S. 1-775 Dossierfiche K. 49-1195

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
Regering J.-L. Dehaene II  

kaderwet
pensioenregeling
sociale zekerheid
derde fase van de EMU
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1195/1 Wetsontwerp 17/9/1997
K. 49-1195/2 Erratum 7/10/1997
K. 49-1195/3 Amendementen 20/10/1997
K. 49-1195/4 Amendementen 21/10/1997
K. 49-1195/5 Verslag namens de commissie 30/10/1997
K. 49-1195/6 Verslag namens de commissie 30/10/1997
K. 49-1195/7 Verslag namens de commissie 30/10/1997
K. 49-1195/8 Verslag namens de commissie 30/10/1997
K. 49-1195/9 Verslag namens de commissie 30/10/1997
K. 49-1195/10 Verslag namens de commissie 3/11/1997
K. 49-1195/11 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 4/11/1997
K. 49-1195/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 7/11/1997
K. 49-1195/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/11/1997
K. 49-1195/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/11/1997
1-775/1 1-775/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/11/1997
1-775/2 1-775/2 (PDF) Amendementen 25/11/1997
1-775/4 1-775/4 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/1997
1-775/5 1-775/5 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/1997
1-775/3 1-775/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/12/1997
1-775/6 1-775/6 (PDF) Amendement 3/12/1997
1-775/7 1-775/7 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/1997
1-775/8 1-775/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissies 3/12/1997
1-775/9 1-775/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1195/1
12/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6902-6906
13/11/1997   Bespreking
Handelingen, 6963-6965
13/11/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-61/o1)
Handelingen, p. 6965
Doc. K. 49-1195/14
13/11/1997   Aanneming zonder amendering
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
14/11/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-775/1 1-775/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
19/11/1997   Uitoefening evocatierecht
19/11/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
4/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie
25/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
Artikelen 1, 2, 4, 5, 6 en 11.
25/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
25/11/1997   Bespreking
25/11/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-775/2 1-775/2 (PDF)
25/11/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-775/2 1-775/2 (PDF)
25/11/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-775/2 1-775/2 (PDF)
26/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/11/1997   Bespreking
27/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1997   Inleidende uiteenzetting
Minister van Wetenschapsbeleid
27/11/1997   Bespreking
27/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur
27/11/1997   Beslissing schriftelijk verslag
2/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-775/3 1-775/3 (PDF)
2/12/1997   Tekst aangenomen door de commissies Doc. 1-775/8 1-775/8 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie
25/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
25/11/1997   Bespreking
25/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-775/4 1-775/4 (PDF)
25/11/1997   Vertrouwen rapporteur
25/11/1997   Tekst aangenomen door de commissies Doc. 1-775/8 1-775/8 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie
25/11/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-775/2 1-775/2 (PDF)
25/11/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-775/2 1-775/2 (PDF)
25/11/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-775/2 1-775/2 (PDF)
27/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
27/11/1997   Bespreking
27/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-3/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-775/5 1-775/5 (PDF)
27/11/1997   Vertrouwen rapporteur
27/11/1997   Tekst aangenomen door de commissies Doc. 1-775/8 1-775/8 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie
3/12/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-775/6 1-775/6 (PDF)
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
3/12/1997   Bespreking
3/12/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-775/7 1-775/7 (PDF)
3/12/1997   Vertrouwen rapporteur
3/12/1997   Tekst aangenomen door de commissies Doc. 1-775/8 1-775/8 (PDF)
4/12/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/1997   Bekendmaking (34129-34132)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 12/11/1997, 13/11/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/12/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/11/1997, 26/11/1997, 27/11/1997, 2/12/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/11/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 27/11/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 3/12/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 15/11/1997 5 19/11/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 125
Onderzoekstermijn (S1) 20/11/1997 21 10/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/12/1997 18/12/1997, blz 34129-34132