S. 1-546 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek
Fons Vergote    Marc Olivier    Henri Mouton    Francy Van der Wildt    Claude Desmedt    Magdeleine Willame-Boonen    Bert Anciaux    Martine Dardenne    Eddy Boutmans    Fred Erdman   

kansspel
motie van het Parlement
Hoge Gezondheidsraad
spelverslaving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-546/1 1-546/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/2/1997
1-546/2 1-546/2 (PDF) Amendementen 4/2/1998
1-546/3 1-546/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/1998
1-546/4 1-546/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/3/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
24/2/1997   Indiening voorstel Doc. 1-546/1 1-546/1 (PDF)
27/2/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/2/1997   Verzending naar commissie
6/3/1997   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/3/1997   Verzending naar commissie
25/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
29/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1997   Regeling der werkzaamheden
13/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/5/1997   Regeling der werkzaamheden
17/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke, Jacques D'Hooghe
17/6/1997   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel van resolutie
17/6/1997   Hoorzitting vertegenwoordigers van de Anonieme gokkers des reprťsentants des Joueurs anonymes
17/6/1997   Hoorzitting vertegenwoordigers van de Nationale anti-gokcoalitie des reprťsentants de la Coalition nationale contre le jeu
17/6/1997   Hoorzitting een ex-croupier un ex-croupier
24/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1997   Hoorzitting vertegenwoordigers van - het Matt Talbot Instituut, Borgerhout - de dienst Welzijn provincie Vlaams Brabant, Leuven - de "Joueurs anonymes", Brussel - het Brugmanziekenhuis, Brussel A
24/6/1997   Hoorzitting - vertegenwoordigers van de sector van de casino's - een vertegenwoordiger van de Unie van de Belgische automatenbranche - een vertegenwoordiger van de Nationale Loterij - des reprťsent
2/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1997   Gedachtenwisseling
met de minister van Volksgezondheid en Pensioenen
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Gedachtenwisseling
Gedachtewisseling met de Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Gedachtenwisseling
met de minister van Justitie
4/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1998   Regeling der werkzaamheden
4/2/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-546/2 1-546/2 (PDF)
4/2/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-546/2 1-546/2 (PDF)
4/2/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-546/2 1-546/2 (PDF)
4/2/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-546/2 1-546/2 (PDF)
4/2/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-546/2 1-546/2 (PDF)
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Bespreking
12/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
12/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
5/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-546/4 1-546/4 (PDF)
5/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-546/3 1-546/3 (PDF)
5/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
12/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-171 Hand. 1-171 (PDF)
12/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-172 Hand. 1-172 (PDF)
12/3/1998   Aanneming zonder amendering
12/3/1998   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 12/3/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Opnieuw verzonden  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/3/1997, 29/4/1997, 13/5/1997, 17/6/1997, 24/6/1997, 2/7/1997, 3/12/1997, 20/1/1998, 4/2/1998, 11/2/1998, 12/2/1998, 5/3/1998