S. 1-956 Dossierfiche K. 49-2105

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten
Jacques D'Hooghe    Roger Lallemand    JoŽlle Milquet    Josť Daras    Vera Dua   

gemeente
plaatselijke overheid
ambtenaar
provincie
regionale overheid
politiek verlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-956/1 1-956/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/4/1998
1-956/2 1-956/2 (PDF) Amendement 16/3/1999
1-956/3 1-956/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-956/4 1-956/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-956/5 1-956/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/3/1999
K. 49-2105/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/3/1999
K. 49-2105/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/4/1998   Indiening voorstel Doc. 1-956/1 1-956/1 (PDF)
11/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
11/6/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
Doc. 1-956/5 1-956/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
11/6/1998   Verzending naar commissie
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Niet behandeld
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
9/2/1999   Bespreking
16/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-956/2 1-956/2 (PDF)
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Artikelsgewijze bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-956/3 1-956/3 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-956/4 1-956/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
25/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2105/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 336, p. 11855
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o9)
Handelingen nr 338, p. 11910-11911
Doc. K. 49-2105/2
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1999   Bekendmaking (28237-28238)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 25/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/2/1999, 16/3/1999
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 26/3/1999 60 9/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/1999 28/7/1999, blz 28237-28238