S. 1-215 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder
Jacques Santkin   

huurovereenkomst
armoede
uitzetting uit een woning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-215/1 1-215/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/12/1995
1-215/2 1-215/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/1996
1-215/3 1-215/3 (PDF) Amendement 21/11/1996
1-215/4 1-215/4 (PDF) Amendement 15/1/1997
1-215/5 1-215/5 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/1997
1-215/6 1-215/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/2/1997
1-215/7 1-215/7 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/2/1997
1-215/8 1-215/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 25/2/1997
1-215/9 1-215/9 (PDF) Advies van de Raad van State 21/5/1997
1-215/10 1-215/10 (PDF) Amendementen 26/11/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
22/12/1995   Indiening voorstel Doc. 1-215/1 1-215/1 (PDF)
25/1/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/1/1996   Verzending naar commissie: Justitie
24/10/1996   Inschrijving op agenda plenaire
24/10/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
7/11/1996   Verzending naar commissie: Justitie
8/11/1996   Verzending naar commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
19/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
19/2/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-215/7 1-215/7 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-215/8 1-215/8 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-215/8 1-215/8 (PDF)
27/2/1997   Herverzending naar commissie: Justitie
28/2/1997   Externe adviesaanvraag: Raad van State
in verband met de in de commissie aangenomen tekst, en drie amendmenten: 3, 4 en 5
21/5/1997   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-215/9 1-215/9 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/1/1996   Verzending naar commissie
7/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
7/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Fred Erdman
15/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
15/5/1996   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/10/1996   Verzending naar commissie
30/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/10/1996   Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
7/11/1996   Verzending naar commissie
21/11/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-215/3 1-215/3 (PDF)
10/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1996   Bespreking
17/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1996   Bespreking
15/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/1/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-215/4 1-215/4 (PDF)
15/1/1997   Artikelsgewijze bespreking
15/1/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-1/o2)
15/1/1997   Beslissing schriftelijk verslag
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 1-215/5 1-215/5 (PDF)
19/2/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-215/6 1-215/6 (PDF)
  Commissie voor advies
8/11/1996   Verzending naar commissie voor advies
13/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): D'Hooghe, Jacques
13/11/1996   Bespreking
14/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1996   Bespreking
14/11/1996   Uitbrengen advies
21/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1996   Aanneming advies
Het advies aan de commissie voor de Justitie wordt bij 9 tegen 2 stemmen en 1 onthouding aangenomen
21/11/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-215/2 1-215/2 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
27/2/1997   Herverzending naar commissie
26/11/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-215/10 1-215/10 (PDF)
26/11/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-215/10 1-215/10 (PDF)
25/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1998   Niet behandeld
25/3/1998   Niet behandeld
5/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/5/1998   Niet behandeld
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Niet behandeld
26/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/5/1998   Niet behandeld
16/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/6/1998   Bespreking
17/6/1998   Voorstel zal worden ingetrokken
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 7/5/1996, 15/5/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 10/12/1996, 17/12/1996, 15/1/1997, 19/2/1997
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 13/11/1996, 14/11/1996
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 16/6/1998