S. 2-798 Dossierfiche K. 50-1281

Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen
Regering G. Verhofstadt I  

kinderoppas
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
thuisverzorging
werkloosheidsbestrijding
schepping van werkgelegenheid
hulp in het huishouden
dienst voor arbeidsbemiddeling
langdurige werkloosheid
bijkomend voordeel
zwartwerk
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
sociaal achtergestelde groep
zorg voor ouderen
belastingaftrek
gehandicapte
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
werkgelegenheidsbevordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1281/1 Wetsontwerp 1/6/2001
K. 50-1281/2 Amendementen 12/6/2001
K. 50-1281/3 Verslag namens de commissie 19/6/2001
K. 50-1281/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/6/2001
K. 50-1281/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2001
2-798/1 2-798/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/6/2001
2-798/2 2-798/2 (PDF) Amendementen 22/6/2001
2-798/3 2-798/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2001
2-798/4 2-798/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
1/6/2001   Indiening Doc. K. 50-1281/1
19/6/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1281/3
20/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 13-28
20/6/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
21/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 136, p. 28-30
21/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-15/o41)
Integraal verslag nr. 136, p. 30-31
Doc. K. 50-1281/5
21/6/2001   Aanneming na amendering door commissie
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/6/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
20/6/2001   Bespreking
20/6/2001   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/6/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-798/1 2-798/1 (PDF)
27/6/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 58
27/6/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-6/o7)
Ten gevolge van deze stemming vervallen de wetsvoorstellen 2-124 en 2-129.
Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
27/6/2001   Verzending naar commissie
4/7/2001   Inschrijving op agenda
4/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker, Jean-Pierre Malmendier
4/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
4/7/2001   Aanneming zonder amendering
4/7/2001   Vertrouwen rapporteur
12/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
11/8/2001   Bekendmaking (27453-27455)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/6/2001, 21/6/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/6/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/6/2001 5 27/6/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 58
Onderzoekstermijn (S1) 28/6/2001 30 15/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2001 11/8/2001, blz 27453-27455