S. 1-290 Dossierfiche K. 49-1434

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 55, 60, 61(1) en 61(2) van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten
Philippe Charlier   

registratierecht
sociale woning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-290/1 1-290/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/3/1996
1-290/2 1-290/2 (PDF) Amendementen 11/2/1998
1-290/3 1-290/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/2/1998
1-290/4 1-290/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/2/1998
1-290/5 1-290/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/2/1998
K. 49-1434/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/2/1998
K. 49-1434/2 Verslag namens de commissie 9/4/1998
K. 49-1434/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
11/3/1996   Indiening voorstel Doc. 1-290/1 1-290/1 (PDF)
21/3/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
21/3/1996   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
19/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-166 Hand. 1-166 (PDF)
19/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-166 Hand. 1-166 (PDF)
19/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
Doc. 1-290/5 1-290/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/1996   Verzending naar commissie
15/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
15/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
15/5/1996   Inleidende uiteenzetting
5/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/6/1996   Bespreking
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-290/2 1-290/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-290/2 1-290/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-290/2 1-290/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-290/2 1-290/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-290/2 1-290/2 (PDF)
11/2/1998   Artikelsgewijze bespreking
11/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
11/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-290/4 1-290/4 (PDF)
17/2/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag van de h. Jacques D'Hooghe is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-290/3 1-290/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
20/2/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1434/1
22/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 240, p. 8523)
28/4/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
(Handelingen nr. 242, p. 8593-8594)
Doc. K. 49-1434/3
28/4/1998   Aanneming zonder amendering
28/4/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1434/3
19/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
14/7/1998   Bekendmaking (22772-22773)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 19/2/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/5/1996, 5/6/1996, 11/2/1998, 17/2/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 22/4/1998, 28/4/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 2/3/1998 60 18/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/5/1998 14/7/1998, blz 22772-22773