998
K. 49-1341/3 Amendementen 4/2/1998
K. 49-1341/4 Amendementen 10/2/1998
K. 49-1341/5 Amendementen 12/2/1998
K. 49-1341/6 Amendement 17/2/1998
K. 49-1341/7 Amendement 18/2/1998
K. 49-1341/8 Amendementen 19/2/1998
K. 49-1341/9 Amendementen 3/3/1998
K. 49-1341/10 Amendementen 5/3/1998
K. 49-1341/11 Amendementen 6/3/1998
K. 49-1341/12 Amendement 9/3/1998
K. 49-1341/13 Amendementen 10/3/1998
K. 49-1341/14 Amendementen 12/3/1998
K. 49-1341/15 Amendementen 16/3/1998
K. 49-1341/16 Amendementen 17/3/1998
K. 49-1341/18 Tekst aangenomen door de commissie 9/4/1998
K. 49-1341/17 Verslag namens de commissie 15/4/1998
K. 49-1341/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 22/4/1998
K. 49-1341/20 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1998
1-966/1 1-966/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/4/1998
1-966/2 1-966/2 (PDF) Amendement 8/6/1998
1-966/3 1-966/3 (PDF) Amendement 11/6/1998
1-966/4 1-966/4 (PDF) Amendementen 17/6/1998
1-966/5 1-966/5 (PDF) Amendementen 30/6/1998
1-966/6 1-966/6 (PDF) Amendementen 17/11/1998
1-966/7 1-966/7 (PDF) Amendementen 23/11/1998
1-966/8 1-966/8 (PDF) Amendementen 2/12/1998
1-966/9 1-966/9 (PDF) Amendementen 8/12/1998
1-966/10 1-966/10 (PDF) Amendement 14/1/1999
1-966/11 1-966/11 (PDF) Verslag namens de commissie 14/1/1999
1-966/12 1-966/12 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/1/1999
1-966/13 1-966/13 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/1/1999
1-966/14 1-966/14 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/1/1999
1-966/15 1-966/15 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 21/1/1999
K. 49-1341/21 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 22/1/1999
K. 49-1341/22 Amendementen 9/2/1999
K. 49-1341/23 Verslag namens de commissie 25/2/1999
K. 49-1341/24 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/12/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1341/1
22/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 240, p. 8495-8520)
28/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 242, p. 8589-8591)
28/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+90/-33/o20)
(Handelingen nr. 242, p. 8591-8592)
Doc. K. 49-1341/20
28/4/1998   Aanneming na amendering
29/4/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-966/1 1-966/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
7/5/1998   Uitoefening evocatierecht
7/5/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
20/1/1999   Amendement: Am. 130
op art. 91 tot 94
Doc. 1-966/13 1-966/13 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 131 Doc. 1-966/14 1-966/14 (PDF)
20/1/1999   Amendement: Am. 132 Doc. 1-966/14 1-966/14 (PDF)
20/1/1999   Algemene bespreking Hand. 1-238 Hand. 1-238 (PDF)
20/1/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-238 Hand. 1-238 (PDF)
21/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+56/-0/o5) Hand. 1-239 Hand. 1-239 (PDF)
Doc. 1-966/15 1-966/15 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/5/1998   Verzending naar commissie
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene, Jacques Santkin
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Hoorzitting de hh. J.-F. Cats, Voorzitter, en H. Olivier, Directeur-generaal, van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren de hh. J. Deleenheer, Voorzitter, en B. Vanderstichelen, Directeur-generaal, van
3/6/1998   Gedachtenwisseling
4/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/6/1998   Hoorzitting - de h. Thierry Afschrift, adovcaat, fiscaal expert; - de h. Andrť Bailleux, advocaat, fiscaal expert; - de h. J.-P. Bours, advocaat, fiscaal expert; - de h. Dauginet, adovcaat, fiscaal
4/6/1998   Gedachtenwisseling
8/6/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-966/2 1-966/2 (PDF)
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
9/6/1998   Bespreking
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Hoorzitting De h. Marc Dassesse, advocaat, fiscaal expert.
11/6/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-966/3 1-966/3 (PDF)
17/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1998   Bespreking
17/6/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-966/4 1-966/4 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-966/4 1-966/4 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-966/4 1-966/4 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-966/4 1-966/4 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-966/4 1-966/4 (PDF)
24/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1998   Hoorzitting De Raad van de Orde van de Balie van Brussel.
24/6/1998   Bespreking
30/6/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 26
subsidiair amendement op amendement nr. 15
Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 29
subsidiair amendement op amendement nr. 25
Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 30
subsidiair amendement op amendement nr. 21
Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 34 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 35 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 36 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 37
subsidiair amendement op amendement nr. 27
Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 38 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 39 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 40 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 41 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 42 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 43 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 44 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 45 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 46 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 47 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 48 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 49 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 50 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 51 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 52 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 53 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 54 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 55 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 56 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 57 Doc. 1-966/5 1-966/5 (PDF)
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   De vergadering is afgelast
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Bespreking
17/11/1998   Amendement: Am. 58 Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 59 Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 60 Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 61 Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 62 Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 63 Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 64 Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 65
subsidiair amendement op amendement nr. 64
Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 66 Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 67 Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 68 Doc. 1-966/6 1-966/6 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 69 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 70 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 71 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 72 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 73 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 74 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 75 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 76 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 77 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 78 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 79 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 80 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 81 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 82 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 83 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 84 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 85 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 86 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 87 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 88 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 89 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 123 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 90 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 91 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 92 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 93 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 94 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 95 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 96 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 97 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 98 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 110 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 99 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 100 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 101 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
23/11/1998   Amendement: Am. 102 Doc. 1-966/7 1-966/7 (PDF)
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
25/11/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Bespreking
Bespreking van de amendementen.
2/12/1998   Amendement: Am. 103 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 104 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 105 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 106 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 107 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 108 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 109 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 111 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 112 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 113 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 114 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 115 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 116 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 117 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 118 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 119 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 120 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 121 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 122 Doc. 1-966/8 1-966/8 (PDF)
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
8/12/1998   Amendement: Am. 124 Doc. 1-966/9 1-966/9 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 125 Doc. 1-966/9 1-966/9 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 126 Doc. 1-966/9 1-966/9 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 127 Doc. 1-966/9 1-966/9 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 128 Doc. 1-966/9 1-966/9 (PDF)
9/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Bespreking
Einde van de bespreking.
5/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
5/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Lezing verslag uitgesteld.
De lezing van het verslag van de heren Luc Coene en Jacques Santkin is uitgesteld.
14/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1999   Het geamendeerde wetsontwerp is in tweede lezing eenparig aangenomen (8 stemmen)
14/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-966/12 1-966/12 (PDF)
14/1/1999   Amendement: Am. 129 Doc. 1-966/10 1-966/10 (PDF)
14/1/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-966/11 1-966/11 (PDF)
2/7/1998   Opschorting termijn
convocatie POC
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
9/7/1998   Hervatting termijn
22/10/1998   Opschorting termijn
29/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/36 1-82/36 (PDF)
30/10/1998   Hervatting termijn
9/12/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/38 1-82/38 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
21/1/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1341/21
2/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 316, p. 11197-11203
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o44)
Handelingen nr 317, p. 11230
Doc. K. 49-1341/24
4/3/1999   Aanneming na amendering
4/3/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1341/24
15/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
27/3/1999   Bekendmaking (9882-9894)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1998, 28/4/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 20/1/1999, 21/1/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/5/1998, 3/6/1998, 4/6/1998, 9/6/1998, 17/6/1998, 24/6/1998, 7/7/1998, 17/11/1998, 25/11/1998, 2/12/1998, 8/12/1998, 9/12/1998, 15/12/1998, 5/1/1999, 14/1/1999
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 2/3/1999, 4/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/4/1998 15 14/5/1998
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 8/5/1998 5
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 8/5/1998 5 13/7/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 157
Onderzoekstermijn (S1) 8/5/1998 60 6/7/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 8/5/1998 91 20/1/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 8/5/1998 66 28/1/1999
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 8/5/1998 66
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 8/5/1998 66 28/1/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 8/5/1998 66 28/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/3/1999 27/3/1999, blz 9882-9894