S. 1-957 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen en van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen
Jacques D'Hooghe   

ziekenhuis
pediatrie
moederschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-957/1 1-957/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/4/1998   Indiening voorstel Doc. 1-957/1 1-957/1 (PDF)
30/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
30/4/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/4/1998   Verzending naar commissie
25/2/1999   Einde behandeling
25/2/1999   Zonder voorwerp
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Ingetrokken 25/2/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd